Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Andrea.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 277, komentářů celkem: 420521, adminů: 60, uživatelů: 5215  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 280 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

UshaDestination
cizinec
oilhill
Willy
TravelMyPassion
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114795227
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: Bůh je láska
Vloženo Středa, 12. září 2007 @ 23:05:52 CEST Vložil: Bolek

Svědectví poslal Ferda

 

Bůh je láska

Nevím,zda nám mohl lépe ap. Jan vtisknout do paměti,co je láska než tím“Bůh je láska“.Stručná a velká chvála. Stručná slovy,velká domyšlením. Jak rychle se vysloví“Bůh je láska“!Krátká věta,jedna věta,a když se nad ní zamyslíš,kolík toho v sobě obsahuje.


Bůh ti buď domem a ty buď Božím domem. Zůstaň v Bohu a Bůh ať zůstane v tobě. Bůh zůstává v tobě,aby tě držel,ty zůstáváš v Bohu,abys nepadl. Tak mluví o lásce Apoštol.“Láska nikdy nepadá“( 1Kor.13,8).Jak může klesnout,koho drží Bůh?

„V tom vrcholí naše láska k Bohu,že můžeme mít důvěru v soudný den,poněvadž tak jako je On,jsme i my na tomto světě.“Ukazuje tu,jak v kom pokročila láska,či spíše jak kdo pokročil v lásce. Je-li Bůh láska,Bůh ani neroste ani neubývá. Že v tobě láska roste,říká se proto,že ty rosteš v ní. Zeptej se ,jak jsi pokročil v lásce,a podle toho,co ti odpoví tvé srdce, poznáš,jak jsi v ní pokročil-----Sv.Augustin--------------------Ferda


Podobná témata

Svědectví

"Bůh je láska" | Přihlásit/Vytvořit účet | 7 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

několik láskyplných biblických veršů (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 13. září 2007 @ 08:01:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já Hospodin jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo

Iz 5,13

Takový je výrok Pána, Hospodina zástupů, Přesilného, Boha Izraele: "Ach, jak se potěším na svých protivnících, vykonám pomstu na svých nepřátelích!

Iz 1:24Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi.

Leviticus 26,30


Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin." I učinili tak.

Exodus 14:4vyhladím zraele z povrchu země, kterou jsem jim dal, a zřeknu se domu, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. Izrael se stane pořekadlem a předmětem výsměchu mezi všemi národy

1.Královská 9:7


Hle, praví Hospodin, uvedu na tebe zlo, vymetu ty, kdo přijdou po tobě, vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného.


1.Královská 21:21
 

vyleji své rozhořčení na Sín, záštitu Egypta, vyhladím thébský hlučící dav.

Ezechiel 30:15Re: Bůh je láska aneb starý a nový způsob (Skóre: 1)
Vložil: mk (miliko(a)atlas.cz) v Pátek, 14. září 2007 @ 09:31:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdy se srovnvá stará církev s novým Zákonem. Tvrdá slova, která vedle cituje Nula jsou za nepořádky v národě,  za chování lidí.
Také Noe přežil proto, že byl spravedlivý, podobně Lot. Kdoví, jaká byla ta doba, o které se píše, že je potrestají.
Stejně tak se mluví o dobrých výsledcích při dodržování Zákona a o spravedlivosti. Deuteronomium 30,6 : …., abys miloval Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, abys živ byl.
Neboli: ve SZ není pořád samý hněv, ale také dobro.
Ale na druhé straně text Nového Zákona je ještě více mírnější.
Lukáš 9, 54 : ´když to viděli Jakub a Jan, řekli: Chceš, abychom řekli: ´Ať sestoupí oheň s nebe a zničí je´ ?
9,55 Ale On .. řekl: nevíte, jakého jste ducha přijali.
9,56: protože Syn Člověka nepřišel, aby lidské duše zahubil, ale zachránil.
To je rozdíl mezi poselstvím Starého Zákona a Nového. Dříve se řešilo silou a byla poslušnost a přátelé a nepřátelé. Člověk ve Starém Zákoně je náš nebo ne-náš, buď poslušný nebo ne.
V Novém Zákoně se na všechny díváme jako na potřebné. Už nejsou nepřátelé.
V Novém je milosrdenství, ve Starém byl soud,  ne-li pomsta.
I apoštol Petr mírní členy poukazem na to, že není vhodné se pomstít. A uklidňuje je slovy, která bychom řekli modeně ´pusť to s hlavy´, ale protože lidé ve staré době  se domnívali, že vše musí být potrestáno, odmlouvá je od toho slovy :
Římanům 12,19 : Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' a tím je apoštol odvádí od toho, aby nečinili nic zlého. Možná by si nedali říci, když u všech bylo ještě myšlení podle Starého Zákona a to Nové Slovo bylo jako zrno zaseté, které potřebuje čas na vyklíčení dobra.
2. Petrova 1,19 : Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.
A Petr píše o potřebě utvrzování toho, co je Nové: 2. Petrova 1,12 Proto vám hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali.
Rozlučme se s takovými slovy, která jsou o zkáze, čas Nový je čas milosti, odpouštění a pěstování.
Svědectví Bohu vydal Syn slovy :
Lukáš 11,11 Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu?
11,13 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"
U Ježíše Bůh není Bohem ukrutným. Nedrtí své nepřátele.
A citoval bych od Stendhala z románu Červený a černý, stránky podle vydání Mladá fronta 1977 Praha: mladík Julien prožil bouřlivý život a nakonec ve vězení bilancuje o Bohu, jaký vylíčil ve spisech biskup Fénelon a naproti tomu jaká je tradiční nesmlouvavá představu Boha.
Kopíruji ze svých poznámek ke školní četbě k maturitním otázkám, kterými jsem prošel a zapsal významné myšlenky z románu:
Stendhal píše tak, jako když představa ze SZ se promítá do křesťanství a domnívá se, že ta starozákonní představa je ještě v jeho době platná i v křesťanství.
(opis) :
´´ je-li posmrtný život?  ... Namouvěru, najdu-li tam křesťanského Boha, jsem ztracen. Je to despota a jako takový má plno myšlenek na pomstu; jeho bible mluví jen o krutých trestech (poznámka: více než o křesťanského Boha tu jde o představu starých Izraelitů, kde Hospodin trestá nevěru, ale u Ježíše je Bůh líčen jako dobrý Otec, Julien se tedy zmiňuje o představě, kterou šířili z neznalosti kněží opisováním pasáží ze Starého Zákona nebo výkladem Boha podle SZ). Nikdy jsem ho nemiloval; nechtěl jsem ani věřit, že by ho někdo mohl upřímně milovat. Je nemilosrdný. Potrestá mne strašně ... Ale najde-li Boha Fénelonova ! Snad mi řekne : bude ti mnoho odpuštěno, protože jsi mnoho miloval ...´´. (strana 278). K tomu poznámka  (ze strany307 o Fénelonovi): Fénelon , francouzský arcibiskup a náboženský myslitel; chápe Boha jakožto bytost svrchovaně dobrou a odpouštějící).
Jinde (strana 287) ´´Ten dobrý kněz by s námi mluvil o Bohu. Ale o kterém Bohu? Ne o Bohu biblickém, o tom malicherném, ukrutném despotovi žíznícím po pomstě.... ale o Bohu Voltairově, spravedlivém, dobrém, nekonečném...´´ a vedle: ´´ jak budou moci lidé věřit v to velké jméno BŮH, když ho tak strašně naši kněží zneužili? ´´ (tamtéž strana 287).
(konec opisu z doby před maturitou).Stránka vygenerována za: 0.14 sekundy