Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lenka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16610, komentáře < 7 dní: 218, komentářů celkem: 427586, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
oko
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116118705
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Náš Pán je větší, než naše hříchy.
Vloženo Sobota, 28. říjen 2023 @ 14:21:26 CEST Vložil: Tomas

Intimity poslal oko

Buďme upřímní sami k sobě.


Pokud říkáš, že jsi ve společenství s Pánem, kráčej ve světle! Řekni ne dvojímu životu! Odmítni to!
Tu lež, kterou tak často vidíme, do níž tak často sklouzneme a které se i my dopouštíme!
Říkat jednu věc a dělat něco jiného. Trvalé pokušení ...

Z Bible víme, odkud se lež bere. Ježíš nazývá ďábla "otcem lži", lhářem.
Máme přímluvce a obhájce u Otce, kterým je Ježíš Kristus.
On, který je Spravedlivý, nás ospravedlňuje, dává nám milost.

Někdy se nám na tyto rady chce namítnout: "Ale mít hříchy není až tak ošklivá věc!" - Ne, hřích je ošklivý!
Máš - li hřích, uvědom si, že jsi očekáván, aby ti mohlo být odpuštěno. Vždycky odpuštěno!  Protože náš Pán je větší než naše hříchy.
Nechoďte jednou nohou ve světle a druhou v temnotě. Nebuďte lháři.

A ještě jedna věc: všichni jsme zhřešili. 
Nikdo nemůže říci: "Tamten je hříšník, tamta je hříšnice a já - Bohu díky - jsem spravedlivý."

Ne! 
Jen jeden je Spravedlivý, ten, který za nás zaplatil. A pokud někdo hřeší, on nás očekává a odpouští nám.


(Zamyšlení od papeže Františka).

"Náš Pán je větší, než naše hříchy." | Přihlásit/Vytvořit účet | 27 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Náš Pán je větší, než naše hříchy. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 28. říjen 2023 @ 16:22:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/  A ještě jedna věc: všichni jsme zhřešili. 
Nikdo nemůže říci: "Tamten je hříšník, tamta je hříšnice a já - Bohu díky - jsem spravedlivý." /Zeptej se Stando Františka, zda-li ten, co je ospravedlněn, opravdu nemůže říct "Bohu díky - jsem spravedlivý"  .   A proč . Re: Náš Pán je větší, než naše hříchy. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 29. říjen 2023 @ 13:47:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, už zase hříchy, hřešení, hříšníci ... Už jsem se skoro lek', žes na hřešení zapoměl ... Ale když sis bral hřešení i na dovolenou...

  Není ti už přes sedmdesát? Nemáš už desáté vnouče? Není už načase, abys dal hřešení pryč? 

  Je ti to tvoje hřešení, hříchy a "svoboda" hřešit teď k něčemu? Stejně, když budeš chtít do nebe, bude muset hříchy a hřešení pryč. Tak čím dřív, tím líp.


  Když jsi minule citoval papeže, co říkal "Styďme se, že jsme hříšníci.", ptal jsem se tě, jestli teda papeže posloucháte, když už takovou věc říká - a jestli se teda stydíte, že jste hříšníci. Nedozvěděl jsem se to tehdy.

  Dneska cituješ léta starou promluvu od papeže, co říká: "Řekni ne dvojímu životu! Odmítni to!

  Poslechneš ho?

  ToníkRe: Náš Pán je větší, než naše hříchy. (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 29. říjen 2023 @ 23:54:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO 

Hm tak ten váš nejsvětější biskup má tedy hodně ubohé křesťanství... No vlastně pro něj to i platí - kamarádí se s démony pohanských náboženství:

1 Korintským 10:20  Ale toto pravím, že, což obětují pohané, ďáblům obětují, a ne Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.

Je tedy účastníkem ďáblů. Měl by se opravdu stydět, že je hříšník... Apoštol Petr psal své listy z Říma (Babylona) - 1Pt 5,13

Zjevení Janovo 18:1  Potom pak viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho.
2  I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.
3  Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili všickni národové, a králové zemští smilnili s ním, a kupci zemští z zboží rozkoší jeho zbohatli.
4  I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste se nepřiúčastňovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran.
5  Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho.
6  Dejtež jemu, jakož i on dával vám, a dejte jemu dvénásob podle skutků jeho; v koflík, kterýž naléval vám, nalijte jemu to dvénásob.
7  Jakž se mnoho chlubil a zbujněl byl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém praví: Sedím královna, a nejsemť vdovou, a pláče neuzřím.
8  Protož v jeden den přijdouť rány jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm spáleno bude; nebo silný jest Pán, kterýž je odsoudí.
9  I plakati ho budou a kvíliti nad ním králové země, kteříž s ním smilnili a svou rozkoš měli, když uzří dým zapálení jeho,
10  Zdaleka stojíce, pro bázeň muk jeho, a řkouce: Běda, běda, veliké město Babylon, to město silné, že jest jedné hodiny přišel odsudek tvůj.

Vidíme, že je plný nečistých démonů, národy a králové s ním smilní a on s nimi (plete se do politiky, dokonce sám je STÁTEM!!! - viděli jste v NZ, že Církev by byla státem?), Je v něm však jedna část a to je pravý Boží lid a ten má vyjít. Aby nepřijal jeho ran. Bude spálen ohněm v jednom dni (dle mého názoru jde o atomový výbuch nad Římem). Sedí opravdu jako královna (papež je jedním z králů země) vdova není, smrt a vzkříšení Krista je pro ní nic. Nepotřebuje ho. Netuší, že ji čeká pláč. Není to nějaká hrstka bludařů, ale světem uznávaná obrovská množina lidí (VELIKÝ a SILNÝ Babylon) s miliardou následovníků.

Ne jako Filadelfia, jenž měla nevelikou moc (světskou) i počet, za to velikou "dynamis", Boží moc a chválu od Boha. Svatých a věrných je vždy jen malý ostatek, svatý ostatek. Gedeonových 300 vybraných mužů tvořilo 1% z 30 000 tam přítomných bojovníků.Zjevení Janovo 17:1  I přišel jeden z sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, a mluvil se mnou, řka ke mně: Pojď, ukážiť odsouzení nevěstky veliké, kteráž sedí na vodách mnohých,
2  S kteroužto smilnili králové země a zpili se vínem smilství jejího obyvatelé země.
3  I odnesl mne na poušť v duchu, a viděl jsem ženu sedící na šelmě brunátné; a ta šelma plná byla jmen rouhání, a měla sedm hlav a deset rohů.
4  Žena pak odína byla šarlatem a brunátným rouchem, a ozdobena zlatem a kamením drahým i perlami, mající koflík zlatý v ruce své, plný ohavností a nečistoty smilstva svého.
5  A na čele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, Mátě smilstva a ohavností země.
6  A viděl jsem ženu tu opilou krví svatých a krví mučedlníků Ježíšových, a viděv ji, divil jsem se divením velikým.

Popis Nevěstky opět začíná smilstvem s králi země. Vínem jejího smilstva (učení) se zpily všechny národy - ŘKC je rozšířena ve všech národech). Sedí a jede na šelmě (antikristu). Oděna šarlatem a brunátným rouchem - přesně barvy ŘKC kléru. Na rozdíl od chudé prvotní Církve je ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. Její bůh je MAMON - bohatství a politická moc. Nelze sloužit Bohu i mamonu. 

Pije z poháru nečistoty a smilstva, tak jako Jezábel v listu do Thiatiry, který symbolizuje stav ŘKC+Pravoslaví. Jezábel v této církvi svádí Pánovy otroky ke smilstvu a modlářství. 

V neposlední řadě je opilá krví svatých mučedníků, které v průběhu dějin zavraždila. Kdyby dnes apoštolé viděli, kam až to ŘKC dotáhla, velice by se divili, tak jako apoštol Jan v jeho vidění.

Kdo není Pánův lid z tohoto Velkého Babylona nikdy nevyjde. Jeho lid je však vyzván - vyjděte!!!Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy