Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 313, komentářů celkem: 423281, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 118 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115641957
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu
Vloženo Úterý, 21. říjen 2008 @ 14:01:42 CEST Vložil: Olda

Studijní materiály poslal Cizinec

   Po článku o modlách a o počátku jsem dal dohromady další a na delší dobu poslední článek v sérii o obsahu slov a pojmů. Tento článek se bude zabývat slovem církev.
 
    V lidské komunikaci a pro lidský život je důležité znát obsah slov, které si lidé mezi sebou říkají. Obsah slov je dán základními charakteristikami daného pojmu. Když se třeba řekne: "Je to veverka", myslí se tím nejčasteji veverka obecná, malý rezavý hlodavec s velkým chlupatým ocasem, který v lese a na jeho krajích skáče po stromech a na uších má střapce chlupů a nemyslí se tím třeba velký lichokopytník se šedou kůží, který dělá íííííááááá a žere seno.
 
    Když se lidé baví o "náboženských" pojmech, je ta situace mnohem těžší. Diskuze nebo neshoda v diskuzi je často založená jen na tom, že už základní charakteristiky slova, které se používá, jsou různé pro různé náboženské systémy. Stejné je to se slovem "církev", které se používá v mnoha různých významech. Některé z těchto významů bych chtěl v článku sepsat a podívat se do bible, jaké charakteristiky připisovali slovu "církev" první křesťané na počátku.
 
    Rád bych článkem přispěl k tomu, aby se nemusely tolik používat pojmy "dominační nedenominace" či "nedominační denominace", "sekta', "minisekta" a jiné další. Taky by mohl pomoci lidem, kteří hledají církev, aby jí fakt našli, případně pomoci římským katolíkům s pochopením jak (někteří) rozumíme slovu církev, když čteme bibli.


    Jazykový význam slova "církev".
 
    Slovo církev v originálním jazyce znamenalo "shromáždění svolané ke konkrétnímu účelu". Samotné slovo církev je tedy v původních jazycích slovo relativní, (podobně jako fráze "na počátku") potřebuje k sobě přívlastek, který udává, kým bylo dané shromáždění lidu svolané. Přívlastek, který mu křesťané přidali, dodává právě tento význam. Bible tedy uvádí ke slovu církev přívlastky jako "Pánovo shromáždění", "Boží shromáždění" a "Kristovo shromáždění".
 
    V jiných jazycích - i češtině - a v různých systémech se už slovo církev často uvažuje jako absolutní, nesoucí jednoznačnou informaci samo o sobě. Dané slovo se už nepoužívá v jiném významu, než "shromáždění svolané Bohem". Nejčastěji se slovo církev používá jako synonymum ke slovu denominace. Charakteristickým příkladem je použití slova církev v ŘKC, kdy se toto slovo používá téměř výhradně v jediném významu a to jako ekvivalent samotné ŘKC.
 
    Encyklopedie

    Slovo církev najdete i ve wikipedii a různých výkladových slovnících, na Wikipedii je uvedeno hned několik významů slova církev, ve
kterých se dnes používá, můžete si přečíst třeba pojmy církev nebo Ekleziologie.
 
 

    Pojem "církev" v bibli, charakteristiky slova, které uváděli první křesťané
 
    Pro křesťany dnešní doby je často důležitý pohled prvních křesťanů na slovo církev, zvláště těch, kteří stáli u zrodu prvních církví a dobře věděli, co toto slovo ve spojení s křesťanstvím znamená. V této části vypíšu většinu zmínek slova církev z Nového zákona a uvedu charakteristiky, které u slova církev v té části bible vidím.
 
    Pro zastánce objektivních pohledů dodávám, že tato část je naprosto subjektivní a silně do ní vkládám svůj pohled a životní zkušenost, nekladu si patent na Pravdu. Navíc jsou ty verše jeden po druhém pečlivě vytrhané z kontextu, takže pokud vás některá z charakteristik zaujme, přečtěte si prosím i okolí daného verše v bibli.
 
    Uvedený seznam není úplným výčtem toho, co se dělo v prvotních církvích, vždyť většina listů byla psaná do církví a popisuje jak to v církvích vypadalo, nebo jak by vypadat mělo. Jsou uvedeny jen verše, které nějak přímo vyjadřuji charakteristiku samotného slova církev. Vycházím z předpokladu, že význam slov, obsah slov je dán charakterem skutečnosti, kterou dané slovo vyjadřuje.
   
