Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Blanka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 242, komentářů celkem: 423161, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 77 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115627952
přístupů od 17. 10. 2001

Nabídky: Krátké zamyšlení emeritního biskupa AC – „Pozvedněte své oči“
Vloženo Čtvrtek, 12. červen 2014 @ 16:51:21 CEST Vložil: Olda

Z našich církví poslal Nepřihlášený

Drahý bratře, drahá sestro, rozhodl jsem se napsat krátké zamyšlení nad dobou, ve které žijeme. Je to skutečně zamyšlení nad událostmi, které plní titulky zpravodajství dnešních dnů, ne proroctví.

Jak už jsem vás několikrát informoval, můj drahý nebeský Otec mě víckrát skrze Ducha svatého upozorňoval na to, že jdeme do doby, která bude velmi těžká. Zhruba před dvěma a půl rokem, jednou v noci, bylo to ze soboty na neděli 23. ledna 2011, jsem byl ve snu vzat jakoby mezi oblaky, kde jsem viděl průhlednou přepážku. Na odděleném místě, za přepážkou byla zářící bytost, o níž mi bylo řečeno, že to je anděl. Tento anděl sedící nad otevřenou knihou dokončil svou část práce a řekl: „Sečteno, uzavřeno, nic víc se nebude dodávat. Dále se pojede dle předem připraveného scénáře.“Dva dny na to, 25. ledna, začalo být v Egyptě rušno a rozjelo se takzvané Arabské jaro, které postupně zasáhlo celou severní Afriku a nyní se dostalo do Sýrie. Všechno bedlivě sleduji, neboť mám stále na mysli vidění toho anděla. A najednou se mi začalo něco spojovat a s tím bych se chtěl s vámi sdílet. Věnoval jsem se a věnuji eschatologii a vždycky jsem tvrdil a stále tvrdím, že třicáté a čtyřicáté kapitoly proroka Ezechiele jsou ve skutečnosti už eschatologické. Tento prorok je prorok izraelský, prorokuje jen k Izraeli a jako by ani neviděl dobu pohanů, pro něj není důležitá. A když se podíváme na konec 37. kapitoly, čteme: promluvíš k nim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. Nebudou to už dva národy a nebudou už rozdělení na dvě království. (Ez 37,21-22)

Když čteme tyto dva verše a podíváme se kolem sebe, jsme nuceni přiznat, že už v tom žijeme. Dovolte mi shrnout, co je už za námi. Zhruba před víc než sto čtyřiceti lety se začali trousit do Palestiny první Židé, kteří toužili se tam usadit. Později v Basileji v srpnu 1897 založil židovský novinář rodem z Maďarska T. Herzel sionistické hnutí, které se mělo čile k životu. Po padesáti letech jejich práce, během které se další Židé ze všech koutů světa stahovali do Palestiny, OSN schválila vznik státu Izrael. Nebylo to lehké, neboť v ten moment všechny okolní státy včetně Iráku, Libye a dalších arabských států vojensky vtrhly na přidělené území, aby zahnali Židy do moře. Akce se nejen nepovedla, Izrael zůstal, a naopak po sedmdesáti letech od založení sionistického hnutí v další válce v roce 1967 Izrael zabral celý Jeruzalém.

Jejich nepřátel neubývalo, ale naopak přibývalo a začalo se naplňovat proroctví dalšího starozákonního proroka Zachariáše, který na jednom místě hovoří: Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli, výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověkova v jeho nitru. "Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. (Za 12,1-3)

Prakticky od doby vzniku státu Izrael nebylo jediného zasedání OSN, kde by se neprojednávala otázka Jeruzaléma, a všichni Arabové, žijící na Blízkém východě, skutečně jako by dostali tu číši, po které se stále potácejí. Pomalu se dostáváme k dalšímu bodu, a to je Jom-Kippurska válka, která začala 6. října 1973. Touto válkou jako kdyby se naplnilo proroctví proroka Ezechiele, začátek 38. kapitoly. Můžeme číst: "Lidský synu, postav se proti Gógovi v zemi Magógu, proti velkoknížeti Mešeku a Túbalu, a prorokuj proti němu. Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Chystám se na tebe, Gógu, velkokníže Mešeku a Túbalu! Odvedu tě, dám ti do čelistí háky a odvleču tebe i celé tvé vojsko, koně i jezdce, všechny dokonale vystrojené, velké shromáždění s pavézami a štíty, všechny, kdo vládnou mečem, Peršany, s nimi Kúšany a Pútejce, všechny se štíty a přilbami, Gómera a všechny jeho voje, Bét-togarmu na nejzazším severu a všechny jeho voje, mnoho národů s tebou. Připrav se, ano, buď připraven ty a všechny tvé sbory, které se kolem tebe shromáždily; budeš jejich strážcem. (Ez 38,2-7)

Zaprvé bych vás chtěl upozornit na to, že jména Góg a podobně není možné moc hledat v historii, i když se mnozí o to pokoušejí, neboť když se podíváme na další verše této kapitoly, čteme: Před mnohými dny jsi byl určen k tomu, abys na sklonku let vtáhl do země, která se zatím zotaví po meči. Její lid, shromážděný z mnohých národů na hory izraelské, které ustavičně zůstávaly pusté, bude vyveden z národů a všichni budou bezpečně bydlet. Tu přitáhneš a přiženeš se jako bouře, jako oblak přikryješ zemi, ty i všechny tvé voje a mnoho národů s tebou." (Ez 38,8-9)

Jak vidíme, tento vůdce byl před mnohými dny, před stvořením světa určen k určitému úkolu, že na sklonku let něco udělá. Dále čteme základní údaj o tom, kde bydlí: Vyjdeš ze svého místa, z nejzazšího severu, ty i mnoho národů s tebou, všichni jezdci na koních, velké shromáždění, velké vojsko. Potáhneš na Izraele, můj lid a pokryješ zemi jako mrak. Na sklonku dnů tě přivedu na svou zemi, aby mě pronárody poznaly, až ukážu svou svatost před jejich očima na tobě, Gógu!" (Ez 38,15-16)

Jelikož beru Boží slovo tak, jak je napsáno, jsem přesvědčen, že Bůh věděl, jak bude vypadat mapa světa na sklonku let, a proto už mohl prorokovi sdělit, že tento vůdce bude bydlet na nejzazším severu. Chceš-li si to ověřit, vem si mapu světa, provázek nebo pravítko, jednu část dej na Jeruzalém a druhou na severní pól a zjistíš, které hlavní město od Jeruzaléma na nejzazším severu je. Dnes se jmenuje Moskva. Zrovna tak, když se podíváme na jména dalších národů, není těžké je rozšifrovat, když se podíváme do rodopisu synů Noeho, kde který ten národ hledat.

Ale vraťme se znovu k Jom-Kippurské válce. Byla v mnoha ohledech zvláštní. Jelikož jsem v té době žil a už tenkrát nás bratři ze zahraničí, ale i Duch svatý upozorňovali na to, že v této válce se něco začíná dít. Četl jsem názor jednoho bratra ze Západu, který tam právě v té době pobýval, a on skutečně tvrdil, že nic nenapovídalo o tom, že by se proroctví proroka Ezechiele mělo naplnit. Uváděl, že tamní lid žil v míru, nic nenasvědčovalo, že by se měla připravovat nějaká válka. Situace na daném území byla přesně taková, jak líčí Ezechiel. Totéž popisuje i přední britský historik Martin Gilbert ve své knize „Izrael – dějiny“, kterou vydalo nakladatelství BB art v roce 2002, že jak předsedkyně Izraelské vlády Golda Meirová, tak i celé vedení Izraelské armády, s žádnou válkou nepočítali a na svátek Jom-Kippur téměř rozpustili armádu. Na hranicích zůstali jen vojáci, kteří hlídali zbraně. Nikdo nepočítal s válkou, přesně podle toho, jak to prorok Ezechiel napsal.

Můžeš mi říct, že v té válce Izrael napadly jen Egypt a Sýrie, ale když si lépe prostuduješ historii, dozvíš se, že vedle egyptských vojáků bojovali nejen vojáci z Libye a z jiných arabských států severní Afriky, ale současně tam najdeme vojáky z Iráku, Jordánska, Libanonu. A kde je ten Góg, kde je ten Gómer a další? Znovu, když se podíváš do historické literatury, dočteš se, že ze Sovětského svazu a jeho satelitů tam bylo dopraveno necelých deset tisíc tanků, velké množství letadel, protitankových a protiletadlových raket. Veškeré tyto zbraně byly supermoderní, a proto tam byli taktéž vojenští poradci z bloku Varšavské smlouvy. Tato válka však skončila, byl podepsán mír… Tak to jsem si to před lety myslel, tak to popisují různí historikové, ale v těchto dnech jsem si něco uvědomil, když jsem si prošel všechny ty roky, co se tam dělo. Byl tam skutečný mír? Ne, Nebyl. Můžeme sledovat, jak na severu Izraele, tak i z pásma Gázy je Izrael bombardován raketami, které jsou tam dopravovány z Egypta, z Iránu a jiných zemí. A teprve v těchto dnech jsem si uvědomil, že prorok Ezechiel nehovoří, jak dlouho bude ta válka trvat. Papírově tam už byl mír, ve skutečnosti ne. Uvědomil jsem si, že to, co vidíme před našima očima, co se teď děje v Sýrii, v Egyptě a v Libanonu, ale můžeme to vidět i v těch dalších arabských zemích, ve skutečnosti znamená, že se naplňuje další část tohoto proroctví. Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému. (Ez 38,21) Najednou tady můžeme vidět boj, muslimové bojují proti muslimům, Arabové bojují proti Arabům. Meč, který původně byl obracen proti Izraeli, byl teď pozdvižen v bratrovražedné válce.

Co se bude dít dál? Z toho, co se dozvídám na kolenou, jdeme do velmi těžké doby. Jom-Kippurská válka ještě neskončila. Prostudujme si 39. kapitolu Ezechiele a další, neboť v této době někde bude ukončená doba pohanů, o které hovoří prorok Daniel a náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus. Dobu pohanů On ukončí tím, že přijde jako zloděj v noci: "Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly sice své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však vzaly se svými lampami olej v nádobkách. (Mt 25,1-4) A proto bych sobě i nám doporučoval – mějme lampy hořící a dostatek oleje v nádobách. Snažme se být moudrými pannami.

Současně si uvědomme, že Pán Ježíš taktéž o nás řekl, že jsme solí světa a světlem na tomto světě: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. (Mt 5,13-14) Proto žijme dle toho, usilujme o to, abychom se v té těžké době nenechali ďáblem svádět k různým žabomyším válkám, ať v rodinách, sborech, nebo církvi, ale přijměme vážně i další větu, kterou Pán Ježíš řekl: A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Mt 5,15-16)

Jdeme do velké tmy, ale On nás tady na té zemi postavil na svícen, abychom v té tmě svítili. Proto jděme kupředu a nebojme se toho všeho, co ještě je před námi. Věz, že není daleko doba, kdy zazní polnice a my budeme vzati, ale buďme věrní až do konce.

Bůh vám mocně žehnej v těchto bojích.

Váš bratr Rudolf Bubik, emeritní biskup AC

"Krátké zamyšlení emeritního biskupa AC – „Pozvedněte své oči“" | Přihlásit/Vytvořit účet | 8 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Krátké zamyšlení emeritního biskupa AC – „Pozvedněte své oči“ (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Sobota, 14. červen 2014 @ 23:50:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborná analýza. Mylný závěr článku.Re: Krátké zamyšlení emeritního biskupa AC – „Pozvedněte své oči“ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 13. červen 2014 @ 13:28:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Dále se pojede dle předem připraveného scénáře.

To mi přijde jako divná řeč na anděla. Přestože si Bůh obvykle vybírá vizionáře a proroky ze soudobých lidí kteří vypadají a mluví podobně jak my. Donedávna jsme se ještě od biblického starověku zase až tak moc nelišili. Po celý středověk a většinu novověku.
Tady je malá ukázka jak mluvili andělé ke středověkému člověku :

Založení kláštera svaté Dobrotivé
Na hradě Valdeku u Hořovic bydlíval Oldřich Zajíc, pán ač rekovný, přece mysli nábožné. Když jednou na loži svém ležel a skoro denice z hory vyšla, zdálo se mu, že stojí před ním dva mužové postavy spanilé, a takto dí k němu: "Ej, pane Oldřiše, povstaň z lože svého, a připravě se v oděv, pojď za námi." I poslechl jich, vstal a šel. Když vyšel za bránu, vál lehký letní vítr, který obalil údy jeho sladkým pocitem pokoje, i bylo mu, jako by ho vítr nesl a zanesl, až se octl v dole hlubokém černého lesa, a ti muži, kteří se mu zjevili, stáli tu také. Vtom se objevila panna postavy tak sličné, že se Oldřich nemohl kráse její dosti vynadiviti. I ptali se ho muži: "Medle, pane Oldřiše, vidíš-li tu jasnou děvici?" Odpověděl pán: "Vidím, ale nevím, kdo je." "To je svatá Maří, rodička boží," odpověděli, "kterou ty ve svých modlitbách vzýváš, aby se za tebe ke svému milému synu přimlouvala."

Tu padl zbožný pán na kolena, a když mu rodička boží nakázala, aby v tomto místě klášter postavil, tu svatá děvice i muži z očí jeho zmizeli. I učiniv Pánu Bohu poděkování, vstal se země a dal se cestou k Valdeku. Když přišel k příkopu, zavolal na vrátného, aby spustil most. I divil se vrátný velice řka: "Milý pane, kudy jsi z hradu vyšel? Však jsi v noci byl doma a já jsem tebe z hradu nevypouštěl." Načež on: "Boží vůle!"

Ihned po této události dal si osedlati koně, a vsed na něj, ujížděl do Prahy ke králi Přemyslovi, jemuž své vidění vypravoval, a to při něm vyprosil, aby mohl vyzdvihnouti klášter pro bosáky řádu svatého Augustina. I pochválil jej král i biskup velice, a když klášter roku 1263 na jaře na místě Ostrov řečeném založen, posvěcen je svaté Maří, panně dobrotivé, a od ostatků svaté Dobrotivé sem přenesených dostal své jméno.

Re: Krátké zamyšlení emeritního biskupa AC – „Pozvedněte své oči“ (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Pátek, 13. červen 2014 @ 00:09:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tento výklad je opravdu originální a stojí za zamyšlení. Určitě se mi nezdá odněkud opsán. Historie nás učí, že pokud se v historii Izraele a později církve naplňovala proroctví, obvykle zůstala nepovšimnuta drtivou většinou božího lidu.

Měl bych jen dvě poznámky a doplnění. 

Poznámka 1. 

Přestože dříve bych snad neměl k nadpřirozenému uvedení této úvahy andělem problém neboť židovská i křesťanská apokalyptika hojně uvádí angelofanie při exegezi Božího poselství prorokovi (Ezechiel, Daniel, Jan apod.), dnes mi to spíše subjektivně překáží. Autorovi se podle mne zjevují andělé - zdá se, že na rozdíl od biblických svědků - možná až příliš často. Někteří pak dokonce provázejí přítomnost služebníků jako je Claudio Freidzon. 

Poznámka 2. 

Proroctví (i když ho tak autor explicitně nenazývá), je podle mého soudu v napětí s mnoha dřívějšími eschatologickými předpověďmi probuzení, kterým zřejmě autor věří. Dokonce sám uvádí, že probuzení, sice krátké, ale mohutné, přijde. Proto se např. prý vydala B21 a Jeruzalémský překlad, aby obrácení měli dost Biblí. Zatímco tedy zde čeká církev doba ospalosti, kdy všechny panny usínají, jindy má přijít probuzení, které skrze Českou republiku zapálí celou Evropu. Např. zde.

"Jenže, asi po roce, kdy modlitby už trošku ochladly, nás navštívili tři muži z Norska. Přišli na základě proroctví, které obdrželi a řekli nám: „Přijali jsme proroctví. Bůh řekl skrze jednoho svého služebníka, že v Česku se narodilo probuzení. Že je malé, nepatrné, ale že to probuzení, které se teď narodilo, zapálí Českou republiku a ta zapálí celou Evropu. My jsme byli Bohem vysláni najít místo, kde máme proroctví předat.” „Jak jste nás tady v Kolíně našli, přece v Praze, tam jsou velikáni, ale my?” Odpověděli: „Bůh nás poslal hledat sem. Našli jsme vás, takže proroctví je pravdivé.” Jak přišli, tak odešli. Už to je pomalu třináct let, co odešli. Míváme jeden problém. Když se proroctví nenaplní na druhý den ráno, padá vše."

Toto probuzení bylo mj. vypůsobeno po sledování videa z Pensacoly. Jak to tam vypadalo, je vidět například zde: http://www.youtube.com/watch?v=jtVGxJU-j2I&feature=related

Vím, někteří, kteří věří těmto proroctvím, by mohli říci, že přijde i probuzení i ospalost. Nicméně já se nedomnívám, že je možné to takto jednoduše "sladit". Přesto se mi výše uvedený výklad  zdá velice zajímavý a přemýšlení nad ním bych si nechtěl nechat znehodnotit těmito negativními věcmi. 

Doplnění 

Dovolím si také eschatologicky zapřemýšlet či v mém případě spíše zaspekulovat.

Dnes můžeme vidět, že Izrael, a Jeruzalém speciálně, přitahuje falešné proroky jako noční lampa můry. Nyní mám na mysli Kansaské proroky, dnes transformované do hnutí IHOP. Mezi charismatiky docházi skoro až k renezanci judaismu, proroci získávají "zjevení" na svatých místech, přikládá se význam modlitbám na Chrámové hoře apod. Pokud mají dispenzacionalisté pravdu, pak ovšem duchovně probuzený Izrael uzavře brzy na 3,5 roku smlouvu s *****m, kterého přivítá jako Mesiáše a tento Antikrist bude oznamován falešným prorokem (spíše prorockým hnutím). Tento příchod bude tedy navýsost charismatický. Dokonce i Benny Hinn tvrdí, že Kristus fyzicky navštíví jeho shromáždění. Kdo to asi bude (lze-li připustit relevanci takto chiliasticky exponovaných úvah)?

Jestliže tedy Izrael bude sídlem Antikrista, pak se nedivím zájmu falešných proroků (tím rozhodně nemyslím autora článku) o dění v něm. Jak sem ale napasovat vytržení? Inu, mnozí charismatici již toto učení opouštějí. Raději učí o mocné Joelově armádě, která smete "fundamentalisty", kteří se protiví prorockému hnutí a novému apoštolsko-prorockému pořádku. Dokonce jsem četl výklad, že tito odpůrci náhle jednoho dne zmizí, protože budou smeteni mocným, Božím soudem, jelikož sahají na "Hospodinovy pomazané".

Zaspekuluji si tedy ještě více, než je možná zdrávo. Falešní proroci, kteří se houfně stěhují do Izraele a rádi zde pořádají konference, obvykle hájí doktrínu "Království nyní", které říká, že Církev vedená apoštoly a proroky přemůže svět a přivítá Krista, aby mu pod jeho nohy předala světovládu. Tělesní křesťané před tím budou smeteni a zmizí ze světa. Co to ale bude znamenat? Církev bude vytržena a Antikristovi nebude stát v cestě. Ten pak přijde do Jeruzaléma a bude oslavován falešnými proroky. Avšak radost bude trvat jen 3,5 roku... No a dál už ten příběh znáte.

P.

P. S. 

Nyní řeknu něco asi kontroverzního. Autora jsem osobně poznal skutečně jako proroka, který mnoho let stál neohroženě vůči mnoha nešvarům. Sám jsem povolání k tomu, co dělám nyní, přijal od Boha před více než dvaceti lety i z jeho úst a vložením jeho ruky. Vím také, že Bůh své dary neodnímá a proto i dnes beru vážně, co řekne. Nicméně zkušuji to mnohem více než dříve. 


Re: Krátké zamyšlení emeritního biskupa AC – „Pozvedněte své oči“ (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 02. prosinec 2015 @ 17:03:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím,  drahý bratře ,že píšete o Gogovi z nejzazšího severu.(Ezechiel 38) Nevím zda vám to pomůže ,  jedna vojenská organizace se zkráceně jmenuje "severní aliance" -Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO )

 Pravdou je že i  Moskva  s NATO koketuje, co se blízkého východu  týče, až  se  spojí a dotknou se Jeruzaléma, pak  je to tady- HARMAGEDON.

To , co pro nás prorokuje a popisuje  ap.Jan Zj. v  16:16 -21.  (Což je identické s  Ezech.38 )

Mnoho milosti a Božího požehnání Vám  přeje  timgStránka vygenerována za: 0.21 sekundy