Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Michal.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 399, komentářů celkem: 420784, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 283 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114865520
přístupů od 17. 10. 2001

Život církví: APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR
Vloženo Sobota, 02. červenec 2005 @ 07:45:39 CEST Vložil: Karels

Historie Karels poslal:

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR

Letniční církve různých směrů ve světě patří mezi protestantské církve, které začaly vznikat počátkem 20. století nebývalým působením Ducha svatého. Většinou mají kongregační zřízení a jsou celosvětově sdruženy v “Letniční světové konferenci” (World Pentecostal Conference) a v rámci Evropy v “Letničním evropském společenství” (Pentecostal European Fellowship). Největší a nejsilnější letniční církví na světě jsou americké „Sbory Boží“ (Assemblies of God).

V České republice je jedinou letniční církví Apoštolská církev, náležející ke společenství evangelikálních církví ve světě. Organizačně se řadí mezi církev s kongregačně-presbyteriálním zřízením. Apoštolská církev je svazkem autonomních sborů, které v sobě sdružují všechny členy Apoštolské církve v České republice. Sbory jsou seskupeny do správních oblastí (= oblast je správní jednotkou církve a tvoří ji geograficky blízké sbory) a společně tvoří církev, která je reprezentována a spravována Radou Apoštolské církve a jejími orgány. Těmito orgány jsou: konference Apoštolské církve, Rada církve, Úzká rada a biskup.

Z hlediska struktury církve je základní jednotkou právě sbor, který je společenstvím věřících Apoštolské církve v určitém místě, které je po duchovní, mravní a hospodářské stránce autonomní. Má právní subjektivitu a je spravován pastorem sboru a 2.pastorem spolu se staršovstvem (tj. osvědčení a zkušení bratři tzv. “starší”). Další jednotkou je misijní stanice, kterou tvoří členové, kteří se shromažďují k pobožnosti na jednom místě, ale jsou duchovní, případně svou hmotnou potřebou odkázáni na sbor. Dále také členové, kteří se shromažďují v místě svého bydliště, kde není sbor ani misijní stanice, mohou tvořit diasporu některého sboru.

Biskupem Apoštolské církve, který je statutárním zástupcem církve, je bratr Rudolf Bubik. V ČR bylo ke dni 31.12.1997 registrováno 29 samostatných sborů Apoštolské církve , 37 stanic a 34 diaspor s celkem 1 790 řádně přihlášených členů, přičemž členy církve se stávají ti, kteří si na základě svobodného rozhodnutí podali písemnou přihlášku pastorovi místně příslušného sboru a splnili základní podmínky k přijetí do sboru.

Svou naukou přijímá Apoštolská církev za měřítko víry a křesťanského života Písmo svaté jako jedinou věroučnou základnu. Navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Lidi, kteří přicházejí do církve, jsou pastýřsky vedeni k opravdovému pokání, tzn. odevzdání života Bohu a oddělení se od života hříchu (opravdová změna života). Tím pokání nekončí, věřící se mají každodenně očišťovat před Bohem - v tomto smyslu má být pokáním celý život. Církev křtí ponořením do vody ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího Syna, svého Pána a Spasitele. V učení a praxi je zdůrazňována osoba Ducha svatého, křest Duchem svatým a působení Ducha svatého v životě jednotlivce i církve. Ježíš po svém nanebevstoupení křtí a naplňuje věřící Duchem svatým, aby v moci Ducha zvěstovali spásu, která je v jeho jménu.

a) Pokud jde o bohoslužby, má církev dva hlavní obřady: křest ve vodě, který je potvrzením rozhodnutí věřícího následovat Krista a Večeři Páně, při které věřící přijímají chléb i víno na památku Kristovy smrti. Středem liturgického života však je zvěstování Slova Božího, evangelia slávy a milosti Boží. Slovem Božím se rozumí 66 knih Bible bez Apokryfů. Toto Slovo je plně inspirováno Duchem svatým, je neomylné, v originálu nejsou chyby a je pravidlem pro křesťanský život a učení. Při bohoslužbách se věřící scházejí k chválení Boha. Zpěv doprovázený hudbou je díkuvzdáním, chvalozpěvem, uctíváním a modlitbou. Proto bývá často přímo spojen s modlitbou sloužícího, zpěváků i jednotlivců. Součástí bohoslužby je i sbírka pro šíření Božího díla na zemi. Následuje hlavní část bohoslužeb - hlásání Božího Slova, které zachraňuje životy, léčí a uzdravuje duši i tělo, učí, trestá, napravuje a vychovává k spravedlnosti. Poté je dán prostor, aby Duch svatý sloužil svými dary církvi. Poněvadž Bůh je Bohem řádu a pokoje, neděje se tak nevázaně, ale pod vedením pastora a starších. Těmito dary Bůh slouží jednotlivcům i církvi ke spasení, vzdělání a posvěcení.

b) Ježíš dobře vyjádřil, co je to duchovní život: “život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.” (J 17,3). Věřící jsou proto vedeni k tomu, aby chodili s Bohem, aby sami žili život víry v Boha a přicházeli k Ježíši Kristu, aby svůj život vždy znovu nechali očistit jeho krví - vírou v Krista (člověk se stává spravedlivým vírou, je to Boží dar). Takto spravedlivý život však nemůže zůstat bez ovoce: Boží milost proměňuje celého člověka, jeho charakter a zasahuje všechny oblasti života. Takový člověk pak nemůže mlčet o záchraně z hříchů a stává se svědkem o svém Pánu. Proto je kladen takový důraz na zmocnění Duchem svatým ke svědectví o Kristu a současně na to, aby se věřící nechali vést ve svém každodenním životě Duchem svatým a jemu byli poslušní.

VYZNÁNÍ VÍRY APOŠTOLSKÉ CÍRKVE:

Věříme,

1. že Bible - Písmo svaté je jediným, vdechnutým a neomylným autoritativním Slovem Božím,

2. že je jeden věčně existující trojjediný Bůh: Bůh Otec, Syn a Duch svatý,

3.že Bůh je věčný, všemohoucí Stvořitel nebe i země, celého vesmíru a veškerého života,

4. v Božství Ježíše Krista, jeho početí z Ducha svatého, narození z panny Marie, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu a v jeho druhý příchod na zem v moci a slávě,

5. v Ducha svatého jako Boží osobu, který byl seslán na věřící v den Letnic, což bylo počátkem živé Kristovy církve na zemi, a že Duch sv. působí dodnes ve stejné moci."APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Sobota, 02. červenec 2005 @ 14:44:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejsem specialistou na církevní právo, ale domnívám se, že struktura AC není "presbyterně kongregační", ale "episkopální".


PastýřRe: APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V ČR (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Sobota, 02. červenec 2005 @ 15:22:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Po pravdě řečeno tyto materiály mám přímo ze "zdroje", tedy od zástupce biskupa - od Aleše Navrátila.

KarelsStránka vygenerována za: 0.16 sekundy