Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Blanka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 242, komentářů celkem: 423161, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 88 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115628166
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů
Vloženo Pátek, 14. říjen 2022 @ 09:32:04 CEST Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

Zjišťuji, že již i mnoho skeptických křesťanů je přesvědčeno, že žijeme v době těsně před příchodem Krista. Někteří jsou utopičtí či dystopičtí, jiní mají realistický pohled. Ti, o kterých budu psát, mají většinou společnou jednu věc, a to, že s přesvědčivostí hájí svůj pohled, jako ten jediný správný. Mají obvykle nastudovanou literaturu podporující jejich směr a prakticky o ní nepochybují. Vše, co nyní pozorují kolem sebe, skládají do mozaiky, která podporuje jejich vidění světa, resp. vidění jejich učitelů. Tato jednoznačnost sice činí jejich přednášky přitažlivými, protože poskytují posluchačům jakýsi jízdní řád a srozumitelně vysvětlují často komplexní děje, ale může být v případě omylu naprosto fatální.

Jsem přesvědčen, že každý, kdo se důsledněji zabýval eschatologií z historického i dogmatického pohledu, ví, jak jsou často věci složité a zastřené a měl by proto častěji nabízet spíše varianty a pohledy. Až poté by měl sdělit své stanovisko. Ovšem nikoliv kategoricky a nezakazovat si slova jako domnívám se, myslím si, jsem přesvědčen nebo věřím. Pokud někdo s jistotou hlásá věci, na které za dva tisíce let existuje mnoho náhledů respektovných teologů, měl by být natolik uznalý, aby zdůrazňoval, že i on se může mýlit. Na druhou stranu v dnešní relativizující se době je sympatické, když někdo pevně věří svému konstruktu. Měl by si ale zároveň uvědomovat, že z každého slova se bude zodpovídat Bohu. Mít vliv a sledovanost znamená především odpovědnost. Pokusím se tedy poukázat na některé vlivné směry v ČR a ve stručnosti naznačit některá možná pro a proti.

Astrologický pretribulacionismus
Představitelem tohoto systému je v prvé řadě Sergej Miháľ a v jeho orbitalu se pohybující kazatelé, jako Stanislav ŠtruncPavel Bubik a další. Ačkoliv astrologický prvek zřetelně hlásá Miháľ, tvoří tito kazatelé jakési volné uskupení, jejichž videa sledují tisíce křesťanů.Tito kazatelé vycházejí z pretribulačního progresivního dispenzacionalismu, umožňujícího zároveň zastávat kontinualismus, s určitými obměnami, kam patří například chápání zvířat z proroka Daniele nikoliv jako Babylon, Medo-Persie, Řecko a Řím, ale jako Anglie, Rusko a USA. Není zcela jasné, zda všichni sdílejí Miháľovu dataci vytržení do roku 2024, ale nevymezují se proti ní.Problémem tohoto systému je jeho astrologický původ, což je předmětem jiného článku. Tento systém ovšem nutně povede k frustraci posluchačů nejpozději v prosinci 2023, pokud se neposune do prosince 2024. Systém zároveň poskytuje klamné doufání, že posluchači uniknou důsledkům současné celosvětové krize, která je na počátku kulminace. V případě zjevení se obecně sdílených a očekávaných eschatologických událostí, jako je třeba příchod Antikrista, tito stoupenci v jeho osobě zřejmě nerozpoznají Nepřítele, protože to neodpovídá jejich teologickému systému. Před jeho příchodem budou totiž podle nich již ze Země evakuováni. Minimálně však mnohé bude čekat rozčarování, až zjistí, že eskalovanou krizí (případně velkým soužením) budou muset projít a hrozí, že se jim rozpadne svět jejich víry nebo se stanou součástí toho, co někteří ze zastánců této eschatologie popisují jako nastupující ekumenický systém odpadlé církve. Vyloženou záludností v některých případech je, že kdo jsou tímto systémem pohlceni, věří, že si nemohou dovolit pochybnost, jinak by jim hrozilo, že budou zanecháni.

Klasický pretribulacionismus
Tento systém zastává řada kultivovaných teologů a v našem prostředí se k němu hlásí například Křesťanské sbory, donedávna většinově Apoštolská církev nebo původně i vnitrocírkevní misijní svaz Křesťanská společenství při SCEAV. Dnes jej aktivně hlásají macarthuriánští novokalvinisté, seskupeni pod názvem Evangelikální baptisté. Zřejmě nejviditelnějším kazatelem, zabývajícím se eschatologií, je Ludvík Tvrdý. Jejich učitel, John MacArthur, vychází z progresivního pretribulačního dispenzacionalismu. Tito kazatelé nedatují ovšem vytržení a často se vymezují první skupině a jejím „neortodoxním pohledům“. Dokážou přitom velmi trefně vykládat historické pozadí a naplnění Danielových proroctví v souladu s historickou ortodoxií. Problémem je, že často barvitě až naturalisticky akcentují hrůzy doby soužení, aby ukázali na nutnost vyhnout se mu formou vytržení. Ačkoliv tito kazatelé nemají kultické pozadí jako první skupina, i zde existuje problém s případným příchodem Antikrista a eskalace doby soužení, kterou dle jiných systémů církev bude nucena projít. Protože neposkytují ve svém výkladu alternativu, hrozí jejich posluchačům podobné, i když mnohem nižší riziko, jako posluchačům první skupiny. Pokud by ovšem tito kazatelé netrvali na svém exkluzivismu, nutně by přestali být pro své posluchače atraktivními a svůj systém by oslabili.

