Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Andrea.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 420528, adminů: 60, uživatelů: 5215  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 344 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114796857
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Papežská neomylnost
Vloženo Úterý, 04. srpen 2020 @ 22:50:24 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Lenkam

Petr nemohl svému '' dědici'' předat to, co sám neměl, tedy papežskou neomylnost.


1. Je tvrdě kárán Ježíšem: Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Mat. 16. kap.
2. 3 krát zapřel Krista Mat.26. kap.
3. Je Pavlem kárán za pokrytectví: Gal. .2. kap.
 

"Papežská neomylnost" | Přihlásit/Vytvořit účet | 136 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Papežská neomylnost (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 04. srpen 2020 @ 23:16:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zachovej řád, řád zachová tebe.Re: Papežská neomylnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 05. srpen 2020 @ 12:08:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Petr jistě nebyl neomylný - neomylným je Duch svatý, který skrze Petra v církvi působil.

Proto Petr poprvé (a neomylně) zavedl např. v církvi praxi přímého přijímání pohanů do církve skrze křest - do té doby byla praxe taková, že pohan nejprve konvertoval k židovství a nechal se obřezat - teprve potom mohl být i pokřtěn.Re: Papežská neomylnost (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 05. srpen 2020 @ 18:31:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Lenko je mi líto, ale já nevím. Je to od tebe vědomostní nezpůsobilost, tedy nic jsi si o tom odborně nepřečetla, nebo se snažíš urážet víru věřících? Rád ti odpovím, neboť tvůj vklad do diskuse je vážně diskusní trapnost.

Na I. vatikánském sněmu byla formulována ve formě dogmatu víra, že je římský papež neomylný ve věcech víry a mravů. Výslovně se tam tvrdí, že je papež neomylný jen když mluví ex cathedra, tj. jménem celé církve. Konstituce Pastor Aeternus Pastor aeternus je dogmatická konstituce o papežské neomylnosti vydaná ve čtvrtém zasedání prvního Vatikánského koncilu dne 18. července léta Páně MDCCCLXX. , tj. 1870 , která byla následně poté i schválená papežem Piem IX. vyloučila například názor, že by se neomylnost měla vztahovat také na encykliky nebo jiné věroučné dokumenty. V dokumentu čteme: Podle svědectví evangelia proto učíme a prohlašujeme, že primát pravomoci nad veškerou Boží Církví byl Kristem - Pánem bezprostředně a přímo slíben a udělen blaženému Apoštolu Petrovi. K jedinému totiž Šimonovi, kterému dříve již byl řekl: “Ty se budeš jmenovat Kefas” (Jan 1,42), když byl vyslovil své vyznání řka: “Ty jsi Kristus, Syn Boha živého” - těmito slavnostními slovy promluvil Pán: Blahoslavený jsi Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích; a já ti pravím: Ty jsi Skála, a na té skále postavím svou Církev, a brány pekelné ji nepřemohou; a tobě dám klíče království nebeského; a cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, a cokoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi (Mat. 16,16-19).A jedinému Šimonu Petrovi udělil Ježíš po svém zmrtvýchvstání pravomoc nejvyššího pastýře a správce nad celým svým ovčincem, řka: Pas mé beránky; pas mé ovce (Jan 21,15-17). Této tak zřejmé nauce Posvátných Písem, jak jí vždycky rozuměla Katolická Církev, otevřeně se staví na odpor zvrhlá mínění těch, kteří v Církvi překrucují způsob vlády ustanovený Kristem - Pánem, a popírají, že samotný Petr vůči ostatním Apoštolům, ať již ke každému zvláště anebo ke všem současně byl obdařen pravým a vlastním primátem pravomoci od Krista; anebo kteří tvrdí, že tento primát nebyl bezprostředně a přímo udělen samotnému blaženému Petrovi, nýbrž Církvi, a skrze ni jemu jakožto jejímu přisluhovateli.

  A koncilní otcové na prvním vatikánském koncilu pokračují následujícím:


  Proto opírajíce se o zjevená svědectví posvátných písem, a pevně se držíce zřetelných a jasných dekretů jak Předchůdců našich Římských Biskupů a Velekněží, tak i generálních Sněmů, obnovujeme definici obecného Sněmu Florentinského, podle které všichni věřící v Krista jsou povinni věřit, že svatá apoštolská Stolice a Římský Biskup i Velekněz nad veškerým oborem zemským má primát, a Biskup Velekněz Římský že je nástupcem knížete Apoštolů blaženého Petra a pravým Náměstkem Kristovým a hlavou celé Církve i otcem a učitelem všech křesťanů; a jemu že v blaženém Petrovi od Ježíše Krista, našeho Pána je udělena plná moc, aby pásl, řídil a spravoval všeobecnou Církev; jak také je i obsaženo v aktech ekumenických Sněmů a v posvátných kánonech.


  Se schválením pak druhého Lyonského Sněmu Řekové prohlásili: "Svatá Římská Církev má nad veškerou Církví katolickou svrchovaný a plný primát a vládu, kterou od samého Pána v blaženém Petru, knížeti čili hlavě Apoštolů jehož nástupcem je Římský Biskup a Velekněz přijala s plností moci, jak pravdivě a pokorně vyznává; a jako přede všemi ostatními povinna je hájit pravdu víry, tak i, vzniknou-li nějaké spory o víře, jejímu soudu náleží o nich rozhodnout." Florentský Sněm posléze definoval: "Biskup a Velekněz Římský je pravým Náměstkem Kristovým, hlavou celé Církve hlavou a otcem i učitelem všech křesťanů; a jemu od našeho Pána Ježíše Krista v blaženém Petrovi odevzdána byla plná moc, aby pásl, řídil a spravoval celou Církev všeobecnou."  


Římští pak Biskupové a Velekněží, jak je k tomu vybízel stav časů a věcí, brzy svolávajíce ekumenické Sněmy nebo zkoumajíce mínění Církve po oboru zemském, brzy skrze částečné synody, brzy užívajíce jiné pomoci jaké jim právě skýtala Boží prozřetelnost to definovali a věřit přikazovali, co přispěním Božím shledávali souhlasným s posvátnými Písmy a apoštolskými tradicemi. Nebyl totiž nástupcům Petrovým Duch Svatý slíben proto, aby snad novou nauku, kterou by jim zjevoval, vyhlašovali, nýbrž ale aby s jeho přispěním zjevení Apoštolům postoupené jako sklad víry svatě střežili a věrně vykládali. A jejich apoštolské učení všichni ctihodní Otcové rádi přijímali a svatí Učitelé pravověrně ctili, a jeho následovali, plně vědouce, že tento Stolec Svatého Petra stále zůstává uchráněn všeho bludu podle božského zaslíbení Pána, našeho Spasitele, který dal knížeti učedníků svých: Já prosil jsem za tebe, aby nezahynula tvá víra, a ty někdy obrátě se, utvrzuj víru bratří svých (Luk. 22,31).  


Nuže My, věrně se držíc tradice přejaté od počátku křesťanské víry k slávě Boha, našeho Spasitele k vyvýšení náboženství katolického a ke spáse křesťanských národů za souhlasu posvátného Sněmu učíme a jakožto dogma Bohem zjevené vyhlašujeme: Velekněz Římský, když mluví ze stolce, to jest když vykonávajíc úřad Pastýře a Učitele všech křesťanů ze své nejvyšší apoštolské autority prohlašuje učení o víře nebo mravech, jehož veškerá Církev je povinna se držet, přispěním Božím a jemu slíbeným v blaženém Petru požívá té neomylnosti, jíž božský Vykupitel svou Církev při vyhlašování nauky o víře nebo mravech obdařenu mít chtěl; proto takováto prohlášení Římského Biskupa a Velekněze jsou sama sebou, bez ohledu na souhlas Církve, nezměnitelná.


Tolik jen z konstituce koncilních otců.


  Papežská “neomylnost” je tedy definována velmi úzce. Není dána Petrovu nástupci coby soukromé osobě, nýbrž pouze když jedná jako pastýř a učitel všech křesťanů, a tedy když nejedná za sebe, nýbrž ze své nejvyšší apoštolské autority, podporován Boží mocí přislíbenou Petrovi, a navíc pouze ve věci víry a mravů, s jasným úmyslem definovat určitou pravdu vyžadující přijetí všemi tohoto dogmatu. Této mimořádné možnosti papežské neomylnosti bylo využito v dějinách jen jednou, když papež Pius XII.se obrátil na všechny biskupy světa ŘKC, zda souhlasí s vyhlášením dogmatu o Nanebevzetí P. Marie 1.listopadu 1950. Tak co to zde ta Lenka hlásá za blábol? Lenko, když nerozumíš tématu, o kterém chceš vést diskusi, tak doporučuji seznámit se s tématem odborně a maximálně, neboť to, co píšeš je velice trapné a nedůstojné. Kdybys nepsala, že „hledáš“ tak bych ti diskusně vyprášil kožich, jak jsem činil tvému kámoši Myslivci. Ale beru na tebe ohledy, ale i ty mají svůj čas. Neboť začínám mít podezření, že tvé hledání je jen záminka, k magorským útokům vůči ŘKC.Re: Papežská neomylnost (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 06. srpen 2020 @ 08:35:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Neomylnost papeže.Re: Papežská neomylnost (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 07. srpen 2020 @ 06:13:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Sekty mají typické znaky, podle kterých odborníci sektu definují. Jen namátkou z odborné literatury:

 • Sekty ve svém středu mají žijícího, charismatického vůdce, který je přesvědčen, že má nadlidskou moudrost

 • Sekty mají autoritářskou mocenskou strukturu což znamená, že se od jejich členů očekává, že vždy budou oddaně poslouchat svého vůdce.

 • Členové sekt jsou poslušní k autoritám. Však tato poslušnost bývá chápána členy sekt jako úleva

 • V sektách na rozdíl od jiných organizacích a společenstev není atmosféra svobodného myšlení a svobodného rozhodování, ale podřízenost

 • Sekty jsou elitářské a výlučné, to znamená, že je jediná, kdo má pravdu

 • Sektáři uvažují tak, že pouze prostřednictvím sekty je reálné a možné dostat se k určité pravdě, dát svému životu ten správný a pravý smysl.

 • V sektách panuje totální uzavřenost až nenávist vůči jiným názorům.

 • Členové sekt jsou cíleně izolováni od informací

 • V sektách se klade důraz na pocity a emoce

 • V sektách je důraz na sankce a též tresty za neposlušnost a strach z nich. Členové sekt, kteří neuposlechnou, otevřeně se bouří, nebo se jen moc se ptají, jsou potrestáni nebo vyloučeni, požádáni aby odešli.

 • Odejití členové jsou pak ignorováni, vymazáni, anihilováni. V případě kdy o životě sektě svědčí, sekta je v lepším případě pomlouvá, v horším šikanuje, pronásleduje.

  Ten první znak se v odborné literatuře uvádí většinou stejný.

  Hezký den
  CizinecRe: Papežská neomylnost (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 14. srpen 2020 @ 19:44:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh nám dal řád a v tom řádu máme jít směrem k věčnosti.Stránka vygenerována za: 0.80 sekundy