Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 311, komentářů celkem: 423279, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 110 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

gregorios777
rosmano
martino
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115641771
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: PROROCKÁ SLUŽBA V CÍRKVI
Vloženo Pondělí, 07. srpen 2006 @ 09:50:41 CEST Vložil: Bolek

Sebeobrana poslal Nepřihlášený

PROROCKÁ SLUŽBA   Kardinálům a biskupům katolické církve    

Vaše Eminence (Excelence), chceme-li v církvi zastavit rozkladný proces vedoucí ke smrti a má-li nastat vzkříšení, je nutné obnovit prorockou službu, neboť „církev je postavena na apoštolech a prorocích“ (Ef 2,20). Tato služba byla funkční ve staro i novozákonní církvi a rovněž v poapoštolské době (Didaché XII-XV). Jestliže však bude podřízena diecéznímu biskupovi, pak jím samým bude většinou uhášena. Tato služba musí být završena a chráněna v daném národě dvěma až třemi biskupy, kteří mají prorockého ducha, správně rozlišují a ducha neuhášejí (1Tes 5,19). Tito biskupové – proroci, by měli mít tým vybraný v každé diecézi z kněží, řeholníků a laiků. Dle 1 Kor 14,1-3 by měli tyto povinnosti: 1) Kárat, tedy bránit víru před heretiky a duchem hereze (apologetika), dále formovat apologety, misionáře (reevangelizace). 2) Budovat. Zabezpečit pravověrné učení víry a mravů a také zabezpečit živé Boží slovo a zdravé principy k růstu. Ukazovat na současné problémy a nebezpečí pro věřící ve světě a dávat řešení a směr. 3) Povzbuzovat v cestě následování Krista a udržovat oheň Božího Ducha. Prorok není nějaký věštec anebo jasnovidec. Naopak, proti těmto okultním projevům bojuje a ukazuje na základ – na Krista. Že za ochranu a pravost víry je třeba nasadit i život, o tom svědčí krev mučedníků v minulosti i v současnosti. Prorocká služba by měla sloužit především řeholníkům a hnutím v církvi, neboť se rozhodli Krista následovat radikálně. Bohužel v současné době probíhá krize povolání. V řeholích, které se plně otevřeli duchu světa, zůstali většinou už jen kariéristé anebo zlomené osobnosti. Poctiví řeholníci odtud byli vyhozeni anebo sami odešli. Naše osobní zkušenosti s hnutím a řeholí V roce 1981 (za komunismu) na bázi charismatické obnovy v Duchu Svatém vzniklo v ČR naše společenství. V roce 1983 jsme veřejně varovali Boží lid a kněžstvo před dvěma největšími okultisty J.P. a knězem F.F. Přišlo za to pronásledování ze strany církve i státu, neboť většina kněžstva je pokládala za Boží charismatiky. V roce 1988-9 (za komunismu) jsme psali elaboráty proti liberalismu a neomodernismu (bohatě jsme citovali kardinála J. Ratzingera). Opět přišlo pronásledování. V roce 1991 jsme vstoupili do východní řehole OSBM (4 kandidáti). V roce 1997 jsme dostali povolení z Říma k založení kontemplativního kláštera v OSBM na Slovensku. Pro odpor a intriky místní provincie byl po roce náš klášter likvidován (a pak následovalo řeholní vězení). Nyní chápeme vyloučení zakladatele redemptoristů sv. Alfonsa z vlastní řehole, pokus o otrávení zakladatele OSB sv. Benedikta a rovněž bičování a věznění sv. Jana z Kříže svými spolubratry. V roce 2000 v malém exarchátu v ČR byla založena naše delegatura OSBM s noviciátem. V roce 2003 byl dosazen kardinálem A. Sodanem za biskupa v ČR fokolarín L. Hučko, který nás ihned skrze státní orgány likvidoval a zabavil náš majetek. V roce 2003 jsme byli posláni na Ukrajinu, kde pak nastala požehnaná misie. V roce 2004 byla církevně zrušena delegatura OSBM v ČR. Všichni řeholníci s časnými sliby byli bez udání důvodu propuštěni z řehole (5 kněží, 18 studentů a kandidátů). Proti nám, 6-ti kněžím s věčnými sliby, byl vytvořen monstrproces a nezákonná likvidace se schválením východní kongregace. Odvolali jsme se na Apoštolskou Signaturu a ke Svatému otci. V tomto boji jsme narazili na skrytou likvidační mašinerii, která zahrnuje východní kongregaci a je završena státním sekretariátem v čele s kardinálem A. Sodanem. Tento systém, který měl chránit Božího Ducha a Boží život, se postavil proti Kristovu Duchu a životu a prosazuje nyní ducha antikristova. Ze zkušenosti vidíme, že pokud v církvi nebude ustanoven prorocký úřad, který bude ochranou proti této smrtící mašinerii, pak církev pozvolna vykrvácí a stane se pouze jakousi humanistickou a sociální organizací v rámci světového náboženství New Age. Naděje pro církev Skrze obnovu Ducha Svatého se dnes znovu objevili biblické dary (1Kor 12), které se mají specializovat do služeb. Kristus určil některé za apoštoly, některé za proroky, jiné za evangelisty, jiné za pastýře a učitele (Ef 4,11). Jaký je úkol a jaký je cíl těchto pěti služeb (v. 13-14)? Úkol je zformování věřících v Krista ke službě (Ř 12, 6-10; 1Kor 12,1-30). Cíl pro všechny služby je: budování těla Kristova – církve. Zde nejde o plané teologizování prosáklé duchem světa a různými ateistickými a gnostickými filosofiemi a psychologiemi. Ty nebudují, ale spíše likvidují tajemné tělo Kristovo. Pravá služba směřuje k „poznání Syna Božího“ (v. 13), směřuje k duchovní zralosti, abychom už nebyli dětmi zmítajícími se a točícími se každým větrem lidské lstivosti a bludného učení (v. 14). Například obrácený mladík začne s nadšením svědčit svým spolužákům na univerzitě o Ježíšovi, ale protože nemá podporu, na této cestě nevydrží. Proto je nutné obnovit biblickou službu evangelistů a konat reevangelizaci. Další služba kromě evangelisty je učitel. Zde nejde o mrtvý akademismus, ale o projevy Ducha Svatého u lidí, kteří jednoduše a hluboce vysvětlují ty nejzákladnější pravdy a zárověň povzbuzují k životu v Kristu. Tato služba buduje malá společenství, která jsou základem obrody celé církve. Skrze to, že sám sloužím a přijímám službu jiných, sám tím duchovně rostu „v dokonalého muže podle plné míry Kristova věku“ (v. 13). Abychom mohli být živými údy tajemného těla Kristova, musíme mít nejprve „jednotu víry a poznání Syna Božího“ (v. 13). Historicko-kritická metoda v teologii nevěří v žádný zázrak ani v Kristovo vzkříšení. Její lživé teorie o Kristu víry a historickém Kristu nemají nic společného se službou učitele či evangelisty a nevedou „k jednotě víry a k poznání Božího Syna“ (v. 13). Je to naopak jen „vítr lidské lstivosti a bludného učení“ (v. 14), který vede ke ztrátě spasitelné víry! Na této nevěře pak stojí falešná morálka, která už dnes nenazývá hřích hříchem. Nezachovává první přikázání desatera tím, že otevírá dveře různým formám věštění, psychotronikům, různým současným formám magie, tzv. bioenergoterapeutům, gnostickým naukám, homeopatii, akupunktuře, pověře, duchu neopohanství, budhistické a hinduistické filosofii, józe, zenu, duchu New Age a současným praktikám modlářství. Když se opustí první přikázání, nastane zatemnění rozumu a ztráta svědomí, takže se ani aborty (umělé potraty – interupce) ani vraždy ani eutanázie ani homosexualita ani hříchy proti 6. a 9. přikázání nenazývají pravým jménem. Tělo Kristovo se dostalo do stádia smrtelné agónie. Z tohoto stavu není lidské pomoci. Jedině Bůh musí obnovit, spíše vzkřísit, současnou církev, ale žádá od nás splnění jedné podmínky, a to pokání! Metanoite (Mk 1,15)! Máme se zříci ducha světa a přijmout Ducha Kristova. To je podstata pokání, neboť „kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho“ (Ř 8,9). Duch Svatý v modlitbě dává poznat bolest církve, realitu věčného zavržení a lidskou bezmocnost. Protože základní pravdy Božího slova se nerealizují v životě, proto ani církev dnes nemá duchovní moc!!! Protože zde není služba proroků, kteří chrání Boží život, proto zde není ani generace svědků (martyres) ani duchovní probuzení! Tímto veřejně prosíme kardinály a biskupy katolické církve, aby pomohli Svatému otci obnovit v církvi prorocký úřad, bez kterého Kristus v církvi nemůže žít, neboť církev je založena na apoštolech a prorocích (Ef 2,20). V Kristu, o. ThDr. Metoděj R. Špiřík OSBM o. ThLic. Markian V. Hitiuk OSBM o. ThDr. Eliáš A. Dohnal OSBM Pidhirky v den vzkříšení 16.4. 2006 Adresa: Klášter OSBM, Pidhirci 80660, Brodivský r-n, Lvivská obl., Ukrajina Kopie: - Svatý otec Benedikt XVI. - Kardinál J.W. Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry


"PROROCKÁ SLUŽBA V CÍRKVI" | Přihlásit/Vytvořit účet | 6 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: PROROCKÁ SLUŽBA V CÍRKVI (Skóre: 1)
Vložil: becher v Pondělí, 07. srpen 2006 @ 12:29:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na upřesnění:
O. Eliáš Antonín Dohnal je představitelem krajního, velmi radikálního křídla katolické charismatické obnovy.
Pokud mohu soudit z osobní (byť letmé) zkušenosti s ním, považuje se za osobu s darem proroctví. Své názory vyslovuje naprosto kategoricky, naprosto nepřipouští, že by se mohl mýlit (je to přece prorocké slovo), a na námitky reaguje velmi ostře. Začátkem 90. let vstoupil se svými stoupenci do basiliánského řádu, který se vzápětí snažil "zreformovat" v charismaticko-letničním duchu. Zde ovšem tvrdě narazil a když se vzpouzel, byl z řádu po právu vyloučen.

Zájemci najdou další jeho dopisy na www.community.org.ua .Re: PROROCKÁ SLUŽBA V CÍRKVI (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pondělí, 07. srpen 2006 @ 13:36:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Pokud jsem dobře informován, tak současná Katolická církev je ve svém duchovenstvu většinou tak liberální, že každý trochu normální - křesťansky pravověrnější (protihomosexuální, protipotratový) duchovní, je tou většinou vnímán jako krajní radikál. Tolik má odpověď Becherovi.
Stránka vygenerována za: 0.19 sekundy