 
    První dvě zmínky o slovu Církev nacházíme v evangeliích. Církev zmiňuje Ježíš v asi nejznámější řeči, týkající se samotného pojmu:
 
   „A za koho mě máte vy?“ zeptal se.
   „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpověděl mu Šimon Petr.
   Ježíš mu na to řekl: „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
 
    A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
 
V těchto Ježíšových slovech vidíme dva základní atributy, které má církev:
 
1. Církev je postavena na skále.
 
    Obyčejně se tato část chápe tak, že skálou je myšleno něco pevného, co se nepohne a zároveň něco, o co se roztříští útoky nepřátel. Bible - V Zákoně, žalmech, prorocích, Ježíš svými slovy, a i sám Petr ve svém listě (přímý účastník této události), t.j. na mnoha místech, vykládá, co považuje za skálu, nebo základní kámen tohoto druhu. Skálou je označován Bůh Izraele a jeho slovo (zjevení), úhelným kamenem Ježíš Kristus.
 
2. Brány pekel církev nepřemohou
 
    Tato část se obyčejně chápe tak, že když církev zaútočí na peklo, na jeho pevnosti a brány, tak ty pevnosti neodolají, padnou a lidé v pekle mají volnou cestu ven. Některé pomatené výklady toho slova říkají, že když se brány pekla postaví na nožičky a vrhnou se proti Církvi, která se někde v koutku statečně brání, že církev odolá, ale to je poněkud mimo smysl uvedené věty bible i celého Nového zákona, takové zaslíbení nikde v bibli nenajdete.
 
   Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.
   Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a celník.
 
Na tomto místě jsou další zajímavé atributy církve
 
3. V církvi (mezi bratry) je možné zhřešit
 
    To není pro nás žádná novinka. Zajímavé je už to, že Ježíš počítá s tím, že lidé v církvi budou hřešit. Jestli tedy někde někdo hřeší, není to rozlišení pro to, zda dané společenství je nebo není církev. Rozlišení není ani v tom, jestli lidé poslouchají, nebo ne. To rozlišení je jinde.
 
4. Církev se zastává těch, kteří jsou poškozeni
 
    Toto je velmi důležitá charakteristika a časté rozlišení. Pokud se stane v církvi nějaký hřích a křivda, Boží církev se nezastává těch, kteří hřeší, ale zastává se těch, kteří byli poškozeni a ty které hřeší, napomíná.
 
 

Příběh, který je demonstrací Boží moci, končí:
Skutky, 5. kapitola
... Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.
 
5. Boží jednání uvádí do církve bázeň.
 
    Do jiných organizací uvádí Boží jednání zmatek, vypočítavost, podezřívavost, snahu o kontrolu, útoky proti danému jednání a další podobné věci. Nejvýraznější bývá právě snaha dostat Boží jednání pod kontrolu.
 
 
Sk 14, 27:... Když tam dorazili, shromáždili církev a vyprávěli, ..
 
6. Církev je možné shromáždit.
 

1Kor 16, 19: Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscilou i církev u nich v domě.
Fil 1: Pavel .. našemu milému příteli .. i církvi ve tvém domě.
Kol 4, 15: Pozdravte sourozence v Laodikeji, hlavně Nymfa a církev v jeho domě.
Rim 16, 4: Pozdravte i církev u nich doma.

7. Církev se může vejít do jednoho domu.
 
    To, že je v nějaké církvi "pár lidí", kteří se vejdou do jednoho domu, ještě neznamená, že to není církev ale nějaká minisektička. Velikost není to, co by rozlišovalo mezi "církví" a "necírkví".
 
 
Rim 16, 23: Pozdravuje vás Gaius, hostitel můj i celé církve.
 
8. Jeden člověk může hostit celou církev
 
    Toto se stává velmi často - v církvi je jeden člověk, který se o celou církev stará a na kterém je církev do značné míry závislá. Jestli to tak je nebo není, opět nemusí být rozlišení mezi "církví" a "necírkví".
 
 
1Kor 12, 27 Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?
Sk 13, 1: V antiochijské církvi byli proroci a učitelé:
 
9. Bůh v církvi ustanovuje služby, "funkce"
 
    To, že jsou v nějaké církvi různé služby neznamená, že "je to církev" nebo že "to není církev". Hodně záleží na tom, jaké služby to jsou. Pokud je v některé "církvi" instalován pastor a ustanoveni vedoucí chval a nědělní služby dětem a tím "církev" končí, tak už mi to připadá docela podezřelé vůči výše zmíněnému slovu.
 
   Stejně tak pokud je v některé církvi ustanoven jeden člověk apoštolem, ten samý prorokem, učitelem, pak je ten samý člověk taky evangelista, uklízeč židlí a účetní, tak by to ve mne budilo zdání podezření cože je to za společenství.
 
    Kdysi jsem byl v jedné církvi a v té byl prorok, který velmi dobře a trefně prorokoval a přinášel slova poznání do situace lidí. A starší té církve řekli: ty nejsi žádný prorok, o tom, kdo je nebo není prorok, rozhodujeme my. Tenkrát jsem byl křesťanské nemluvně, bylo mi to divné, tak jsem to jen přešel. Dnes bych si dal dost pozor, kdo a jaké funkce ustanovuje.
 
 
1Kor 14, 4: Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve.
1Kor 14, 23: Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích?
 
A tohle se mi na církvi líbí nejvíc :-)
 
10. Bůh dává do církve speciální dary
 
    Z duchovních darů je dar mluvení v jazycích (modlitby v jazycích) určen k prospěchu jednotlivce. Ale ostatní duchovní dary - proroctví, moc, zázraky, uzdravení, slovo poznání, dar výkladu jazyků, rozeznání duchů a mnoho dalších duchovních darů je určených pro církev. Většina těchto darů funguje výrazně více, pokud mají možnost se rozvinout v církvi a o kus méně, pokud jednotlivec zůstává sám.
   To je také myslím podstatný důvod proč se mocnosti snaží slovo církev všemocně zdiskreditovat a izolovat křesťany s duchovními dary od sebe.
 
 
1Tim 3,15: Kdybych se ale zdržel, ... chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
 
11. Církev je Boží dům.
12. Církev je pilíř a základna pravdy.
 
    Tento verš Timoteovi je jeden z veršů ekvivalence, kdy je o církvi přímo řečeno, co "je". Je to dobrý verš na rozsouzení co je a není církev. Pokud je nějaké shromáždění lidí Boží dům, pilíř a základna pravdy, mohla by to být církev. Pokud nějaké shromáždění lidí dlouhodobě a trvale pravdu podrývá a základy pravdy vyvrací, nejspíše to církev nebude. To souvisí i s dalším bodem:
 
 
Ef 5, 22: Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve – ona je jeho tělem a on jejím ochráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
Ef 5, 29: Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Pán svou církev. Jsme přece údy jeho těla, z jeho masa, z jeho kostí. „Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“ a Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi.
Kol 1, 18: ... On (Ježíš) je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých
 
13. Ježíš je hlava církve, církev je tělo
 
    Známý verš, který ale může velmi dobře sloužit k rozpoznání toho, co je nebo není církev. Když je hlavou nějakého shromáždění lidí někdo jiný, než Ježíš, vyjde to najevo dost rychle. Často samotným veřejným vyznáním dotyčné hlavy.
 
 
Fil 4, 15: Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní.
2Kor 11, 8: ...Jiné církve jsem odíral..
 
14. Církev je možné odírat, okrádat
 
    Zajímavý verš, pro mnohé lidi asi není žádná novinka :-). V tomto verši Pavel mluví o tom, že bral materiální prostředky z jedné církve a na úkor této církve sloužil v jiné. Z těchto veršů vyplývá i další věc:
 
15. Církev může disponovat majetkem
 
    Jestli církev má nebo nemá majetek není rozlišení pro to, zda je to církev nebo ne. Bývá běžné, že církev vlastní majetek a spíš vyjímečné pokud ne.
 
 

"Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 29 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Církev - Co je církev a církve, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Úterý, 21. říjen 2008 @ 15:18:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Cizinče,

píšeš:


///Tohle bylo jedno z velkých překvapení, když jsem jako římský katolík začal v bibli číst to, co je tam napsané a přestal číst to, co tam bylo potřeba domyslet. V bibli je popsané velké množství církví - desítky církví.

    Z historických záznamů i bible je zřejmé, že v průběbu prvního století byly ve východním středomoří tisíce církví, které spolu čile komunikovaly. Mezi nimi měla výsadní postavení církev v Jeruzalémě jako první založená, církev v Babylóně se označuje jako "spoluvyvolená".
 
    Když posílá Ježíš na konci prvního století svůj dopis, posílá ho bez nějakého pozastavení "sedmi církvím", mluví o tom, že "všechny církve" poznají a posílá anděla, který svědčí v "církvích". Ani náznak toho, že by množství církví té doby byl pro Ježíše nějaký problém vzhledem ke slovům v Mat 6,18.
 
    Pavel zakládal církve kudy chodil. Z jedné vyšel, do druhé přišel, v církvích sloužil. Bez jakýchkoliv problémů používá slovo církev v množném čísle a mluví o "všech církvích", "každé církvi", "jiných církvích", "judských církvích", "církvích v Galacii" a podobně.///
A proč by množství Církví měl být nějaký problém? Zde se ale nejedná o církve, jak je chápeme v dnešním slova smyslu - tedy o množství rozličných denominací, nazývajících se církvemi.

Jedná se zde výhradně o MÍSTNÍ Církve, Církev v Efezu, Církev v Tesalonice, Církev ve Filadelfii, Církev v Praze, Církev v Tlamojedech...... apod.


 
Re: Církev - Co je církev a církve, definice pojmu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (velitel@nato.cz) v Úterý, 21. říjen 2008 @ 16:52:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Sem to asi s délkou přehnal, takže byl příspěvek oříznut. Tak posílám dvě opravy:

1. Titulek měl být "Charakteristika pojmu", ne "Definice"
2. Dokončení článku:

   Církve, které jsou uvedené v bibli, nejsou pro ŘKC v tomto stylu uvažování problém. ŘKC si je zpětně všechny přivlastňuje jako svoji součást a většinou použitá slova "církev", "církve" vykládá jako by to byl ekvivalent pro její nynější slova "farnost", "biskupství".
 
    Toto pojetí slova církev převzala valná část sekulární společnosti v Čechách. Pokud se s někým bavíte a zjistíte, že je hodně, ale hodně naštvaný na církev, nebo že si jen o církvi něco myslí, často zjistíte, že je pro něj pojem "církev" ekvivalent pojmu ŘKC.


  A pak ještě rozloučení.

  Musím se trochu více pracovat, takže budu trochu méně tady. Doufám. Jestli ne, tak mě napomeňte, protože pak bych tady nemusel být vůbec, jelikož by mi pro neplacení odstříhli internet :-)Re: Církev - Co je církev a církve, charakteristika pojmu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 22. říjen 2008 @ 13:55:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oceňuji, žes vynaložil takovou námahu. Budu se vyjadřovat jen k tomu, s čím nesouhlasím. Je to polemika, nikoho nenutím přijat mé názory. Možná je užitečné si uvědomit, že jiní mohou vidět věci jinak. Škoda, že se nedokážeš udržet objektivně nad věcí, možná nevědomky vždycky vpravíš do svého článku opozici vůči ŘKC. Snad proto, že jsi z ní odešel a dřímá v tobě potřeba ospravedlňovat tento krok tím, že jí nasazuješ psí hlavu. Všimni si, že nepoužívám rétoriku že zradils církev, ale respektuji toto tvoje rozhodnutí. Věřím, že všichni, kteří k Bohu směřujeme a usilujeme žít podle Božích zákonů, se u něho nakonec sejdeme. Vždyť naše poznání je jen omezené a opravdový křesťan je člověkem na cestě.

Taty teď bojuju se zaneprázdněností, možná máme stejnou profesi. :-))

Samotné slovo církev je tedy v původních jazycích slovo relativní, (podobně jako fráze "na počátku") potřebuje k sobě přívlastek, který udává, kým bylo dané shromáždění lidu svolané. Přívlastek, který mu křesťané přidali, dodává právě tento význam. Bible tedy uvádí ke slovu církev přívlastky jako "Pánovo shromáždění", "Boží shromáždění" a "Kristovo shromáždění".

(Mt 19,8)
Odpověděl jim: "Mojžíš vám dovolil propouštět vaše manželky kvůli tvrdosti vašeho srdce, ale od počátku to tak nebylo.

Toto je strašně důležité! Počátek není relativní ale naprosto konkrétní, zasazený do doby a místa. Počátkem označil Ježíš stav lidí před prvním pádem do hříchu.

V Bibli přímo nenajdeme uvedené přívlastky, ale dají se odvodit z jejího smyslu.

Já osobně vnímám církev jako tělo Kristovo, v mnoha podobách. Nejmenší podoba církve je rodina, pak je církev místní (v ŘKC jim říkáme farnosti, ty jsou sloučeny v děkanát, děkanáty v biskupství (může být v čele s arcibiskupem), biskupové komunikují přímo s nástupcem sv. Petra - papežem.
Už první církev měla podobu organizovaného těla. Když nastal v Antiochii problém se záležitostí obřízky, odešel Pavel s Barnabášem do Jeruzaléma a apoštolové a starší se sešli, aby tu věc zvážili. Rozhodující hlas zde měl právě Petr (Sk 15).
(Sk 9,32) A když Petr procházel všechny církve ("PAS MÉ OVCE!...)

Církev je postavena na skále - na úhelném kamenu Ježíši Kristu a každý křesťan je jako kámen ve zdi této pomyslné duchovní stavby.

Brány pekel církev nepřemohou - chápu tak, že v Boží milosti jsou křesťané pro zlého ducha neporazitelní. Jinak totiž zlý duch má vyšší přirozenost a schopnosti, než tělesný člověk a je tak proti člověku ve výhodě.

Slovo církev má množné číslo - to označuje jednotlivé místní společenství křesťanů, kteří společně tvoří JEDNU CÍRKEV KRISTOVU!

Církev v Babylóně se označuje jako spoluvyvolená - tak ji označil apoštol Petr, který už v té době v Římě působil. Římskokatolická církev tedy není podle města Říma, ale podle místa pobytu apoštola Petra. Papež není vázán na Řím, ale je docala možné, že pokud se Evropa stane ateistickou, či muslimskou, sídlo papeže bude v Africe, či Jižní Americe, kde katolíků přibývá ročně po statisících.Stránka vygenerována za: 0.66 sekundy