Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Vítězslav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 18, článků celkem: 16722, komentáře < 7 dní: 614, komentářů celkem: 435414, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 186 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Ekrazit
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119476437
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví?
Vloženo Sobota, 27. duben 2019 @ 22:24:06 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal JiriBrei


Že to, co je zapsáno v Ješajáhú/Izajáš 53, nemluví národy zastoupené svými králi, jak to vykládá například Izák ben Abraham Troki v Chizuk emuna (Posílení víry) v kapitole 22 (http://www.chizukemuna.estranky.cz/clanky/22.-trpici-sluzebnik-jezis--iz-52-53-.html), říká Ješajáhú 52:15: „Králové kvůli němu zavřou ústa, protože uvidí to, co jim nebylo vyprávěno“ (Český studijní překlad). Se zavřenými ústy se nedá mluvit, o to lépe se však se zavřenými ústy dá soustředit na to, co bude probíhat. Králové mají mlčet, dívat se a z viděného pochopit to, co dříve neslyšeli (Ješajáhú 52:15). To, co mají se zavřenými ústy sledovat a z čeho se mají poučit, je pospáno dále v Ješajáhú 53. Ten, kdo mluví, nejsou králové, ale prorok Ješajáhú, jako jeden z Izraelitů. Proto užívá zájmeno „naše“, které tam označuje to samé společenství jako v Ješajáhú 52:10, 55:7 59:12.13, 63:17, 64:5. Ješajáhú se ztotožňuje s jednotlivými Izraelity.

Ješajáhů 53:3 Jednotliví Izraelité dobře chápali, že jsou všemi národy opovrhováni a i proto se často snažili být jako národy, klaněli se modlám (Jechezkél/Ezechiel 20:28.30.32.39) a přestali si vážit toho, že jsou, jako celek, jako národ, jako Jisráél, ve smlouvě s Bohem a jsou, jako celek, jako Jisráél, vyvoleným národem.

Ješajáhú 53:4 Byli to nemoci jednotlivých Izraelitů (jejich odpadání k jiným bohům a nedodržování smlouvy), které nesl celý národ, celý Jisráél (včetně věrných). A když byl chrám zničen, město rozvráceno a Jisráél odveden do vyhnanství v Babyloně, chápali to přeživší tak, že je Jisráél ubit Bohem a zkrušen (viz také Échá/Pláč Jeremjášův).

Ješajáhú 53:5 Provinění jednotlivců dolehla na celý Jisráél podobně, jako Áchánova loupež v Jerichu dolehla na celý Jisráél (Jehóšua/Jozue 7). Jasně to říká Ješajáhú 53:6.8.

Ješajáhú 53:10-12 Když Jisráél pokorně přijme Boží trest a poučí se z něj, čeká ho slavná budoucnost. Potrestáním celého Jisráéle bude znamenat ospravedlnění pro mnohé Izraelity (též např. Jechezkél 20:33-44).

Když si tuto část Tanachu/Starého zákona zařadíme do historického kontextu, o kterém Ješajáhú píše – dlouhodobé odpadání Jisráéle, zničení chrámu, rozvrácení Jerúšálajim/Jeruzaléma, Severního i Judského království a zaslíbený slavný návrat z vyhnanství, obnova Jerúšálajim a chrámu, budoucí sláva a požehnání, je nasnadě, o kom je řeč, kdo je trpící služebník.

Židovský výklad Ješajáhú 52:13 – 53:12, stejně jako křesťanský výklad této pasáže, odporuje Boží spravedlnosti o níž Jehóah Elóhím ujišťuje v Devárím/Deuteronomium 24:16: „Nebudou usmrceni rodiče za děti a děti nebudou usmrceny za rodiče, každý za svůj hřích usmrcen bude.“ (Český rabínský překlad). A opět u Jechezkéla 18:20 „Syn neponese trest za zvrácenost otce ani otec neponese trest za zvrácenost syna.“ (Český studijní překlad). A v Jirmejáhú/Jeremjáš 31:29.30 „každý zemře za svou vinu“ (Český studijní překlad). Jehóah Elóhím jasně prohlašuje, že žádný člověk neponese hřích a trest za jiného člověka. A stejně tak ani žádná skupina lidí, žádný národ neponese hřích a trest za jinou skupinu lidí, za jiný národ. V souladu s Boží spravedlností, o níž Bůh ujišťuje ve výše uvedených textech, Jisráél trpěl za svůj vlastní hřích a kvůli němu byl proboden. Jisráél nebyl povolán k tomu, aby nesl hříchy národů a trpěl kvůli hříchu jiných národů. Byl povolán, aby byl královstvím kněží a svatým národem (Šemót 19:6 Chamiša chumšej Tora). Myšlenka nesení viny za hříchy národů nemá v Tanachu oporu, stejně, jako tam nemá oporu myšlenka Mašíachovy/Kristovy oběti za hříchy světa (Jan 1:29, 3:16; 1 Jana 2:2, 4:10).

"Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 74 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví? (Skóre: 1)
Vložil: wollek v Neděle, 28. duben 2019 @ 08:25:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nešlo by to prosím příště napsat buď celé česky, nebo celé hebrejsky, případně v jiném jazyce, pokud máš za to (jak předpokládám, jinak bys tam nesrozumitelné výrazy snad nevkládal), že se to pak stává čtenáři cílové skupiny srozumitelnější?Re: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví? (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 28. duben 2019 @ 10:37:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
>>Že to, co je zapsáno v Ješajáhú/Izajáš 53, nemluví národy zastoupené svými králi, ... Ten, kdo mluví, nejsou králové, ale prorok Ješajáhú, jako jeden z Izraelitů.<<

 Zapsaná slova jsou samozřejmě prorokova. A přeci jsou to slova myšlenek pohanských vládců. Srovnej Ješajahu 53:1-2 a 52:14-15. Netřeba otevírat ústa, aby člověk mluvil v myšlenkách k sobě.

>>Proto užívá zájmeno „naše“,<<

K pochopení toho, co je 'naše', doporučuji přečíst Tehillim/Žalmy 106.
Z toho nejdůležitější k tomu v.35-48:

ale smísili se s pohanskými národy a učili se jejich skutkům. 
Sloužili jejich modlářským zpodobeninám a ty se jim staly léčkou. 
Své syny a své dcery obětovali démonům. 
Prolévali nevinnou krev, krev svých synů a dcer, které obětovali kenaanským modlářským zpodobeninám, a proléváním krve znesvětili zemi. 
Svými skutky se poskvrnili; svými činy se dopouštěli smilstva. 
Hospodin vzplál proti svému lidu hněvem a své dědictví si zošklivil. 
Vydal je do ruky pohanských národů, takže nad nimi vládli ti, kdo je nenáviděli. 
Utlačovali je jejich nepřátelé, byli pokořeni, byli pod jejich mocí.  
Mnohokrátje vysvobodil, leč oni se svými úradky vzpírali a pro své viny byli pokořeni. 
I pohleděl na jejich soužení a vyslyšel jejich nářek. 
Pamatoval kvůli nim na svou smlouvu a slitovával se podle svého hojného milosrdenství 
a dal jim dojít slitování před všemi, kdo je odvedli do zajetí.  
Zachraň nás Hospodine, náš Bože, shromáždi nás z národů, a budeme vzdávat díky tvému svatému jménu a uctívat tě chválami. 
Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až navěky. A všechen lid ať řekne: Amen. Haleluja!

Zde tedy jsou zjeveny nemoci, kterými se Jisrael od pohanů nakazil a které tedy nesl a nese.
To pak je odpovědí na Vaše slova, pane JiříBrei:

>>Židovský výklad Ješajáhú 52:13 – 53:12, ..., odporuje Boží spravedlnosti o níž Jehóah Elóhím ujišťuje v Devárím/Deuteronomium 24:16: ... Atd. <<

Myšlenka nesení hříchů druhých opravdu není židovská, ale pohanská.
A nakonec to dokládá i prorok Ješujahu/Izajáš.Re: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 29. duben 2019 @ 15:46:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
K čemu jsou jakákoliv vyjádření od neznaboha k věcem Božím?! Odpovím si sám; k ničemu. Re: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Středa, 01. květen 2019 @ 23:14:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý večer pane Brei, jenže Vy nevíte co je Boží myšlenka.Re: Izajáš 53 - Kdo je trpící služebník a kdo o něm mluví? (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. květen 2019 @ 15:58:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


----Židovský výklad Ješajáhú 52:13 – 53:12, stejně jako křesťanský výklad této pasáže, odporuje Boží spravedlnosti ----

Ten výklad rozhodně neodporuje Boží spravedlnosti. Právě naopak ji podtrhuje. A o co víc , podtrhuje  Boží lásku a milosrdenství k nám! Skrze něho a v něm totiž bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích , protože smíření nám přinesla právě jeho oběť na kříži.

29  Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
30  Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili;
31  toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
32  My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ (Sk.5)

Stránka vygenerována za: 0.90 sekundy