Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 246, komentářů celkem: 430647, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 122 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

JirkaB
cizinec
milan333
rosmano
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059449
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ
Vloženo Sobota, 23. únor 2008 @ 09:17:02 CET Vložil: Bolek

Kázání poslal Gregorios777Ač se to možná někomu bude zdát divné a neznámé, je to tak - Bible káže o dvou aspektech věčného života ve třech časových fázích. Pokud je nerozlišíme, dostaneme se do velkých výkladových problémů a do vnitřního zmatku, ohledně věčné spásy. Nebudeme vědět, je-li věčná spása z pouhé víry nebo z víry, která se má projevovat skutky (čili ze skutků), či z pouhé víry, které ale přestává účinkovat, pokud od ní někdo odpadne.Nový Zákon hovoří o třech časových dispenzacích, kterých nyní jsme nebo budeme účastni. Nyní, do příchodu Pána Ježíše žijeme v době MILOSTI, kdy se věčná spása získává z pouhé víry, bez skutků (Ef 2,8) a to ihned v okamžiku, kdy jsme zplozeni živým Božím Slovem, kdy je zplozen náš lidský duch, ve kterém se usídlí Duch svatý. Od okamžiku znovuzrození je pro nás věčná spása již vyřešenou minulostí. Je to DAR z nezasloužené milosti, daný na základě Božího předzvědění, vyvolení a předzřízení (Ef 1,4). Věčný život se v této dispenzaci získává z VÍRY (BEZ SKUTKŮ)!

Další časovou dispenzací je Království nebes na zemi, které bude zahájeno druhým příchodem Pána Ježíše Krista ve slávě a moci, kdy přijde, aby zasedl na svůj zaslíbený trůn Davidův v budoucím Jeruzalémském chrámu. Tehdy, na počátku tohoto tisíciletého Království se také všichni praví, znovuzrození věřící v Krista budou muset ukázat před Jeho soudnou stolicí, aby každý obdržel to, co působil skrze své fyzické tělo, ať dobré nebo zlé (2Kor 5,10-11).

Dobří služebníci Páně dostanou odměnu ve formě Království, jež je symbolizováno získanou královskou korunou (Zj 3,11 // Zj 2,10 //2Tim 4,8 )a královským trůnem ( Zj 3,21) a získají podíl na slávě tohoto Království (budou oslaveni - spolu s Pánem). Také jejich postavení v Království bude spravedlivě odstupňováno podle zásluh - jeden bude mít vládu nad deseti městy, jiný jen nad pěti městy.

Zlí služebníci nejen, že přijdou o svoji odměnu a o vstup do Království, ale ještě budou přísně potrestáni ohněm druhé smrti, kterým budou muset dočasně projít (Zj 2,11). Budou spaseni (nejde o věčnou spásu, ale o spásu v Království), ale jako skrze oheň. Věčný život se v Království získává ZE SKUTKŮ! Pochopitelně, že ne z našich vlastních skutků, ale ze skutků, které pro nás předem připravil Bůh, abychom v nich chodili (Ef 2,10), a ke kterým nám má inspirovat ne naše tělesnost, ale Duch svatý, který v nás žije. Jsou to skutky, které skrze nás chce činit Kristus (Ř 15,18).

Třetí časovou dispenzací je Věčnost - Nové nebe a Nová země. Zde je vše opět, jako v dispenzaci milosti - vše je zdarma a z milosti, bez skutků (ty již byly ohodnoceny v době Království). Zde, ve věčnosti nabydou všichni věřící v Krista opět rovnocenné a rovnoprávné postavení, a budou zde mít stejnou účast na Boží svatosti. Nebudou zde žádné rozdíly. Ty budou vyrovnány a smazány v době Království, které se vyznačuje spravedlností - každému podle jeho zásluh.

Blíže se zastavím u dispenzace Království nebes na zemi. Protože tato dispenzace je nyní před námi a úsilí všech pravých Kristovců, by mělo směřovat k přípravě na příchod Páně a zahájení budoucího věku Království. O věčnou spásu již nám nyní nejde. Tu zařídil, vykonal a dokonal Pán Ježíš Kristus na kříži. Je již minulostí. Je naprosto dokonalá a nelze k ní nic přidat ani z ní nic ubrat. Každý, kdo uvěřil v Krista a je znovuzrozený, tuto spásu má navěky (Gen 3,22) a nikdo ho jako ovci Pána Ježíše neyvtrhne z Jeho ruky (Jan 10,28). (Pozn. pro Demagoga: NIKDO, musíš brát doslovně a mechanicky - NIKDO=NIKDO, včetně toho věřícího).

