Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Tamara.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 308, komentářů celkem: 416741, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 202 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

oko
JirkaB
gregorios777
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113093776
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: Proces odpuštění
Vloženo Úterý, 07. březen 2023 @ 18:05:20 CET Vložil: Tomas

Sebeobrana poslal brusle7

Proces odpuštění:


Odpuštění je proces. Proces trvá, není okamžitou záležitostí, a čas je proto jeho velmi důležitou součástí. Obvykle pomáhá zpracovat události a situace, které člověka zranily. Duše člověka postupně prochází někdy i bouřlivými emocemi, které k této situaci patří. 

Někdy není jednoduché unést, že proces odpuštění není ještě dokončen a zejména v křesťanském prostředí se stává, že okolí tlačí na toho, jemuž bylo ublíženo, aby už konečně odpustil. Byť je to pochopitelné, tento postoj není příliš šťastný. Může vést k tomu, že ten, jemuž bylo ublíženo, slovně sice odpustí, ale takzvaně „nezapomíná“. Jinými slovy vlastně doopravdy neodpustí, jen se navenek podřídí tlaku a očekávání okolí. Obecně lze říci, že jakýkoli tlak proces odpuštění zbrzďuje, anebo dokonce zastavuje. 

zdroj : https://proboha.cz/magazin/zivot/brana-cb-cz/2020/05/odpustit-neni-vubec-jednoduche/
Dodávám, že mně osobně vždy velmi pomáhala v tomto procesu k plnému odpuštění (včetně zapomenutí) změna chování toho, kdo se dopouštěl útoků  a či špatného chování vůči mne nebo okolí. 

V  prostředí (např. klasicky v některých sektách s fanatickými prvky) , kde jsou lidé účelově tlačeni k formálním omluvám (tj. k omluvám všeobecným, neadresným, s podmínkami "pokud" apod.) a špatné chování pak dále pokračuje, je proces odpuštění také možný, ale probíhá jinak: odpuštění ano, modlitba za útočníka ano, ale zároveň TRVÁ i ostražitost a nedůvěra ANO. Takto podobně  to funguje běžně i u trestných činů - nedůvěra k pachateli a represe od společnosti, pokud nedojde k opravdovému vnitřnímu obrácení a ke změně jednání.

"Proces odpuštění " | Přihlásit/Vytvořit účet | 182 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Středa, 08. březen 2023 @ 10:55:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ještě mne napadlo k doplnění tématu:

  • Lukáš 23, 34 [www.biblenet.cz] Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ O jeho šaty se rozdělili losem.
Ježíš v bezmocnosti a "sápání se " lidského zla na Něj ze všech stran prosil za odpuštění jeho vlastních viníků svého Božského Otce.
Re: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 08. březen 2023 @ 12:21:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenomže ona na nedůvěra není úplně bezdůvodná. Lidé se obecně nemění a už vůbec nemění své chování k lepšímu, nejsou-li k tomu nuceni. Třeba následky svých činů. A v případě, kdy je jim odpuštěno, neboť jim nemůže nebýt odpuštěno, tak za své špatné jednání následky nenesou, respektive ty následky nese někdo jiný. A to ten, kdo odpustit musí 77krát. Jestli není úplný debil, tak bude příště raději obezřetný.
Nechci tady shazovat víru v nápravu hříšníka, zejména v nápravu sám od sebe, kdy je hříšník tak "přemožen dobrem" spočívajícím v absenci trestu následků, že přestaně konat špatné činy, ale osobně na takové hříšníky věřím asi jako na podobenství o ztracené ovci. Jeden ze sta... tomu jsem ochoten uvěřit.Re: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: martino v Středa, 08. březen 2023 @ 15:02:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
breusle
Odpuštění je proces.
martino
Oč jednoduší to máme my katolíci. Cheš ke svátostem? Chceš být smířen s Kristem? Jdi a napřed se usmiř se se svým bratrem a pak přijď. Re: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Středa, 08. březen 2023 @ 17:22:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Matouš 6:14 Nebo jestliže odpustíte lidem poklésky jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš. 15 Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich.

Matouš 18:21 Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmi-likrát? 22 I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát. 
23 A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti s služebníky svými. 24 A když počal klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven. 25 A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti i všecko, což měl, a zaplatiti. 26 Tedy padna služebník ten, klaněl se jemu, řka: Pane, poshověj mi, a všecko zaplatím tobě. 27 I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a dluh jemu odpustil. 28 Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz, a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka: Zaplať mi, cos dlužen. 29 Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě. 30 On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu. 31 Vidouce pak spoluslužebníci jeho, co se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo. 32 Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu: Služebníče zlý, všecken ten dluh odpustil jsem tobě, nebs mne prosil.  33 Zdaliž i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou? 34 I rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen. 35 Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí svých provinění jejich.Re: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 08. březen 2023 @ 18:41:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za článek, hezké, důležité téma.

  Většinou je odpuštění proces, nějakou dobu trvá. 

  Když okolí tlačí na odpuštění (a i když ne) a člověk buď opustit nechce, nebo neumí, není schopen, nemá moc, tak to je určitě ještě více traumatizující, než samo neodpuštění. Zažil jsem ve starém životě - tlak na odpuštění, neschopnost odpustit. Nic příjemného.

  Lepší je, když má člověk moc odpustit, umí odpustit a odpuštění je rozhodnutí, jednorázová záležitost. Neztratí pak zbytečně tolik času a energie.


Dodávám, že mně osobně vždy velmi pomáhala v tomto procesu k plnému odpuštění (včetně zapomenutí) změna chování toho, kdo se dopouštěl útoků  a či špatného chování vůči mne nebo okolí. 

  Díky, zajímavé svědectví. Mám to taky tak. 

