Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jaromír.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 327, komentářů celkem: 420471, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 107 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114761475
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Svoboda podle Boha
Vloženo Úterý, 17. leden 2023 @ 11:15:33 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

2K 3:17-18

Ten Pán je Duch. Kde je Duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.

O jaké svobodě tu Pavel mluví? 


Může se zdát zvláštní, že o svobodě se v Bibli moc nepíše. Mám za to, že je to proto, že to není potřeba.

Pán Ježíš řekl v Janovi 8 Židům, kteří Mu uvěřili: „Zůstanete-li v Mém slovu, jste opravdu Mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ 
Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými?“ 
Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete vskutku svobodní.  

Ježíš Kristus je Pravda a je také Syn. Poznání Pravdy zosobněné, ztělesněné Synem nás tedy vysvobodí a jsme svobodní. Svobodní od hříchu, vysvobození z moci hříchu, avšak zároveň svobodní k něčemu; svobodní k činění Boží vůle.

To však platí jen tam, kde je Pán, tj. Jeho Duch - jen tam je svoboda.

Když to otočíme, pak platí, že tam, kde svoboda není, kde lidé nemohou svobodně projevovat svou víru, kde nemohou konat to, co od nich Bůh chce, tedy Boží vůli, tam Pánův Duch není. Tam také není možné, aby lidé s odhalenou tváří spatřovali Pánovu slávu a byli proměňováni v Jeho obraz, poněvadž tam není Pánův Duch, který by tak působil.

Za to, aby všechno bylo tak, jak chce Bůh, jsou zodpovědní ti, kteří církev vedou a ta zodpovědnost je veliká. Kdo této zodpovědnosti však dnes dostojí a bude se moci postavit před Syna člověka s čistým svědomím, svobodně vydat počet z toho, co vykonal v těle a přijal za to odměnu? 

Kéž se Bůh nad námi smiluje a dá milost těm, kdo tuto zodpovědnost vůči Pánu mají, aby před soudnou stolicí Kristovou (béma) obstáli a přijali odplatu v podobě odměny, nikoli trestu; a podobně i ti, kdo tuto zodpovědnost sice nemají, ale budou se muset před bémou objevit také, zodpovědní za to, jak žili poté, co byli spaseni. Amen.

"Svoboda podle Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 55 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Svoboda podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 17. leden 2023 @ 17:21:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Vidím, že ani tady se do mluvení o svobodě nikomu moc nechce nebo chce?Re: Svoboda podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 17. leden 2023 @ 17:55:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Willy, 
já to vidím tak, že Pavel nemluví ani tak o svobodě v našem smyslu, ale o vysvobození, o zlomení pout.

Není plná pravda, že kde lidé nemohou svobodně projevovat víru, kde nemohou konat co Bůh chce, tak tam Boží Duch není. Samo svědectví bratří dnešních i minulých, dokonce i biblických říká, že to tak není. 
Velmi často se Duch Svatý projevoval, když lidé nemohli svobodně (v dnešním smyslu) činit co chtějí. Petr ve vězení, křesťané v pronásledování.... mnoho a mnoho bratří nemohlo svobodně projevovat svoji víru, ale přitom byli plni Ducha. Duch není vázán na lidskou svobodu, svobodu vyznání, ... člověk může být vysvobozen o v okovech. Proto bych raději použil slovo vysvobozen a ne svoboda. protože svoboda vyznání a vysvobození spolu nesouvisí.
JirkaRe: Svoboda podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 17. leden 2023 @ 22:58:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Může se zdát zvláštní, že o svobodě se v Bibli moc nepíše. Mám za to, že je to proto, že to není potřeba.

  ?

  Co to tak znamená, "moc nepíše"?

  Stačí zadat do konkordance. Přes 200 výskytů - ať už přímo ve formě slova "svoboda" nebo "vysvobodit". 

  To bych neoznačil jako "moc se o tom v bibli nepíše". ;-)  Určitě je svoboda jedno z témat, kterým se písmo hodně zabývá. Není to teda úplně top, jsou témata, kterými se bible zabývá víc (třeba život), ale na druhou stranu málokteré téma se táhne s Božím lidem celým písmem tak, jako vysvobození a svoboda.


  Svoboda a vysvobození je také součást evangelia - píše o ní Ezechiel a proroci, anděl říká Josefovi o Marii: "Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

  Dobře to řekl Zachariáš:

Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka, jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna, zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, aby prokázal milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá,  abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel mu beze strachu sloužili  ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny.

  To je začátek věčného života. I začátek Ježíšovy služby, když četl Izaijáše:

  "Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu,  vyhlásit vítaný Pánův rok."
  To je skutečná svoboda, kterou jsme přijali v Kristu Ježíši: "abychom vysvobozeni z rukou našich nepřátel beze strachu sloužili Bohu ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny naše dny." To je slavná svoboda Božích dětí, o které píše apoštol. 


   Ježíš nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, knížatstva nebo mocnosti; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a všechno v něm spočívá.

    A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první smísto, neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže — aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích.

  ToníkRe: Svoboda podle Boha (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 18. leden 2023 @ 14:07:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel přece nepíše o svobodě, která se týká našich volních vlastností v našem běžném životě. Pavel přece píše o vztahu křestanů ke SZ. Krásně to vyznívá v parafázovaném překladu: 
 
    Mojžíš si před lidmi zahaloval obličej, aby si nevšimli, jak jeho záře postupně vybledává, to se my bát nemusíme. Mojžíšův národ byl však postižen ještě jinou slepotou : dodnes , kdykoli se v synagogách čte Starý zákon, zůstává mu jeho pravý smysl zahalen. Lidé nepochopí pravý smysl Starého zákona, dokud jim to neodhalí Kristus. A tak jsou dosud přesvědčeni, že jen podle Mojžíšova návodu získají věčný život. Kdo se však ze své duchovní bídy obrátí k Pánu, tomu se otevřou oči. Pán je Duch a kde je on, tam člověk již není otrokem zákona. V naší nezakryté tváři se odráží Boží sláva jako v zrcadle; sami se tak postupně stáváme jeho obrazem čím dál věrnějším   a krásnějším, jak nás jeho Duch mění  a přetváří. 

    Jedná se tedy o osvobození od SZ, kdy člověk neměl šanci na věčný život, pokud Zákon překročil. A víme, že jsou situace, kdy jiné řešení než překročit Zákon není. Pán Ježíš na otázku zákona přece řekl:   ·  

 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ ·  

37 [www.biblenet.cz]On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ ·  
38 [www.biblenet.cz]To je největší a první přikázání. ·  
39 [www.biblenet.cz]Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ ·  
40 [www.biblenet.cz]Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“  

 Pán Ježíš zdůraznil lásku k Bohu i člověku. Láska je silnější než litera Desatera. Tady je ta svoboda, která před Ježíšem nebyla. Milost  a láska, kterou Bůh prokázal ve Svém Synu k nám lidem.   Jinak je pak  svoboda široký pojem a je věc naší vůle.   A na volní jednání  má vliv mnoho věcí včetně emocí a situací, psychický stav i psychické nemoci.                 Stránka vygenerována za: 0.34 sekundy