Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Otýlie.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16310, komentáře < 7 dní: 529, komentářů celkem: 407947, adminů: 60, uživatelů: 5132  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 172 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110877715
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Bez Adama není Krista
Vloženo Neděle, 15. květen 2005 @ 16:55:03 CEST Vložil: Karels

O Bibli
Co se stane, když popřeme, že Genesis 1-3 je historie?

Alan Morrison

Jednou z nejpozoruhodnějších věcí v současných církvích je skutečnost, jak málo lidí věří, že člověk Adam a jeho žena Eva opravdu existovali, nebo že byli stvořeni právě tím způsobem, jak o tom hovoří Genesis 2, a také, že se to stalo právě na začátku historie lidstva a nikoli po miliardách let evoluce…Není Mojžíšův popis stvoření, který prohlašuje, že žena byla stvořena z Adamova žebra, zatížen nedostatkem znalostí lidské biologie? Mnoho těch, kteří se dnes hlásí ke křesťanství, by řeklo „ano“. Není obsah prvních třech kapitol Genesis jednoduše náboženským mýtem? Mnoho těch, kteří se dnes hlásí ke křesťanství, by řeklo „ano“. Nebyly tyto kapitoly napsány tímto způsobem proto, že Mojžíš nemohl těžit z moderní vědy, která by mu pomohla v jeho myšlení? Mnoho těch, kteří se dnes hlásí ke křesťanství, by řeklo „ano“.

Pokud položíte tyto otázky dnes v mnoha církvích – dokonce i v mnoha evangelikálních církvích – zjistíte, že je nutné se vrátit úplně na začátek a ukázat lidem, jak hluboké jsou důsledky toho, když nevěří v reálnost prvních tří kapitol Genesis. Jaké jsou tedy důsledky toho, když nepřijímáme první tři kapitoly Genesis – a zvláště stvoření Adama a Evy na začátku historie lidstva, jak nám to ukazuje Genesis 2 – jako fakt?

1. Když popřeme, že Genesis 1-3 je historie, činíme Pána Ježíše Krista lhářem, nevzdělancem nebo podvodníkem.

Lidé, kteří tvrdí, že jsou křesťané, nosí Kristovo jméno. Jestliže však Kristus nebyl tím, co o sobě tvrdil, anebo neříkal pravdu, pak neexistuje křesťanství. Pán Ježíš plně věřil v historičnost a reálnost stvoření a pádu v Genesis 1-3. Především řekl, že Adam a Eva byli stvořeni Bohem „od počátku stvoření“ a nikoli po miliardách let evoluce. Plný citát z evangelia Marka 10,6-8 zní: „Od počátku stvoření `Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo…“. Ježíš bez obalu věřil ve spontánní stvoření prvního muže a ženy Bohem přesně, jak to říká Genesis 1, 26-28. Neměl žádné pochybnosti o jeho historičnosti. Proč by také měl mít? Protože On sám byl při stvoření a spolupracoval s Otcem „jako vedoucí díla… hraje si na okruhu jeho země“ (Přísl. 8,30-31 citováno podle Roháčka, srovnej Jan 1,1-3). On také řekl, že satan byl vrah „od počátku“ a „otec lži“ (Jan 8:44-45) se zřejmým odkazem na historičnost pádu v Genesis 3. Apoštol Jan (nejbližší Kristu) souhlasí s tímto, když říká, že ďábel je bytost, která je morálně zodpovědna, a „od počátku hřeší“. Syn Boží se vtělil právě proto, aby „zmařil činy ďáblovy“ (1. Jan 3,8). Je proto nemožné být křesťanem a nevěřit v historičnost Genesis 1-3. Ježíš tomu věřil a jestliže se mýlil, pak byl buď lhářem, nevzdělancem, nebo podvodníkem. A pokud je tomu tak, pak nemohl být bezhříšným Božím Mesiášem. A jestliže není bezhříšným Božím Mesiášem, jak o sobě prohlašoval, pak je naše víra sebeklam a my jsme nejpolitováníhodnější ze všech lidí.

2. Když popřeme, že Genesis 1-3 je historie, znamená to, že nemůžeme důvěřovat Bibli.

Je zřejmé, že nejen Pán Ježíš, ale také jeho apoštolové a jiní pisatele Písma věřili, že Genesis 1-3 je historie. Například Pavel řekl, že celé lidstvo pochází z jednoho člověka (Skutky 17:26). Také otevřeně prohlašuje, že ženám nepřísluší vedoucí role nebo vyučování Bible ve sboru, protože Eva byla stvořena jako druhá v pořadí, a to z muže, a byla také první svedena Satanem (1. Tim. 2,11-14). Na jiném místě se také odvolává na skutečnost, že Eva byla oklamána hadem (2. Kor. 11:3), čímž plně uznává tuto událost jako historickou.

Lukáš, pisatel evangelia a „oficiální“ historik církve také považoval Adama za historickou osobu, který žil na začátku historie lidstva jako otec Seta (Luk. 3,38). Dále Juda, tělesný bratr Pána Ježíše Krista upřímně věřil, že Adam byl skutečnou osobou, jak to napsal ve svém listu v Bibli (list Judův 14).

Jestliže popisy stvoření a pádu jsou opravdu jen mýty a ne historie, máme vážné potíže, protože to znamená, že nemůžeme důvěřovat slovům lidí jako Ježíš, Lukáš, Pavel a Juda. Vskutku pokud jen část Písma není důvěryhodná, jak můžeme důvěřovat ostatku. A pokud v Bibli jsou tak velké omyly, co si pak můžeme myslet o Bohu, Duchu Svatém, kterému je připisováno, že ji nechal osobně napsat skrze různé lidi (např. Marek 12, 36, Skutky 28, 25-27, Žid. 10, 15-2, 2. Tim. 3,16-17)? Upevňování věrohodnosti Bible jako celku a základů naší víry je nesmyslné, pokud popřeme, že kapitoly 1-3 knihy Genesis jsou historie.

3. Když popřeme, že Genesis 1-3 je historie, zboříme tím vztah „Adam-Kristus“, na kterém spočívá křesťanství.

Bible jasně ukazuje, že Kristus přišel na svět, aby úspěšně uskutečnil to, v čem Adam selhal. Slova Pána Ježíše „…přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže“ (Jan 14,23) znamenají, že na rozdíl od velkého množství obvinění vůči prvnímu člověku Adamovi satan nemůže najít žádná obvinění proti Pánu Ježíši Kristu, jak je to názorně vidět při pokušení na poušti (Luk 4,1-13). Z toho důvodu Písmo hovoří o Kristu jako o „druhém člověku“ a „posledním Adamovi“. V listu Římanům a v prvním listu Korintským čteme o mnoha protikladech mezi těmito dvěma reprezentanty lidského pokolení (prosím, přečtěte si Řím. 5,12-21 a 1. Kor. 15,21-28, 45-49). První Adam se pošpinil, a tak „poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy“ (Gal. 4,4) jako přímé naplnění proroctví, které pronesl v Božském soudu nad satanem po pádu (Gen. 3,15). Bůh přirozeně nebyl zaskočen pádem našich prvních rodičů. Tento akt spasení byl naplánován před stvořením světa (Mat. 25,34, Efez. 1,4, 1. Pet. 1,20, Zjevení 13,8, 17,8). Adam ostudně selhal ve zkoušce poslušnosti. Syn byl poslán na svět jako Člověk Ježíš Kristus a slavně obstál ve zkoušce poslušnosti. Všechno mělo sloužit jako obrovská kosmická lekce lidstvu, dokazující úžasnou skutečnost, že bez Pána nemůžeme nic učinit.

Je tedy vrcholným nesmyslem nazývat se křesťanem a současně pochybovat o historické skutečnosti 1-3. kapitoly knihy Genesis. Historická pravda o Kristu, jak je popsána v evangeliích, souvisí spolu s historickou pravdou o Adamovi, která je vylíčena v Genesis, že totiž Adam byl na začátku stvoření spontánně stvořen Bohem a že Eva byla učiněna Bohem z jeho žebra. Pokud nebyl Adam, nemůže být ani Kristus. Pokud není Krista, nesmí být ani křesťanství. Jinými slovy chodit do kostela a vyznávat křesťanství a přitom nevěřit v historickou realitu Adama a Evy, jak to popisuje Bible, je skutkem největšího bláznovství, protože bez reality je Vaše víra pouhým mýtem!

Kdyby ti, kteří vyznávají křesťanství a přitom popírají historickou přesnost Bible, začali přemýšlet o následcích tohoto postoje, který lze pojmenovat jako „Bible ve světle moderní vědy a selského rozumu“, propadl by se jim celý svět. Vskutku bych jim to přál. Pro křesťanství 21. století by nebylo lepšího užitku, než podkopat tento obrovský blud naší doby. Nenechme se nikdy zastrašit zdánlivě velkými vzdělanci, kteří podporují tento blud…
Bez Adama není Krista. Bez Krista není křesťanství. Bez křesťanství se pod námi otevírá propast nihilizmu.

Podle: http://diakrisis.org./no_adam.htm"Bez Adama není Krista" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bez Adama není Krista (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Neděle, 15. květen 2005 @ 21:10:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Karle,

mile jsi mne překvapil, že čteš Diakrisis. To dílko je Tvým překladem? Pokud ano a překlady Ti nedělají problém, já osobně bych uvítal, kdybys toho přeložil víc. Už dlouhou dobu se chystám přeložit vynikající článek z Morriel Ministry o rozdílu mezi letničními a charismatiky. U nás se, žel, letniční radikalizují, ale ještě před cca 7 lety by se popis týkal i naší situace. Kdybys zde chtěl uplatnit své bezesporu velké jazykové nadání, článek je zde:

http://www.moriel.org/articles/discernment/church_issues/pentecostal_and_charismatic.htm

Abych Tě trochu nalákal: autor je mesiánským židem, tuším synem rabína a je velkou autoritou mezi židovskými křesťany. Sám je tuším letničním.

PastýřRe: Bez Adama není Krista (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Pondělí, 16. květen 2005 @ 00:37:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím Tě bratře pastýři,

musím Tě zklamat. Tento článek není mé překladatelské dílo, je odsud:

http://www.ks-sch.cz/idea/03_13/bez_adama.htm

Pokoušel jsem se nějak dopátrat, kdo jsou. Ale nic jsem nezjistil (abych se dovolil o uveřejnění tohoto článku).

Na angličtinu nejsem moc zdatný, ten článek, by mohl přeložit někdo šikovný. To téma by mě také hodně zajímalo.

S pozdravem KarelsStránka vygenerována za: 0.18 sekundy