Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Lenka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16610, komentáře < 7 dní: 217, komentářů celkem: 427585, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 91 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Frantisek100
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116118603
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Kdo je hoden - čeho a Koho je hoden?
Vloženo Pátek, 03. listopad 2023 @ 10:21:59 CET Vložil: Tomas

Svědectví poslal Willy

Mt 10:34-42
„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka ‚proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu proti její tchyni a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti‘. Kdo má rád otce nebo matku víc než Mne, není Mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než Mne, není Mne hoden. A kdo jde za Mnou a nebere svůj kříž, není Mne hoden. Kdo nalezne svou duši, ztratí ji; a kdo ztratí svou duši kvůli Mně, nalezne ji.“
„Kdo přijímá vás, přijímá Mne; a kdo přijímá Mne, přijímá Toho, který Mne poslal. Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok, obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého proto, že je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník, i kdyby mu dal jen pohár studené vody, amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.“


Toto je přímá a jasná řeč Pána Ježíše Krista k Jeho učedníkům o tom, kdo je Ho hoden s dodatkem o odměně i pro další lidi.
Co ta Slova znamenají? Například toto:
„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.‘“ (Mt 7:21-23)
Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ (Mt 25:11-12)
„Proč mne oslovujete ‚Pane, Pane‘, a nečiníte, co říkám? (L 6:46)

Při křtu vyznáváme ve víře, že jsme Pána Ježíše přijali jako Spasitele a Pána. Ale co se stane, když Jeho Slovo nezachováváme?
NEJSME HO HODNI! NEJSME JEHO UČEDNÍKY! NENÁSLEDUJEME JEJ A PÁN NÁS NEZNÁ!

Kdo je učedník, bratr, sestra, (dokonce) matka a přítel Pána Ježíše?
Ten, kdo zachovává Jeho Slovo, Jeho přikázání; ten, kdo činí Boží vůli, kdo je činitelem Slova, kdo tím Slovem žije - a to doslova, neboť Slova, která nám pověděl jsou Duch a jsou Život.
Jen ten tedy žije, kdo žije Kristem, Krista, pro Krista, Jemuž patří, skrze Krista, Jehož jí jako pravý pokrm a Kristu, Pánu, Jehož je vlastnictvím a dědictvím tak, jako je trojjediný Bůh dědictví svatých. A kdo je svatý? Ten, jehož svatostí je Kristus. Kdo je spravedlivý? Ten, jehož spravedlností je Kristus. Kdo je vykoupený? Ten, jehož vykoupením je jeho Vykupitel - Kristus.

Je jen jediný život, který se líbí Bohu - Život Krista, který měl a má od Boha svědectví, že se líbí Bohu. Pokud Krista jako Život nemáme a neznáme, Kristus nezná a nemá nás a náš život pro Boha nemá žádnou cenu. Kdo má Syna, má Život, kdo nemá Syna Božího, ten Život nemá!

A toto je život věčný: Aby poznávali Tebe (Otče), jediného pravého Boha, a Toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (Jan 17:3)

Poznávat v tomto smyslu znamená milovat - důvěrně, intimně, pravdivě, skutečně tak, aby Bůh v Kristu věděl, že je námi milován, tj. že opětujeme Jeho Lásku, kterou vylil do našich srdcí skrze Ducha Svatého. To znamená, že skrze společenství s naším nebeským Otcem a Jeho Synem Ježíšem Kristem máme společenství i mezi sebou, se všemi svatými, abychom pochopili nekonečné rozměry Boží Lásky, bez níž a bez Krista nejsme nic, nic nemáme a nemůžeme nic dělat!

Modlitba: Kéž se nad námi Bůh smiluje a dá nám milost pokání a moc k zachovávání Jeho Slova, činění Boží vůle, abychom žili životem, který se líbí Bohu a měli Ježíšovo svědectví, které je Duchem proroctví. Amen.


"Kdo je hoden - čeho a Koho je hoden?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 8 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kdo je hoden - čeho a Koho je hoden? (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 04. listopad 2023 @ 08:41:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když Pán Ježíš takto hovoří, míří tím projevem nejen k učedníkům,  ale  ke všem, kteří se stanou křesťany. Prostě jim po pravdě naznačil, co je čeká, A v tehdejší společnosti, pokud někdo z rodiny se stal křesťanem, tak ta rodina zažila boj. To platí o každém náboženství,. Stejné boje nastaly i v křesťanském světě, když se někdo v rodině přiklonil k jiné denominaci. To bylo příčinou náboženských válek ve středověku v Evropě. A to stejné platí i u muslimů a jinde. Zapadneš do sekty a běda, když ji opustíš.   Boj pro nás a ani pro tehdejší věřící neměl  by se stát vzorem. ? Tohle Pán Ježíš nechtěl. To by byl špatný odkaz. Jenže Pán Ježíš věděl, že jen tak se pozná pravá oddanost Kristu, když tehdy člověk takové utrpení podstoupí. A SÍLA BYLA V TOM, JAK DOKÁZALI TOTO UTRPENÍ VĚŘÍCÍ SNÁŠET.   Bohužel se ukázalo, že místo snášení, začali se bránit stejným způsobem jako útočníci. Zlo odpláceli zlem. Nedrželi se Kristových rad. A to už platí skoro dva tisíce let. Na meč se jde zase jen mečem. A to nemá řešení.    Re: Kdo je hoden - čeho a Koho je hoden? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 04. listopad 2023 @ 19:47:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
WILLY


Dobrý článek. Jen dodám, že zachovávat Jeho Slovo je potřeba CELÉ. Není možné si "vystřihnout" z Písma určité pasáže.

Jen ti, co uznávají a respektují v pokoře CELÉ Pánovo Slovo a zejména jeho výslovné PŘÍKAZY, mohou v Pánu růst a prospívat. 

Nikoliv si tedy některé pasáže snažit odvysvětlit a vyložit jinak, či dokonce úplně přetočit nebo popřít.

Nejmarkantnější příklady, které dnes už nikdo nečiní, jsou tyto:

1 Korintským 11:1  Následovníci moji buďte, jako i já Kristův.
2  Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte.
3  Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh.
Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje (= znesvěcuje, zahanbuje) hlavu svou.
Každá pak žena, modleci se anebo prorokujici s nepřikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou; nebo jednostejná věc jest, jako by se oholila.
6  Nebo nezavíjí-liť žena hlavy své, nechažť se také ostříhá. Pakli jest mrzká věc ženě oholiti se neb ostříhati, nechažť se zavíjí.
7  Mužť nemá zavíjeti hlavy své, obraz a sláva Boží jsa, ale žena sláva mužova jest.
8  Nebo není muž z ženy, ale žena z muže.
9  Není zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
10  Protož máť  (= je povinna, dlužna) žena míti obestření (autoritu, moc) na hlavě pro anděly.

No a přesto na tento jasný příkaz a povinnost všichni (až na malé výjimky) z vysoka kašlou. Ženy nemají pokryté hlavy při modlitbě nebo proroctví a muži klidně chválí Pána nebo se modlí či káže nebo prorokuje s čepicí na hlavě. Má to být naopak. Žena musí před Bohem na hlavě nechat a muž smeknout. To je Boží Královský protokol. 

Před anglickou královnu také nemůžete přijít nazí...

Pro tělesné svaté, je to zbytečné ustanovení, které nechápou. Pro duchovní svaté je to nezbytnost.
Protože vědí, že jinak je jejich shromáždění NA NIC. Andělé s nechutí odvracejí svoji tvář od této rebelie.

Další podobný verš:

1 Kor 14, 34  Ženy vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti, ale aby poddány byly, jakž i Zákon praví.
35  Pakli se chtí čemu naučiti, doma mužů svých nechať se ptají. Nebo mrzká věc jest ženám mluviti v shromáždění.
36  Zdaliž jest od vás slovo Boží pošlo? Zdali k samým vám přišlo?
37  Zdá-li se sobě kdo býti prorokem nebo duchovním, nechažť pozná, co vám píši, žeť jsou přikázání (PŘÍKAZ - singulár) Páně.
38  Pakli kdo neví, nevěz.


Další podobný:


1 Tim 2, 11  Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti.
12  Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení.
13  Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva.
14  A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla.
15  Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.


Kdo nezachovává tyto nad slunce jasně vydané příkazy Páně, mohlo by na něj platit to, co v článku píše Willy:

NEJSME HO HODNI! NEJSME JEHO UČEDNÍKY! NENÁSLEDUJEME JEJ A PÁN NÁS NEZNÁ!

Nedomnívejte se že zdárně porostete, když nezachováváte CELÉ Pánovo Slovo, dokonce ani jeho jasné, výslovné příkazy.

Za tím vším, co se staví proti těmto pasážím stojí duch Jezábel. 

Pakli kdo neví, nevěz...


Re: Kdo je hoden - čeho a Koho je hoden? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 04. listopad 2023 @ 19:53:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jezábel mě teď skrze někoho z vás možná obviní ze zákonictví, ale to spočívá ve skutečnosti úplně v něčem jiném.

V určitém smyslu však mohu souhlasit neboť je zde psáno: JAK I ZÁKON PRAVÍ.

Re: Kdo je hoden - čeho a Koho je hoden? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 13. listopad 2023 @ 06:56:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zde tomuto výkladu nemohu přidat svůj souhlas.

Jsou to příkazy specifické pro tu danou zeměpisnou  lokalitu a tehdejší poměry v uspořádání společnosti, která chápala roli ženy jinak, než dneska my.

Bohu je docela lhostejné, jestli máš na hlavě čepici, protože je ti zima, nebo ne!

O Marii Magdaléně tradice praví, že hlásala evangelium o Kristu podobně jako apoštolové a došla tak až do Španělska.


(Ř 16,1)
Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve, která je v Kenchrejích,  abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší mezi svatými a pomohli jí ve všem, v čem by vás potřebovala. Vždyť i ona byla pomocnicí mnoha lidem, i mně samému.    


Ženy měly už v prvotní církvi svoji nezastupitelnou roli i v obecném kněžství. 
Nemohou však suplovat roli biskupů v církvi - biskupů, kteří jsou ve svém svátostném kněžství (pomazáni Duchem svatým ke službě skrze vkládání rukou od stávajících biskupů) uprostřed shromáždění církve zástupci nejvyššího pastýře - Krista. Protože Kristus byl muž a tato role svátostného kněžství je určena mužům.

Stránka vygenerována za: 0.23 sekundy