Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 325, komentářů celkem: 423325, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 99 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115649139
přístupů od 17. 10. 2001

Aktivity a kampaně: ÚCHYL SEXUOLOGEM
Vloženo Sobota, 09. prosinec 2006 @ 07:14:51 CET Vložil: Bolek

Intimity poslal Miloslav

Homosexuální ohavník sexuologem     Doktorka Judith A. Reismanová, která se spolu se svým kolegou Edwardem W. Eichelem proslavila knihou Kinsey, Sex and Fraud (Kinsey, sex a podvod), v níž odhalila podvody homosexuálního pedofila Alfreda C. Kinseye během jeho výzkumů lidské sexuality[1], se ve své (pokud vím dosud nepublikované) studii věnuje také zneužívání obětí holocaustu homosexuály.

Vychází z rozboru inzerátů v časopise The Advocate (Obhájce) a poukazuje na (přinejmenším) historickou ignoranci homosexuálních aktivistů. [1] Mezi jinými dokázala, že vzorek, z něhož vzešel závěr ohledně 10% zastoupení homosexuálů ve společnosti, byl nereprezentativní (podstatná část zkoumaných byli vězňové a pacienti psychiatrických zařízení), a dále poukázala na otřesný fakt, že během pokusů docházelo k sexuálnímu zneužívání dětí ve věku od 5 měsíců do 14 let. Přesto dodnes američtí tzv. gayové mávají 10% praporem a dovolávají se odkazu jejich „Mojžíše“ - Kinseye. Nejnovější výzkum sexuality (Batelle) potvrzuje dřívější anglická a francouzská zjištění, že nanejvýš 1% mužů je „exkluzivně homosexuálních“. http://www.katolikrevue.cz/fronda/mytus_homocaustu_martin_r_cejka.htm#_ftnref1 M.P: V ČR 0,3%homosexuální lháři zase mávají praporkem, že jsou 4% menšinou. VĚŘTE BIBLI Nový Zákon Římanům 1 jasně říká, že jsou homosexuálové lháři 25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. 26 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený 27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. 29 Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, 30 pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 31 nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 32 Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. V kap. 9.2. Sexuální orientace je "uvedeno procento mužů a žen podle odpovědí na otázku po sexuální orientaci respondentů." MUŽI heterosexuální r. 1993 - 98,2 % r. 1998 - 97,5 % homosexuální r. 1993 - 0,4 % r. 1998 - 0,3 % nejí si jisto r. 1993 - 1,4 % r. 1998 - 2,2 % Je to z knihy Sexuální chování v ČR - situace a trendy, autoři Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina, vydal Portál, Praha 2001 http://granosalis.cz/article.php?sid=5869


"ÚCHYL SEXUOLOGEM" | Přihlásit/Vytvořit účet | 13 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

O myšicích a myslivcích (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Sobota, 09. prosinec 2006 @ 18:02:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivci myšice v lásce příliš nemají. Považují je dokonce za škůdce. Je známo, že myš sní za 10 dní tolik, co sama váží. A myšice lesní váží více než myš. A teď si představte, kolik je asi v jednom lese myšic. Zkonzumují takové množství žaludů a bukvic, že potom pro užitečná zvířata, jako jsou třeba prasata divoká, toho moc nezbyde.básnička pro děti (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Pondělí, 11. prosinec 2006 @ 16:41:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máme rádi myšice
ze všech myší nejvíce.
Myšici lesní,
ať ji sova nesní.
Myšici křovinnou,
ať myslivci prominou.Re: ÚCHYL SEXUOLOGEM (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Pondělí, 11. prosinec 2006 @ 17:41:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Marku2, neustále brebentíte o myšicích. Asi Vám leze studium biologie na mozek.
Prosím Vás, nepřivolávejte na sebe tu nemoc, kterou trpěl 7 let Nebúkadnesar.
Protože asi o této nemoci, kterou si na sebe od Boha přivolal, nic nevíte, posílám Vám biblický text:
Daniel 4,1-34 (EKUM)

