Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Mikuláš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 612, komentářů celkem: 404382, adminů: 60, uživatelů: 5118  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 158 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110247758
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Vyhladovění bohů
Vloženo Úterý, 13. únor 2007 @ 11:53:35 CET Vložil: Bolek

O Bibli poslal nula

Na stránkách "Mýty a skutečnost" http://www.myty.info/  jsem narazil na zajímavý článek k biblické pasáži u proroka Sofonjáše  

Vyhladovění bohůCEP[1] Sofonjáš 2:10-11

To vše se jim stane za jejich pýchu, neboť utrhali lidu Hospodina zástupů a vypínali se nad něj. Hrozný bude Hospodin, až udeří na ně: stihne úbitěmi všechny bohy země. Každý se mu bude klanět ze svého místa, i všechny ostrovy pronárodů.
Prorok Sofonjáš (Zephaniah) předpovídá potrestání všech bohů mocným Yahwem. Jaký trest sešle Yahwe na ostatní bohy? Podle CEP budou bohové postiženi úbytěmi (tedy zřejmě tuberkulózou), podle BKR budou bohové "zhubeněni", postiženi hladem. BKR[2] Sofonjáš 2:11
Hrozný jim bude Hospodin; nebo způsobí, aby zhubeněli všickni bohové země. I bude se jemu klaněti každý z místa svého, všickni ostrovové národu.
Podle dalších překladů nechá bůh ostatní bohy vyhladovět, seschnout (shrivel) nebo je například postihne bídou. Stará řecká Septuaginta či syrská Pešita překládají hebrejské slovo RZH jako zničit. Nejvyšší bůh tedy ostatní bohy zničí. Podle latinské Vulgáty je oslabí. Jak nejvyšší bůh zvítězí nad ostatními bohy tedy není zcela jasné. Původní hebrejský pojem RZH znamená nechat vyhladovět:
/Verš Sof 2:11, Bibleworks[3]/ Proroctví, že nejvyšší bůh Yahweh nechá ostatní bohy vyhladovět, nedávalo překladatelům příliš velký smysl (viz. rozbor Sofonjáš 2:11). Potíž je v tom, že hebrejské sloveso R-Z-H (RaZaH) se v této formě vyskytuje v Bibli pouze na jednom místě a řadí se mezi tzv. hapax legomenon, tedy slova řečená jen jednou.
Naštěstí v Bibli nalezneme slovo se stejným základem (Iz17:4, Ez34:20). Slova jasně znamenají mořit hladem, vyhladovět, udělat hubeným. Proto většina překladů se dnes kloní k významu vyhladovět. Metaforický význam Aby se vyřešil problém s vyhladověním bohů, je verš chápán metaforicky. Jiní bohové přece neexistují a nelze je ani vyhladovět. Spíše se tedy má jednat o to, že podle proroctví bude v myslích lidí snížen význam ostatních bohů ve prospěch Yahweho. Bohové přestanou být uctíváni, zmenší se jejich význam, vymizí z představ lidí. Doslovný význam Jak však lépe poznáváme myšlení našich předků, stává se metaforický výklad neudržitelným. Dominic Rudman[4] upozorňuje, že vysoce literární čtení textu "[Yahweh]vyhladoví všechny bohy země." nepotřebuje metaforický výklad. V babylonském i egyptském kultu nebyly sochy považovány pouze za symboly bohů. Sochy bohů byly samy o sobě považovány za svaté. Během obřadů se v představách lidí sochy proměňovaly v živé bohy. Tyto náboženské rituály se nazývaly Otevírání úst (the Opening of the Mouth). Bohové i jejich sochy byli považováni za živé antropomorfické bytosti, chodící, mluvící, oblékané do šatů a také krmené a napájené. V rámci babylonského kultu byly bohům přinášeny dary v podobě jídla, šatstva i nápojů. Během rituálu Otevírání úst byly sochám předkládány královská jídla, pivo, med i ovoce. Obřadníci nabízeli sochám-bohům nejlepší kousky masa a ovoce umně naaranžovaných na zlatých podnosech. Po jídle byla sochám nabídnuta vody k omytí a po jídle byly brány k různým kratochvilným akcím, např. na lovy. [5] [6] [7] [8] Sochám pak byly pravidelně přinášeny dary v podobě jídla a pití. V Uruckém chrámě (jižní Babylonie) dostávaly (podle textu z 2.tisíciletí př.n.l.) sochy dvě jídla denně.[9] Denní péče o božské sochy dokládá víru v jejich žití, v to, že sochy potřebují stejnou péči jako kterýkoliv živý vladař. Jen během nejvyšší nouze, při hladomorech a jiných katastrofách, býval přísun potravy zastaven. To však znamenalo nejvyšší nouzi a ztrátu jakékoliv naděje v pomoc bohů (viz. také Zániky civilizací). Jak tedy mohl Yahweh potrestat ostatní bohy? Slova proroka Sofonjáše lze chápat tak, že Yahweh vyhladoví bohy zastavením přinášení darů jejich sochám. Bůh přeruší denní obětní dary přinášené posvátným sochám v chrámech. Pokud přestanou kněží přinášet jídlo a pití sochám, budou bohové umořeni hladem a ztratí sílu plnit své svaté povinnosti.[10] Bůh Yahweh, kterému jsou v biblických textech přiznávána složitá a přesná pravidla pro přinášení obětí ve formě jídla, zůstane silný a vítězný před svými vyhladovělými soupeři. Sofonjáš Verše Sofonjáše 2:10-11 jsou psané v próze, zatímco okolní text je veršován. Také tématicky do okolního textu nezapadají. Předchozí verše jsou předpovědí proti několika konkrétním národům. Prorokují, jak Yahweh potrestá Keréťany, Moábovce a Amónovce. Pozdější verše zlořečí Kúšijcům. Verše Sof 2:10-11 se však týkají boží nadvlády nad světem a ostatními bohy obecně. Odborníci se proto domnívají, že verše 2:10-11 byly do textu Sofonjáše přidány až později.[4] [12] Pokud jsou biblické údaje pravdivé, žil prorok v době úpadku Asyrské říše. V knize se píše o tom, že Sofonjáš působil za dnů krále Jóšiáše, tedy někdy v rozmezí 640-609 př.n.l. Většina odborníků ale klade vznik textové vsuvky 2:10-11 do období po babylonském exilu. Pokud je tomu tak, pak lze dobře vysvětlit, odkud získal autor přesné znalosti o kultu přinášení jídla babylonským sochám-bohům. Bylo to za jeho pobytu v Babylonu během židovského exodu.[4] Neznámý autor s v Babylonu setkal s každodenním rituálem přinášení jídla a pití bohům a mohl tedy ve své vsuvce tyto bohy potrestat vyhladověním.
[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984. V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
[2] Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613 /BKR/ Použita elektronická forma SW BibleWorks.
[3] BibleWorks version 6.0, (c) 2003 BibleWorks, LCC
www.bibleworks.com
[4] Rudman, Dominic. When Gods Go Hungry. Bible Review. Jun 2002.
[5] Smith, Sidney. The Babylonian Ritual for the Consecration and Induction of a Divine Statue. Journal of the Royal Asiatic Society. jan 1925.
[6] Dick, Michael. Worshiping Idols. Bible Review.
[7] Dick, Michael. Walker, Christopher. The Induction ot the Cult Image in Ancient Mesopotamia. Born in Heaven, Made in Earth. 1999
[8] Oppenheim. Ancient Mesopotamia.
[9] Thureau-Dangin, Francois. Rituels accadiens. Paris. 1921
[10] Merlin. Povis. Smith. Micah, Zephaniah, Habakkuk, Obadiah, Joel. International Critical Commentary Series. New York. 1911
[11] Faur. The Biblical Idea of Idolatry. Jewish Quarterly of Religion 69. 1978
[12] Mason, Rex. Zephaniah, Habakkuk, Joel. JSOT. 1994

"Vyhladovění bohů" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Vyhladovění bohů (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Úterý, 13. únor 2007 @ 15:02:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyhladovět je správné. Bohové žijí z modliteb ctitelů.
Nelze říci, že jiní bohové neexistují. Slova jako ´není jiného Boha´ lze chápat tak, že ostatní jsou jenom odleskem jeho velebnosti, nebo že není jiného Boha pro Izraele, nebo není jiného k uctívání.
V příbězích Jákoba i Abraháma je jasně vidět existence jiných sil a bohů, jen Hospodin je největší a bude zaslíbením pro následníky (Gen 28,20).
Je správně pochopit, že ´. . . v myslích lidí bude snížen význam ostatních bohů.... Bohové přestanou být uctíváni, zmenší se jejich význam, vymizí z představ lidí...´.
Ve skutečnosti nejen, že vymizí z představ, ale přijdou o svoji obživu – úctu.
Ve filmu Mlhy Avalonu se říká, že na bohyni lze zapomenout, když se na ni nebude myslet. Rytíř (jméno si nepamatuji) říká ostatním (po přijetí křesťanství), že se k bohyni jezera otočíme zády a nebudeme na ni myslet a tím se její moc zničí.
Nejde jen o to krmení v Babylonu ´...Obřadníci nabízeli sochám-bohům nejlepší kousky masa a ovoce...´.
Na Bali donášejí vesničanky do svatyně koše s ovocem, odejdou a odpoledne se pro koše vrátí a odnesou je domů, je v nich nedotknuté ovoce, ale bohové si z nich mezitím vzali ´to nejcennější´ totiž vůni.
To je jemná oběť, bez krve.
V legendách o Krišnovi se vypráví o jeho kouscích, některé byly nezbedné. na příklad jednou přemluvil vesničany, aby přestali uctívat své bohy a jako náhradu jim nabídl kopec kravského trusu, který byl na okraj vesnice. Není divu, u krávy je posvátné všechno. Vesničané začali přinášet oběti tomu kopci a bohové zůstali bez potravy – bez obětí. To bylo jedno šibalství mladého Krišny.
Že nebeským bytostem stačí vůně, je doložitelné i z jiné literatury, je ale obsáhlá.
Vzpomeňte na výraz o oběti : ´je to libá vůně Hospodinu´.
I u lidí se používá výraz ´vůně ctností´.
Mimo soutěž : když v Argentině žila Peronová, někteří mluvili básnicky o ´vůni jejích ctností´. Nebylo na tom nic pohoršlivého – přívětivý člověk je opravdu příjemný – podobně jako vůně.Re: Vyhladovění bohů (Skóre: 1)
Vložil: Karels (haohan@seznam.cz) v Úterý, 13. únor 2007 @ 15:45:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pěkné zamyšlení.
Stránka vygenerována za: 0.17 sekundy