Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jana.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 304, komentářů celkem: 430847, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 135 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117089294
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek
Vloženo Sobota, 13. duben 2024 @ 09:36:03 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777


Mnozí nevědí, co je Evangelium, co je milost a víra.

Proto uvádím výňatek z knihy Watchmana Nee: FAKT, VÍRA a PROŽITEK: str. 7-11

A to proto, aby to nezapadlo v komentářích, kde se již vyskytuje.

Cituji:

"V dnešní době milosti se všechno děje milostí (Ef 2,8). To, že se vše děje milostí znamená, že všechno činí Bůh. Člověk nemusí dělat nic proto, aby byl spasen, protože "tomu kdo pracuje se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti" (Ř 4,4). Jelikož Bůh jedná s člověkem podle milosti, vznikají určitá fakta.

FAKT

Bůh vykonal pro člověka vše, co bylo potřeba. Jelikož vše bylo vykonáno, existují určitá "fakta", člověk nemusí konat to, co již bylo vykonáno. Všechny Boží skutky jsou dokonalé.

Boží milost je však spravedlivá milost. Proto je s těmito "fakty" spojena nutnost spolupráce člověka. Jaká je to spolupráce? Nejedná se o to, aby člověk doplnil něco k tomu, co již Bůh dokonal. ale aby UZNAL, že to, co Bůh vykonal, je skutečné. To je víra.


VÍRA

Víra je uznání, že to, co Bůh řekl a vykonal, je pravda. Víra je přijetí fakt, tedy jejich uznání za fakta.

Víra je "výběr hotovosti" ve smyslu výběru peněz v bance na šek. To, že banka má peníze je fakt. To, že vy vybíráte hotovost na šek, znamená, že uznáváte fakt, že banka má částku udanou na šeku. K tomu, abyste si vybrali hotovost je zapotřebí víry. Kdo má víru, může si vybrat hotovost a peníze použít a peníze utratit, to je prožitek.


PROŽITEK

Prožít Boží milost znamená hlásit se vírou k faktům, která Bůh pro člověka vykonal. Tato fakta vykonal Bůh. To, co potřebuje člověk je víra. Fakta náleží Bohu a prožitek náleží člověku. Vírou se tedy Boží fakta stávají lidským prožitkem. To, co nám ukazuje Bible, je tedy "fakt, víra a prožitek".

(Poznámka Gregorios - vždyť na stejném principu stojí i naše základní víra. Kristus Obětí své krve dokonal naše vykoupení a odpuštění hříchů. To je FAKT. My jsme UVĚŘILI tomuto FAKTU a pak jsme to na tom základě také PROŽILI, OKUSILI. Ale dalších faktů, která Kristus učinil zmíněných v NZ je více).


SHRNUTÍ


Víme, že Pán Ježíš je Slovo, které se stalo tělem. Je dovršením všech božských ctností a velkým souhrnem všech dokonalostí. Jeho žití je žitím Boha, protože Pán Ježíš je sám Bůh. Kristus dokonal spásu na kříži. Všechny, kteří upřímně přijímají Pána Ježíše jako Pána a Spasitele, Bůh přijímá v okamžiku, kdy uvěřili, jako přijal Pána Ježíše. V té chvíli přecházejí všechny božské ctnosti a činy Pána Ježíše na věřící. Z Božího pohledu a před Bohem jsou tímtéž, čím je Pán Ježíš. Bůh pohlíží na každého křesťana tak, jako pohlíží na Krista. Křesťané mají veškeré Kristovo dílo a skutky skrze své sjednocení s Kristem. Toto je "fakt", jímž křesťané byli obdařeni Bohem. Tento fakt vykonal za křesťany Kristus. Tímto faktem je, že skrze sjednocení s Pánem Ježíšem nyní vše, co náleží Kristu, náleží i Jeho věřícím. Toto je fakt, který vykonal pouze Bůh, Věřící sami se na tomto činu nijak nepodílejí."


Nyní následuje zkrácená verze a volný překlad další části:

Žd 9,15-17 je dílo Kristovo přirovnáno k závěti. Závěť je zaslíbení dědictví, těm, co závěť přijmou. Pán Ježíš zemřel a proto vše, co je v závěti zaslíbeno, okamžitě přechází na naše jméno.

Plná citace: "Tento "fakt" neznamená nic jiného, než milost, kterou nám dal Bůh a kterou za nás vykonal skrze Pána Ježíše. Tato milost nám byla dána skrze naše sjednocení s Božím Synem.... Mnozí věřící jsou fakticky velmi bohatí, protože jim patří vše, co je Boží. V prožitku jsou však těmi nejchudšími, protože své bohatství prakticky nepoužívají a nevychutnávají." 

Pak Nee uvádí příklad staršího syna v Lk 15. Všechno bylo jeho, ale neokusil nikdy ani kůzle...

Plná citace:"V dnešní době mají věřící sklon k extrémům. Někteří (vlastně většina) neznají bohatství, které mají v Pánu Ježíši.  Nevědí, že všechno, co Pán Ježíš vykonal, je již jejich. Plánují a vypočítávají, jak si zajistit milost. Snaží se vyprodukovat všemožnou spravedlnost vlastními silami, aby vyhověli Božímu požadavku a uspokojili sklon ve svém novém životě. Jiní (a není jich málo) se domnívají, že Boží milost chápou velmi dobře. Myslí si, že už je Pán Ježíš vyvýšil do nedostižného postavení. Jsou již spokojeni a nesnaží se milost, kterou přijali od Pána Ježíše, prožívat v praxi. Obě dvě skupiny se mýlí. Ti, kteří se zabývají prožitkem a zapomínají na fakta, jsou spoutáni zákonem. Ti, kteří se věnují faktům a přehlížejí prožitek, omlouvají své neřesti milostí. Na jedné straně by měl křesťan skrze Písmo chápat své vznešené postavení v Pánu Ježíši. na druhé straně by měl v Božím světle zkoumat, zda jeho chování odpovídá milosti jeho povolání.

Bůh nás postavil do nejvznešenějšího postavení. Skrze sjednocení s Pánem Ježíšem jsou všechny Pánovy činy a vítězství naše. Takové je naše faktické postavení. Otázka nyní je, jak můžeme prožívat všechny činy a vítězství Pána Ježíše. Od faktu k prožitku, tedy k tomu, aby se fakt mohl stát prožitkem, aby se Boží čin mohl stát praxí člověka, je zapotřebí kroku víry.

Tento krok víry není ničím jiným, než "užitím" neboli "správou" dědictví. Pán nám zanechal závěť, zemřel a závěť nabyla platnosti. Neměli bychom dále zachovávat lhostejný nebo nezúčastněný postoj. Měli bychom se "ujmout" dědictví, které jsme přijali, abychom mohli vychutnávat či prožívat požehnání z dědictví. Jsme již Božími dětmi. Vše, co má Bůh, je již naše (1Kor 3,21-23) ..... Pokud člověk nevěří, že nějaké dědictví existuje, nebude se samozřejmě ujímat jeho správy. Zaprvé tedy musíme uznat, že Bůh skutečně učinil Pána Ježíše naší "moudrostí..., spravedlností, posvěcením i vykoupením" (1Kor 1,30), že veškeré Pánovy činy a vítězství jsou našimi činy a vítězstvími. Nemáme-li tuto víru, nejenže nikdy nemůžeme očekávat žádné duchovní prožitky, ale navíc hřešíme proti Bohu a pochybujeme o Jeho díle! Zadruhé lidé ve světě spravují dědictví fyzickou silou. Správa našeho duchovního dědictví ovšem spočívá v použití duchovní síly, jíž je víra... 

... Z toho vyplývá tajemství zhmotnění Kristovy dokonalosti. Bůh nám již dal to, čím Kristus "je", co Kristus "má" a co Kristus "učinil" - to vše je již naše. Na nás je, abychom vše, čím Kristus je, co má a co učinil, prožili... Bůh dal, my věříme a přijímáme. Toto je fakt, víra a prožitek." 
"Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek" | Přihlásit/Vytvořit účet | 37 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 13. duben 2024 @ 11:28:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To, že se vše děje milostí znamená, že všechno činí Bůh. Člověk nemusí dělat nic proto, aby byl spasen..."...


Tohle jsou ale naprosto zavádějící výroky!

Člověk nemusí udělat naprosto nic, aby byl zavržen.


Aby byl člověk spasen, má žít ve spolupráci s Bohem. K takovému životu byl stvořen. 

 - konat Boží vůli. Konat skutky, které pro každého z nás speciálně nebeský Otec připravil.

Můžeš - li vykonat dobro a neuděláš to - máš hřích! 

Člověku nejde nedělat nic - to by se minul povoláním, to by žil nadarmo.

Je samozřejmé, že spasení je natolik cenné, že nemůže být člověku dáno jinak, než právě jenom darem. Nemáme nic, čím bychom si cosi tak vzácného mohli zasloužit.

Přesto - dveře spasení nám otevřel Pán Ježíš - ale my sami svým rozhodnutím, svojí vírou potvrzovanou skutky do těchto dveří svým životem vcházíme. Nebo nevcházíme - to už je rozhodnutí na každém člověku individuálně...."Toto je fakt, víra a prožitek..."...


Prožitek ale není cílem víry.
Cílem víry je spasení duší. - Té svojí nesmrtelné lidské duše i duší všech mně blízkých.  

Setkání s Bohem může být doprovázené prožitkem - a také často bývá (na posilnění vztahu - živí vztah k Bohu, zvláště v počátcích duchovního probuzení), ale prožitek se také může nedostavit a přesto bude vše u člověka v pořádku.

Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 13. duben 2024 @ 20:25:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Watchmsn Nee - toho fakt nee. 
Jeho knihy vzít hodit je na hromadu spolu s jinými podobnými autory a zapálit ať shoří na věky věků :) a očistit tak biblickou pravdu od lidských výmyslů a bajek.Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. duben 2024 @ 08:57:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Víra je uznání, že to, co Bůh řekl a vykonal, je pravda. Víra je přijetí fakt, tedy jejich uznání za fakta.

  Ahoj Gregu.

  Píšeš jen teoreticky, nebo prakticky, z tvého života? 

  Tohle je pro tebe víra? "uznání za fakta"?

  A tu víru děláš ty, jako že ty uznáš za fakta něco, co Bůh řekl a vykonal, tak to je víra?

  ToníkRe: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 15. duben 2024 @ 13:47:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

děkuji za krásný příspěvek, který  má Božímu lidu připomenout, jaký úžasný dar, jakou úžasnou milost, jak nádherné dědictví jsme dostali pouze a jedině na základě Jeho LÁSKY k nám.
  My velmi často zapomínáme, kdo jsme a co vlastníme, jakou radost bychom měli vnášet do našeho okolí, jakým světlem bychom měli zářit v té houstnoucí tmě dnešních dnů.

 "Bůh nás postavil do nejvznešenějšího postavení. Skrze sjednocení s Pánem Ježíšem jsou všechny Pánovy činy a vítězství naše. Takové je naše faktické postavení. Otázka nyní je, jak můžeme prožívat všechny činy a vítězství Pána Ježíše. Od faktu k prožitku, tedy k tomu, aby se fakt mohl stát prožitkem, aby se Boží čin mohl stát praxí člověka, je zapotřebí kroku víry."

Zapotřebí je nejen kroku víry, ale hlavně lásky, vždyť náš Pán od nás požaduje jediné:
 proto se ptá třikrát Petra, jestli ho miluje 
Jan 21:15-19

Víra, naděje, (která přešla v jistotu) a láska...
 a největší je LÁSKA 1.Kor. 13,13
Jednou se nás Pán zeptá na to, kolik jsme měli lásky . Jeho nebude zajímat, jak velké věci jsme udělali, jak moc jsme pracovali, ale jestli jsme na Něho mysleli s láskou a z lásky k Němu, jsme vykonávali věci, které nám mnohdy byly proti srsti...
Svou oběť přinesl z Lásky k nám a my mu nemůžeme ničím splatit tento skutek lásky než JEDINĚ  LÁSKOU

Ať Ti Pán žehná, Gregu

Magdalena

Stránka vygenerována za: 0.37 sekundy