Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Medard.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16463, komentáře < 7 dní: 229, komentářů celkem: 416860, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 164 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113148298
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Jsou tři, kteří vydávají svědectví ...
Vloženo Pondělí, 09. březen 2020 @ 22:07:07 CET Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal oko

Domnívám se, že pochopení  toto tématu je potřeba dotáhnout do konce.

Jaký význam má viditelné znamení - svědectví?

Lze snad vydávat svědectví i o něčem pouze duchovním, co není vidět?


..."Leonete,
Když Ježíš uzdravoval slepého, potřel mu oči blátem ze slin. Uvažuj, k čemu vlastně bylo potřebné to bláto! Cožpak jej nemohl uzdravit přímo jenom Duchem?
Uzdravoval Ježíš jenom lidského ducha onoho člověka a nebo uzdravoval (hmotou bláta a Duchem) i jeho hmotné tělo?

Byla tedy voda (jako viditelné znamení) potřebná pro Ježíšův křest, nebo nebyla - a stačil by tehdy jenom samotný Duch?

Visel snad na kříži jenom Ježíšův duch, nebo tam visel úplný Ježíš i s hmotným tělem? 
Platí i zde snad ona vámi často vytrhovaná věta z Písma, že "tělo nic neznamená?"

Opravdu pro vás Ježíšovo hmotné tělo na kříži nic neznamená? Důležitý je snad jenom duch? "...Leonet pokračuje:
..."Co se stalo, když probodl voják Ježíšův bok? Co z něho vyšlo? Voda a krev, rozumíš vůbec co to znamenalo?
A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.
Pro tebe co znamená tato Voda z toho verše?  "...Má odpověď:
"Já přece poukazoval na součinnost hmoty a Ducha! Hmota je zde doprovázející viditelné znamení neviditelného Božího působení. 
A tato hmota (bláto pro uzdravení slepce, voda křtu) zjevuje viditelně neviditelnou duchovní skutečnost.
Nelze pokřtít bez vody! (Pro další pozemský život v těle je voda křtu nezbytná - výjimkou je okamžik smrti těla, kdy voda křtu už není nezbytná - hmotné a viditelné totiž v okamžiku smrti končí)
...."Nepotřeboval, ale nechal se pokřtít kvůli ztotožnění s Židy."...

Ježíš se ve křtu neztotožnil pouze se Židy, ale s celým lidstvem. Jeho křest byl nutný pro zralé přijetí a ztotožnění dospělého člověka Ježíše se svojí mesiášskou rolí v dějinách lidstva....
"A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou. Pro tebe co znamená tato Voda z toho verše? ".

..1 J 5,7-8 je vyznáním víry v nejsvětější Trojici.
Jsou to svědectví daná od Otce, Syna a Ducha svatého. Tito tři jsou svým svědectvím jedno. Klade váhu na číslo tři - podle zákona mojžíšského bylo k dosvědčení pravdy třeba dvou, nebo tří svědků.
(Podle biblistů tato slova k původnímu textu nepatří, byla to původně asi okrajová poznámka v některém rukopise, která byla později přejata do textu.) "

..."Co se stalo, když probodl voják Ježíšův bok? Co z něho vyšlo? Voda a krev, rozumíš vůbec co to znamenalo?
A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.Je tento verš v Bibli svaté? Je. A ti tři jedno jsou, Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou, Svědectví na nebi vnímáme ve svém duchu, svědectví na zemi vnímáme kde a jak? Na svědectví, zadej si tento pojem do vyhledávače v Bibli.
Duch, a Voda, a Krev
Je to napsáno tak, aby i nevzdělaní mohli pochopit, že se ta Voda a ta Krev, které vyšly z boku Ježíše. Vnější úkaz vnitřní podstaty Ducha. Proto Duch, Voda, Krev jedno jsou. Ale pouze Duch dává život, viz Gen. 2, 7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.

V momentě probodení boku Ježíše byl uvolněn Jeho Duch. Toho sice lidé neviděli, ale viděli vnější projev, vodu a krev. Polopatičtěji ti to už nelze napsat.Takže jak a kde vnímáme toto trojí svědectví? Skrze oči současníci té události a my všichni ostatní ve své mysli, pokud nad tím uvažujeme. A až se spojí svědectví v našem duchu se svědectvím v naší duši, porozumíme tomu, kdo byl, je a bude Ježíš. .... 
Kdybys to přesto nepochopil, doplním. Bible je pro současníky na svědectví těm, co tu Vodu a Krev neviděli na vlastní oči.

Kdo uvěří vašemu svědectví, je to pro něho totéž jako Voda a Krev tehdy

Slovo Boží, Bible svatá, svědectví Božího lidu, které bylo zapsáno pro nás, je jako voda, z které se máme znovuzrodit.
Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího.
Takže tato voda z tohoto verše je Bible, svědectví Božích mužů. 

