Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Andrea.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 278, komentářů celkem: 420522, adminů: 60, uživatelů: 5215  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 291 návštěvník(ů)
a 7 uživatel(ů) online:

UshaDestination
cizinec
martino
oilhill
Willy
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114795465
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Jahve a Ježíš nejsou protiklady
Vloženo Pondělí, 18. duben 2016 @ 10:53:30 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal JiriBreiNa několika vláknech tohoto webu se objevila nauka, o tom, že bůh starého zákona, Jahve, je krutý bůh, kdežto Ježíš Kristus, kterého odpadlé křesťanstvo (pro mne lidé, kteří sice říkají Kristu „pane, pane“, ale kvůli nedodržováním tóry jsou v nebezpečí, že se k nim Kristus nebude znát – Mt 7:21-23) prohlásilo za Boha, je láskyplný a milostivý a je tak protikladem Jahva. Tento blud velmi zpopularizoval křesťanský biskup Markión, kterého později církev exkomunikovala a jeho blud částečně zamítla (částečně proto, že se sice přihlásila ke starému zákonu, ale nehodlá ho poslouchat).

To, že se blud o krutém bohu Jahvem a milujícím bohu Ježíši Kristu stále objevuje na různých křesťanských webech, mi připadá jako obehraná deska, která již dávno měla skončit v popelnici. Když si totiž člověk přečte starozákonní i novozákonní texty, tak v nich najde, jak milujícího Jahva, tak, řekněme jemně, tvrdého a nesmiřitelného Ježíše.

Texty k tvrdému Ježíšovi (z Českého studijního překladu):

Lukáš 19:12-14.27: „Proto řekl: „Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal kralování a pak se vrátil. Zavolal deset svých otroků, dal jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy: ‚Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval.‘ ...  Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych nad nimi kraloval, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.‘“

Ježíš zde uvádí jen jeden jediný důvod pro nadcházející popravu pod jeho osobním dohledem před jeho očima – ti lidé ho nechtěli za krále. Ani slovo o tom, že by to byli třeba vrazi, kteří by si podle tóry smrt zasloužili. Jako důvod jejich popravy neuvádí ani tu nenávist, o které mluvil ve v. 14.
 
Matouš 25:14.24-30:Je to totiž jako s člověkem, který se chystal odcestovat: zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. 15Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností, a ihned odcestoval. ... Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent, a řekl: ‚Pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi nerozsypal. 25 Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje.‘ Jeho pán mu odpověděl: ‚Zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a shromažďuji, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům, a já bych si po návratu vzal, co je moje, i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů! Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzazší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“

Celkem tvrdý trest za strach z pána a nerozmnožení (nikoli ukradení) pánova majetku.
 
Zjevení 19:12-15: „Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha.“

Plášť zbrocený krví, bití národů ostrým mečem, šlapání lisu vína planoucího hněvu všemohoucího boha. Opravdu obrazy plné lásky a něžnosti. Jak odlišné od starého zákona.
 
Zjevení 14:14.18-20: „A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. ... A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země, neboť její plody dozrály.“ Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu. A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.“

Boží odpůrci lisovaní ve velkém vinném lisu a jezdci topící se v jejich krvi. Jak něžný a láskyplný obraz. Nějak si nevzpomínám, že bych něco tak úděsného četl ve starém zákoně.
 
Zjevení 14:9-11: „A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.““

Už ani ne pouze pobyt před Kristem, jako v Lk 19:27, ale mučen před Beránkem. Nikde ve starém zákoně jsem nečetl, že by někdo byl mučen před Jahvem.
 
A po tisíciletí Kristovy vlády Zj 20:7-9: „Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.“

Zde sice není řečeno, že by oheň seslal přímo Ježíš, není však ani napsáno, že by proti zničení svedených lidí nějak protestoval, nebo s ním měl nějaký problém. Zjevení navíc upřímně přiznává, že ti lidé byli svedeni Satanem. Vojenské tažení proti svatým tedy nebylo z jejich hlavy. Je možné, že Satanovi prostě naletěli. Podobně jako Adam s Evou. Kdyby Satan nedostal možnost je ovlivňovat, nemuseli by být popraveni.
 
Vzhledem k výše uvedeným textům tedy není nijak překvapivé, že se Ježíš Kristus odmítl nechat nazvat „dobrým“ (Mk 10:18; Lk 18:19). Uvědomoval si totiž, že sám není ani zdaleka tak dobrý, jako jeho otec Jahve. Nejen tedy, že Jahvovi není roven v dobrotě, ale tímto výrokem sám o sobě jasně svědčí i o tom, že mu není roven ani v božství. Tyto a podobné texty zastánci trojice a autoři řečí a krutém bohu Jahvem zaslepeně přehlížejí, nebo se z nich alespoň snaží vykroutit.


"Jahve a Ježíš nejsou protiklady" | Přihlásit/Vytvořit účet | 116 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: unshaken (unshaken@outlook.cz) v Neděle, 24. duben 2016 @ 12:45:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že to nejhorší co církev v počátcích udělala, že svou nově získanou moc použila k prosazení myšlenek, tedy k prosazení ideologie. Spočívající ve zbožštění Ježíše a v dogmatu (nedokazatelném přesvědčení) "svaté trojice".  Přitom v době, kdy k těmto zvrhlostem došlo, byla velká většina křesťanů přesvědčena, že Ježíš byl - v souladu se svědectvími - člověkem a nikoliv Bohem. Zastáncům se říkalo podle představitele ariáni.Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: pozorovatelnik (Nejlepší důkazy o neexistenci Boha mi dávají křesťané) v Pondělí, 18. duben 2016 @ 11:58:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za článek. Taky jsem v poslední době přemýšlel, že s tou dobrotivostí Ježíše to nebude až tak horké. Už jen tím, že se zřetelně nedistancoval od Starého zákona. Pouze umenšil význam soboty a hlásal nenásilí. Ale stejně si každý povídá o Ježíšovi, co chce. Janovo evangelium je plné těžkých teologických úvah, zatímco zbývající evangelia jsou spíše s důrazem na děj, epiku a jazyk je úplně jiný. Přitom to měl být ten samý Ježíš. No a apoštol Pavel, ten si káže úplně svoje věci, co Ježíš vůbec neučil a přitom se zaštiťuje Ježíšem. 


Jinak tento článek od JiriBrei  je výborné varování pro ty pitomce, kteří už skoro rok kvůli uprchlické krizi a strachu z islámu navrhují se přimknout ke křesťanství. Oni tím vybízení nerozhodnuté a tzv něcisty. Čili ty, co nejsou ateisti, ale nemají konkrétní víru. Přitom křesťanství je taky jenom ideologie, která hlásá nenávist. Sice údajně na rozdíl od islámu je křesťanství zreformované a civilizované, ale kdo se pořádně zabýval křesťanstvím, tak ví, že fundamentalismus si rozhodně nebere servítky a vyžaduje naprostou poslušnost, submisivitu, nepřemýšlení, odevzdanost, nulové kritické myšlení. Takže je v přímém rozporu s výdobytky renesance, osvícenství, liberalismu, demokracie a pod. Pravé křesťanství je rigidní, tvrdé, nesmlouvavé a stejně nesnášenlivé jako islám. Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 18. duben 2016 @ 14:41:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, co píšeš popírá Boha i Ježíše!!!!!Láska je nesmysl. Bůh je krutý  a krutý  a trestá  krutě i za maličkosti. Větší hříchy nechá pak bez trestu.


Copak tohle má logiku???


Jak chceš takto přivést lidi k Pánu Ježíši? Přilákat a pak jim oznámit krutou pravdu či lež??


Sadistům se Tvůj výklad  a příklad bude jistě líbit.


Pán Ježíš zde hovoří v podobenství o konci světa. To bude likvidace zla a to je něco jiného, než to, co dělo ve SZ, vraždění, rabování  a jiné. To není o povaze Pána Ježíše v tomto čase a ani v  minulosti.


Proč nepíšeš o Pánu Ježíši dnes a v minulosti, o tom, jak působí na srdce lidí a koná dobro. Nebo je to jen pohádka?


Proč se lidem tak libí Bůh, který je krutý  a válečník. Kdo má zájem na takovém vykreslení Boha. Přece Satan. Tomu jste podlehli!!!

Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: zeryk v Pondělí, 18. duben 2016 @ 16:04:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý si Ježíše představuje po svém.
 No ale je to jeho chyba?Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 18. duben 2016 @ 18:09:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
JiriBrei, na co si tady hraješ? Pokud nepochopíš a odmítneš Ježíše, jako Boha-Jahveho v lidském těle, nemáš Spasitele!
.Re: Jahve a Ježíš nejsou protiklady (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 22. prosinec 2016 @ 10:24:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
"OTEC" i "SYN" jsou Svatým duchem. Celá boží rodina jsou jeden Svatý Duch.Stránka vygenerována za: 0.67 sekundy