Eschatologie adventismu
Tato eschatologie je ve své podstatě kultovně apokalyptická, vycházející ze zjevení Ellen Whiteové a Hirama Edsona. Tento sytém má svoji klasickou podobu, která vždy tendovala ke konspiračním výkladům. Ve skutečnosti se jedná o antitezi pretribulačního dispenzacionalismu, ovšem s mnoha neortodoxními obměnami. Ačkoliv není možné na tak krátkém úseku tento systém představit, základní ideou je pronásledování pravých křesťanů světících sobotu ze strany koalice USA a Říma, dvou šelem ze Zjevení, které uzákoní nedělní zákon a zakážou světit sobotu. Společná idea je závěrečné sedmileté soužení, jímž sobotu světící křesťané mučednicky projdou. Asi neznámějšími kazateli, jejichž videa jsou překládána, jsou například Doug Batchelor nebo profesor Walter Veith, kteří se oficiálně příliš netěší přízni mainstreamových liberálních adventistů, nicméně jejich sledovanost je obdivuhodná. Sem lze zařadit v podstatě i nezávislého českého youtubera, odmítajícího Trojici, Zbyňka Čepa, dočasně spolupracujícího s Miháľem. Tento systém se nebojí kriticky reflektovat témata jako Covid-19, globální oteplování nebo Velký reset, a dokáže pokládat řadu znepokojivých dotazů, na které pak nalézá jednoduché, univerzální vysvětlení. Je jím jezuitská infiltrace, podepřená politickou mocí USA. Ačkoliv systém nabízí svým stoupencům rezistenci a ostražitost, zcela jinak definuje eschatologické fenomény jako Antikrist a Šelma a vtěluje je do adventistické věrouky nutnosti světit sobotu a zachovávat Starý zákon. Nebezpečí pro posluchače spočívá v tom, že přání je zde otcem myšlenky a že sobota, pokud vůbec, je na samém okraji zájmu světového dění a ani v Novém zákoně není reflektována jako podstatná. Je popsána jako věc maximálně individuálního přesvědčení, což samozřejmě adventista nikdy nepřipustí, jinak by pozbyl své identity.

Teologie Království nyní
Zatímco předcházející systémy můžeme nazvat dystopickými, alespoň v závěrečné fázi před druhým příchodem Krista, tento sytém je v podstatě utopií. Je u nás propagován zejména charismatickými kruhy, v čisté podobě například uskupením Církve bez hranic.Nejvlivnějším kazatelem je zde zřejmě Stanislav Bubik. Jde o ideu Nové apoštolské reformace, že církev bude sjednocena na základě soudobého apoštolského úřadu, doroste do postavy Krista, přemůže vliv ďábla ve světě a ustanoví na Zemi království bez fyzické přítomnosti Krista. Nepříjemnou stránkou, zastávanou především v USA, pak je, že tato církev musí přemoci a odstranit nespolupracující křesťany. Hnací silou k tomuto převzetí moci pak budou finance, získané od sekulárních apoštolů, pracujících v podnikatelské oblasti. Tato globalistická vize není nepodobná například socialistickým utopiím. Tento systém je přitažlivý pro určitý typ mládeže nebo pro křesťanské podnikatele, kterým zároveň slibuje požehnání pro jejich donátorskou činnost. Podporu nachází i v různých paracírkevních organizacích, které zastávají ideu církevního růstu a probuzení poslední doby. Kritici poukazují, že tento systém často ignoruje eschatologickou epochu přicházejícího zla a pronásledování a je proto v přímém rozporu s předchozími systémy. Z jejich kruhů se mu dostává kritiky, že může být cíleným podporovatelem přicházejícího Antikrista a být součástí padlého náboženského systému, který bude akcentovat falešné divy a zázraky. Systém ovšem není teologicky rigidní jako ty předchozí a rozvíjí bezpočet variant, které zdědil z charismatického hnutí, ze kterého se vyvinul.

Katolicismus tridentského ritu
Tento systém je pro protestanty značně nesrozumitelný a rekrutuje se částečně z katolických tradicionalistů, spjatých s latinskou mší, vymezujících se 2. Vatikánskému koncilu a paradoxně i současnému jezuitskému papeži. Systém je velmi konzervativní a sdílí podstatnou část hodnot i s konzervativními evangelikály. Duchovně vychází například z mariánských zjevení, konkrétně třetího Fatimského zjevení, kolem kterého, přes jeho zveřejnění, existuje mnoho dohadů. Například, že ke konci času přijde antipapež, který změní mešní liturgii a zavede (podobně jako se o to snažil Luther) reformu církve, která ji sekularizuje. V tomto papeži je spatřován současný papež František. Řešením je tedy obrat k tridentskému katolicismu, včetně návratu protestantů do lůna římskokatolické církve. Protagonisty tohoto proudu je například Petr Hájek a časopis Protiproud nebo časopis Te Deum a Duše a hvězdy. Vliv na evangelikální křesťany je zde minimální, ovšem lidé jako Michal Semín a Petr Hájek jsou politicky konzervativní a často dokážou až ostře vidět a popsat sociální inženýrství a politické směřování neoliberálů, jejichž kritika je společná konzervativním evangelikálům. Dochází zde však k zajímavému paradoxu. Zatímco konzervativní evangelikálové vyčítají svým církvím šíření katolicismu skrze ekumenismus, tito konzervativní katolíci naopak vidí v ekumenismu protestantizaci římských katolíků. Jakákoliv spolupráce je zde tedy více než diskutabilní. Tito lidé však mají velký vliv na politické spektrum odmítající například levicovou orientaci Evropské unie, LBGT+ hnutí nebo různé sociální experimenty, jako Velký reset. Rovněž kritizují zneužívání pandemie Covid-19 k různým globalistickým cílům. Je zde sympatické, že tito představitelé otevřeně poukazují na neslučitelnost katolicismu a protestantismu. Jejich historik, Radomír Malý, například otevřeně obviňuje Luthera z cizoložství a morální degradace. Konkrétním duchovním projevem je například velká inklinace Protiproudu k alternativní medicíně, specielně k homeopatii. K ní ovšem inklinoval i evangelikály respektovaný kalvinista Martyn Lloyd Jones.

Závěr
Je jistě dobré, že existuje pluralita názorů a považuji za chybné ve veřejném prostoru nedovolit možnost vyjádření. I zde ovšem platí, že je třeba vše zkoumat, dobrého se držet a zlého se chránit v každé podobě. Skutečnost, že někdo dokáže pozvednout téma, kterému se církve vyhýbají, nechtějí je řešit nebo mu nedávají sluchu, ještě neznamená, že i navrhované řešení je správné. Já osobně bych každému, kdo se vážněji zabývá eschatologií, nabídl k prozkoumání učení, které zastávali již učenci jako byli CyprianIreneusTertullian, Hippolitus, trochu nejednoznačný Justin Mučedník nebo spis Didache (kap. XVI). Ti všichni očekávali Kristův příchod po době velkého soužení, kterým si církev musí projít i pro své očištění v době odpadlictví. Všem zájemcům bych pak doporučil velmi poučný Hippolitův spis O Kristu a Antikristu, který je možné si přečíst, abychom věděli, jak církev původně (zřejmě i většinově) chápala Kristův příchod. Na druhé straně je dobré uvést, že pretribilacionismus někteří nacházejí v díle Efréma Syrského.

Dodatek
Střízlivý a přesto biblický pohled na dobu konce, který odráží i stanoviska první církve, zastával například britský biblický exegeta David Pawson. Varování před pretribulacionismem zasvětila svojí službu i holandská reformovaná spisovatelka Corrie ten Boom, která jej nazvala nebezpečným bludem.


"Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 89 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 14. říjen 2022 @ 13:51:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Až na to, že u Sergeje Mihála nejde o astrologický pretribulacionismus, ale o astronomický.

S astrologiií to nemá pranic společného... Re: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 14. říjen 2022 @ 13:51:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale jinak dobrý článek.Re: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 14. říjen 2022 @ 15:02:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsem rád ,že byl uveden zdroj těchto textů . Ty stránky znám . Někdy mohu souhlasit ,jindy ne ,a samozřejmě někdy 50/50.Re: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pátek, 14. říjen 2022 @ 19:01:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem si to přečetl. Bylo to utrpení. To jsou prostě sračky a sračky...a to říkám noblesně jaké zrůdnosti jsou obsahem, aby se autor blísknul a presentoval se jakoby intelektuál a vzdělanec, ale je to ještě horší než jsem si myslel. je to materiál připravený por vymaštěné hlavy, které odmítají používat zdravý rozum. Je to nepoužitelné. Autor zde veřejně lže, když píše, že dr. Malý obviňuje Luthera s cizoložství. Kdyby autor vloženého příspěvku v hlavě prázdno, tak by věděl, že dr.Malý jen citoval Luthera, který se tím dokonce chlubil, když obhajoval cizoložství. Doporučuji pozorně si poslechnout přednášku dr. Malého ohledně Luthera. https://www.youtube.com/watch?v=VLM9_LX3Z34

Re: Poslední doba v reflexi současných českých kazatelů (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 15. říjen 2022 @ 13:51:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepřihlášený
Jo, tak lidé rádí píšou
K čemu je takový článek, co jsi tu vložiiStránka vygenerována za: 0.47 sekundy