Nevím jak jsi uvěřil v Ježíše ty, ale já tak, že jsem četl svědectví Božího lidu a Duch Boží mi ho vykládal a vysvětloval. Takže mi tento verš od první chvíle ukazoval co myslel Ježíš touto vodou.Ani tehdy, ani teď jsem se neptal a neptám lidí. Protože to vím od Ducha Kristova. "...


Znovu ještě jednou:

..."Nevím jak jsi uvěřil v Ježíše ty, ale já tak, že jsem četl svědectví Božího lidu a Duch Boží mi ho vykládal a vysvětloval. Takže mi tento verš od první chvíle ukazoval co myslel Ježíš touto vodou.
Ani tehdy, ani teď jsem se neptal a neptám lidí. Protože to vím od Ducha Kristova. "...


Tento přístup je naprosto zcestný a opakovaně před ním neustále varuji. 

Protože s tímto přístupem povýšíme na Boží slovo jakoukoli pitomost, která člověka zrovna napadne. Jen autorství přisoudíme Duchu svatém a basta! Pak z toho vycházejí nesmyslné závěry, zcela odtržené od původního smyslu Písma - viz. např.: (Takže tato voda z tohoto verše je Bible, svědectví Božích mužů). Ve skutečnosti člověk dostal od Boha rozum a má tedy povinnost jej i kriticky používat, naučit se rozlišovat zrno od plev. A máme v neustále živé Kristově církvi také zachované učení Krista a apoštolů.... 


Víme, že to Bůh dal církvi mimo jiné i učitele (1 Kor 12,28), i evangelisty - proč asi? 
Proč se pachtili Ježíšovi učedníci hlásat a vysvětlovat evangelium do celého světa, když by si lidé úplně sami vystačili s Písmem a vnuknutími Ducha, jak uvažuje Leonet? 
......"Duch, a Voda, a Krev. 
Je to napsáno tak, aby i nevzdělaní mohli pochopit, že se ta Voda a ta Krev, které vyšly z boku Ježíše. ...."....


Když setník Longinus probodl mrtvé tělo Ježíšovo, hned vyšla krev a voda.
Když totiž probodneš živého člověka, z rány vytéká krev.
Ale když probodneš mrtvého člověka, z rány vytéká krev (sražená tmavá krev) a voda (z krevní plazmy). 
Tento příznak je neklamným znamením rozkladu - tedy že onen člověk je skutečně už mrtev.


Tento popis je svědectvím o Ježíšově smrti
Apoštol toto popisuje tak podrobně proto, že tím vydává svědectví, že Ježíš na kříži skutečně zemřel, že byl skutečně mrtev. Tato informace je pro křesťany zásadní důležitosti, protože jenom skutečně mrtvý může pak vstát z mrtvých.

(Jestliže ty ovšem podle svých slov nehledíš na lidi, co ti říkají, pak je mé vysvětlování naprosto zbytečné).
..." V momentě probodení boku Ježíše byl uvolněn Jeho Duch."...

Toto je jenom nepravdivá spekulace, povýšená tebou na autorství Ducha
Už dříve totiž - už v okamžiku smrti Ježíš odevzdal svého ducha Otci a na kříži už zůstalo jenom jeho mrtvé tělo..

(L 23,46) 
A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. “ Když to řekl, vydechl naposled.


Když pak daleko později Longinovo kopí probodlo Ježíšův bok, probodlo už jenom mrtvolu bez ducha, nikoli živého člověka.  Taková je skutečnost - a taková je i skutečná víra křesťanů.

"Jsou tři, kteří vydávají svědectví ..." | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jsou tři, kteří vydávají svědectví ... (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Pondělí, 09. březen 2020 @ 22:46:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, proč jsi neuvedl celý kontext diskuse, proč jsem s tebou tuto diskusi vedl. 
Na počátku diskuse a mých odpovědí, které některé cituješ, je tvé dlouhodobé tvrzení, že člověk je znovuzrozen z vody
 ( ty ovšem podle učení katolické církve trvaš na tom, že voda v tomto textu Jan 3,5   Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého, nemůž vjíti do království Božího, znamená vodu, H2O, neboli tekutinu, kterou se myjeme, pijeme atd. Jinak řečeno, kdo nebyl pokřtěn vodou, nemůže být znovuzrozen, dlouhodobě tady toto tvrdíš)
A pak teprve z Ducha. 
Na popud tvého tvrzení jsem s tebou pokračoval v diskusi. 
Nejen ty, ale i mnozí další nějak zapomínáte na toho lotra, který byl ukřižován s Ježíšem a byl před smrtí spasen pouze vírou v Ježíše. Ještě dnes se mnou budeš v ráji...
Nejen já, ale jistě tisíce dalších věřících bylo spaseno z víry v Ježíše Krista a teprve potom se nechali pokřtít. 
Je mi jasné, že to katolíkům vadí, neboť by potom nemohli své ovečky ovládat tak, jak je ovládají. A proto tak tvrdohlavě trvají na nebiblickém učení. 
To je celý kontext diskuse. Na to nezapomínej. 
Ty seš tady teď předvedl jako politik, vytrhnul jsi některé mé věty z celku a snažíš se mi nasadit psi hlavu. 
Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy