Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 313, komentářů celkem: 423281, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 121 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115642068
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu
Vloženo Středa, 06. červen 2007 @ 01:07:52 CEST Vložil: bolek

Kázání poslal aviaf

"Není už rozdílu mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši." Gal 3:28 (ČEP)

Verš, který je vrcholem Pavlovy epištoly Galatským. Pavel ho pravděpodobně napsal v narážce na starodávnou židovskou děkovnou(!) modlitbu, která byla v Pavlově době velmi populární (Tosephta Berakhoth 7,8):

"Bože, děkuji ti, žes mě nestvořil jako neobřezance.
Bože, děkuji ti, žes mě nestvořil jako otroka.
Bože, děkuji ti, žes mě nestvořil jako ženu!"

Tato invokace je právě tak troufale samochvalná, právě tak nebetyčně namyšlená a právě tak přezíravě krutá, jako modlitba onoho farizeje, jehož postoj Ježíš kritizoval v jednom podobenství (L 18:9-14). Je to modlitba pyšného srdce, které ve svých nejslabších a nejbezbrannějších bližních nevidí bližní, ale bezcenný póvl, kterým lze bez výčitek pohrdat.

Ne tak náš Pán. "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." (Mt 25:40, ČEP)

Takové je poselství evangelia a prvotní křesťané, stejně jako my dnes, usilovali toto poselství uplatnit na půdě církve: bořit hráze mezi lidmi a vidět ve všech svoje bližní.

1. "Není už rozdíl mezi židem a pohanem..."

Nebylo asi lehké tento princip v prvotní církvi prosadit. Pavel nám připomíná, že musel konfrontovat dokonce samotného apoštola Petra, když se začal povyšovat nad pohany (Gal 2:11-14). Mezi křesťany ze Židů asi existovala hlasitá skupinka těch, kteří se štítili s tou neobřezanou špínou z pohanstva zasednout ke stolu, a v jednom momentě dokonce strhli na svou stranu i Petra a Barnabáše. Pavel musel zakročit, protože tak chápal rovnost v Kristu, vyjádřenou Gal 3:28. Národnostní snášenlivost se tedy nakonec v církvi naštěstí prosadila, takže je pro nás dnes nepředstavitelné, že by nějaký křesťan mohl někomu upírat účast na Kristově oběti jen na základě barvy pleti nebo národnosti.

No vážně: 
Copak bychom tolerovali ve svých sborech, kdyby se někdo vytasil s názorem, že Rómové nesmějí kázat, protože "cikán holt není našinec"?
Nebo že Vietnamec nesmí do staršovstva?
Nebo že Ukrajince nechceme za členy sboru?
Naopak, Gal 3:28 by bylo naše trumfové eso: je to nejexplicitnější vyjádření toho principiálního postoje, že Bůh nikomu nestraní a že náruč s Jeho dary je otevřená všem, kdo se chtějí účastnit Jeho díla.

2. "...otrokem a svobodným..."

Tady měli prvotní křesťané situaci ještě složitější, protože stáli proti instituci, která byla srdcem celého ekonomického systému. Pán církev neposlal dělat politickou revoluci, ale vylíčil nám v těch nejjasnějších barvách, že církev má být místem, kde užuž lze zahlédnout záblesky Božího království, které je přece "mezi vámi" (L 17:21). A prvotní církev se o to opravdu snažila, čehož příkladem je Pavlův dopis Filemonovi. Toho apoštol ve věci uprchlého otroka Onezima nabádá, aby ho přijal zpět "ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra."(Fil 16). Co s Onezimem tedy měl Filemon udělat? "Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo ti je něco dlužen, připiš to na můj účet. Já Pavel píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš sám sebe." (Fil 18-19) Onezim Filemonovi dlužil hlavně jedno: sám sebe - byl přece otrok! VĚC, třeba jako židle nebo hrábě. I jeho jméno vyjadřovalo, že je jen nástrojem (Onesimos = Užitečný). A Pavel předestíra Filemonovi patřičnou paralelu: kdysis byl v otroctví hříchu a já, Pavel, jsem ti skrze Krista ZDARMA dal svobodu. Teď je na tobě, Filemone, abys podobnou službu prokázal svému bližnímu, Onezimovi, "abych ti neřekl, že mi dlužíš sám sebe". Osvoboď Onezima, systém nesystém. TO podle Pavla znamenalo dostát Gal 3:28.

To je příklad odvahy plynoucí z víry. Mnoho významných křesťanů se rekrutovalo z řad osvobozených otroků, ostatně jeden Onezim je, pokud vím, uveden jako biskup v Efezu koncem prvního století. Je to podobnost čistě náhodná? Stejnou odvahu je potřeba mít dnes a slouží naší víře ke cti, že impuls ke zrušení otroctví povstal právě mezi křesťany, metodisty, kvakery a dalšími. Dospěli jsme dnes do stavu, kdy by málokdo váhal zařadit zotročování lidí mezi hříchy.

No vážně:
Mohli bychom dnes s čistým svědomím chodit do sboru, kde by třeba kazatel hlásal, na základě 1Tm 6:1-2, že proti zotročování bližních, třeba černochů, se Písmo neobrací? A přitom by takový kazatel našel oporu v "tradičním" výkladu Gen 9:25, kde se jasně píše, že potomci Chámovi (tedy Afričané), synové Kenaana, mají otročit ostatním!
Existuje snad nějaký křesťan hodný toho označení, který by ochotně obhajoval otroctví za podmínky, že bude regulováno příslušnými kapitolami Levitiku?
Ještě před 150 lety bychom měli příležitost koupit dobře krmeného černocha za nějakých USD 2000 na tržnici v Charlestonu. To není tak dávno! Ostatně, proč chodit tak daleko: v jižní Asii jsou i dnes na prodej děti, dívky, chlapci, co hrdlo ráčí. Ne na jednu noc. Napořád.
Schvalovat takovou transakci nebo se na ní přímo podílet ale není bohulibé, i když to Písmo výslovně nezakazuje. Je to skandální. Je to hřích. Je to přesně ten čin, který si jednou každý takový provinilec zodpoví před soudnou stolicí Boží.

3. "...mužem a ženou..."

I v tomhle punktě se církev snažila, a NZ proto zná mnoho žen ve důležitých funkcích. Ale tady církev prohrála bitvu s vlastní hříšností nejdříve. Toho je ostatně dokladem právě 1Tm 2:12 - "Učit ženě nedovoluji." Proč tak příkrej zákaz? Protože se to DĚLO! Podle zákazů se nejlíp pozná, co lidi nejčastěji dělali. A ženy samozřejmě učily v církvi, až se prášilo. A soustavně se na tuto svou činnost připravovaly - učily se (2Tm 3:7), což jim autor pastorálek (jímž nebyl Pavel) samozřejmě taky chtěl zakázat. Stačily tři generace, od Krista, přes Pavla a Timotea k autorovi pastorálek, a tvrdá práce v uplatňování evangelia se začala kazit. Lidi jsou holt jen lidi.
Za posledních dva tisíce let historie se ke Kristu přihlásilo mnoho miliard lidí. Asi polovina z nich byly ženy. A mnohé z nich měly talent (=hřivnu, dar Ducha) kázat i bohaté zkušenosti, o něž se mohly podělit k prospěchu všech. Přesto zvítězila zcela tělesná doktrína, že na kazatelnu smí jen ten, kdo má penis.

No vážně:
Copak to dává smysl, že Bůh rozdává svoje požehnání v hojnosti, ale na ženy se nikdy dar kázat nedostane?
Copak dává smysl, že "Bůh nikomu nestraní", a přitom všechny důležité role v církvi připadají na muže?
Copak můžeme s čistým svědomím chodit do sboru, který svou každodenní praxí zas a znovu dosvědčuje, že ženy Z PRINCIPU považuje za Duchem méněcenné a tedy nevhodné pro některé druhy služby?
Opravdu je tak nutné, aby kazatel nebo kněz nebo i papež měl k dobrému výkonu své služby pinďourek? K čemu je při kázání tak děsně potřeba? K čemu při vedení církve?

VŽDYŤ JE TO SKANDÁL!!!!

Skandál srovnatelný se skandálem rasismu.

Skandál srovnatelný se skandálem otroctví.

4. "...Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši..."

Naštěstí nám ale Pán dává vždy a znovu příležitost se ze svých chyb poučit a zase se pokusit o nový začátek. A taková je situace v případě žen a jejich role v církvi.

Když Pavel psal Gal 3:28, nemluvil do větru. Nemluvil o nějaké nekonkrétní rovnosti, která nastane až s druhým příchodem. Naopak mluvil o zrušení rozdílů Kristem s okamžitou platností.

Gal 3:28 je míněn ZCELA VÁŽNĚ a vztahuje se na naši situaci teď a tady.

Proto se církev skládala z pohanů i židů, i Čechů, i Rusů, i Arabů a třeba i Marťanů, až jednou taková situace vyvstane.
Proto se církev nebála jít ani proti hospodářskému fundamentu tehdejší společnosti.

První dvě třetiny Gal 3:28 jsme tedy už snad pochopili.

Proč tolik církví otálí s tím posledním rozdílem a bere ženám právo učastnit se církevního života ve všem všudy? Tahle otázka je vážná!

Církev, která se neštítí rasismu ve všech jeho projevech, pohrdá pravdou evangelia.
Církev, která i tím nejmenším stínem toleruje otroctví, páchá násilí na Božím stvoření.
Církev, která z principu upírá ženám účast na plnosti darů Ducha, przní Ježíšovo poselství o království Božím.

Katolíci, pravoslavní, fundamentalisti! Proberte se!
Přestaňte si evangeliem vytírat [*****nevhodný výraz*****]!

Amen.

Podobná témata

Kázání

"Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 136 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Olin v Středa, 06. červen 2007 @ 02:12:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A já ti k tomu dávám imprimatur, aviafe, z celé své jezuitské autority.

Včetně té výzvy, aby si už křesťani nevytírali evangeliem svý nevhodný vejrazy!

OlinRe: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 06. červen 2007 @ 08:40:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aviafe,
je to hezkey článek, dost mě utvrdil  v meych názorech.

Jenom, wodkaď  bereš, že autorem pastorálek nebyl Saul z Tarsu?

Dál už to komentovat nebudu, ježto bych na sebe asi upozornil caesarovy represivní složky.

אלעזרRe: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Středa, 06. červen 2007 @ 14:19:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Aviafe,

to koukám, co se tu ještě všechno nedozvím. Takže pastorální Epištoly nenapsal Pavel a asi podle tebe nejsou inspirovány Duchem svatým...

Skandál je to, co zde píšeš ty.

Vůbec neznamená, že když jsou muž a žena v Kristu JEDNO, že žena není podřízená muži. Bůh Otec a Kristus jsou také JEDNO, a to mnohem, mnohem těsnějším a kvalitnějším způsobem než muž a žena, a přesto je Syn podřízen Otci.

Novozákonní učení ohledně podřízenosti žen vychází ze Zákona ( 1Kor 14,34 ). Novozákonní Písma jsou nutně v souladu s principy Starého Zákona, neboť SZ byl autoritativními Písmy ještě před NZ spisy. A za doby Zákona nebyla ani jedna žena v pozici kněze nebo krále ( v Izraeli ). Byla pouze v pozici prorokyně. Úkolem žen byla hlavně vnější výzdoba stánku úmluvy ( příp. Chrámu ). To byl šovinismus, co? A ta "nerovnoprávnost..." Kdyby jsi Aviafe žil v té době, asi by jsi psal zanícená vyučování o tom, že je to skandál, když ženě je upíráno být královnou nebo kněžkou, že? Možná by jsi i tvrdil, že Miriam byla vlastně Mojžíšovou nadřízenou ( viz. Fében ). Každý střízlivě uvažující věřící založený svoji vírou na Písmech, musí rozpoznat, že to co zde mícháš, jsou jen jedovaté, opojné nápoje Nevěstky.

V Církvi jsou všichni bratří v Kristu JEDNO, a přesto nejsou všichni apoštolé, všichni nemají autoritu a všichni nejsou UČITELÉ. Naopak, Jakub vyzývá BRATRY, aby se nesnažili být mnozí učiteli ( Jak 3,1-2 ). Přestože jsou v Církvi všichni JEDNO v Kristu, tak každý úd Těla Kristova má svoji specializaci a svoji duchovní službu a úkol. A stejně tak sestry ženy mají své Bohem vymezené postavení. A pokud ho překročí ( jako když např. král Saul chtěl být knězem a obětovat ), pak duchovně zemřou. Jsou to chodící mrtvoly. Mohou nevím jak "požehnaně" kázat, a přesto v duchu šíří jen SMRT. ve skutečnosti však samozřejmě Boží požehnání nemají, neboť Bůh nežehná neposlušnosti a tím méně dokonce vzpouře ( v tomto případě ). Takové sestry ženy předkládají Bohu CIZÍ OHEŇ, a proto jsou duchovně ZABITY ( spáleny ). Pokud jsou znovuzrozené, nepřijdou o spásu. Nevstoupí však do Království Kristova ( neboť to je jen pro ty, kdo Boží autoritu respektují - už z toho jména "Království" je to zřejmé ) a místo toho se budou ze svého jednání zodpovídat. Jestliže i muži bratři jsou vyzýváni, aby nebyli mnozí učitelé, neboť jim hrozí těžší odsouzení, pak jaké odsouzení hrozí sestrám, které si přisvojí učitelství proti jasnému Božímu zákazu ( 1Tim 2,11-14 )? A jaké odsouzení hrozí bratrům, kteří to z pozice své autority dovolili?

Ty Aviafe, jsi udělal to, že jsi vzal jeden VŠEOBECNÝ VERŠ ( Ga 3,28 ) a zrušil si jím všechny konkrétní verše hovořící k tomuto tématu, čímž jsi převrátil všechny principy biblického výkladu. Např. stěžejní verš z 1Kor 11,5:"každého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh."

To je Boží systém autorit, který jsi ty svým bludným učením zrušil a vnášíš tak svod a zmatek mezi ty, kteří to čtou. Útočíš přímo proti Boží autoritě, což je kvalitativně mnohem horší, než nějaký morální hřích. Neboť je rozdíl mezi hříchem proti Boží svatosti a mezi hříchem vzpoury. Kdo útočí proti Boží autoritě napadá přímo Boha a stojí tak na pozici Satana, na pozici vzpoury.

A jak víme, tak Bůh ani světské autority se se vzpourou nikdy nemazlí.Re: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Irena v Středa, 06. červen 2007 @ 14:32:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skvělý a zajímavý článek, Aviafe, díky! Velmi dobře se čte, přehledný, logický. Můžeš psát i častěji! (na rozdíl od jiných článků tvůj čtu celý:))

Irena
Re: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Viking (racek@racek.cz) v Středa, 06. červen 2007 @ 15:35:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nu bratři a sestro, chci jen připodotknout, že by bylo dobré opravdu držet, že žena nemá vládnout nad mužem. tedy je pro mne dost těžká představa, že žena vyučuje ve sboru bez jisté autority, která jak víme jí napřísluší. ovšem fakt, je že jsem v životě slyšel mluvit ženu při shromáždění a neměl jsem z ní pocit, že nade mnou vládne. tedy nechť ženy mluví ve sboru,ale nejsou na ně kladeny břemena služeb vyučování.rozdílnost k vzájemnému prospěchu (Skóre: 1)
Vložil: rive v Čtvrtek, 07. červen 2007 @ 00:57:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Bůh do lidské rovnosti zakomponoval rozdílnost.