4,1 Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci.
4,2 Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která i prošla hlavou, mě naplnily hrůzou.
4,3 Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylónští mudrci, aby mi sen vyložili.
4,4 Přišli tedy věštci, zaklínači, hvězdopravci a planetáři. Vyprávěl jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit.
4,5 Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Beltšasar podle jména mého boha; v něm je duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu sen:
4,6 Beltšasare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě je duch svatých a bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který jsem viděl.
4,7 Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku jsem viděl: Hle, strom uprostřed země, jeho výška byla obrovská.
4,8 Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země.
4,9 Měl nádherné listí a mnoho plodů, byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z něho všechno tvorstvo.
4,10 Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl: Hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe.
4,11 Mocně volal a nařizoval toto: Skácejte strom! Osekejte mu větve! Otrhejte mu listí! Rozházejte jeho plody! Ať uteče zvěř, která byla pod ním, i ptáci z jeho větví!
4,12 Avšak pařez s kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu, ve svěží zeleni pole; ať je skrápěn nebeskou rosou a se zvěří ať se dělí o rostliny země.
4,13 Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne sedm let.
4,14 V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí .
4,15 Tento sen jsem viděl já, král Nebúkadnesar, a ty, Beltšasare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů."
4,16 Tu Daniel, který měl jméno Beltšasar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl: "Beltšasare, snu ani výkladu se nehroz." Beltšasar odpověděl: "Můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům.
4,17 Strom, který jsi viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi,
4,18 který měl nádherné listí a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jehož větvích přebývali nebeští ptáci,
4,19 jsi ty, králi, který jsi rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země.
4,20 Král viděl potom posla, a to svatého, a jak sestupoval z nebe a nařizoval: Skácejte strom a zničte jej, avšak pařez s kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zeleni pole, ať se skrápěn nebeskou rosou a ať má podíl s polní zvěří, Král viděl potom posla, a to svatého, a jak sestupoval z nebe a nařizoval: Skácejte strom a zničte jej, avšak pařez s kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zeleni pole, AŤ SE SKRÁPĚN NEBESKOU ROSOU A AŤ MÁ PODÍL S POLNÍ ZVĚŘÍ,
4,20 DOKUD NAD NÍM NEUPLYNE SEDM LET.
4,21 Toto je výklad, králi: Je to rozhodnutí Nejvyššího, které dopadlo na krále, mého pána.
4,22 VYŽENOU TĚ PRYČ OD LIDÍ A BUDEŠ BYDLET S POLNÍ ZVĚŘÍ. ZA POKRM TI DAJÍ ROSTLINY JAKO DOBYTKU A NECHAJÍ TĚ SKRÁPĚT NEBESKOU ROSOU. TAK NAD TEBOU UPLYNE SEDM LIDSKÝCH LET, DOKUD NEPOZNÁŠ, ŽE NEJVYŠŠÍ MÁ MOC nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.
4,23 A že bylo řečeno, aby byl pařez toho stromu i s kořeny ponechán,m tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že Nebesa mají moc.
4,24 Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: Překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím; snad ti bude prodloužen klid."
4,25 To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara.
4,26 Uplynulo dvanáct měsíců. Král se procházel po královském paláci v Babylóně
4,27 a řekl: "Zdali není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti?"
4,28 Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe: "Tobě je to řečeno, králi Nebúkadnesare: Tvé království od tebe odešlo.
4,29 Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce."
4,30 V tu hodinu se to slovo na Nebúkadnesarovi splnilo. BYL VYHNÁN PRYČ OD LIDÍ, POJÍDAL ROSTLINY JAKO DOBYTEK, JEHO TĚLO BYLO SKRÁPĚNO NEBESKOU ROSOU, AŽ MU NAROSTLY VLASY JAKO PEŘÍ ORLŮM A NEHTY JAKO DRÁPY PTÁKŮM.
4,31 "KDYŽ UPLYNULY TY DNY, POZDVIHL JSEM JÁ NEBÚKADNESAR SVÉ OČI K NEBI A ROZUM SE MI VRÁTIL. DOBROŘEČIL JSEM NEJVYŠŠÍMU A CHVÁLIL JSEM A VELEBIL VĚČNĚ ŽIVÉHO, NEBOŤ JEHO VLADAŘSKÁ MOC JE VĚČNÁ, JEHO KRÁLOVSTVÍ PO VŠECHNA POKOLENÍ.
4,32 Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: Co to děláš?
4,33 Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost.
4,34 Nyní tedy já Nebúkadnesar chválí, vyvyšuji a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit."


Těším se Marku, až se Vám zase vrátí rozum, pak si můžeme v klidu rozumně popovídat.
Liborvýchovný význam básničky pro děti (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 12. prosinec 2006 @ 18:05:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne každá básnička pro děti musí mít nějaký výchovný význam. Tahle ji ale má. Předně učí lásce ke zvířátkům. Dále se děti učí, které druhy myšic se u nás vyskytují a kdo je loví. Dětem můžeme vysvětlit, proč myslivci myšice v lese neradi vidí. A konečně - myšice jsou menší a slabší než sovy nebo myslivci. Básnička tedy vede děti k sociálnímu cítění, k tomu, aby své slabší kamarády nebily, nýbrž jim spíše fandily podobně jako myšicím.Re: ÚCHYL SEXUOLOGEM (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 14. prosinec 2011 @ 19:00:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Jaký je rozdíl když se stane úchyl sexuologem a mezi tím ,když se stane úchyl knězem?Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy