Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 310, komentářů celkem: 423278, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 97 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
gregorios777
rosmano
martino
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115641714
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté?
Vloženo Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 12:25:26 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Vota

BohemianAnonymous napsal: Kdybys četl Talmud, tak zjistíš, co jsou judaisté zač.

rosmano napsal: Kdybys četl Novou smlouvu, tak zjistíš, jak na tom jsou judaisté.


Krom jiného BohemianAnonymus uvedl:rosmano ke svému výroku uvedl citaci z 2 Kor 3 a 4:

 • 7Jestliže smlouva literami vytesaná do kamene sloužila smrti, a přece byla nastolena s oslňující slávou, takže synové Izraele nemohli pohlédnout na tvář Mojžíšovu pro její pomíjivou zář –
 • 8oč slavnější bude služba Ducha!
 • 9Byla-li služba vedoucí k odsouzení slavná, oč ji převyšuje služba spravedlnosti!
 • 10Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve srovnání s touto slávou vše přesahující!
 • 11Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává!
 • 12Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou.
 • 13Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře.
 • 14Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.
 • 15A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj.
 • 16Avšak ‚když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn‘.
 • 17Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
 • 18Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.
 • 1A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti.
 • 2Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou, a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí.
 • 3Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě.
 • 4Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Možná zdánlivě nesouvisející výroky dvou přispĕvatelů z Grano Salis.
Nicméně se mi zdá, že cosi mají společného a rozhodně nemám na mysli antijudaismus nebo antisemitismus.

Abych nenarušoval témata jiných, kteří zde vložili své články, ptám se takto zvlášť pod novým 'článkem' na rozbor uvedené citace z 2Kor 3 a 4, a to v souvislosti s tím, že si judaisté nahradili 'službu obětí' modlitbou.

"Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 338 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 07. říjen 2018 @ 19:35:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leviticus 16, 16. A očistí svatyni od nečistot synů Izraelských a od přestoupení jejich i všech hříchů jejich. Totéž učiní i stánku úmluvy, kterýž jest mezi nimi u prostřed nečistot jejich.
17. (Žádný pak člověk ať není v stánku úmluvy, když on vchází k očišťování do svatyně, dokudž by on zase nevyšel a očištění za sebe, za dům svůj i za všecko množství Izraelské nevykonal.)
18. Vyjde pak k oltáři, kterýž jest před Hospodinem, a očistí jej. A vezma krve volka toho, a ze krve kozla, dá na rohy oltáře vůkol.
19. A pokropí ho svrchu krví tou prstem svým sedmkrát, a očistí jej i posvětí ho od nečistot synů Izraelských.
20. A když by dokonal očištění svatyně a stánku úmluvy a oltáře, obětovati bude kozla živého.Stánek úmluvy byl nečistý, protože byl uprostřed "nečistot jejich". Proto musel být očištěn i stánek včetně oltáře. Židům 9, 16 Při závěti se musí prokázat smrt toho, kdo ji ustanovil. 17 Jen závěť zemřelých je totiž platná; nemá však platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil. 18 Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez vylití krve; 19 když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev telat a kozlů, vodu, červenou vlnu s yzopem a pokropil knihu Zákona i všechen lid. A řekl jim: 20 „Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh.“ 21 Podobně pokropil krví i stánek a všecko bohoslužebné náčiní. 22 Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. 2 Mojžíšova 24, 7. Vzav také knihu smlouvy, četl v uších lidu. Kteříž řekli: Cožkoli mluvil Hospodin, činiti a poslouchati budeme.
8. Vzal také Mojžíš krev a pokropil lidu a řekl: Aj, krev smlouvy, kterouž učinil s vámi Hospodin při všech těchto věcech. 2 Mojžíšova 20, 18. Veškeren pak lid viděl hřímání to a blýskání, a zvuk trouby, a horu kouřící se. To když viděl lid, pohnuli se a stáli zdaleka.
19. A řekli Mojžíšovi: Mluv ty s námi, a poslouchati budeme; a nechť nemluví s námi Bůh, abychom nezemřeli.Kdyby tehdy "veškeren lid" věřil Bohu, takovým způsobem jako Tehdy Mojžíš, Nun a Káleb, nevyslovili by tak závažná slova: Mluv ty s námi, a poslouchati budeme; (taková slova jsou pouze důsledkem neznalosti svého skutečné a zkaženého stavu a nevěry v Boha života) a nechť nemluví s námi Bůh, abychom nezemřeli. Protože nevěřili Bohu, neznali ho a báli se smrti více než Boha. S politováním musím bohužel konstatovat, že mnozí z vás, co tady diskutujete, jste v podobném stavu, jako drtivá většina tehdejšího Izraelského lidu. Neznáte Boha a proto bloudíte. Židům 10, 16‚ Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli; 17 na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.‘ 18 Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. 19 Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně 20 cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla. 21 Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, 22 přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. 24 Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba za ně přinášet oběti!!! Protože Pán praví: na jejich hříchy a nepravosti "Já Pán" už nikdy nevzpomenu. Jestli někdo z vás vysloví podezření, že to přece nemůžu myslet vážně, protože bych potom mohl dělat co se mi zlíbí, tak nezná Ježíše a nerozumí tomu, co pro něho učinil.  Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 19:39:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
výklad tebou zvýrazněného textu je sice možný, ale aby ho všichni pochopili, bylo by to na několik stran textu. Docela dobře postačí zjistit proč Pavel psal 2 list do Korintu a komu. Nejlépe to vystihuji předcházející verše, 2 Kor 3, 5 a 6:

Ne že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boha jest. 6. Kterýž i hodné nás učinil služebníky Nového Zákona, ne litery, ale Ducha. Nebo litera zabijí, ale Duch obživuje.

Někteří bratři v Korintu začali klást důraz na literu Písma a potlačovali tak projevy Ducha. Proto je Pavel docela důrazně napomínal a povzbuzoval, jak koho, že?
Pro mne osobně byl svého času tento list klíčovým textem k pochopení Pavlovy služby a jeho "způsobů". V něm mi Ježíš ukázal co je podstatou jeho milosti a jak touto milostí žít.
Před chvíli jsem si opět přečetl 2 K od 1,1 do uvedeného textu a opět se ujistil, že verš 2K3,6 je klíčový. Je mi sice mnohdy smutno z toho, že někteří z věřících dávají přednost službě liteře Písma, ale každý máme svobodu si svou cestu zvolit.
Pavel a mnozí další z jeho okolí procházeli mnohým protivensvím, ale Pavel pochopil, že je to k prospěchu jejich následovníkům. Bohužel se mnozí následovníci litery vyhýbají Duchu jen proto, že se bojí strachu z utrpení a pronásledování. Jsou to většinou duchovní nemluvňata, kteří se ze strachu snaží službou litery dopracovat k bezbolestnému a bezproblemovému životu. Viz 1 K 13, 11. Dokudž jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem muž, opustil jsem dětinské věci.

Dětem se berou hračky se berou hračky, až je samy odloží. Dříve je to zpravidla kontraproduktivní. Viz má zkušenost z 10 letého působení tady na GS.
Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 19:46:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobře. Zdá se, že do poctivého roboru zmíněných slov apoštola Pavla se nikdo nepohrne.

Zkusím Vás tedy trochu k tomu aktivovat.
Uvedený citàt je z obhajoby Pavlovy jeho autority (vlivu) úřadu apoštola, některými zpochybñovaného. K tomu se také vztahují ihned první slova z citovaného výroku v 7.verši 3.kap. 2.Kor., 

Z uvedeného překladu ČEP rosmanem:
7Jestliže smlouva ...
Jenže slovo řecké slovo překládané jako 'smlouva' je 'diakonia', což znamená 'služba, služebnost, úřad' než 'smlouva'. Jiné překlady sice překládají 'služba nebo přisluhování', ale to nijak kontextově neodráží obhajobu Pavlovu jemu svěřeného úřadu apoštola, či apoštolství, potažmo autority učitele či kazatele evangelia'.
Správněji by mělo být překládáno, aby nedocházelo ke zmatení, zdůrazněním, o co jde:
Jestliže úřad (služebnost) ... a doplním k vysvětlení, který byl svěřen Mojžíšovi...
Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 20:40:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tele, možná by bylo fér zde uvést, že se jedná o pokračování diskuse pod článkem Jeden nový člověk.Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: BohemianAnonymus v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 23:08:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 13:13:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Tele,

píšeš: " ptám se takto zvlášť pod novým 'článkem' na rozbor uvedené citace z 2Kor 3 a 4, a to v souvislosti s tím, že si judaisté nahradili 'službu obětí' modlitbou."

Pavel tedy nebyl teoretik, ale sám dobře poznal judaismus i  Ježíše Krista.  A já mu v tomto jeho poznání zcela věřím. 
Nemám absolutně žádný důvod, jakkoli pochybovat o tom, co Pavel poznal a co mu bylo zjeveno.
Sám jsem Ježíše poznal, takže vím, že svědectví a poznání apoštolů, včetně Pavla, nejsou žádné báchorky a pohádky. Je pravdivé.

Jak na tom jsou judaisté z uvedeného citátu ?
-  mají na svém srdci závoj, kdykoliv se čte Mojžíš
-  Evangelium Ježíše Krista je jim zahaleno - proto spějí k záhubě
-  nevzešlo jim světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. A to proto, že mají oslepenou nevěřící mysl bohem tohoto      světa Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 13:43:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mně se do této části diskuze pod článkem Willyho zapojovat nechtělo. A ani si nemyslím, že bych měl dostatečné znalosti Judaismu jakože zevnitř. Spíše se dá posoudit zvenku, co je pravdivé a konzistentní, a co není - myslím tvrzení a další aspekty připisované Judaismu.

Zaujalo mne tvrzení některých, že oběti (zvířecí?) byly nahrazené svévolně modlitbou. To jsem nevěděl. Nicméně nevěřím, že Judaisté obětují podle Zákona Mojžíšova, nevidím, že by se jím ve většině bodů řídili. Nekamenují, nezabíjejí neposlušné syny, neodnáší a nejí své desátky před Hospodinem - možná ano, ale nevím o tom. 

A jelikož to není zákon milosti, nedodržování Zákona v některém z jeho bodů má zásadní, až fatální  následky.

Jako celek je pak pro mne Judaismus v současné době velmi nevěrohodný, produkující pravděpododně nepravdivé lidi, kteří něco jiného káží a něco jiného dělají. Vlastně ani nemají moc jinou možnost - tak to na mne působí.

To je tedy pohled člověka zvenku. Někoho, kdo se klidně nechá přesvědčit o opaku, pokud mu bude ukázáno, že se Zákon opravdu dodržuje do všech důsledků, že nějakých 613 bodů micvot mají přesný odraz v Zákonu, a dodržují se také. A tak dále. Je toho více. Zatím se můj postoj k Judaismu spíše přesunul z neutrálu k negativnějšímu postoji. Na druhou stranu si uvědomuji, že Judaismus zde vykreslují, či možná zneužívají, místní lajci v boji proti křesťanství, od kterého sami před časem odpadli, což zavání spíše řešením určitých osobních potřeb než Judaismem samotným. A proto si v zájmu objektivity připouštím, že se může jednat pouze o pocitové a emoční záležitosti, za které skutečný Judaismus nijak nemůže. Nicméně některé věci jsou zřejmé z učení Pána Ježíše a Nového Zákona. A ty pro Judaismus v dnešní podobě také zrovna příliš nehovoří.

Rád si k tomuto tématu přečtu názory jiných, zejména znalých a pravdivých lidí, nicméně sám se příliš více do takové diskuze zapojovat nehodlám, snad jedině svými dotazy, pokud se to nějak rozjede v teoretické, nikoliv osobní rovině.Re: Co jsou judaisté zač? Jak jsou na tom judaisté? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. říjen 2018 @ 14:25:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Toto jsou klíčová slova k pochopení stavu judaistů, který Pavel podrobně popsal, maje sou vlastní zkušenost:

 • 14Avšak jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v Kristu.
 • 15A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj.
 • 16Avšak ‚když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn‘.
 • 17Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda.
 • 18Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.
 
Judaisté - tehdejší i nynější - podle tohoto Pavlova popisu místo toho, aby se obrátili k Pánu, se od Pána odvrátili. Důsledkem odvrácení se od Pána je nejen závoj na srdci, ale to, že stál lpí na dodržování Zákona, neboť je jim skryto, že byl zrušen v Kristu.

Tak jako se stal Pán Ježíš Kristus zástupnou smírčí obětí za náš hřích a hříchy, zastupuje a nahrazuje nás i v zachovávání Zákona, protože nikdo nebyl schopen Zákon dodržet a Zákon nemohl nikoho a nic přivést k dokonalosti. Ale Kristus Zákon naplnil a když jsme v Něm a On v nás, potom Kristus zachovává Zákon v nás za nás, v tom spočívá skutečnost a důvod toho, že Nová smlouva je lepší než stará. Na nás je jen zůstávat v Něm, věřit Jeho jménu a Božím zaslíbením, která se k Nové smlouvě vztahují. 
Tomuto vždy judaisté odporovali a v Pavlově době nutili pohany, aby žili jako Židé a dodržovali Zákon včetně obřízky. Nejinak je to i s dnešními judaisty, kteří odsuzují každého, kdo Zákon nedodržuje a nezachovává. Pán Ježíš naopak chválí církev ve Filadelfii, že zachovává Slovo Jeho vytrvalosti a nezapírá Jeho jméno.
Tož tak.  JE JUDAISMUS BIBLICKY OPRÁVNĚNÝ? (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Středa, 05. říjen 2022 @ 13:51:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při řešení problému budu vycházet z těchto pramenů:   
(1)    Vychází ze Staré smlouvy smlouva Nová - anebo rabínský judaismus? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 
(2)    EXISTUJE SPASENÍ V JUDAISMU? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 
(3)    JSOU RABÍNŠTÍ JUDAISTÉ NAŠIMI STARŠÍMI BRATRY VE VÍŘE? [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] 
(4)    SPASENÍ ZE SKUTKŮ A SPASENÍ Z VÍRY [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz] [www.notabene.granosalis.cz]    

Problém pojednávají výše uvedené prameny. Spasitelovou smrtí na kříži skončila starozákonní bohoslužba, neboť Kristus se tak stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9). Dále to, že Pán Ježíš Kristus je NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Židovští náboženští vůdci nepochopili, k čemu vůbec došlo. Po čase se situace uklidnila, takže nabyli dojmu, že se nic zvláštního nestalo. Židovská bohoslužba existovala formálně (tedy bez vlivu na spasení) až do zničení chrámu v r. 70. Aby Bůh Židy vyvedl z omylu, poslal římskou armádu, která dobytím Jeruzaléma a zničením Zerubábelova chrámu Židům DŮRAZNĚ připomněla, že jejich bohoslužba už definitivně skončila.    

Židé byli v naprosto zvláštní situaci: Chrám byl zničen, oběti za hříchy lidu tudíž nemohly být vykonávány. Nicméně, bylo tu bylo Hospodinovo slovo, že bohoslužba je věčná (3M. 16; resp. 3M. 16,34)! Musela tedy existovat vzdor tomu, že chrám byl již zničen!   

Kdyby Židé měli ducha Božího, pak by se Boha ptali, kde je nyní chrám, velekněz i oběť, když to všechno nevidíme, ale z Písma víme, že to všechno musí nutně existovat???   

Kontinuita služby Bohu a odpouštění hříchů přece musela být zachována!    

Anebo jinak: V co NOVÉHO, se velekněz, chrám i oběť modifikovali a kde to lze nalézt???  

Zákonníci a farizeové nenalezli řešení této situace, protože jejich myšlení bylo zatíženo NEVĚROU NENÁVISTÍ ke Spasiteli, o čemž svědčí Písmo:   

Jan 5, 46 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. 
J an 15, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: ‚Nenáviděli mě bez příčiny.‘   
Matouš 10, 25 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!   
Marek 3, 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali: „Je posedlý Belzebulem. Ve jménu knížete démonů vyhání démony.“   
Marek 15, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Pilát jim nato řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“
Marek 15, 10 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti
Marek 15, 11 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše.   
Jan 19, 6 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz] Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“   

Je zvláštní, že pohané, Pilát a Herodes, na rozdíl od Židů, nenalezli na Spasiteli vinu:   

Lukáš 23, 14 [biblenet.cz] [biblenet.cz] a řekl jim: „Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.   
Lukáš 23, 15 [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.    

O nenávisti Židů ke Spasiteli až za hrob, svědčí tyto biblické texty:   

Židé se po Spasitelově ukřižování domáhali na římské moci změny nápisu na tabulce na kříži  

Jan 19, 22 [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] Pilát odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“   

Dále se domáhali přidělení stráže ke Spasitelovu hrobu   

Matouš 27, 65 [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz] [new.biblenet.cz]  Pilát jim odpověděl: „Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré.“   A Pilát, už otrávený židovskými nároky, jim ji dal.    

A tato nenávist ke Spasiteli se pak promítla do obou Talmudů, palestinského (tiberiadského) a babylónského.   

PRÁVOPLATNÁ židovská bohoslužba je jen ta, která je uvedena ve Starém Zákoně. Tato bohoslužba nemá alternativu - nelze z ní ubírat, ani nic k ní přidávat, protože by taková bohoslužba byla směsí božského a lidského, což je nepřípustné.  Jakákoli bohoslužba upravená člověkem, je deformací bohoslužby stanovené Hospodinem; taková deformovaná bohoslužba je pak projevem svévole, která popuzuje Hospodina. A dnešní židovská bohoslužba projevem svévole určitě je. Bůh rozhodně nestrpí, aby mu do jeho bohoslužby kdokoli zasahoval. Proto stíhá Židy svými tresty. 

Znovu připomínám, že právoplatná židovská bohoslužba popsaná ve Starém Zákoně, formálně vzala za své zničením jeruzalémského chrámu v r. 70, i když ve skutečnosti zanikla již Spasitelovou smrtí na kříži asi o 40 let dříve, kdy bylo nastoleno náboženství vyššího typu, ve kterém se  Kristus stal NOVÝM chrámem (J. 2,19-21), ve kterém přebývá plnost božství (Kol. 2,9),  dále NOVÝM veleknězem (Žd. 4;14,15) i NOVOU obětí (Žd. 7,27; 1J. 2,2).   

Malá úvaha:
 
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA KOMPLETNÍ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NADBYTEČNÁ. 

Anebo jinak:
JE-LI DNEŠNÍ ŽIDOVSKÁ BOHOSLUŽBA SPRÁVNÁ - PAK PŮVODNÍ STAROZÁKONNÍ BOHOSLUŽBA BYLA NUTNĚ NESPRÁVNÁ.    

To, že si judaisté dělají ze Starého Zákona trhací kalendář, nerespektujíce ustanovení Hospodinova věčná, zakotvená v (3M. 16, resp. 3M. 16,34) je jejich věcí.
 
Jenže to má ten následek, že od té doby se nenacházejí na linii Boží - ale na linii lidské, na linii svévole!!!   

Podstatou problému je to, že pokud někdo nedodrží ustanovení Hospodinovo týkající se bohoslužby, nejde pak o bohoslužbu, ale jen o pouhý RITUÁL, jakých jsou ve světě tisíce. A pokud si někdo myslí, že Panovníka Hospodina osloví pouhým rituálem, je skutečně velmi, velmi zpozdilým člověkem - nehledě už k faktu, že takový rituál Hospodina popouzí, nejen proto, že je MODLOSLUŽBOU, ale i protože je v ní navíc Hospodinovo jméno ZNEUŽÍVÁNO!!!   A to je pod Božím trestem!   

Na otázku, kterou jsem položil v úvodu, totiž, zda je judaismus biblicky oprávněný, odpovídám, že ROZHODNĚ NIKOLI.  

Z výše uvedených pramenů i textů možno říci, že judaismus je náboženstvím svévole a nenávisti a je tudíž MODLOSLUŽBOU.   

A pokud se kdokoliv snaží svést křesťany s pravé cesty a deformovat biblické poselství, přivádí na sebe prokletí, protože se stává hlasatelem jiného evangelia. Písmo takovou činnost posuzuje velmi vážně!!! Křesťané jsou pod Boží ochranou!  

1. Korintským 16, 22 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!  
Galatským 1, 9 [biblenet.cz] [biblenet.cz] [biblenet.cz]  Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!   

rdf    Stránka vygenerována za: 2.25 sekundy