Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 325, komentářů celkem: 423325, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 99 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115649078
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU?
Vloženo Středa, 28. srpen 2019 @ 00:18:12 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal BohemianAnonymus

Při řešení problému budu vycházet z těchto premis:


a) Existuje-li rozdíl mezi katolickou a biblickou Marií, pak nutně existuje rozdíl mezi katolickým a biblickým Kristem, potažmo katolickým a biblickým Bohem

b) Marii nelze od jejího Syna odtrhnout

I. Katolická Marie

je nositelkou celé řady milostí a pravomocí, které náleží jen Kristu a Bohu, které jsou uvedeny v díle "Vznešenosti Panny Marie" od sv. Alfonse Maria de Liguori, které je dosažitelné na adrese:  http://web.katolik.cz/feeling/library/vznpm-rukopis.pdf

Marie je v tomto díle vylíčena takto, vyjímám:

a) na Kalvárii obětovala Synův život za naše spasení (str. 19; rozpor s Ef. 5:2)

b) volá nás k sobě (str. 21; rozpor s Lk. 18:16,17)

c) je jedinou nadějí hříšníků a náš přímluvce (str. 30,31; rozpor s Ef. 1:12; Kol. 1:27; Ř. 8:34; 1J. 2:1; Ř. 8:26,27)

d) je naší nadějí a proto má být vzývána (str. 40; rozpor s Ef. 1:12; Kol. 1:27,28)

e) je Boží matkou, která, (bude-li vzývána) nás zachrání spíše, než kdybychom se dovolávali jména Ježíše, svého Spasitele (str. 48,49; rozpor s J. 15:7; 1J. 3:22,23)

f) je statečnou ženou, která přemohla Satana a rozdrtila mu hlavu (str. 51; rozpor s 1M. 3:15; J. 1:29; 1Kor. 15:54,55; Zj. 5:5)

g) milovala tak svět, že za něj vydala svého jediného syna (str. 179; rozpor s J. 3:16)

g) je ženou, která obětovala svého syna a byla ochotna ho sama usmrtit (str. 186; rozpor s 2M. 20:13; 5M. 5:17; Ef. 5:2).

Z uvedených odkazů je jasné, že mariánský kult, jako učení lidské, se nachází v četných rozporech s Písmem svatým. Biblické texty jsou uvedeny v mém článku ROZDÍL MEZI KATOLICKOU A BIBLICKOU MARIÍ

Katolická Panna Maria

je milosti plná (Zdrávas), nicméně Písmo praví, že jen Kristus je plný milosti (J. 1:14)!!!

je Královnou nebes (Mariánský hymnus "Vesel se nebes Královno; jde o pohanský titul viz Jr. 7:18n; Jr. 44:17)

je Boží matkou ("Dei genetrix"; výmysl koncilu v Efezu v r. 431)


II. Biblická Marie

je milostí obdařená (Lk. 1:28)  (SP)
je otrokyně Pánova (Lk. 1:38) (SP)


III. Shrnutí

Katolický Kristus je omezen pravomocemi člověka, tedy katolické Marie,
naproti tomu
biblický Kristus je člověkem neomezen

Z porovnání díla biskupa z Liguori s Písmem je zřejmé, že pravomoci i SLÁVA katolické Marie jdou na úkor pravomocí a SLÁVY biblického Krista!!! Katolická Marie jde tedy jasně proti Kristu!!!


IV. Důsledky rozdílu mezi katolickou a biblickou Marií

Sám fakt, že katolický Kristus je OMEZEN katolickou Marií pak znamená, že katolický Bůh není svrchovaný! Marie NENÍ osobou Boží Trojice!!!

Projevy Boží Trojice jsou rozdílné:

Od věčnosti existují tři nestvořené Boží "osoby", navzájem od sebe odlišné, co do velikosti, působení i pravomocí (J. 14:28; J. 5:22; Ř. 8:26), mající společnou vůli, která se vzhledem k jejich odlišnosti projevuje či uplatňuje rozdílně - tedy ač tři, přesto jeden Bůh.

V Písmu nenajdeme jediný text svědčící o tom, že by biblická Marie působila s nebes na tento svět, že by mohla někoho zachránit a podobně. Stvořitel, který by se spolupodílel na své moci se stvořením (Marií), by už nebyl SVRCHOVANÝ!!!

Písmo praví, že KAŽDÝ, kdo zvítězí, obdrží moc nad národy (Zj. 2:26) a bude vzat na Boží trůn (Zj. 3:21; Zj. 20:4). Budou tedy vzati VŠICHNI, kteří v Kristu ZVÍTĚZILIBEZ ROZDÍLU. Biblická Marie je naší spolusestrou v Kristu - je jednou z nás!!! Kdyby biblická Marie zaujímala v nebesích zvláštní místo, jistě by nás o tom Jan informoval. Uvádí se, že Jan zemřel za císaře Traiana, asi v r. 100 n. l. 

Zpět k původním premisám:

Bylo spolehlivě doloženo, že se katolická Marie liší od Marie biblické v mnoha pravomocích a zásluhách; proto se nutně katolický Kristus liší od Krista biblického a katolický Bůh od Boha biblického. 

Biblický Bůh by nevedl své následovníky k inkvizici, zavírání, mučení, vraždění a upalování nevěřících, nebo jinak věřících. 

PROČ???

Protože jeho Syn je Vládcem pokoje (Iz. 9:6). Boží Syn přišel na zem proto, aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti (J. 10:10). Jen jemu náleží soud (J. 5:22). Římští katolíci slovem biblického Krista POHRDLI, a začali soudit sami! Oddělení pšenice od plev je vyhrazeno jen andělům (Mt. 13:25-42). Římští katolíci slovem biblického Krista opět POHRDLI a začali vytrhávat plevel sami!!! S katastrofálními následky!

Spasitel se za nás přimlouvá (1J. 2:1); Duch svatý se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním (Ř. 8:26). K přimlouvání Spasitele a Ducha svatého nelze nic přidat. Římští katolíci opět POHRDLI přímluvami Spasitele i Ducha svatého a za přímluvce si zvolili katolickou Marii (Vznešenosti, str. 30,31). Pohrdnutí Spasitelovými přímluvami nezůstane bez následků - viz níže. Pohrdnutí přímluvami Ducha svatého bych zde raději nekomentoval. 

Celá katolická "mariologie" je tedy jiné evangelium a nachází se tudíž pod Božím prokletím (Gal. 1:8). Kde v Písmu čteme o Marii, královně nebes, či Matce Boží???

Ten, kdo pohrdá Spasitelovými slovy, pohrdá samotným Spasitelem!!!

J. 12:48 "Kdo mnou pohrdá a moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal, bude ho soudit v poslední den." (Nový Zákon, ČLK Praha, 1989)

Z uvedeného je zřejmé, že římští katolíci, pohrdajíce mnohými Spasitelovými slovy, se natolik vzdálili Písmu, že jejich silně deformované křesťanství, je pouze FORMÁLNÍ. Je to křesťanství mrtvé, plné nejrůznějších kultů (kult mariánský, kult svatých a další), soch, obrazů (konflikt s 2M. 20:4; 5M. 5:8), tedy bezduchých rituálů, odporujících Písmu svatému. Skutečné nedeformované křesťanství je OBSAHOVĚ úplně jinde!!!

Znovu opakuji: Bůh, který se spolupodílí na svých pravomocích a slávě s člověkem, již není Bohem svrchovaným, biblickým. Tím je jednoznačně definován rozdíl mezi katolickým a biblickým Bohem! 

Mariánský kult je oslavou člověka a nikoli Boha!!!
My však máme oslavovat Boha (Jr. 33:11; Ř. 15:6; 1Kor. 6:20)!

Pokud je člověku přisouzena číst Božích pravomocí a slávy, musí to dopadnou katastrofálně. To ve svém důsledku znamená, že bratrství v Kristu s římskými katolíky je vyloučeno už z toho důvodu, že jejich Kristus, potažmo Bůh, je JINÝ.
 
PROTO SE NEMŮŽEME SHODNOUT!

Pokud bychom s římskými katolíky byli jednoho Ducha, vyznávali jednoho a téhož Krista, pak jakékoli urážky z jejich strany by byly předem vyloučeny!
BA"JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 216 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Středa, 28. srpen 2019 @ 00:48:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám fakt, že katolický Kristus je OMEZEN katolickou Marií pak znamená, že katolický Bůh není svrchovaný! Marie NENÍ osobou Boží Trojice!!!

A o "Čtveřici" jsi už slyšel?? :-)Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. srpen 2019 @ 09:36:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že má smysl upozorňovat na omyly - i BA dokáže jít do sebe a poopravit si názory.Od původního mylného tvrzení: "Osoba má samostatnou vůli. Má ji i Duch svatý ....

až po "Od věčnosti existují tři nestvořené Boží "osoby", navzájem od sebe odlišné, co do velikosti, působení i pravomocí (J. 14:28; J. 5:22; Ř. 8:26), mající společnou vůli, která se vzhledem k jejich odlišnosti projevuje či uplatňuje rozdílně - tedy ač tři, přesto jeden Bůh.".


Výborně! Jen tak dál!

Další omyly:

..."Celá katolická "mariologie" je tedy jiné evangelium ...."...

Mariologie je nedílnou součástí katolické teologie (tedy vědního oboru). Vychází sice i z evangelií i z života církve, ale sama není evangeliem - a nikdy nebude.


..."Mariánský kult je oslavou člověka a nikoli Boha!!!"...

My věříme, že Otcovo jméno bylo oslaveno ve svém Synu (Bohu i člověku Ježíši) a věříme, že člověk Ježíš je pro nás vzorem pro život - že i našim životem máme oslavovat nebeského Otce. Když ve svém životě zvítězíme - i my budeme Kristem oslaveni . Budeme s ním mít podíl na jeho moci a slávě (Zj 2,26-28).

Mariánský kult je oslavou člověka, sdílejícího spolu s Kristem jeho trůn moci a slávy. Středobodem mariánské úcty je vždycky Ježíš Kristus. Nelze oddělovat Ježíše a Marii!

(Zj 3,21)
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn...Ten, kdo pohrdá těmito Spasitelovými slovy, pohrdá samotným Spasitelem!!!Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. srpen 2019 @ 09:38:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím, že má smysl upozorňovat na omyly - i BA dokáže jít do sebe a poopravit si názory.Od původního mylného tvrzení: "Osoba má samostatnou vůli. Má ji i Duch svatý ....

až po "Od věčnosti existují tři nestvořené Boží "osoby", navzájem od sebe odlišné, co do velikosti, působení i pravomocí (J. 14:28; J. 5:22; Ř. 8:26), mající společnou vůli, která se vzhledem k jejich odlišnosti projevuje či uplatňuje rozdílně - tedy ač tři, přesto jeden Bůh.".


Výborně! Jen tak dál!

Další omyly:

..."Celá katolická "mariologie" je tedy jiné evangelium ...."...

Mariologie je nedílnou součástí katolické teologie (tedy vědního oboru). Vychází sice i z evangelií i z života církve, ale sama není evangeliem - a nikdy nebude.


..."Mariánský kult je oslavou člověka a nikoli Boha!!!"...

My věříme, že Otcovo jméno bylo oslaveno ve svém Synu (Bohu i člověku Ježíši) a věříme, že člověk Ježíš je pro nás vzorem pro život - že i našim životem máme oslavovat nebeského Otce. Když ve svém životě zvítězíme - i my budeme Kristem oslaveni . Budeme s ním mít podíl na jeho moci a slávě (Zj 2,26-28).

Mariánský kult je oslavou člověka, sdílejícího spolu s Kristem jeho trůn moci a slávy. Středobodem mariánské úcty je vždycky Ježíš Kristus. Nelze oddělovat Ježíše a Marii!

(Zj 3,21)
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn...Ten, kdo pohrdá těmito Spasitelovými slovy, pohrdá samotným Spasitelem!!!Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 28. srpen 2019 @ 09:53:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Bylo spolehlivě doloženo, že se katolická Marie liší od Marie biblické v mnoha pravomocích a zásluhách; proto se nutně katolický Kristus liší od Krista biblického a katolický Bůh od Boha biblického. 

Biblický Bůh by nevedl své následovníky k inkvizici, zavírání, mučení, vraždění a upalování nevěřících, nebo jinak věřících.
"...


Tohle je tak akorát a spolehlivě nebetyčná hloupost!


Marie biblická je nedílnou součástí Marie katolické - není mezi nimi žádný rozdíl, jsou totožné.

To jen někteří "machři na Písmo" si Mariin život okleštili pouze na dobu jejího života pozemského - ale "Biblická Marie" (i "katolická Marie") začíná už Božím příslibem Spasitele v Gn 3,15;  Žl 45,10;  - a pokračuje neustále i v dnešních dnech! (Zj 12,1).
..."

je Boží matkou ("Dei genetrix"; výmysl koncilu v Efezu v r. 431)
"...

Na takové hodnocení už nemám slov - to je přece jen o vzdělání ve víře!  Je - li Kristus úplným člověkem i Bohem zároveň, porodila Maria ve svém Synu nejenom člověka, ale jistě také zároveň i  Boha !Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 28. srpen 2019 @ 10:26:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
BA
JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU?
martino
To je vážně idiotská otázka. Na to přišel BA sám, nebo je to nauka jeho sekty? Není v časových důvodů možno zde ty dementní názory smést pod stůl a proto jako příklad dementního myšlení uvedu jediný názor BA: 

Sám fakt, že katolický Kristus je OMEZEN katolickou Marií pak znamená, že katolický Bůh není svrchovaný! Woolleek, nečti to (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 28. srpen 2019 @ 12:06:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám plné pochopení pro katolíky. Nedivím se katolíkům, že chtěli napravit totální genderovou nevyváženost v bibli. Vždyť protestanti si udělali z náboženství ryze pánský klub. V pomyslném nebi tři chlapi: Jehova Hospodyň, Jošua a Duch sv. A když přešel Jošua z nebe na zem, tak evidentně nebyl na ženy zvyklý. Zase chodil s chlapy, tentokrát dvanácti. Kde tam je žena? Nikde. To i v gay klubu jsem viděl více žen než v protestantském světě. A ještě ty řeči apostola Pavla, ať ženy mlčí, ve všem poslouchají muže, nedovoluje se jim mluvit, ani hýbat. Prostě žena jako nutné zlo. S ohledem na to, co má přijít - brzy přijde ženich Ježíš, nemá smysl se ani ženit s ženou. To psal Pavel. Despekt k ženám, pohrdání. Takové pohrdání ženou, které nemám ani já a to na ženy nejsem. Co už to muselo být? Přitom jiné kultury měly klidně matriarchát a bohyně. Nebyla tam žena tak nízko. To jen Židi byli takhle cáklí. A potom samozřejmě muslimové. Není divu, když korán má původ v bibli. 

Zkrátka pánský klub, pohrdání ženami. Ve Starém zákoně jsou dokonce pasáže, kde se uvádí hodnota ženy v přepočtu na kusy dobytka. Hnus. Nedivím se katolíkům, že chtěli ženský prvek pozvednout. A že chtěli zjemnit tuhý patriarchát. Proto Marie. To se logicky nabízí. 

Křesťané protestanti - máte porouchaný vztah k ženství  a ženám. Nejen, že máte bohy jen muže, apoštoly jen muže, ale máte  v bibli zakázáno, že žena nesmí učit, nesmí ve shromáždění mluvit. Vy jste ženy vyhnali a potlačili. Vy jste aua na hlavu. Navíc jste dogmatičtí a nechápete přírodu. Moje jedna kámoška je třeba sportovní typ ženy a trumfne muže v mnoha ohledech, sama si opraví něco na autě nebo na baráku. Není ženy jako žena. Některé mají vyšší IQ než chlapi. I taková, co má IQ 130, musí poslouchat blba s IQ 70 podle toho zlého člověka Pavla z Tarsu. 

No prostě škoda mluvit, náboženství je tupé a bezohledné. Korekce primitivního a barbarského patriarchátu ženským prvkem -  Marií - to byl pokus dobrým směrem, vy hňupi!  Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Středa, 28. srpen 2019 @ 14:37:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj BA, mám k článku několik poznámek:

1) podle knihy Zjevení ( 2:24-29 [www.obohu.cz]) jsou i mezi římskými katolíky bratři v Kristu
2) předkládat řk bludy a učení lidem nebo se jimi zabývat nikomu moc neprospěje
  a) protože ty řk, kteří poznali hluboké věci Satanovy, nepřesvědčíš
  b) ty, kteří je nepoznali, přesvědčovat nemusíš
  c) ostatní a vlastně všichni věřící v Krista se mají zabývat Boží Slovem, ne bludy       a odchylnými naukami místo Boží správou ( 1Tm 1:3-4 [www.obohu.cz]) 
3) náš boj není proti řkc a řk, ale (kromě jiného) proti judaismu, katolicismu a protestantismu, které jsou součástí tohoto přítomného zlého věku, z něhož nás Pán Ježíš Kristus vysvobodil ( Ga 1:4 [www.obohu.cz]).Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Čtvrtek, 29. srpen 2019 @ 23:47:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sneseš se Bohemie v Nebi s Potamienou?

Z historie raných křesťanů. Např. zde je o působení svatých .. Tak nějak to katolíci dodnes chápou.

(pronásledování za Severa)
5. POTAMIAENA

K těmto možno jako sedmého připočítat Basilida, který vedl na smrt proslavenou Potamiaenu. O ní ještě nyní lidé v této krajině si vyprávějí. Nejen mimořádně hodně bojovala o svou tělesnou neposkvrněnost a za své panenství proti těm, kteří ji milovali - měla nejen krásnou duši, ale byla také tělesně krásná -, nýbrž také velmi mnoho vytrpělo pro víru v Krista. Nakonec po strašném, těžko vyslovitelném mučení skončila se svou matkou Marcellou svůj život v ohni. Vypráví se, že soudce jmenoval se Aquilas - ji strašně mučil a nakonec ji pohrozil, že ji předá gladiátorům, aby ji zneuctili. Prý se trochu zamyslila a pak na otázku, k čemu se rozhodla, dala mu takovou odpověď, že i pohanům se to zdálo bezbožné. Sotva to řekla, byl vynesen nad ní konečný ortel. Basilides, jeden se soudních úředníků, kterému byla předána, ji vedl na smrt. Když lidé kolem jí nadávali a posmívali se jí, Basilides je odehnal. Měl s ní velký soucit. Potamiaena to s radostí přijala, ale současně jej napomenula, aby se nesnažil ji těšit, poněvadž po odchodu z tohoto světa ona bude za něho Pána prosit, aby mu odplatil za to, co jí prokázal. Pak podstoupila statečně mučednickou smrt. Její tělo bylo pomalu od paty až po temeno hlavy spouštěno do vařící smůly. Tedy takový boj bojovala oslavovaná dívka. 
Po krátké době vyzvali z nějakého důvodu Basilida vojáci, kteří s ním byli, zřeknout se přísahou víry. On však je ujišťoval, že mu není dovoleno jako křesťanovi přísahat a že se k tomu zcela otevřeně přiznává. Z počátku to nějakou chvíli brali jako žert, když však na své výpovědi pevně trval, předvedli jej před soudce. Před soudcem znovu vyznal, že je křesťanem, a byl na to uvržen do vězení. Když někteří bratří v Pánu k němu přišli a ptali se jej, proč se tak náhle rozhodl, měl jim odpovědět, že se mu Potamiaena tři dny po své smrti v noci zjevila, posadila mu na hlavu korunu a řekla, že za něho prosila Pána a on ji vyslyšel a že zanedlouho si jej vezme k sobě. Na to udělili mu bratří pečeť Pána, křest, a následujícího dne byl po slavném vyznání Pána sťat. I mnozí jiní z obyvatel Alexandrie se měli tehdy náhle obrátit na Kristovu víru, protože Potamiaena se jim ve spánku zjevila a vyzvala je k přijetí Božího Slova. Dost již o tom.

Kniha VI. , Eusebius Pamphili - Církevní dějiny  
Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 30. srpen 2019 @ 08:26:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Toto téma už jsme probírali v minulosti. Řekl bych, že souvisí s rouháním Bohu a urážením Marie či jiných křesťanů, které pochází z nevěstky, ale téma je o kus jednodušší.


  Dva lidé jsou bratři ve chvíli, kdy se narodí společnému otci, společné matce, nebo nejlépe obojí. 


  Když tu píšeme životní zkušenost se slovem apoštola Jana [obohu.cz]:

Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.

  Nebo [obohu.cz]:

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.

  Jsou římští katolíci obvykle první, kdo oponuje, různě uráží, jsou v opozici a dávají najevo, že je jim to slovo cizí a místo sdílení vlastního svědectví útočí na ty, kdo to Boží slovo zažili.

  Ale ne všichni, samozřejmě. 

  Jsou římští katolíci, kteří se chovají normálně: Také napíší své svědectví, sdělí, jak se stali křesťany, co je přivedlo k Bohu a proč přijali Pána Ježíše.

  Stejně tak je to s naší matkou [obohu.cz]. 

  Římští katolíci mají různé Matky, tak jako kdysi my: Různé vznosné Paní všech národů, Královny míru, Neposkveněná početí, Paní z růžového kříže, jak šla postupně zjevení těch všelijakých Matek. Když se křesťané hlásí ke své matce a svým kořenům, katolíci mají svá "nová učení", co jich jen v té sektě za historii bylo.

  Ale ne všichni, samozřejmě. 

  ToníkRe: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pátek, 30. srpen 2019 @ 12:04:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
sorry.. asi jsem to obrátil.
není to zřejmě "thanatopsychism" ale - na inetu jsem zachytil jediný odkaz na psychothanatism. Jediný úryvek.. (ale já neumím moc hledat ..):

The Early Fathers and Saints of the Church did not teach psychothanatism [soul-death], nor did they teach that the wicked eventually 'cease to exist'.

jde o to, že pro ně je - soul after (our) death (of our body..) DEATH resp. SLEEPING its DEEP DREAM ...
and "WAITING ON RESURECTION".  "NO MORE over IT !!!" Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 01. září 2019 @ 11:06:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý člověk bez výjimky, který ve křtu oblékl Krista (Gal 3,27) se pro Kristovy zásluhy stal Kristu bratrem a Božím dítětem - dítětem nebeského otce.

Všichni platně pokřtění lidé (Mt 28,19) jsou Kristu bratry a jsou si tedy i navzájem bratry.

Tvoří velkou rodinu Bohem přijatých dětí (pro společné ponoření do Kristovy smrti a vzkříšení - Kol 2,8-14)


Naprosto bez výjimky.
Tento stav v novosti života (Ř 6,3-4)  je výhradně Božím darem a člověk k němu nemůže přidat už nic. Může si už jenom tento stav udržovat a růst ve víře - nebo ho neudržovat a žít způsobem dětí tohoto světa. Za své prožité životy budeme jednou před Kristovou soudnou stolicí skládat každý samostatně účet.Příbuzné si ovšem nevybíráme a o tom, kdo je můj bratr nerozhoduje způsob jeho života - zda žije vzorně podle Božího řádu, nebo prostopášně a válí se opilý někde po příkopech - o tom, kdo je můj bratr rozhoduje nikoli způsob života, nebo podob víry

- o tom, kdo se stal mým bratrem rozhodl pouze Bůh novým narozením z vody a z Ducha (J 3,5) ve křtu.

Tento stav příbuznosti všech Božích dětí skrze Krista už nejde nikdy změnit - ani ty pozdější nejhorší zločiny Božího dítěte či těžkopádné hereze víry mu neseberou statut Božího dítěte. Takový bude jednou za svůj život souzen jako Boží dítě - třeba jako nehodné Boží dítě.

Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Neděle, 01. září 2019 @ 23:36:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
re: A v tom je právě ten problém. Římští katolíci nejsou platně pokřtěni lidé......

odp: takže jsme se po všech těch "okecávačkách" konečně dostali k "jádru pudla". Kdo tedy je a není křesťan - více méně z Ultrareformačního pohledu ..

přiznám se, že to je téma tak "silné", že teď si jej netroufám "zvednout" a žádám proto o oddychový čas ..Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 02. září 2019 @ 00:01:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor:
Znovu opakuji: Bůh, který se spolupodílí na svých pravomocích a slávě s člověkem, již není Bohem svrchovaným, biblickým. Tím je jednoznačně definován rozdíl mezi katolickým a biblickým Bohem! 
 
Genesis 1,26 - I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

Genesis 9, 5 A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.   
6 Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

Všimněte si, "toho krev bude člověkem prolita". Je tady předána pravomoc nad nad člověkem člověku?Re: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: MilanH v Pondělí, 02. září 2019 @ 12:55:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ke křtu z katolických pozic. Je tam odpověď prakticky na všechny otázky.. :
http://apo-logia.blogspot.com/2007/04/kest-politm-ponoenm.htmlRe: JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU? (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pátek, 06. září 2019 @ 23:14:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ohemianAnonymus

JSOU ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI NAŠIMI BRATRY V KRISTU?


To záleží i na nich - jsem pro ně sestrou v Kristu? 
Stránka vygenerována za: 1.28 sekundy