Jediná záležitost, která je před námi nyní, je úsilí a snaha vejít do Království, líbit se svému Pánu (2Kor 5,9), tak, aby nás seznal HODNÝMI se před Něj postavit (Lk 21,36 //Lk 20,35 // Zj 3,4) a do Jeho Království vejít. Pán přichází. Dnes je spasení (v Království) blíže nás, nežli, když jsme uvěřili (Ř 13,11), proto se musíme připravovat. A právo na vstup do Království nebes na zemi je podmíněno velmi přísnými podmínkami. Do Království nevejdou věřící, kteří soustavně hřešili těmito hříchy a nečinili z nich pokání: smilstvo, modlářství, cizoložství, měkkost, homosexualita, zlodějství, utrhačství (1Kor 6,10), nečistota, chlípnost, čarování, nepřátelství, sváry, nenávisti, hněvy, dráždění, různice sekty, závisti, vraždy, hodování apod. (Ga 5,19-21), lakomství (Ef 5,5). Mnozí budou usilovat vejít, ale nebudou moci, neboť nevejdou úzkou branou (Lk 13,24). Úzká brána a úzká cesta znamená, že je tak úzká a zúžená, že je na ní pouze Pán Ježíš Kristus. Nic jiného se tam nevejde, nic jiného tudy neprojde, nic si na ní s sebou nemůžeme vzít. Projde pouze Kristus a my. Vše na této cestě je z Pána Ježíše. Je třeba opustit vše (minimálně vnitřně), abychom byli způsobilí touto úzkou branou vůbec vejít na úzkou cestu. K tomu je potřeba přijmout velké sebeomezení. Do tohoto Království je třeba se TLAČIT násilím (= s velkým úsilím - Mt 11,12). Pán Ježíš řekl, že jde, aby nám připravil místo (v Království) - Jan 14,3. A říká:"Chce-li kdo za Mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj Mne..." "Za Mnou přijíti", znamená, přijít za Ním do Království. Ti, kdo nevezmou svůj kříž a nezapřou sami sebe, však do Království za Pánem nepřijdou a jejich MÍSTO, vezme jiný (Zj 3,11). Dokonce i apoštolu Pavlovi potenciálně hrozilo, že se neosvědčí (1Kor 9,23-27), a že nebude způsobilý pro Království (Lk 9,62). Je možné se neosvědčit pro vstup do Království (2Kor 13,5). A příčinou nemusí být jen osobní hříchy, ale také přijetí falešného učení. 2Jan 7-9 říká, že věřící může ztratit odměnu (Království), pro kterou pracoval, jesliže podlehne svůdcům a falešnému učení. A Mt 24,24 říká, že vyvolené (pro Kráovství) není trvale možné svést do bludu. Ti věřící v Krista, kteří nebudou účastni Království, budou z drtivé většiny také svedeni některým z četných bludných učení. Kristovi věrní služebníci, vyvolení pro Království, však trvale svedeni být nemohou. Je mnoho povolaných (do spásy), ale málo vyvolených (pro Království). Věčný život v Království se získává skrze SKUTKY. A věřící, jejichž skutky budou shledány, že nejsou PLNÉ před Bohem, jsou nazváni mrtvými, umírajícími a budou vymazáni z Knihy života v Království, pokud neučiní pokání (Zj 3,1-5).
A Mt 7,14 říká, že k tomuto životu v Království vede jen těsná brána a úzká cesta, a jen málo věřících ji nalézá. Paraelní místo k tomuto, je Lk 17,32-33, kdy Pán říká, že "kdo ztratí svoji duši, ten ji OBŽIVÍ (= přivede k ŽIVOTU -viz. "vede k ŽIVOTU" v Mt 7,14). Většina jde po široké cestě, která vede do dočasné záhuby v čase Království (Mt 7,13 // Mt 7,21-23). Ke stejnému tématu se vztahuje slovo z Mt 24,13. Kdo vytrvá až do konce v čase velkého soužení, ten bude spasen pro Království a získá věčný život (skrze skutky) v tomto budoucím věku Království. Takový spasí svoji duši (ducha již spaseného má). Proto tak Pán Ježíš vyzývá k zapření našich duší, aby mohly být zachovány (spaseny) pro Království. Pokud nebude spasena naše duše do příchodu Pána, budeme ve stavu, kdy Pána nebudeme znát (v duši) a Pán nebude znát nás (v duši), neboť naše duše nebude OBŽIVENA Jeho Duchem (viz. moudré a hloupé pannny).

Před námi je tedy ODMĚNA nebo ODPLATA v Den Pána Ježíše. Apoštolé o tom často mluví v NZ. Kol 3,23-25:"A všecko, což byste koli činili, z té duše čiňte, jako Pánu a ne lidem. Vědouce, že od Pána vzíti máte ODPLATU dědictví, neboť Pánu Kristu sloužíte. Kdož by pak nepravost páchal, ODMĚNU své nepravosti vezme. A není přijímání osob u Boha."

Dva možné přístupy k blížící se ODMĚNĚ(ODPLATĚ) zjevuje apoštol Pavel např. zde: 2Tim 4,14:"Alexandr Kotlář mnoho mi zlého způsobil, odplatiž jemu Pán podle skutků jeho." To se vztahuje k budoucímu účtování před soudnou stolicí Krista. A nejde zde o věčné zatracení Alexandra Kotláře, ale o jeho spravedlivou odplatu za jeho zlé činy (2Kor 5,10-11). Pavel mluví o soudné stolici jako o HRŮZE Páně (2Kor 5,10-11) a právě tak o tom mluví ve stejné souvislosti Žd 10,27:"HROZNÉ očekávání soudu" a Žd 10,31:"Pán souditi bude LID svůj. HROZNÉ je upadnouti v ruce Boha živého".

A naopak zde Pavel vyprošuje milosrdenství pro Onezifora v tento Den Páně:"Dejž jemu Pán nalézti milosrdenství u Pána v onen Den." (2Tim 1,18) A také:"Při prvním mém odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všichni mne opustili. Kéž jim to není počítáno." (2Tim 4,16). Všechna tato místa mluví o odměně nebo odplatě před soudnou stolicí Kristovou, kde se bude rozhodovat o věčném životě (ze skutků) v Království nebo o trestu počas Království.

Toto učení o Království a o rozdílu mezi věčným životem z víry a věčným životem ze skutků v Království, není většině křesťanů známo. Je to způsobeno přetrvávajícím vlivem katolického pojetí spásy, které zduchovnilo fyzické tisícileté Království Krista, vyřadilo ho ze svého učení, a zná jen duchovní Kristovo Království. Důsledkem takovéhoto učení může a musí být jen jedno - smíchání učení o věčné spáse s učením o spáse v Království a zmatek ohledně rozdílu mezi vírou a skutky, mezi milostí a zákonem. Výsledek takového učení je zákonictví, hlásání věčné spásy ze skutků, pojímání věčné spásy jako ODMĚNY za skutky. Spása duše v Království je tak odsunuta do zapomnění a křesťané před sebou jako nejdůležitější vidí pouze věčnou spásu. Proto také nevidí jinou alternativu než striktní: věčná spása nebo věčné zatracení, nic mezi tím, a to jak pro nevěřící v Krista, tak pro neposlušné křesťany. Chybí jim mezičlánek spravedlivé ODMĚNY a ODPLATY, a tím toto učení dělá Boha nespravedlivého. Někteří jsou ochotni připustit, že neposlušní věřící v Krista přijdou jen o svoji odměnu a postavení v Království, ale sami již potrestáni za své zločiny nebudou. Ti mají velmi nespravedlivého boha. Je to stejný případ, jako kdyby vrah před občanským soudem přišel pouze o své zaměstnání v důsledku svého činu, ale do vězení za vraždu by nemusel. Přesně takto smýšlí ti, kteří sice věří v Království Krista na zemi, ale mají za to, že neposlušný Kristovec již nikdy nebude potrestán.

Modlím se za to, aby těm z vás, kterým to má být dáno, byl dán Duch moudrosti a zjevení, abyste v Novém Zákoně poznali Boží úžasné, spravedlivé a do sebe zapadající uspořádání. A také abyste se podle toho mohli včas zařídit. Bůh vám k tomu žehnej.


Podobná témata

Kázání

"VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ" | Přihlásit/Vytvořit účet | 19 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz) v Sobota, 23. únor 2008 @ 11:43:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://www.bohu-a.svetu.cz/
List Efezskym:

Ef 1,13 V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,A jak vime z jinych mist bible, ta vira MUSI BYT ZIVA, nebot mrtva vira je NA NIC. A dale z jinych mist z Bible vime, ze od teto Milosti a od Krista muze clovek odpadnout. Ano, s Bozi Milosti se muze i vratit, je li vyvoleny. A neni li, nevrati se.

Tento vikend mi dovolena konci, uz se nebudu moci granu dale venovat v takoveto mire.

Jezis nedovoloval zlym duchum mluvit. Nedovolme zle duchy mluvit a ucit, ale davejme jejich uceni do spravnych biblickych kontextu.
Re: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 23. únor 2008 @ 16:45:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj Gregu,

nadpis tvého článku je: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ

a dále píšeš kromě jiného např. Věčný život se v Království získává ZE SKUTKŮ!

To však neodpovídá tomu, co píšeš jinde, ani tomu, co učí Bible. Věčný život je věčný a ne jistý život na 1000 let. Sám píšeš v souladu s Písmem, že účast na Království bude odměnou za dobré skutky, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili=žili (Ef. 2:10). Před soudnou stolicí Kristovou dostane každý, kdo před ní stane, buď odměnu = účast na Království nabo odplatu=trest - 1000 let "po škole", ale o věčný život nepřijde, protože to nejde, neboť se úzce pojí s věčnou spásou. Ano, může mu např. ublížit druhá smrt - Gehenna (Zj 2:11), ale jen dočasně. Může být dočasně vymazáno i jeho jméno z knihy života (Zj 3:5). Ale o věčný život přijít nemůže.

Obávám se, že pokud v těchto věcech někdo neměl jasno, tvůj článek mu moc nepomohl, a jeho zmatek jím odstraněn nebyl, ale spíše vzrostl.

NENÍ JEDEN VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY A JINÝ VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ! Je jen jeden věčný život! A odměna v Království není nějaký jiný věčný život, než ten, který už věřící měl. Odměnou vítězům je právě ta různá forma účasti na Království podle jejich díla (skutků), nikoliv jakýsi jiný věčný život v Království - viz Zj 2:7,11,17,26-28; 3:5,12,21). Jistě  - způsob života vítězů v době Království bude "poněkud" lépe řečeno značně odlišný od "života" těch, kteří nezvítězili. Pokud tedy tím "tvým věčným" životem ze skutků měl být myšlen rozdílný způsob života vítězů a poražených v době Království, mělo to tak být také napsáno. Takhle to vypadá, že existují věčné životy dva, což je nesmysl.

Kristus je náš život - věčný život, a ten je jen Jeden. Ano, můžeme o Něj přijít, ale jak již bylo řečeno, pouze dočasně, kvůli tomu, že jsme Jím a skrze Něho nežili v tomto věku. Mnoho povolaných žije v tomto věku svým vlastním životem, přestože v jejich nitru žije Pán Ježíš jako jejich život, Jenž mají žít. Tito povolaní a dodejme také poražení nebudou způsobilí žít v Království, protože se to nenaučili během života v těle. Vyvolení - vítězové žijí skrze Krista jako svůj život už v tomto věku a proto budou nalezeni osvědčení a způsobilí pokračovat v žití Krista jako života i ve věku budoucím = v Královtsví. Odměnu dostanou za ovoce, které díky tomuto žití Krista Pánu přinesou. Ti, kdo přijdou před Pána s prázdnou, nejenže odměněni nebudou - nebude za co!, nýbrž budou potrestáni, jak o tom Pán na mnoha místech mluví (např. Mt 24:48-51, Mt 25:30, Lk 24:26). Tož tak.

willyRe: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: whynot (Falešný@e-mail) v Sobota, 23. únor 2008 @ 16:49:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a co na to v ječný v pivovarskym domě :)
Re: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: Sylfaena v Sobota, 23. únor 2008 @ 18:11:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslim, ze Gregorisovy prispevky maji hlavu a patu. A je skoda, ze se pod timhle neobjevilo vic nazoru. Zrovna v tehle veci bych cekala vetsi zivo ze strany diskutujicich.. Pane Gregorisi, jak tohle muzete psat s takovou jistotou a klidem? jak jste k tomu dosel?Re: VĚČNÝ ŽIVOT Z VÍRY a VĚČNÝ ŽIVOT ZE SKUTKŮ (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Sobota, 23. únor 2008 @ 21:25:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gríšo,
ad naše poslední rozluva o smrti - v Jb 11,20 se píševo tom, že nadějí svévolníka je smrt, to by odporovalo Tvojí teorii o okamžitym posmrtnym životě aspíšpodpořilo Kazatele (necituju)

Co mně nesedí na Tvym článku (miloušce; zajímá mě to taky):
1) kastovnictví v Miléniu vs. gleischalt na věčnosti
-nikde v Bibli nenacházim, že na věčnosti si budou lidi rovni, jeden bratr si myslí to samý, co Ty, ale uznává, že je to jen jeho nápad, kterej se nedá dokázat. Naopak v Písmech se často mluví o tom, že  bude určitá kastalidí, co natom budou líp než ostatní, nechápu, proč by tohle mělo nastat ausgerechnet v Miléniu
2) osobně minesedí předposlední odstaveček, ke se snažíš obhájit Boží pohled na spravedlnost, jako by bylo potřeba Jej hájit.Bůh je naprosto svrchovaná osoba a může si dělat absolutně co chce, protože On je spravedlivý ze Své podstaty.
eleazar
Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy