Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Tamara.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 307, komentářů celkem: 416740, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 213 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

redifon
JirkaB
gregorios777
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113093697
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Sociální zásady Ježíšovy
Vloženo Pondělí, 17. únor 2014 @ 13:46:55 CET Vložil: Stepan

Historie poslal lutrik

Sociální zásady Ježíšovy podle Waltera Rauschenbusche

Už delší dobu mne zajímají sociální důsledky Ježíšova učení. Sociální učení katolické církve mne neuspokojuje, evangelické církve explicitní sociální učení zpravidla nemají. Proto jsem si po četbě knihy W. Weitlinga „Evangelium chudého hříšníka“ se zájmem si přečetl knihu „Sociální zásady Ježíšovy“ od profesora církevních dějin na bohosloveckém semináři v Rochesteru Waltera Rauschenbusche. Kniha vyšla česky v druhém vydání v roce 1926 nákladem YMCA. Toto dílo podle profesora Josefa L. Hromádky představuje typický ohlas moderních snah anglo-amerického křesťanství.

Podle W. Rauschenbusche je nejzákladnější sociální zásadou Ježíšovou posvátnost každého člověka, cena každé lidské duše (s. 17). Přitom Ježíš silně vnímal jednotu lidského pokolení. Vztahy mezi lidmi má určovat láska a solidarita. Proto druhou Ježíšovou sociální zásadou je posvátnost družnosti, jinak řečeno, že družnost je posvátná (s. 28). Podle W. Rauschenbusche svět potřebuje náboženství s mocným vědomím solidarity. Úkolem křesťanství je rozšířit oblast přátelství i mimo oblast rodiny - vlastenectví, pojištění a spolupráce, družstevnictví. Třetí Ježíšovou sociální zásadou je to, že silný musí státi při slabém a zastat se ho (s. 44). Ježíš viděl jasně své poslání v tom, že má povznést k svobodnému a plnému životu ty, jejichž život byl dušen a zraňován. Ježíš měl hluboký soucit nejen s trpícími a zatíženými jednotlivci, nýbrž i se zástupy chudiny ve své vlasti, s rolníky, rybáři a řemeslníky. Ježíš se postavil na stranu těch, kdož se lopotí. Nemůžeme jinak než vidět ho s rukou vztaženou k výstraze bohatým. Ježíš byl na straně prostého lidu před vystoupením demokracie. Miloval jej, cítil jeho cenu, důvěřoval jeho skrytým schopnostem a sliboval mu království Boží. Další (čtvrtou) Ježíšovou sociální zásadou je to, že jednotlivec i lidská rasa nutně potřebuje kolektivní mravní ideál. Touto ideou je Království Boží (s. 50). Pro Ježíše jedinou uspokojující vyhlídkou byla podle W. Rauschenbusche představa bohabojného lidstva žijícího ve spravedlivém společenském pořádku. Každý člověk musí mít vědomý úkol, pomáhat na svém místě při budování spravedlivého sociálního řádu pro Boha a s Bohem (s. 72). Už není dostatečnou spravedlností, vede-li jednotlivec dobrý život v soukromí. Křesťanství podle W. Rauschenbusche požaduje mravnost pro veřejný život, včetně např. toho, že jednotlivec nebude brát nezaslouženého zisku od svých bližních, nýbrž zaplatí společnosti činnou prací, co od ní přijímá na majetku (s. 86). Království Boží staví bratrský a spravedlivý sociální řád proti loupeživému řádu a nespravedlivému řádu, jež lidstvo zdědilo po minulosti. Proto tento nový řád potřebuje novou dynastii vůdců. A tak jinou (pátou) Ježíšovou sociální zásadou je to, že ctižádost jednotlivce musí být podrobena službě společnosti (s. 102). Moci a cti dlužno nabývat vynikající a cennou službou. Pokrok v tomto směru znamená pokrok království Božího. Vyděračné a panovačné vůdcovství musí být odstraněno, kde království Boží úspěšně pokračuje. Ježíš cítil, že touha po zisku, podobně jako pohlavní pud, snadno překročí meze a stává se nenasytnou; má dokonce ještě méně přirozených hranic. Je těžko dosáhnout velkého bohatství, aniž se páchá bezpráví na druhých (s. 115). Nutností je křesťanská etika majetku. Bohatství je dobré a nutné, ovšem je zároveň nebezpečné pro majitele a společnost. Uvést tyto fakta v soulad není jednoduché, proto Ježíš usuzuje, že naše peněžní prostředky jsou pouze majetek svěřený, nikoliv naprostý (s. 118). Dostali jsem jej od Boha a Jeho vůle má hlavní pravomoc. Držíme-li majetek jako svěřený pro Boha, držíme jej pro lidstvo, jehož jsme částí. Zneužíváme důvěry, zbavujeme-li pro majetek druhé zdraví, svobody, radosti, naděje nebo činnosti. Ježíš odmítal nesociální nebo protisociální náboženství, to jest náboženství, které lidem škodilo, místo aby jim pomáhalo. Skutečným měřítkem pro něho nebyla stará autorita, nýbrž současné dobro lidí. Duchovní středisko, na němž zakotvil a s něhož posuzoval všechny věci, bylo království Boží, dokonalý sociální řád. Církev a všechny její skutky musí sloužit království Božímu (s 130). Křesťanství podle W. Rauschenbusche bylo velkou mocí, když čistilo a sbratřilo sociální život v malých obcích. Na hlavní mravní otázky kapitalismu se církev neodvážila, nemluvě o tom, že by kladla důraz na smyšlení Kristovo (s. 134). Nelze učinit trvalého pokroku k spravedlivému sociálnímu řádu, dokud spousty pracujícího lidu budou trpět hospodářskou chudobou a politickou bezmocností,a pokud menšina bude mít svrchovanost nad zemí, nad nástroji a nad politickou mocí. Má-li se uskutečnit říše Boží na zemi, je třeba podrobit zákonu Božímu tři vzpurné síly: touhu po moci, lásku k majetku a nesociální náboženství. Fakt, že Ježíš si byl vědom zla v osobách i společnosti, že s ním prakticky počítal a že se mu vzepřel s úmyslnou přísností, je další (osmá v pořadí) z jeho sociálních zásad (s. 144). Jeho velkým sociálním problémem bylo vykoupení od zlého. Každý krok, jímž se máme přiblížit říši Boží, musí být vybojován. Hlásání evangelia je „útok výkupné energie v oblasti osobního života“. Problém zla se stává mnohem složitějším, když je zlo socializováno. Existence velkých trvalých tříd trávících, ale nevyrábějících a ovládajících život celých národů podle svých vlastních představ, je svrchovaný důkaz o moci zla v lidstvu. Nestačí mít Krista a Bibli. Je třeba společnosti organizované na křesťanských zásadách a vyjádřující křesťanského ducha, jež by člověka pro sebe získala a znenáhla učinila z něho občana království Božího (s. 150). Kdekoli se organizované zlo staví proti postupu království Božího, všude tu třeba rozvinout bitevní šik. Vrcholnou (devátou) Ježíšovou sociální zásad je kříž. Ukřižování bylo skutečným vyvrcholením Jeho díla a klíčem, objasňujícím význam veškerého jeho života (s. 160). Vlastní jeho smrt se Mu jevila jako nejvyšší důkaz věčného zákona lidského života. Proto nás učil vidět v kříži velkou sociální zásadu království Božího. Zlo je všeobecně rozšířeno, vniklo do zřízení a je bojovné. Království Boží a jeho vyšší zákony dovedou je odstranit toliko bojem. „Pravda je věčně na popravišti, křivda věčně na trůně“. Tento rozpor znamená utrpení, které nejtíže dolehne na ty, kdož nejvíce ztělesňují ducha a myšlenky království Božího, a kdo jsou dosti stateční, aby se pustili do boje. Platí zde zákon o prorockém utrpení. Království Boží je ze všech věcí nejvyšší, proto pokus překážet mu nebo je rušit, je hříchem nejhorším (jde např. o rdoušení proroků). Mravní zdraví národa lze měřit podle rychlosti a přesnosti, s jakou dovede porozumět svým prorockým hlasům - ať osobnostem, ať událostem. Vedle proroka nejkrásnějším posláním je být tlumočníkem proroka (s. 165). V čím větší míře bude mezi námi uskutečněno království Boží, tím méně budou proroci trpět. Až bude uskutečněno, zmizí kříž. Sociální zásada kříže je především výzvou všem, kdož jsou si vědomi vůdcovských vlastností. Ti, kdo jsou si vědomi prorockého poslání, mají dvojnásobnou pohnutku k čistému, střídmému a upřímnému životu. Mnoha šlechetná hnutí byla na léta zničena, poněvadž se vůdce připravil o čest (s. 165). Sociální zásady Ježíšovy tak vyžadují osobní oddanost a sociální činnost a jsou stálou výzvou pro nás. Tolik stručně pro inspiraci od W. Rauschenbusche. Ať každý zkoumá své vlastní jednání (Galatským 6,4), jak na tom je z hlediska výše uvedených sociálních zásad Ježíšových.
                                                               Stanislav Heczko


Podobná témata

Historie

"Sociální zásady Ježíšovy" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Sociální zásady Ježíšovy (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 18. únor 2014 @ 17:13:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z mála, co jsem o Rauschenbuschově "sociálním evangeliu" slyšel, mi připadá, že totéž sociální evangelium, avšak později transformované do humanismu bez Krista Karlem Marxem, hlásá násilí (viz text článku popisující odstranění zla: "Království Boží a jeho vyšší zákony dovedou je odstranit toliko bojem."). K pochopení Rauschenbusche by bylo nutné znát podrobněji jeho život, pohnutky, neboť jeho postoj ospravedlňuje krutost pozdějších socialistických revolucí, byť je to jen v myšlence "boje za spravedlivý řád". My však víme, že bojujeme proti nadzemským silám a mocnostem, Boží království není z tohoto světa, pronásledování, utrpení, hlad... jsou naší cestou následování Krista. Nikoliv změna sociálního systému.

Viz také zásadní myšlenky Rauschenbusche: "křesťanství je v podstatě revoluční", "hlavní charakteristiky zla jsou militarismus, individualismus, kapitalismus a nacionalismus, proti nimž stojí tyto instituce dobra: Pacifismus, kolektivismus, socialismus a internacionalismus". Pro upřesnění: Zemřel v r. 1918. Takže se nedožil krachu křesťanských sociálních myšlenek rukama agresivních humanistů.montres guess mais cette astuce révèle que si vous achetez sur (Skóre: 1)
Vložil: sacguess v Pondělí, 14. duben 2014 @ 10:03:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Le sac guess est tout simplement l'une des meilleures séances d'entraînement " globaux " , sacs guess à partir d'une formation de cardio et de musculation perspective.If vous continuez à lui , vous réussirez . La plupart des gens abandonnent les 15-20 minutes de travail le sac chaque jour parce que c'est un travail dur . Comme toute autre chose dans la vie , restez avec une séance d'entraînement et vous verrez les résultats . La plupart qui renoncent à le faire dans les premières semaines . Dites-vous que vous durera un mois à n'importe quel entraînement il est vous choisissez avant de prendre des décisions hâtives . Alors, quels sont les avantages du sac guess de boxe ? Frappant bon jeu de jambes et est un des plus élevés brûler des calories activités intensives là-bas guesse. Google "Tableau de l'activité de combustion calorique " et vous remarquerez que la boxe est beaucoup plus intense que la course et d'autres activités communes . En raison de mouvement constant et coups forts , vous seriez étonné de voir combien endurance anaérobies augmente. Cela ne veut pas dire que c'est facile . Vous serez toujours sentir la douleur résultant de l' acide lactique qui coule dans vos bras et le dos , mais à chaque séance d'entraînement, cela deviendra de moins en less.A montre guess en cuir est un accessoire à la garde-robe d'une femme qui gagne plus de popularité à chaque fois un fabricant de bijoux guess libère leur nouvelles lignes de printemps. Si vous êtes dans le marché ou l'humeur pour l'achat d'un nouveau montre homme guess en cuir , vous voudrez considérer ces 5 conseils pour l'achat d' un montres guess en cuir . Pourquoi ? Ils vont vous faire économiser temps, argent et sont le résultat de la compilation des réponses de milliers de femmes qui ont acheté des sac guess 2014 en cuir de Clava cuir dans le passé 10 years. Purchase un nom de marque sac . Il existe de nombreux imposteurs là-bas qui montre guess pas cher en cuir de mode pour ressembler à l'original, montres guess mais cette astuce révèle que si vous achetez sur le site Web du fabricant réel ou de briques et de mortel magasin , vous obtenez un véritable et authentique marque de sac en cuir . http://www.france-guess.net/Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy