Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Blanka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 242, komentářů celkem: 423161, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 75 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115628064
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?
Vloženo Středa, 08. srpen 2018 @ 09:19:01 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal BohemianAnonymus1) Spasení ve starém Izraeli3M. 18:5 "Zachovávejte má ustanovení a nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin."

Iz. 55:3 "Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije."


2) Zničením jeruzalémského chrámu v r. 70 vzal systém obětí za své. 

Nicméně: Kde není obětí za hříchy lidu, není také odpuštění

Žd. 9:22 "A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví a bez vylití krve, není odpuštění."


3) Od dokonané Spasitelovy oběti je spása v judaismu realizovatelná jen dosažením absolutní bezhříšnosti, která však není v lidských silách

Od Adama je lidstvo zatíženo hříchem.

Ř. 5:18 "A tak tedy: jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu."

Za těchto nových okolností každý, kdo chce být spasen, musí v judaismu dodržet dokonale ustanovení Zákona, jinak podléhá prokletí:

Jk. 2:10 "Kdo by totiž zachoval celý Zákon, ale v jedné věci klopýtl, stal by se vinným ve všech."

Nicméně, i kdyby člověk od jistého okamžiku dokonale dodržel Zákon, tak to v žádném případě neřeší problém jeho minulých hříchů, které zůstávají . . . 


4) Z Písma víme, že jen Kristus dokázal Zákon naplnit

Mt. 5:17 "Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit."


5) Izrael a chrám

V babylónském zajetí chyběl Izraeli chrám a s ním i možnost, vstoupit do vztahu s Hospodinem prostřednictvím obětí. V této době měl Izrael proroky Ezdráše a Nehemiáše, kteří lid povzbuzovali a tlumočili mu Hospodinovu vůli. Pozdější Izrael sice chrám již měl, ale chyběli mu proroci (tzv. intertestamentální doba), protože všichni proroci a zvláště prorok poslední, Malacháš (Mal. 3) splnili svůj úkol: předpovědění Spasitele!!!

Náhrada chrámových obětí po zničení jeruzalémského chrámu v r. 70 pouhou recitací biblických pasáží vztahujících se k oběti a modlitbou, což prosazují talmudští učenci, je za těchto nových okolností protibiblické, a tudíž nepřípustné! Nutno v této souvislosti též upozornit na fakt, že Talmud je mimobiblický pramen, který je jako každé dílo lidské NUTNĚ!!! zatíženo chybami a tudíž veškeré závěry z něj vyvozené se NUTNĚ!!! nacházejí na mimobiblické půdě!!! Judaisté se tedy nemohou opřít o pevné prorocké slovo (kral. "přepevnou řeč prorockou") - 2Pt. 1:19!!!

Vyloučení oběti z Božího plánu spásy je navíc rouhavé, protože institut velekněze i oběti musí být zachován - naprosto nezávisle na tom, zda jeruzalémský chrám stojí, či nikoli!!!

Žd. 4:14,15 "Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. (15) Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu."


6) Tento velekněz navždy ukončil starozákonní systém obětí, když za všechny obětoval sám sebe

Žd. 7:27 "a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama."

1J. 5:20 " . . . On je ten pravý Bůh a věčný život."

Z těchto uvedených důvodů není odpuštění hříchů a tudíž i spasení v judaismu možné. 

Blíže k tématu: 
BA"EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 676 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 25. srpen 2018 @ 11:00:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Je úžasné, když judaisté uvěří v Ježíše, přijmou ho, docházejí spasení a radují se v Něm


https://www.youtube.com/watch?v=dUqm_N8muT0


https://www.youtube.com/watch?v=p5jX2G1hHtY


https://www.youtube.com/watch?v=f1-KBAWKk_g
Re: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 17. srpen 2018 @ 10:14:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Bývaly doby, kdy se řešilo, zda existuje spasení mimo židy. Naštěstí pro nás se to vyřešilo kladně a spasení dorazilo až k nám.


  Je to sice trochu mimo, ale měl bych dotaz: Existuje v judaismu pronásledování jiných skupin (etnických, náboženských), případně vraždění, rabování?

  Trochu jsem procházel různé dějiny, většinou tedy Evropy a středního východu a vždy se při pronásledování křesťanů znovu a znovu společně objevuje také pronásledování židů. Často se objevuje pronásledování židů samo o sobě, stejně jako pronásledování křesťanů. Teď nedávno jsem zase narazil na události v Polsku v minulém století.

  Existuje mezi židy v dějinách opačný postup, tedy že by židé sami útočili na komunity okolo sebe, na lidi se kterými žili z náboženských nebo rasových důvodů? 

  ToníkRe: EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 11. srpen 2018 @ 11:23:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže existuje dokonce i spasení pohanů, proč by nemělo existovat spasení v Judaismu?


Článek je typickou ukázkou smutné skutečnosti o destruktivním vlivu učení sekty na lidské myšlení.

Zacyklenost, nepochopení základních pojmů významu slov a přitom nadřazenost nad ostatními, co věří jinak.
(Ř 2,10-16)
Avšak sláva, čest a pokoj každému, kdo koná dobro, předně Židu, ale i Řeku.
Neboť Bůh nestraní nikomu.
Všichni, kteří hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; a všichni, kteří hřešili pod Zákonem, budou Zákonem souzeni.
(Neboť před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo Zákon plní.
Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, dělají z přirozenosti to, co Zákon přikazuje, takoví, ač nemají Zákon, jsou Zákonem sami sobě.
Takoví prokazují dílo Zákona zapsaného v jejich srdcích, což dosvědčuje i jejich svědomí a myšlenky, které se navzájem obviňují anebo obhajují.)
To se stane v den, kdy Bůh bude soudit lidská tajemství podle mého evangelia skrze Ježíše Krista.