  Myslím, že to je poměrně časté, když jsou lidi prakticky orientovaní, že jim pomáhá k odpuštění to, že křivda už netrvá a je pro ně těžší odpustit, když křivda trvá dále a změna chování nenastala.

  Někdo, kdo je víc na pocity, tak tomu zase může pomoci, když ten, kdo ublížil, lituje toho, co udělal, projeví lítost, omluví se. Pro spíše praktického člověka zase lítost tolik důležitosti nemá, důležitější je změna chování.


  Základní mocí v křesťanství je schopnost odpustit i když křivda trvá, i když ten, kdo ubližuje, ubližuje dále, i když nelituje, natož aby lítost projevil. Cituješ Pána Ježíše, co se modlil za svoje vrahy - stejně tak Štěpán. Stejně tak odpouštěli další křesťané v dějinách dodnes a stejnou moc máme my - odpustit, i když pro to není žádný podklad ze strany toho, kdo ublížil. 

  Ale je proto podklad a vzor od Boha.

  Pavel k tomu píše Kolosským: "Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy."

  A to píše dobře.

  ToníkRe: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 08. březen 2023 @ 19:01:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vzhledem k míře imperativity, s jakou je odpuštění vynucováno, a to bez ohedu nato, že bezpodmíneční odpuštění hříšníka celkem silně motivuje k pokračování ve špatných činech, mi přijde jako nejlepší se nedostat do takové situace, kdy odpouštět budete muset. A to i za cenu preventitní předposranosti a s tím spojených následků. Protože tu cenu za odpuštění budete platit vy. A ta může být větší než následky předsudků

Jak říkají Angličané, "better safe than sorry".
A také, že je výhodnější prosit o odpuštění než požádat o povolení. (To ale není specifikum Angličanů)Re: Proces odpuštění (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 09. březen 2023 @ 06:59:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odpustit člověk musí
Ten, kdo ti ublížil a nenapravil škodu nebo se neomluvil, tak ten o tvé odpuštění nestojí
Za mrtvé odpouští jenom BůhRe: Proces odpuštění / vyhodnocení diskuse / neuzavřeno (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Středa, 22. březen 2023 @ 08:08:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Díky moc za cenné odpovědi k tématu PROCES ODPUŚTÉNÍ - vyhodnocení diskuse - souhlasíte?


1/ téměř shoda - odpuštění jednorázovému zlu 

- téměř všichni diskutující chtějí odpouštět a odpouští slovy i skutky
- někteří diskutující chtějí odpouštět, ale odpouští jen slovy (skutky zla trvají)

2/ spíše neshoda - odpuštění trvajícímu zlu
- na 90% shoda s Myslivcem - rozdělení - vůči velkému trvajícímu zlu
- na 50-70% shoda s Cizincem - padla důležitá myšlenka, že trvající zlo nelze tolerovat (ale stále nevím, jak ho konkrétně v dané chvíli odpouštět, jakou formou) 
- velmi dobře píše Elezar - zajímavé postřehy
- s ostatními se  myslím v tomto míjíme v mém tématu procesu odpuštění (možná jsem špatně pojmenovala téma, omliuvám se)


Ještě příklady dlouhotrvajícího zla - pokud třeba ještě někdo něco doplní, jak konkrétně odpouštět:

1a - aktuální zlo Putina - trvající agrese vůči například rodičům ukrajinských dětí, které jsou bez rodičů v ČR...
- jak je vést k lásce a k odpuštění ke trvajícímu zlu - k agresorovi? Jde to, nejde to, a případně jak to konkrétně jde?

2a - manželka je manželovi opakovaně nevěrná - po mnoho týdnů, měsíců, let.
- jak je vést k lásce a k odpuštění ke trvajícímu zlu podváděného manžela vůči podvádějící nevěrné manželce? Jde to, nejde to, a případně jak to konkrétně jde?

3a - agresor v rodině tyranizuje a bije po mnoho týdnů, měsíců, let manželku a děti.
- jak  vést k lásce a k odpuštění ke trvajícímu zlu manželku a děti  vůči trvající agresi manželova a otci?? Jde to, nejde to, a případně jak to konkrétně jde?


Pokusila jsem se znovu lépe a konkrétněji představit téma článku - proces odpuštění - kde jsme se většinově shodli na odpuštění dřívějšího zla, které již postupně nějak odeznělo (tam někdo odpouští hned, někdo za měsíc, za 3 měsíce, třeba za 1 - 10 let, ale prsotě to zlo odpustí a uzavře)  - ale menší shoda či neshoda je o procestu odpouštění je stále u dlouhotrvajícího zla - takto vnímám a vyhodnocuji odpovědi v článku. 


Všem za odpovědi  děkuji, i tak to byla velmi podnětná a přínosná diskuse, jedna z nejlepších z posledního obdobní na Granosalis (především s Cizincem a Myslivcem), ale stále nevnímám toto téma jako uzavřené.Re: Proces odpuštění (realita útoků, hádek a válek) (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 25. březen 2023 @ 19:57:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

A ještě mne napadla myšlenka, že kdyby odpouštění a procesy  odpouštění byly tak snadné, jak to v podstatě většina diskutujících tady snadné má, tak by nebyly žádné  útoky, hádky, rozbroje, nebyly by války atd atd - ale realita je naprosto jiná... 

Takže proč je to v tomto tématu vše tak snadné, a jen já se stále ptám a nevím, ale přesto v realitě je toto  naprosto nereálné a nesnadné pro většinu lidí? Re: Proces odpuštění /mezi křesťany (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Sobota, 06. květen 2023 @ 13:48:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stále narážím na to , jak je toto velmi složité téma, i mezi křesťany navzájem.Stránka vygenerována za: 1.15 sekundy