Rozdíly mezi mužem a ženou ovšem netkví v hodnotě, ale ve funkcích.

Rozdílnost postavení neznamená ještě různou kvalitu. Odlišnost funkcí nemusí nutně označovat méněcennost. Ale je to prostor pro vzájemné doplňování.

Odlišnou úlohou je např.v manželství funkce ženy, která tkví v podřízenosti. Ženatým mužům zase svěřil Bůh obrovskou zodpovědnost a náročný úkol, aby byli hlavou ženy.

Rozdílnost funkcí a úkolů pro muže a ženy vnímáme i ve službě, v církvi (rozdílnost úloh mužů a žen je i v rámci tradice jednotlivých církví, denominací).

Není to však o kvalitě člověka, ale o rozdílnosti muže a ženy, která nám byla Bohem darována k vzájemnému prospěchu – doplňování se.

riveRe: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: pek v Čtvrtek, 07. červen 2007 @ 08:09:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zdravím všechny,kdo budou číst tento komentář,ale  mám za to,že tu bylo špatně pochopeno slovo boží,chceme Bohu fušovat do díla?ženy byly prorokyně,a modlitební přímluvkyně,v tomto jim Bůh mocně žehná,tak proč ty narážky?vzpurnost není znakem pokory,budeme se kvůli pohlaví dohadovat,co ano co ne?Duch svatý si nevybírá,na kho sestoupí,takže jsou ženy i muži,kteří mají Ducha svatého!ale ponižování také není dobré,protože ženy i muži si mají být v kristu rovnocení,budme před Bohem pokorní,a u něj hledejme odpověd,jeho se ptejme,co chceš Bože,abych dělal(la),čím hceš abych by(la),to hledejme,a v našich srdcích bude pokoj a klid Kristův,kdyby jste se chtěli sdílet,napište miRe: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: dodo v Čtvrtek, 07. červen 2007 @ 11:08:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://apo-logia.blogspot.com
Milý Aviafe,

díky za podnětný článek. Přesto se asi neshodneme v tom, co rovnost znamená. Kdyby platilo, co říkáš ty, muselo by odpovídat boží spravedlnost, že se rodíme se stejnými schopnostmi a životními vyhlídkami. To se neděje: někdo má talent k tomu, druhý k onomu, onen se narodil v této době, jiný v jiné jinde, kde měl úplně jiné možnosti než já. Tyto rozdíly, které jsou zjevné, však nezapřičiňují automaticky nerovnost.

Krom toho, text nehovoří ani tak o rovnosti, jako o jednotě (heis este en Christó Iésú). Hovoří to tedy o jednotě povolání v Kristu, o univerzální otevřenosti církve, která je tu pro židy i pro pohany, svobodné i otroky, muže i ženy. To odpovídá o Pavlovo chování vůči těmto skupinám; zároveň se ale např. nestaví proti tomu, že je někdo žid či Helén (kulturní zázemí není handicapem), že je někdo svobodný občan či otrok (otroci mají zůstat ("Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij." 1Kor 7, 21, "Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista." Ef 6, 5), že je někdo muž či žena (mají podíl na témže Duchu).

Prvotní církev tolarovala otroctví: páchala tak násilí na božím stvoření? Myslím, že ne: že nejsme schopni obout se do "bot" tehdejších křesťanů, tehdejší kultury: dosazujeme hodnoty vlastní civilizace za hodnoty jejich. V tom také vidím ideologii tohoto článku: není konsekventní a bohužel nemohu souhlasit ani s biblickým výkladem. To potvrzuje i poslední odstavec: je bezpochyby jednostraný: katolíci a pravoslavní ženám neberou účast na jednom Duchu, kterého církev dostala. To, že jim neumožňuje přijmout svěcení, je ovšem nediskriminuje, stejně tak, jako třeba muže nediskriminuje oproti ženě fakt, že nemůže rodit. Tato jeho neschopnost jej přece oproti ženě nečiní nijak menším.Re: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. červen 2007 @ 19:18:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak i já jsem pro plné osvobození žen. Mohlo by vypadat třeba takto.Re: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Pastýř v Čtvrtek, 07. červen 2007 @ 23:44:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Parafrázuji zde citát Laryho Christensona:

Muž se má chopit úlohy vedení a rozhodování v rodině, jenže se mu velice nechce a snaží se tomu vyhnout a proto se musí velmi přemáhat, aby své odpovědnosti dosáhl, což se mu zdá nad jeho síly. Naproti tomu žena touží vládnout a ví velmi dobře co je třeba udělat a zdá se ji nemožné poddat se v tom svému muži a nechat vedení na něm. Bůh záměrně učinil manželství nezvládnutelné z lidské síly, aby oba manželé hledali jeho a žili z jeho síly.

Ponechávám to bez komentáře. Jedno je však jisté. Citovaný verš z galatským se týká odstranění kletby Mojžíšova zákona, nikoliv řádu stvoření. Je třeba číst v celém kontextu:

Ga 3,24 Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.
Ga 3,25 Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce.
Ga 3,26 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
Ga 3,27 Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
Ga 3,28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.


Zákon znal omezení pro ženu, ale i pro muže (žena nemohla být diskriminována z praxe kultu pro rozdrcená varlata). Tato, zejména kultická omezení, padají. Všichni se totiž stávají, bez rozdílu, ospravedlněni zdarma a jsou účastni Ducha. To, co však nepadá a co platilo již před Zákonem, je toto:

Gn 3,16 Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."

Proto také Pavel jinde říká:

Ef 5,21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
Ef 5,22 ženy svým mužům jako Pánu,
Ef 5,23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
Ef 5,24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.


Pokud bych tedy chtěl argumentovat na základě nepochopení Ga 3,16, musel bych nutně konstatovat, že již není rozdílu mezi církví a Kristem a že církev se může svobodně rozhodovat bez Krista. Ano, někteří liberálové tak sice činí, ale to je jen důsledek jejich teologie.

Když jsem řekl A, musím však také říci B.

Ef 5,25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
Ef 5,26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;


Má-li muž vykonávat autoritu v rodině (což není panování, či nadvláda), musí též svoji ženu milovat natolik, že by za ní položil svůj život. Kristus církev miloval, dokázal se ponížit, myl jí nohy, sloužil jí dnem i nocí a nakonec za ni zemřel. Pokud by platilo jen A bez B, stalo by se manželství diktaturou. Pokud by platilo jen B, bez A, bylo by manželství svazkem dvou lidí, kteří žijí vedle sebe, ale ne spolu. Často jsou proto propagátory genderové psychologie v křesťanství lidé, kteří spolu beze sňatku žijí na hromádce, tedy ve smilstvu, bez ochoty oběti a sebezapření, a hledají jen to, co je prospěšné pro ně. Protože někteří navíc znají Boha, musí si pro své svědomí ohnout Písmo k obrazu svému, aby obstáli před svým svědomím.

Pastýř
Re: Gal 3:28 a skandál mužského šovinismu (Skóre: 1)
Vložil: Liner v Pondělí, 25. červen 2007 @ 02:17:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ko 3,18 Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu.
Ko 3,19 Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.
Ko 3,20 Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.
Ko 3,21 Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.
Ko 3,22 Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.
Ko 3,23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

Ef 5,21 V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým:
Ef 5,22 ženy svým mužům jako Pánu,
Ef 5,23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.

Ef 5,24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
Ef 5,25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
Ef 5,26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem;

1Tm 2,9 Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,
1Tm 2,10 nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.
1Tm 2,11 Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
1Tm 2,12 Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
1Tm 2,13 Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.

1Tm 2,14 A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
1Tm 2,15 Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.
Stránka vygenerována za: 0.97 sekundy