Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 325, komentářů celkem: 423325, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 104 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Willy
gregorios777
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115648950
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve.
Vloženo Úterý, 09. březen 2010 @ 22:30:32 CET Vložil: Stepan

Kritika bludů poslal Nepřihlášený

Bible předpovídá, že bude mnoho falešných církví a náboženských společností.
            Upozorňuje na nezdravé, zhoubné učení, které člověku více ublíží, než pomůže.


„Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle řekl jsem vám to předem.“             Mat 24,24.25

„Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 2Tm 4,3.4

„...lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.“ 2P 2,2.3

Ti lživí učitelé ...rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Opustili přímou cestu a zbloudili, ...Řeční prázdně a nabubřele a svádějí ... ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. 2P 2,12-19
Pět klíčů k odhalení sekty

 „Lidé hledají pomoc. Hledají  duchovní život. Potřebují najít odpověď na svoje vnitřní potřeby. Hledají zájem a společenství. A zdá se, že v mnohých případech jim ji sekty poskytují. Mají vysoce organizovaný systém, do kterého je možno se zapojit. Projevují skutečný zájem o nové členy a nadšeně šíří své poselství.“

 1. Člověk místo Boha
V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi.
Vůdce - kterého následovat. Člověk - jehož uctívat a poslouchat. Jedinec - který je vyvolený
 1. Lidské slovo nad Boží slovo
Mnozí falešní proroci se odvolávají i na dodatečná zjevení, a staví je na roveň Bibli jako „Boží zjevení pro dnešní dobu“.    (Strážná Věž, Kniha Moonova, Principy, Kniha Mormon, …)
  • „On však odpověděl: ‘Psáno jest…‘ “    Mat 4,4    „…. tvoje slovo je pravda.“     Jan 17,17
  • „Přijali  ....a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“  Sk 17,11
 1. Zázraky a znamení
Pravost učení se nezakládá na nadpřirozených věcech. Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.
  • „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení…..“             Zjev 16,14
  • „A činí veliká znamení, ……nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“                       Zjev 13,13
 1. Fyzická a ideová izolace členů
Sekta = omezuje normální vztahy soustřeďuje na hnutí, na vůdce, výlučnost, elitářství a samospasitelnost…
 1. Zbaveni vnitřní svobody
Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků. Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.
-  Zmanipulovaná vůle
-  Nalinkovaný život
-  Vymytý mozek
-  Autoritářské zásady
-  Psychologická izolace
·         „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ Joz 24,14     „  ‘Přijď!‘. Zj 22,17 (svoboda!)


Pět klíčů k odhalení pravé církve

Církev a její poslání:
a/  zakladatel je: „… a na té skále zbuduji svou církev  a  brány pekel ji nepřemohou.“      Mat 16,18
b/  Bůh přivádí jedince do společenství. „. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke
                                                                           spáse.“         Skut 2,47 
c/  NEMOHU ZŮSTAT MIMO CÍRKEV !  (obraz cihly, ohně, miminka..)
d/  vzájemná podpora, pochopení jedince ve společenství:  „Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci  
     či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
            Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny.        A dochází-li slávy
            jeden úd, všechny se radují spolu s ním.“  1.Kor 12, 13.14. 26
e/  ochrana před fanatizmem, nebo hledajícím vysvětluje pravdu   „…jímž je církev živého Boha, sloup a
             opora pravdy.“  1.Tim 3,15
Falešný peníz je velmi podobný pravému. Když hodnotíte a srovnáváte  - musíte se zaměřit na detaily.
Zaměř se na detaily u své církve! Ptej se, zda stojí tvoje církev věrně na učení Bible?!
Jak poznám, která církev je pravá?
„Kdo chce činit jeho vůli pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“   Jan 1,17 (upřímnost!)
1) Své učení opírá o Bibli – jediný základ učení
•         Ježíš: „Tvoje slovo je pravda.“  Jan 17,17
•         „…kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“  Jan 4,23.
•         „…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“            Juda 3. verš
2)  zachovávají Boží přikázání – poslušnost Bohu
•         „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“            Zjev 14,12
•         „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží, a drží se svědectví Ježíše Krista.“  Zjev 12,17
3) Věrnost Ježíši    - věří všemu, čemu věřil JK
•         „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“            Zjev 14,12
•         „K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1.Petrova 2,21
4) Svědectví Ježíšovo – dar ducha proroctví
•         „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží, a drží se svědectví Ježíše Krista.“  Zjev 12,17
•         „Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“                        Zjev 19,10
5) Bohem proměněný život lidí – charakter
•         Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!2K 5,17
•         „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“  Jan 13,35
•         Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a  
sebeovládání.           Ga 5,22.23

Závěr:

•         „…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“            Juda 3. verš
•         Vejděte těsnou branou; prostorná brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“  Mat 7,13.14

Tvé rozhodnutí určí cíl tvé cesty!Podobná témata

Kritika bludů

"Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve." | Přihlásit/Vytvořit účet | 104 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 10. březen 2010 @ 06:53:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 1. Fyzická a ideová izolace členů
Sekta = omezuje normální vztahy soustřeďuje na hnutí, na vůdce, výlučnost, elitářství a samospasitelnost…
 1. Zbaveni vnitřní svobody
Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků. Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.
-  Zmanipulovaná vůle
-  Nalinkovaný život
-  Vymytý mozek
-  Autoritářské zásady
-  Psychologická izolace


Jen, abysi za sektu neprohlásil provtní Církev apoštolů!Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 10. březen 2010 @ 08:56:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:o)))))
Také mě to napadlo.


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vymylimimozek v Středa, 10. březen 2010 @ 07:32:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
berojskí nemohli študovat Pisma, lebo te ustanovila az jediná prava cirkev katolicka na svých koncilech. To treba z biblie odstranit, alebo upravit. treba rozmyslat. toto si ja ako katolik nepripustimPět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: dandy v Středa, 10. březen 2010 @ 09:39:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím,že to je typické učení CASD.
ad 2) zachovávají Boží přikázání – poslušnost Bohu 
zde jistě bude nejdůležitější 4.přikázání (neníliž pravda bratře nepřihlášený?)
ad 4) Svědectví Ježíšovo – dar ducha proroctví
duch prorocký nejspíše E.G.Whiteová (neníliž pravda bratře nepřihlášený?)

Toto je jasný příklad manipulace s Božím slovem.
Body 2) a 4) ve výkladu CASD spíše ukazují na sektu.
Nechci se Tě bratře dotknout,ale prostuduj si dobře (ale sám a bez knih např. jako je Velký spor věků,...)
Starou smlouvu uzavřenou mezi Bohem a Izraelem a Novou smlouvu uzavřenou mezi JK a námi.
Hodně pomůže list Galatským.
Bůh Ti žehnej, aby Tvé rozhodnutí určilo správný cíl tvé cesty!
bratr Dandy
Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 05:50:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevím, co kdo má, proti adventistům. Já nejsem adventistou, ale tuto církev znám mnoho let. Hodně se mění. Ubývá takového zákonictví, vždyť na prvním místě je Pán Ježíš, nikoliv  nějaká prorokyně či prorok. Rysy sekty tam nevidím. A co se týká toho, že se snaží dodržovat Zákon ( Desatero), to přece není minusem. Vždyť Zákon máme mít v našem srdci?  Nebo snad ne a můžeme si dělat, co chceme?  Sobotu si lidé změnili sami  a Bůh jim k tomu povolení nedal ? Desatero si také lidé přepsali sami lidé a porušili tak Svatost Písma. Životospráva, kterou adventisté dodržují, má za cíl, aby Duch Boží byl ve zdravém těle. Všichni víme, že alkohol, kouření, příliš tučná a masitá strava apod. škodí. Tak co chcete adventistům vyčítat. Jistě, že mají i svoje chyby. Nikdo nejsme bez chyb a dokonalý. A právě uznání těchto nedokonalostí je důkazem, že nejde o sektu.

Znám církve, o kterých bych tolik pozitiv říci nemohl.
]


Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: dandy v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 09:42:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslel jsem, že nebudu reagovat, ale Tobě Františku odpovím.
Můj vztah k CASD je hluboký (doslovně). Píšeš:"Rysy sekty tam nevidím. A co se týká toho, že se snaží dodržovat Zákon ( Desatero), to přece není minusem. Vždyť Zákon máme mít v našem srdci?  Nebo snad ne a můžeme si dělat, co chceme?"
Odpověď:
Ga 3,10 Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: 'Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.'

Ga 3,11 Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ,Spravedlivý bude živ z víry.'

Ga 5,4 Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.


Jaký zákon máme mít ve svém srdci? (Desatero?)
Ga 5,18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.

Ř 8,1 Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,
Ř 8,2 neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.


Shalom uvracha
Dandy]


Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 12. březen 2010 @ 05:51:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach. milý Dandy, to je to věčné téma. Já jsem poznal více církví a pochopil jsem, v čem je problém. Adventista, který spoléhá na vlastní skutky, to je špatné. Na toho verše, které si uvedl platí. Bohužel někteří adventisté se tak chovají či chovali, že skutečně není čemu se divit, že je lidé vnímají jako zákoníky.  Proto jsem se členem této církve nestal .Já jsem jich poznal několik  a j sou mezi nimi naštěstí i ti, kteří dodržují Zákon  z lásky, úcty a vděčnosti k Bohu a Pánu Ježíši. Pak se jich uvedené verše netýkají a mění to pohled na tuto církev.


Co se týká té skupiny, která o sobě tvrdí, že je vedená Duchem a Zákon již nepotřebuje, tak i tady jsou dvě skupiny. Ti, kteří opravdu mají Božího Ducha, se nepovyšují na nad druhé a ovoce jejich víry je vidět na jejich jednání, práci i v osobním životě. Já jsem poznal i takové věřící, kteří  kritizovali adventisty a honosili se chválou v Ježíše a svojí dokonalostí, ale skutek jejich víry byl hořký.


A o tom to je. V každé církvi jsou lidé, kteří pochopili Boží Slovo  a jdou správnou cestou. Ovocem jejich víry jsou Dary Ducha a poznáme to  na jejich jednání. Bohužel je tam i dost těch, kteří vidí chyby na ostatních a o sobě prohlašují, jak jsou bez chyb, dokonalí a vede je Pán. Mne vždycky zabolí ten výraz, že mne vede Pán. Pak prostě oni odpovědnost za svoje jednání shodí na Pána a je to.....Nač zatěžovat svědomí. Asi žádné nepotřebují!!!!!


Píšu to, jak to cítím a na základě zkušeností, které mám.  Hezký den


.]


Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 12. březen 2010 @ 15:46:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

"Já jsem jich poznal několik  a j sou mezi nimi naštěstí i ti, kteří dodržují Zákon  z lásky, úcty a vděčnosti k Bohu a Pánu Ježíši. Pak se jich uvedené verše netýkají..."


Jsi normální? :-o Proč by se jich ty verše neměly týkat? Že je to tvoje zbpžné přání? Nebuď  osel... :-)

Galatským 5,3 Znovu dosvědčuji každému, kdo se obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.

To samé platí přece logicky i pro sobotu... :-0
]


Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 12. březen 2010 @ 21:29:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co sem pleteš obřízku ? S tím nemají adventisté nic společného. Co je špatného na tom, že dodržuje člověk nebo se snaží dodržovat Desatero? Škoda času s vámi se bavit. Ještě bych došel k závěru, že celé křesťanství a Ježíš jsou výmysl a podvod. Mám stále větší pocit, že to tak je. Víra bez plodů a ovoce Ducha  nemá smysl. To je klam a podvod. Hrajete si na svaté a myslíte si, že je ve vás Ježíš. Omyl. A ostatně, v jaké Ty jsi sektě ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: rive v Sobota, 13. březen 2010 @ 01:13:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku 100

správně píšeš, že víra se projevuje činem .... dobrým ovocem  ... dobrem ...člověk je schopen konat skutečné dobro, jen tehdy je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jenom zlo. Čím srdce naplněno, tím ústa přetékají.  Ten, kdo může naše srdce naplnit dobrem, je Duch svatý. Kolik Mu dáváme ve svém srdci prostoru, tolik dobra a lásky v Něm je.

A s tím hraním si na svaté, s tou výčitkou, máš pravdu ... mnohdy o sobě hodně vysoko smýšlíme ...." jací to my nejsme svatí" ...máš pravdu, protože "domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa."


Ale v tom nejzásadnějším musím s tebou nesouhlasit, tvůj osobní pocit tě milý Františku 100 silně klame.... Ježíš Kristus není výmysl ani podvod.  Takže  jaký má  smysl vzorný život (snaha dodržovat zákon) bez víry Kristu. ... život bez Krista. Bez Krista není život  ... nedává to celé smysl ... dneska krásné květy a zitra uvadají a pozitří po nich veta ... JAKÝ MÁ ŽIVOT SMYSL BEZ KRISTA?
rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 13. březen 2010 @ 09:29:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá rive, zatím jsem k tomu závěru, že Ježíš je podvod, naštěstí nedošel. To by bylo moc zlé. Musel bych hledat jinde a třeba bych nenašel nic, co má smysl. Spíše je mi líto toho, když někdo jiný, pokud bude mít podobné zkušenosti jako já, se od víry v Ježíše odvrátí. A to se může snadno stát. Mnozí, kteří se chlubí Ježíšem ve svém srdci a tím, že je vede Duch Svatý, kritizují jiné věřící a označují je za sektáře, ale sami nevidí svoje chyby.

Já prostě cítím, že je strašným zločinem, když ten, kdo o sobě prohlašuje, že má v sobě Krista a že ho vede Duch Svatý, se pak projevuje takovými skutky, za  které by se i leckterý nevěřící styděl. Myslím si, že tohle je satanská lest a podvod. Například dodnes vidím toho namyšleného hrdého amerického plukovníka letectva, který ve Vietnamu shazoval bomby, a pak přijde k nám pitomým Čechům kázat o Kristu a dávat ruce na hlavu a jiné úkony...   Žádný pocit viny, žádné pokání... Když to vidí člověk, který s vírou se seznamuje  a přemýšlí, tak klidně ho napadne: „ Aha, tak on ty bomby shazoval vlastně Pán Ježíš..,“ A jsme u toho.  Svoje zločiny, hříchy apod. dáváme na Krista, a naše svědomí je čisté. A to je ten podvod  a satanská lest. Ano, Ježíš zemřel za naše hříchy, za můj hřích, ale to mne nezbavuje pocitu viny, naopak si uvědomuji můj dluh Ježíši. On ty bomby neshazoval, to já plukovník tak činil, ale On ten můj zločin, můj hřích vzal na sebe.  A právě takové pokání nezaznělo!!!!!  Naopak místo toho hrdost za svoje jednání, protože ve mně je Kristus.


        Ten můj, náš dluh v knize života není zmazán už teď, ale až dokončím svůj běh života, pokud ho dokončím správně. Ta jistota, že spasení mi už nikdo nevezme, že už jsem vyhrál, to je také podvod. Proto někteří věřící pod vlivem takové představy jednají povýšeně a s falešnou jistotou, že oni žádné zákony dodržovat nemusí, už jsou vlastně v nebi.  Kdyby to bylo pravda, to by pak nebi bylo zlých lidí....To by se z nebe stalo peklo. A hlavě pak lidé svým jednáním, kdy dál páchají špatné skutky, opět křižují Krista. Jakoby už nestačilo, že jednou za ně zemřel, aby již nehřešili.      


     Já nemám rád zákonictví, ale ani lacinou milost bez skutků. Obětování Pána Ježíše je realitou Boží pravdy a záchrany hříšného člověka. Lidská duše, pokud je nasměrována k Němu, tak si uvědomí svoje chyby, svůj hřích, ale také obrovskou Boží lásku a vděčnost. Myšlení a lidský rozum je zachován. Už však nemyslíme tak na sebe, změní se naše povaha, naše vlastnosti tak, že je na nás vidět ovoce Ducha, který na nás působí, pokud se jím necháváme vést. Rosteme dál ve víře a bojujeme svůj život, běžíme svůj běh. Máme překážky, staví se nám do cesty pokušení, snažíme se dodržovat Boží příkazy, k nimž patří i Desatero. Pochopitelně tím nemyslím nějaké staré ceremoniální příkazy. Snažíme si chránit naše tělo, protože je to chrám Ducha Svatého, a proto se vyvarujeme kouření, návykových látek i toho, co by poškozovalo naše zdraví. Takové jednání není projevem zákonictví.

Jsem pokřtěný katolík, uvěřil jsem v církvi, kde věřili v Ježíše a kladli důraz na znovuzrození, a u adventistů jsem poznal mnoho věcí z Bible  díky biblickým úkolům  a výborným knihám.

Kdo četl knihy Whiteové např. Cesta ke Kristu nebo  Myšlenky  z hory blahoslavenství, co může na nich zkritizovat?  Jistě, že i ona se mohla v něčem mýlit, ale to co dokázala, toho si vážím. Zatímco zde na Granosalis, leckterý charismatik nebo jiný „křesťaň, jí dokáže jen ponižovat a špinit. Co takový kritik dokázal zatím ve svém životě ?

         Kdybychom se raději zamysleli nad svým dluhem Pánu Ježíši a zbytečně ho dál nezvyšovali ??!!!!

Musel jsem to napsat a nemít víru z dřívější doby, asi bych se dal třeba na jiné náboženství, což by byla spíš nedobrá cesta.   Hezký den  a nezlob se, že toho tolik píšu. Třeba je to k něčemu, protože chování některých křesťanů je největším nebezpečím, že mnozí, kteří hledají smysl života, ho ve víře v křesťanského Boha, nenaleznou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 14. březen 2010 @ 07:57:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vědomým rozhodnutím se pro hřích, tzn. že víme, že něco není správně, a my to i přesto děláme, jdeme zcela jasně -uvědoměle - vědomě proti Bohu, tak se klidně může stát, že Bůh od nás odejde, to je, že dá člověku svobodu jít si svou cestou ... odejme od člověka své požehnání  ...  také je na pováženou,jestli někdo není křesťan jen podle názvu (že to jen o sobě tvrdí), když vědomě odmítne udělat nějakou zcela zřetelnou věc, kterou chce Bůh po člověku, odmítně to, kde Bůh vede .. to je také člověk zcela vědomě proti Bohu a udělá si po svém ... a tak se připravuje o Boží požehnání a vedení  ... a bez Božího požehnání marné je naše namáhání, je vidět, že život člověka ve zpouře proti Bohu se začně pomaličku ubírat jiným směrem ... a nevím,  kolikrát si člověk takhle může ve svém životě dovolit být ve vzpouře, jak široká je pro tohoto konkrétního člověka Boží náruč milost a odpuštění ..., nevíme, kdy se Bůh rozhodne člověka - křesťana podle jména pustit, tak dobře, tak si běž a dělej si, jak chceš ty...


List Titovi:  " Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku."

Zřejmě asi nejsem v pravém slova smyslu charismatik ... takže ti moc nemohu sloužit názorem na plukovníka ... kde je pravda, ale vnímám tvůj úhel pohledu a říkám nevím ... a tak snad možná pro ozřejmění překopirují i úhel pohledu na věc (někoho jiného) .. samozřejmě že to není konkrétní pohled na toho plukovníka, ale šírší pohled na boj proti zlu ve světě ...

Měj hezký den rive


Mily Frantisku,
vim, ze to bude znit jako fraze, ale Pan je dobry a plny lasky a slitovani. Tak jsem ho poznal, a presto verim cele Bibli, vcetne mist o soudu. Mnohem horsi, nez trocha boleti pred smrti, je vecna smrt v ohnivem jezere. Pan Buh jde nekdy do krajnosti, aby sve stvoreni zachranil. Nicmene je to On, kdo u posledniho soudu mnohe odsoudi k tomuto trestu. To, co pises o Satanovi: "ale vyčkává, až budou důkazy pro Něho tak pádné..." zavani trochu adventismem. Pan Buh nenecha delat Satana masakry jen proto, aby nasbiral dukazy. Tak kruty neni. Kdysi, v 19. stoleti, zacala v Nemecku silit liberalni teologie. Darwin (puvodne teolog) v te dobe vydal svoji teorii "O puvodu druhu". Marx na teto teorii (boj druhu o preziti) postavil teorii tridniho boje a zadal Darwina, aby napsal predmluvu k jeho Kapitalu a Hitler (resp. nekteri nemecti idealisticti filosofove) navazal s teorii o ciste rase. Tedy: tridni boj, nadclovek i opoclovek maji spolecny natur-filosoficky koren. O nekolik let pozdeji tato "bezbozna teorie" stala zivot nekolik stovek milionu lidi jak behem doby fasismu, tak behem doby komunismu. Pan Buh ve sve proziravosti naridil za rouhani trest smrti. Mozna se Ti to zda krute, ale kdyby Darwin zil v dobe Stareho Zakona a byl by Zid, byl by ukamenovan. Jsem stoupencem trstu smrti (na za rouhani) a dokonce i spravedlivych valek dodnes. Uvedu opet priklad. Pred 2. svetovou valkou Francie s Anglii chtely mir a tak nas jejich mimistersti predsedove obetovali Hitlerovi. Nebyt dohody Hitlera se Stalinem a jejich spolecneho napadeni Polska, mozna by to i mir zachovalo. Kdyz vsak nastoupil Churchill, vyhlasil Nemecku valku. Anglie byla sveho casu jedinou zemi, ktera dokazala vzdorovat Hitlerovi. Podobne kdyz Argentinci surove napadli Falklandy, Tathcherova poslala svoji flotilu tisice kilometru a vyhrala.
Zlu se musi celit od zacatku, neda se s nim smirovat ani je nelze tolerovat. Napr. za doby studene valky posilali americti prezidenti milony dolaru do SSSR v domeni, ze zachovaji mir. Behem vlady Cartera za to Soveti na Ukrajine staveli rakety proti americkym zakladnam v zapadni Evrope. Teprve Reagan prestal s touto podporou a Rusy doslova "uzbrojil" a SSSR se rozpadl. A mohl bych pokracovat. Napisi neco, za co mne ostatni okamzite odsoudi. Jsem stoupencem a povazuji za spravnou jak valku USA proti komunisticke agresi a genocide ve Vietnamu i v Korei a jsem stoupencem i valky v Iraku. Nechci nyni podrobne zduvodnovat proc (napr. Saddam se zavazal, ze nevyhosti zbrojni inspektory, jinak bylo mozne zahajit vojenske operace proti Iraku). Pokud vim, vyhosteni probehlo nejmene 6 x a vznikla zakonna moznost vojenske intervence bez rezoluce Rady bezpecnosti OSN. Tedy, nejde o zadnou nezakonnou agresi ze strany USA (skandalni muceni veznu je uplne jina vec). Podotykam, ze Irak mucil vezne mnohem brutalneji a mlcelo se o tom, ale tim nechci ospravedlnovat jakakoliv zverstva. Abych to tedy shrnul: Verim v moznost spravedlive valky na ochranu lidskych zivotu a lidskych prav. Verim, ze je mozne zabit vrahy. Avsak stejne jako byl napr. Karel I. popraven podle zakona, i tato ochrana spolecnosti, v krajnim pripade valkou, musi byt podle prava. Jinak, jak jiz bylo receno, Buh neschvaluje znasilnovani a drancovani. I kdyz vydal Izraelity do rukou nepratel, kteri to cinili, Buh je za to soudil... Tato mista, jak se zrejme mylne domnivas, neospravedlnuji zverstva.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. březen 2010 @ 10:27:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý neznámý, ten článek je o politice a politika je svinstvo. Bůh je jistě dobrý. V Boha věří často lidé na obou stranách, které proti sobě válčí,  a přesto teče krev. Války jsou důsledkem lidského hříchu a Bůh nikoho neopravňuje, aby šel a zabíjel.

Dějiny lidstva jsou dějinami hříchu. USA neměla žádné právo vést válku vůči nikomu po roce 1945. Mohli bychom polemizovat o válce v Jugoslávii, se kterou souhlasili i Evropané  a bohužel i my  a prezident Havel, který na jedné straně hlásal, že pravda a láska vítězí. Je to jen krutá a nezodpovědná hra politiků a důkaz, že křesťanství moc v celku nefunguje. Američtí prezidenti byli znovuzrození křesťané a vedli válku. Proč ? Kvůli jakým zájmům ? Proč se vedou války ? Mám pocit, že v poslední době je v tom i náboženský podtext. Někteří politici se tím ani netají. To chce Bůh ?

Hlavně sem nepleťme Boha! Ten s tím nemá nic společného. Je to lidská hříšná záležitost. A když lidé potřebují, svalí vinu na Boha.

Křesťané byli ti, co vyvraždili celé národy na americkém kontinentu a pak po vyvraždění Indiánů sem dovezli za krutých podmínek černochy, aby z nich udělali otroky. Viděli jste film Misie o tom, jak se dnes chovají někteří misionáři?  A to bylo v minulosti mnohem horší.


Důkaz, že Bůh nezasahuje !!!!!!!


Bůh se dívá a má nějaký plán.


Osobní vztah k Bohu je hrozně důležitý. A možná, že to platí nejen pro povýšené a sebevědomé křesťany, ale i pro věřící  z jiných náboženství, kteří mohou mít také upřímnou víru v Boha. A my nemáme právo o nich tvrdit, že nebudou spaseni.
Vždyť to nemůžeme potvrdit ani o sobě. To rozhodne Bůh, ktyerý může kdykoliv naše jméno z Knihy života vymazat.

Bůh je soudce. Dobře, že soudcem není člověk !!! Věřím, že Bůh je spravedlivý!!!

  ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 15. březen 2010 @ 10:51:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Františku,
pamatuji si Tě jako horlivého obhájce adventismu, ale já se ptám, jestli víš co zbývá z adventismu a jeho pilířů do dnešních dnů?
Copak nevíš, že oni se hlasí protestantismu, bez těch standardů, které propagovali cca 150 let!?
Podepsali tajné dohody a po sobotě je amen a stejné je to se svatyní na nebi, rokem 1844 a každý si dělá co chce a zákon? No to je přece zase Whiteová a tu NIKDO prý již dávno nečte a NEZNÁ!!!
Veřejně nikdo neřekne nic, ale, ale zkrátka je po adventismu veřejně se již nekáže!!!!
Přečti si OMEGU od Lewis Waltona a jiná pojednání potentátů z GK, je to poučné!
Jen pár natvrdlých skalních a to s nimi vypadá, prý na vymření, pustili mezi sebe infiltrátory hned po revoluci, Praha je jejich Brno je jejich a nějaké zaostalé periferie, to nestojí za zmínku!!!
Tak to je pravda, současného adventismu!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 15. březen 2010 @ 11:41:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

 To maš pravdu ,lebo len ostatek z ostatku bude najdeni pred Bohom ako spravodlivi Boži ľud.

 ZJ.14.12 Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy

  http://ostatek.info/prednasky.html]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2010 @ 13:59:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je zvláštní, milá Helo, že jsem známý jako obhájce adventismu, a přitom adventistou nejsem a do shromáždění chodím jen zřídka. Neznám učení o svatyni, ale slyšel jsem o něm. Adventisté věří, že Pán Ježíš přijde znova. Ty v to nevěříš ?

Adventisté věří, že sobotu nikdo nezrušil a zrušili si ji lidé sami. Já si myslím totéž. Byl to akt lidské svévůle.

Adventisté nekouří, nepíjí alkohol a snaží se mít takovou životosprávu, která i podle dnešních vědeckých poznatků je správná. Co je na tom špatného?

Adventisté, jak je znám, dodržují Zákon  z lásky k Bohu a Pánu Ježíši. To není vypočítavost. Copak pokyny  a rady z Desatera jsou už nesmyslné a neplatí ? Ty to nedodržuješ ?

Hledáš špínu tam, kde není.


Četla si knihy Whiteové Cesta ke Kristu a Myšlenky z hory .. a další? Ty knihy mi daly víc, než něčí náboženské poučování  a pomohly pochopit pravdy Bible. Četl jsem i knihy od jiných protestantských autoru, ale její knihy mne oslovily více.


Ti lidé, jak jsem je poznal, jsou ve své církvi šťastni  a nic špatného nedělají.


To je vám, kteří asi sami šťastni nejste, trnem v oku. Jinak byste je nechali na pokoji.

Svým způsobem pokřtěným adventistům tak trochu závidím. Mají pro co žít!!!

A tom to je.

Pro co žiješ Ty ? A řídíš se Ježíšem?

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 16. březen 2010 @ 08:14:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Františku,
my jsme si přece si dávno vše pověděli!
Knihy "ducha prorockého" jsem studovala od svých 6 ti let a sem tam čtu i další nové kompiláty, které vznikají "skalními" a tak jsem v obraze! není tam nic a nikdy nebylo o návratu k prvotní Boží církvi, ani ke Kristu, ale jen do Starého, ale je to a vždy bylo o instituci a také proto je možné to, co jsem Ti psala včera! Moc přeji adventistům, aby tu krizi nauky pochopili, jako jedinečnou a poslední výzvu vyjití ke Kristu, aby opustili cestu liberalismu, která končí v pekle! Přes protestantské církve do Říma, to je to kam jdou! Jezuité pouze plní svá předsevzetí ránerovsky arcilotrovská II. Vat. a škoda, každé duše, která věří té předstírané lidské lásce, jako vábení Sirén!!! i s tou Tvojí zdravou stravou, která je pouze a vždy byla Leviticem!!!
My svatí osvobození, přece známe tu pravou lásku, kterou jsme přijali a poznali z evangelia spásy, tak proč jí adventisté nechtějí přijmout??? a nechali své mladé potentáty obloudit, za třicet stříbrných, zase prolhat díru do Bible??? EGW jako démonický duch, je připravila dokonale na přijetí každé nové lži a tak to vypadá, jak to vypadá! Mně nemusíš věřit, jdi se přesvědčit a moudře se sám ptej! Stará hesla neplatí, jen Boží moudrost! Skalní whiteovci jdou do diaspory a tam zajdou!!!
Ježíš Kristus je můj Pán , který se zjevil v těle a je to ten VĚČNÝ SVATÝ a VŠEMOHOUCÍ  JHWH!!!! amen a Ty dej vědět


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Sobota, 13. březen 2010 @ 13:29:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz


"Hrajete si na svaté a myslíte si, že je ve vás Ježíš. Omyl."

Omyl ano, ale tvůj: :-)

1. Korintským 6,11 ...byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.

1. Jan 4,15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

1. Jan 5,20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

:-) !!! :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 14. březen 2010 @ 10:29:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omyl  se pozná až u Božího soudu. Zatím si nikdo nemůže být jistý, že jen on má zaručenou pravdu. Poznáváme zatím jen vírou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 15. březen 2010 @ 11:14:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Některé omyly budou opravdu zjevné až v onen den. Ale lidé mající poznání rozpoznávají spoustu omylů už nyní. Docela spolehlivě. Škoda, že ty k nim nepatříš...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2010 @ 14:31:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi to mně, starému tupci, neumíš řádně vysvětlit, v čem se mýlím.

V čem se tedy mýlím ? Napiš mi konkrétní věci, prosím,  které jsou u mé víry špatné. Vysvětli mi klam, ve který asi podle tebe věřím.

Nestačí jen citát z Bible. Ten jde vysvětlit tak i tak, pokud je vytrhnutý z kontextu.

Odsuzuješ moji víru, tak mi řekni, co je špatné.

Rovnou ti říkám, že nevěřím v lacinou milost, kdy věřící je přesvědčen, že už je spasen, a nemusí  se snažit dodržovat Boží příkazy, k nimž patří i Desatero. Pak jeho víra nemá plody a je to jen jeho opium  a nic víc. Duch Svatý nás vede, věřím v Něho, ale odpovědnost je na nás. On nám ukazuje cestu, napovídá, co máme dělat, postaví nám to cesty něco, co má význam a je pro nás sdělením,  ale na nás je se rozhodnout. V tom je ta svoboda člověka.

Pán nás má rád a vede, když chceme se nechat vést. Jeho rady i příkazy jsou moc dobré.

Problém je v tom, že většinou chceme dělat si, co se líbí jen nám.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 15. březen 2010 @ 14:52:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Tvrdils přece, že když adventista dodržuje Zákon z lásky k Bohu, je vše v pořádku! A to je pitomost:

21  Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,22  Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; 24  jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. 25  Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. 26  Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. 27  Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. 28  Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. 29  Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů! 30  Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru. 31  To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.

Čti, a rozuměj: Kdo se nespoléhá plně na Ježíše Krista, vypadl z milosti, a je pod prokletím Zákona...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 15. březen 2010 @ 15:14:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2010 @ 16:13:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jsem blbej.  Jistě, že skutky ze Zákona nás nemohou spasit. To je důvod k radosti, že Bůh udělal za nás to, co my nejsme na 100 % schopni. Ale copak se snažíme žít a dodržovat Boží příkazy kvůli spasení. To je právě přirozené být Bohu vděčný. A co mohu udělat jiného, než mu sloužím i svými činy, které jsou ovocem Ducha ? Takže dodržuji Boží příkazy z lásky a vděčnosti. Snažím se nepáchat zlo. Co chceš ještě slyšet.


Spoléhat se plně na Krista znamená věřit, že skutečně udělal vše pro moji záchranu, kterou bych nikdy nemohl dosáhnout sám. To ostatní, co mohu dát já,  je vděčnost, radost...  a jistě také moje skutky, jednání a jiný život. Copak to není následování Ježíše? On Desatero snad nedržoval, lhal, kradl apod. ?


Jestliže lidé tvrdí, že plně spoléhají na Krista,  a pak páchají zlé skutky, tak je snad páchá Kristus v nich ? To by byla hloupost. Páchá to naše já. Kristus  v nás nepodléhá pokušením, ale my.  Kristus nerozhoduje za nás, ale my rozhodujeme.


Jinak bychom byli jen stroj bez vlastní svobody a vůle. Pak nese Kristus zodpovědnost i za naše zločiny. Bohužel !!! To už je nebezpečný fanatismus a  duševní nemoc.

Já takovou víru nehci. Ta páchá zlo !!!!!!!!!!!!!!!!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 15. březen 2010 @ 17:30:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Tobě opravdu není pomoci, neboť nejsi schopen pochopit Boží milost. Nejsi tudíž způsobilý pro Boží království!

Ti, co poslouchají Krista, Desatero nepotřebují! Díky Kristu vědí i bez něho, co Bohu líbí! Takové ani nenapadne krást, vraždit, či lhát, jak jim to ty podsouváš! Je vidět, že ty z Boha nejseš...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 15. březen 2010 @ 17:30:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj a podívej se Františku 100,

píšeš o vlastní svobodě a vlastní vůli...

Něco podobného už jsem slyšel z řad adventistů,že prý když se člověk ráno probudí,tak si může svobodně vybrat ,zda se ten den rozhodne pro satana,nebo pro Boha. To je opravdu šílené!  Je to držení si vlastního JÁ a staré lidské přirozenosti...
 
Františku,když někdo přijme Ducha sv. ,pak je "Strážcem naší duše" a tak sám "Strážce"(Kristus) nemůže nikdy rozhodnout ,že odpadne sám od sebe! 

 Rozumíš tomu Františku , hápeš to?     :-) 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2010 @ 18:10:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, bohužel nepochopil. Pokud jsem znal věřící, byli mnozí hodní lidé, kterých si vážím a jsou mi vzorem, ale plno těch, kteří tvrdili navenek totéž, co vy dva, a přitom ubližovali a páchali i zlé skutky.

Já vás osobně neznám, ale působíte jako byste byli sami Kristus.

Pokud jsem poznal věřící, měli i své chyby. Sice méně než jiní, a to proto, že si uvědomovali, co je špatné a co je dobré.

Vy jste zkrátka svatí.  Škoda, že vás nemohu poznat doopravdy, abych tu vaši svatost mohl objektivně posoudit a sám se zastydět nad sebou. Zatím žádného takového svatého jsem nepoznal.

A pozor, já jsem nebyl ovlivněn jen adventisty, já znám i jiné církve. A právě tam jsem měl pocit, že jde o podvod a nesprávné pochopení Pána Ježíše. Podle jejich skutků se to pozná, nebo snad ne !

Jinak jde o drogu, nic víc.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pondělí, 15. březen 2010 @ 18:19:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku100,
Vlastík skutečně svatým jest. Ale to přece všichni pravý věřící.
Mohu Ti dosvědčiti, že snad z nikoho tolik nezáří Kristus jako z  bratra Vlastíka!!!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pondělí, 15. březen 2010 @ 18:12:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano bratře Vlastíku.
A když spadneme, pak jedině do láskyplné Boží náruče.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 15. březen 2010 @ 19:09:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě naposled vám, kteří si o sobě myslíte, že jste svatí:

1.Jan 2.kapitola

„Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili“
Kdo jsou ti děti?  Jsou to věřící. Abyste nehřešili. Takže z toho vyplývá, že i věřící může někdy zhřešit.

Vy byste asi oponovali, že už nehřešíte, že vás vede Duch Svatý.  Bylo by to správné ????!!!

„Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za ně, ale za hříchy celého světa“
 Takže zhřešit je možné, stává se to a trápí nás to. Kdo nám pak pomůže ? Pán Ježíš je jediný, kdo se za nás přimlouvá a smiřuje nás s Bohem. Jen jeho přímluva platí.  On působí na naše svědomí a na naše já, které se zastydí a touží po odpuštění a nápravě toho, co jsme způsobili…

„Podle toho víme, že jsme ho poznali, že zachováváme jeho přikázání, Kdo říká: Poznal jsem ho  a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy “
Jaké přikázání vy dodržujete, když Desatero pro vás neplatí. Jan zde neříká nic o tom, že přikázání jsou v člověku automaticky. Desatero podle vás mezi přikázání nepatří ? O jakých přikázáních Jan tedy mluví ?            

„Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm Boží láska dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jak žil on“
Pokud tedy žijete jak On, smekám před vámi. Boží láska ve vás dosáhla cíle. Bohužel my lidé stále hřešíme a potřebujeme odpuštění a pokání. Nenamlouvejme si, že nehřešíme. Právě Zákon ukazuje na to, co je hříchem.

A když to nemám ve zvyku, použuji slova Amen. Končím.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Pondělí, 15. březen 2010 @ 19:58:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku,nedej se vyprovokovat,jak bylo zmíněno ovoce ukazuje,o jaký se jedná strom.A o tom,jaké je ovoce nerozhodují lidé,ale jedině Bůh.A ten říká:"Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka,to obojí je Všemohoucímu ohavností".Oni si ti  tzv.křesťané říkájí,že Kristus měl asi dovolenou,když zazněl příkaz"Toto praví Jahve Bůh ...projděte táborem tam i zpět...a zabijte každý svého bratra,každý svého přítele,každý svého nejbližšího".Nebo něco novějšího:"Nelhal jsi lidem,ale Bohu!Když to Ananiáš uslyšel,skácel se a byl mrtev.."Ti hlupáci chtějí být učiteli a ani nerozumějí základům Zákona,kterému se rouhají a tím v podstatě se rouhají samotnému Záknodárci.Jen naivní hlupák si myslí,že se může Bohu líbit,něco nečistého:Vždyť je psáno"Svatí buďte,neboť já jsem svatý"A toto nám dosvědčuje sám svědek Kristův apoštol Petr.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pět klíčů: ad 2) 4) (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 15. březen 2010 @ 20:48:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku 100,

         -----o jakých přikázáních Jan tedy mluví ? ----

Podívejme se o kterých přikázáních mluví i Pán : 

„‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38  To je největší a první přikázání. 39  Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 40  Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ /Matouš 22/

 1. Jan 3,23 A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.

1. Jan 4,21 A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.


Jan 13,34 Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.


8  A přece vám píšu přikázání nové – vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo(Kristus) již svítí. 9  Kdo říká, že je v světle (v Kristu), a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10  Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. 11  Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.   /1. Jan 2/


 


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 10. březen 2010 @ 09:49:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto  je velmi nedostatečné .... možná byste si měl přečíst něco od Zdeňka Vojtíška .Prakticky to absolutně může zavést a ohrožené zmástRe: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Středa, 10. březen 2010 @ 10:25:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je to "Kniha Moonova"? Já jen že hned za ní uvádíš nesprávný název skutečné knihy od Moona - Boží princip. Za sekty očividně oznařuješ NSSJ (jehovisty), CJKSPD (mormony) a SDSPSSK (moonisty).

Člověk místo Boha

Moonisté věří, že Moon je Mesiáš. V tomto ohledu byla již prvotní křesťanská církev sektou. V čele NSSJ stojí kolektivní orgán (vedoucí sbor) v čele s prezidentem, tedy situace identická či podobná křesťanským církvím, z nichž některé kladou větší důraz na osobu "prezidenta" (např. papež v ŘKC) a jiné pak na kolektivní povahu vedení. U mormonů je v čele rovněž prezident, který je označován za proroka. Spole s ním tvoží nejužší vedení ještě dva poradci. Širší vedení pak představuje orgán tzv. 12 apoštolů. Mormoni tu tedy vlastně kopírují uspořádání prvotní církve a opět se podobají křesťanským církvím, byť je rozdíl v terminologii.

U NSSJ a CJKSPD nejde mluvit o nějaké osobě s mimožádnými schopnostmi, i když se věří, že jejich ustanovení je v souladu s Boží vůlí, ale tomu se věří i v křesťanských cárkvích - jistě si katolíci nemyslí, že Ratzinger nebyl jako papež povolán (či aspoň schválen) Bohem, což ale platí i o tom posledním pastorovi v ostatních církvích.

Lidské slovo nad Boží slovo

A co takový Nový zákon? Je to podle nás Boží slovo. Jenže totéž platí podle CJKSPD o jejich "dodatcích" (Kniha Mormon, Kniha nauk a smluv a Drahocenná perla). Rovněž SDSPSSK takto pohlíží na Boží princip. Strážná věž není NSSJ považována přímo za Boží slovo, je považována za Bohem schválený výklad Bible, ale v podstatě ji tedy lze jako slovo od Boha chápat.

Takže sekty máme poznat podle toho, jak se jejich pojetí toho, co je Slovo Boží kryje s naší vírou? Pak jsme ovšem všichni pro židy, kteří se rovněž drží Slova Božího, byť z našeho pohledu ne celého, sektou.

Zázraky a znamení

Nevidím tu souvislost se jmenovanými sektami. O jakých zázracích tu mluvíš v souvislosti s jehovisty?

Izolace členů

K určité izolaci dochází v každém náboženství. Velmi pěkným příkladem jsou třeba apoštolové. Ti opustili práci, často i rodiny a cestovali. Když se ale staneš svědkem, můžeš si v klidu ponechat své zaměstnání, pokud není v rozporu s jejich pojetím Bible (armáda, policie, politika ...). Totéž platí i o dalších dvou uvedených, ale platí to i u nás křesťanů - co myslíš, kolik křesťanů bude na svůj denní chléb vydělávat potraty?

A rovněž sociální "izolace" je normální. Člověk, který chodil denně do hospody a každý týden do nevěstince, velmi pravděpodobně své sociální návyky změní, když přijme Krista. Změna víry (třeba z ateismu ke křesťanství) postupem času vede ke změně ve složení skupiny lidí, se kterými se často stýkáš.

Zbavení vnitřní svobody


Tak tohle jsou jen fráze, které se dají uplatnit na každou víru.

Ale nic si z toho nedělej. Každý druhý mluví o sektách, ale nikdo zatím neposkytl nějakou definici.Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 10. březen 2010 @ 12:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co se týče svědků Jehovových tak ty mezi křesťany počítám a mám je rád, přes odlišný pohled na  Nejsvětější Trojici a přesto že se usilovně snaží dělat všechno přesně opačně než my. Kdyby jich nebylo tak by mnoho lidí ani nevědělo že Bůh existuje. Oni a adventisti byli první „konkurencí“ se kterou jsem se setkal a díky které jsem se dokopal k tomu abych přemýšlel čemu a Komu vlastně věřím a proč. Při výměnách názorů pro mě začala být Bible živým a používaným jazykem. Přičítám jim k dobru i to že nevedli žádnou náboženskou válku a neprolili krev křesťanskou ani jinou. I když uznávám i adventisty jako bojovné křesťany kteří s oblibou slouží v ozbrojených složkách nebo ve vlastních bezpečnostních agenturách. Svědkové Jehovovi dodržují ještě jednu zásadu ze které bychom si měli vzít příklad. Ve smrti vidí veliké smíření a odpuštění. Sektářské rysy postupně ztrácejí. Už se mi párkrát stalo že jsme se rozešli velice v dobrém.
Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 10. březen 2010 @ 13:33:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Osobne nepokladam cirkev Svedku Jehovovych za cirkev krestanskou prave pro jejich pohled na Nejsvetejsi Trojici. Oni nemohou vyznavat Jezise za Pana a Spasitele, kdyz se jim vysvetli, co to vlastne znamena v Bibli.  Kdo nema Syna a nema ani Otce a rouhani Duchu Svatemu v oficialnim uceni je jako krestanskou cirkev plne diskvalifikuje...


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Středa, 10. březen 2010 @ 13:35:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Podrobneji v techto clancich: zde, zde, zde a zde


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: mapin v Středa, 10. březen 2010 @ 19:39:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To co píšete může být skutečně navenek vidět a na základě toho bych proti jehovistům nic neměl. Potíž mám v jednom velikém ALE.. Osobně znám totiž  rodinu, která od jehovistů odešla a skutečně bych nikomu nepřál to, co se potom dělo. Pokus o naprostou dehonestaci je to nejmenší. U jehovistů zůstali oboje rodiče této rodiny a měli přísný ZÁKAZ se s nimi stýkat, nemohli tedy vidět vnoučata apod. Nebyl to ale ojedinělý exces - je to běžný postup vůči "odpadlíkům". Jako HLAVNÍ atribut sekty obecně vidím snahu vedení sekty nenápadně zpřetrhat původní vztahové vazby získaného jedince. Pokud se to sektě podaří, je takový člověk snadno manipulovatelný, protože obava ze samoty je mocná zbraň. Není to ale věc jenom jehovistů - s takovýmhle jednáním jsem se setkal i u jedné charizmatické "církve", kde to bylo také dost běžné. Byl to hlavní důvod, proč jsem od nich velmi brzo odešel, protože nemá ve zvyku nechat si přátelsky radit, jak mám myslet.


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 09:56:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Otázka je co bychom vyváděli my kdyby naše děti dělaly něco co bychom považovali za přímou jízdenku do Pekla. Kdyby se třeba daly nedopouštěj Pánbůh k satanistům. K nám do kostela chodila kdysi sedmnáctiletá dívka která pocházela z rodiny fanatických ateistů. Její otec na ní řval že by jí raději viděl mrtvou, na drogách  nebo jako šlapku na chodníku než pokřtěnou. Musela počkat až jí bylo 18 a nakonec se dala pokřtít celá rodina. Já jeho postoj ale docela chápu. Z křesťanství měl pod vlivem lživé propagandy našeho státu smrtelnou hrůzu a dělal všechno pro to aby jí zachránil a dal jí to co sám považoval za dobré. Pravděpodobně to ani tak nemyslel, nebo to šlo od plic a ne od srdce.

Zajímavé je že svědkové Jehovovi ruského původu sektářské rysy téměř nemají. Většina z nich pije umírněně alkohol a necítí takovou potřebu se chodit ptát jak mají přesně žít. Přinejmenším ti které znám. Smíšená manželství s věřícím tolerují a v případě potíží začnou chodit do jiné skupiny. Vím ale o jednom starém případu v Čechách kdy se vzali dva mladí lidé stejné víry a oba přestali chodit na shromáždění a myslím že i věřit. Jeho otec měl funkci v církvi a kvůli tomu ho sesadili. Se synem měl potíže už předtím a doufal že pomůže manželka z pravověrné rodiny. Skočil pod vlak. Myslím si že svědkové vydrželi v původní podobě jako malé společenství s vnějším ohrožením za komunistů a začali se měnit s náborem nových členů potom. Teorie o kapce splašků v čistém víně obvykle vezmou v takovém případě rychle zasvé.]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: mapin v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 20:15:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem neměl na mysli ani tak konflikt jedné rodiny - jakkoliv je to tragické, ale spíše druhou část mého příspěvku ohledně manipulace a snahy o vytrhnutí člověka z původního prostředí - a to se skutečně programově děje, což je neoddiskutovatelné.
Ale jak jsem už uvedl, nejedná se o fenomén pouze Jehovistů, ale vyskytuje se i jinde - toto je pro mne hlavním atributem sekty !!! 


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 13:42:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
u nich je problém, že od revoluce změnili svoje vyznání, kdysi tvrdili, že Ježíš není B-ží Syn...ale jen prorok...což už samo o sobě odporuje nazvání křestani...za další bych jim vytkla to, že vyslovují tetragram jako svůj název....


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Středa, 10. březen 2010 @ 13:53:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Měl bych polemické připomínky takřka ke všem bodům, od začátku až dokonce. Dnešní profilace sektářského prostředí je tak různorodá a kombinace jednotlivých úletů na různém stupni, že nelze sektu zcela přesně vyspecifikovat a zařadit. Steven Hassan jako prvotní vztyčený prst uvádí intuici, že v oné skupině není vše v pořádku. Po vstoupení do sektářsky zatíženého prostředí se většinou nad dotyčným zavřou vody, a pokud ne navždy, tak na velmi dlouho určitě. Diagnózu může co do přesnosti určit jen člověk, který se v daném prostředí dlouhodobě pohyboval a kterého toto prostředí následně vyplivlo, jako nenapravitelně samostatně myslícího tvora. Takoví nejsou vítáni. Myslící člověk je primitivnímu systému ovládání vždycky nebezpečný neboť jej rozkládá. 1. Člověk místo Boha
V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi.
Vůdce - kterého následovat. Člověk - jehož uctívat a poslouchat. Jedinec - který je vyvolený

xxxxx

Zmíním se jen k tomuto bodu. prostředí které znám, vede co do intelektu absolutní primitiv. Jeho jediná "mimořádná schopnost" tkví pouze v tom, že jako správný fízl neustále kontroluje jestli mu někde někdo neloupá perníček. Je li toto míněno jako mimořádná schopnost pak je mimořádně nadán.

Pro mě jsou vámi míněné mimořádné schopnosti jen zmutované záporné vlastnosti jako je sobectví, pýcha, ješitnost apod. Takže mimořádné schopnosti je vždy na místě zuvozovkovat.


FarelRe: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Středa, 10. březen 2010 @ 15:39:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi.
Vůdce - kterého následovat. Člověk - jehož uctívat a poslouchat. Jedinec - který je vyvolený


To je spíš charakteristika dobrého a vzácného pastýře ;-)


Kdybych prosazoval SolaScriptura, seděl by ten popis jak na apoštola Petra, Pavla tak i Jana.
Zde plně s Farelem souhlasím, každý vůdce sekty má nějaký mindrák. Je na něm vidět či "cítit", že s ním není něco v pořádku. Vůdce sekty si nelze vybrat za dobrého kamaráda. Dosažené vzdělání nerozhoduje.


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 20:45:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná protože se nedá přsně sektu zařadit, jsou popsány jednotlivé znaky sekty a hovoří se o tom, že ta skupina má ty a ty sektářské znaky ..... i je to jednodušší v tom, že se pak nikdo nemlůže urážet  a reagovat podrážděně, někdy sektářský znak najdeš uplně všude i třeba v apoštolské církvi jich pár je:)v čele sekty může být i ideologie a někdy dobrá -třeba služba B-hu -všechno podřídíme jednomu cíli...a kdo to nedělá je špatný služebník...


]


Re: Re: Re: Víra v šéfiky. (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Sobota, 20. březen 2010 @ 23:53:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Legendo.

Nemyslel jsem, že by sektu nešlo nějak identifikovat. Skalní znaky sekty jsou celkem notoricky známé. Nejsou však lidé, kteří by do nějaké identifikace šli. Valná většina sektářů není ani ochotna připustit, že jsou sektou. S představiteli sekty je nekonečná komunikace. Ti hlavní jsou a zřejmě až do věčného soudu budou, obyčejným lidem vždy nadřazeni a potýkat se s gorilami, či jinými opičáky, kteří svého vůdce ochraňují je, co do výsledků, zbytečné, neefektivní, marné atp. Krom toho jich má většina IQ tykve, takže na akademickou diskusi je možno hned po úvodních fanfárách zapomenout.. Následuje jen vysilující zmítání pyskem těch, kteří svého totála chrání. Mám několik dopisů s takovými diskusemi a už jen představa, že bych podstoupil další mi zvedá kufr i s nástupištěm.

V apoštolské církvi jich není pár. Pár jsou dva. Apoštolská církev je také sekta, jen jí to ještě nikdo natrvrdo neřekl a znaků sekty je tam mnohem víc. Jednotliví neomylní šéfíci, učení jak ze žurnálu, my a oni (tedy požehnaní vs. nepožehnaní) Vyhazování, označování až očerňování atp. Charizmatická scéna už má jednotlivé bludy promakané. Problém s identifikací vidím právě v tom, že oběti těchto skupin jsou raději zticha protože jim připadá komplikované a vysilující  proti tak slizkému nepříteli nějak bojovat.

Problémy sektářského prostředí jsou již daleko sofistikovanější. Klíčem je historie charizmatických skupin v ČR. Vojtíšek se sice v pastoračním poradenství zmiňuje o lecčems, ale česká scéna je mu jaksi neznámá nebo o ní publikuje jen věci které nikoho neusvědčí a nikoho se nedotknou. Vojtíšek je jen mezidenominační šoumen, který nechce nikomu šlápnout na palec.

Hlavní znak české sekty je Velký Šéf a nevím o tom, že by u nás na něj měl patent někdo jiný než pražské KS. Jejich pravidla umožňující  neskonale volné sdružování uskupení, která  si říkají charizmaticky křesťanské. Jako takové produkuje KS již od poloviny 80 let jednoho šéfika za druhým. A to ať prvotně nebo druhotně (tedy že šéfik ustanoví dalšího šéfika) Oni se sice takovým praktikám jako KS brání, žel (a řekl bych že víme komu) šéfici mají lepší životnost i aklimatizací a tak je bezzubá pravidla KS nejenže nesežvýkají, ale možná ani neocucají. A tak s nám po republice rozeběhlo takové množství ideologů následně ustanovujících další a další, že dnes už nikdo ani nezkontroluje, kde je tomu konec. A slavné KS pořád ještě spí na vavřínech z 80 let. Šéfici pak s nastalou svobodou vyčíhli možnosti samostatného podnikání a dnes již mnozí z nich žádné KS nepotřebují oni si velí již naprosto sami. KS se zatím zaměřuje na vývoz charizmatizmu do naivních společenství v AC,ČCE, JB, CB, BJB a všude kam přijdou jde jen samá láska jednota a milosrdenství (všude se podřizují a slouží). Ale protože ale pořádek musí být šéfik se o to postará.Možná již zmíněné denominace považují systém šéfiků za vlastní. Infiltrace s duchovními kecy na rtech pořád spolehlivě funguje. Po pětadvaceti letech mi nevytanul na mysli jediný chudý na kterého by někdo někde vybíral, či mu dával peníze (pokud pominu chudé duchem ve vedení takových spolků) Naopak chudé vybírající na bohaté jsem viděl hodněkrát. Vzpomínám na periodicky se opakující megaloakce nad nimiž se vznášel duch Rainharda Bonkeho a jemu podobných, kterým takřka vždy předcházel přísun vizí o tisících obracených potenciálních plátců subvencujících šefikovi další supervize a jiné naordinované kraviny.
Myslím, že téma šéfiků není zdaleka vyčerpáno spíš jsem o něj jen zavadil, přesto ho vidím jako národní tragedii víry, či spíše věřících, kteří uvízli v bludném charizmatickém kruhu, který stejně jako Ďábel hodně nabízí, málo dává a většinou bere všechno.

Jinak shrnuto mluví-li někdo v Čechách o sektě mluví z valné většiny o podniku nějakého šéfika odkojeného KS a je skoro jedno pod zkratkou jaké denominace se momentálně nachází.

Howgh.

M.G.


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Středa, 10. březen 2010 @ 18:23:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Největší sektou je katolicismus a její sestry. Každý se mylně domnívá, že sekta je malé uskupení lidí, které se odpoutalo od těch "větších", ale opak je pravdou. Podle Bible je sektou každé uskupení, které se nedrží učení Kristova a to lze posuzovat jedině Slovem Božím, ne nějakou tradicí, katechizmem atd. Je mi jasné, že je to můj subjektivní názor a podle mnohých mylný. Ale kolik z vás, než mně ukřižuje se zamyslí nad tím, zda jsem napsal blbost nebo ne? Většina reakcí tady je emotivních ne rozumových.
rastanRe: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Středa, 10. březen 2010 @ 22:34:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane,nepíšeš blbosti,nebude ukřížování,ale jen bych dodal,že problematika je mnohem složitější,jelikož nepřítel Boží
mnohonásobně převyšuje v chytrosti člověka.Což si naivní mudrlanti neuvědomují,a tak se snadno stávají jeho obětmi.
Píšeš o posuzování učení"jedině Božím slovem"v pořádku správný požadavek,ale podívej se kolem sebe,jaká je realita.Copak někomu zde npř. na GS je jasné co říká Boží slovo,opak je pravdou,každý si říká něco úplně jiného než ten druhý a neváhá přitom tvrdit,že má poznání dané mu Bohem.Odvolávat se na Sola Scriptura je teda naiviní a marná snaha podporovaná samým nepřítelem Božím,který velmi dobře ví,že lidé milující lež spolehlivě překroutí sebelepší opis-překlad,a to tak aby jim vyhovoval.Takže psané slovo jak dokazují dejiny i dnešní realita je neodstačující.Nepřítel Boží nezahálel už v počátcích viz.
1J-9-10 a jak reaguje apoštol verš 13" nechci to svěřit inkoustu a peru".Co říká sám Kristus skrze Jana ve 14:26"..Duch svatý
.....ten vás naučí všemu a připomene vám všecko,co jsem vám říkal".Bohu je velmi dobře známo co lidé udělají z psaným slovem viz překroucení mnohomluvného Pavla,který neosvětlil mnoha slovy,ba naopak.Čehož velmi obratně využil Boží nepřítel,
aby zmátl čtenáře,a tak z nich vyvořil Boží odpůrce a služebníky zla.Jědiné spolehlivé vedení je přímo Duchem Božím,každého člověka samostatně"".....příjdeme k němu a učiníme si u něho příbytek".
Tento zázrak se děje vírou,přijetím Božího zvěstovaného slova a ne zkoumáním psaného,které je na papíře v podstatě jen mrtvou literou.
Jsem-li schopen milovat Boha víc než sebe On sám mi je vším,čili On je můj život a učitel.Lidé se hádají,kdo je nebo není sektář
a přitom ztrácejí drahocený čas a sílu v marné a škodlivém mudrování.Dobrotivý Bůh uložil zákonem,že se musí,každý prokázat ovocem,aby všichni viděli o jaký strom jde,a tak je jim dána šance rozeznat pravdu od lži,dobro do zla.Miluji-li pravdu,tak mám jistotu,že mne ani mistr lži neoklame a milovat pravdu může i negramotný člověk,takže na co Sola Scriptura.
Kristus říká:!...Slova,která jsem k vám mluvil,jsou Duch a jsou život". Ale,až v člověku ne na papíře.


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 19:01:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fabbe, samozřejmě to co jsi napslal sedí. Ale mně Bible ujišťuje, že Ježíš Kristus má klíč od dveří "vědění".

Zjevení Janovo 3:7  Andělu pak Filadelfitské církve piš: Totoť praví ten svatý a pravý, jenž má klíč Davidův, kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá, žádný pak neotvírá:

Pokud někdo přistupuje s bázní (ne strachem) a pokorou a vírou a v upřímnosti srdce k Bohu a ktomu všemu prosí o poznání, já věřím, že ho Bůh nenechá na holičkách. Opět mě ujišťuje P. Ježíš

Matouš 7:7  Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.
8  Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno.
9  Nebo který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu?
10  A prosil-li by za rybu, zdali hada podá jemu?
11  Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí?

Pokud toto ovšem schází, pak ten protivník má volné pole působnosti.

Máš pravdu, že pro ty neupřímné pak Písmo zůstává prázdnou literou, ale s tím neudělám já ani ty nic. Bůh každému vidí do žaludku a podle toho se rozhoduje komu zjeví Ducha ukrytého pod literou a kdo se pouze utápí na liteře. Pak je tady vidět v příspěvcích ty "utopence", kteří nechtějí vidět a vědět nic hlubšího, protože pak ten Duch probouzí svědomí. Nejsem ideál, aby někdo si nemyslel, všichni máme máslo na hlavě, ale záleží jestli si to uvědomujeme či nikoliv.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 19:33:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane,máslo na konkrétní hlavě nebudeme řešit,to má v pravomoci soudce.Chci se zeptat znáš O.Gibiece?
Ta jeho umanutost mi někoho připomíná,dík za odpověď.
Fabb


]


Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Neděle, 21. březen 2010 @ 16:48:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám, ale jak jsem si všiml nejsem sám na tomto webu. Koho ti připomíná, nechápu?
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Neděle, 21. březen 2010 @ 17:19:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane,jen jsem chtěl naznačit,že věnovat valnou část svého života potírání bludů je marnost a mrhání časem,který se dá využít pro opravdový život s Bohem,jako Učitelem,a tak v radosti s Boží přítomnosti poznávat skutečnou krásu Stvořitelova díla a života stvořeného pro Jeho děti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Úterý, 23. březen 2010 @ 20:00:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fabbe nic ve zlém, ale tady na webu trávíš zhruba stejně času jako já. Nechodím tady jenom abych potíral bludy, ale také abych měl přehled co se dějě v tom křesťanském světě, byť někdy diskuse připomíná hašteření malých děcek na písku.
Z druhé strany, ani ty ani já nevíme, jestli se někomu nerozsvítí v hlavě. Záhrana byť jednoho stojí za to, si myslím.
A za další, jak jsi si všiml, nepoužívám styl O.G. a ani nejsem nim nadšen.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Úterý, 23. březen 2010 @ 20:39:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane,neměl jsem na mysli tvé vstupy na GS,ale jen ty urputné snahy některých bojovníků proti různým církevním společenstvým,bez konkrétního označení z mé strany,jako marný boj s větrnými mlýny.Souhlasím s tebou,co se týče toho,že může naše upozornění na blud někomu pomoci,tedy,že se mu s Boží pomocí rozsvítí.Díky GS se mi opravdu rozšířil přehled o naší tzv.křesťanské scéně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 23. březen 2010 @ 21:44:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím rastane,
souhlasím a nemusíš se některými "radiči" nechat znechutit...
I takovým prohlášením jako z parlamentu :  "Kdo káže, je to marnost a tak to musí být ze zlého" - Opravdu šílené !

To se ap.Pavel mohl zavřít doma a ani by nepsal dopisy Galatským, Korintu atd... 

(Doufám že jsem Tě sám neznechutil)  :-))   Ahoj v.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 21:24:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastiku neznechutil, ale neznáš pozadí Fabbovy připomínky, já vím kam mířil. Jde o to, že Písmo nám říká napomenout max. 3x a pak nechť je jako celník a pohan, ale někteří mají potřebu pořád dokola napomínat ty samé lidi a "votom to bylo", viď  Fabbe?
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání cí (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 21:30:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rastane,a votom to je.
Buď zdráv Fabb


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání cí (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 23:40:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj rastane,
nechci Ti vyvracet to ,zda-li znám,nebo neznám pozadí Fabbovy připomínky.A je pěkné ,že znáš co říká Písmo a  víš přesně kolikrát máš koho napomenout...

Jistě že podle Fabba:   --- nemusíme u toho  být neuvědomělí najivní mudrlanti v obětí toho Zlého a odvolávající se na Sola Spriptura,což si naivní mudrlanti neuvědomují,a tak se snadno stávají obětmi toho Zlého škodlivým mudrováním ---

Shalom v.

   


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 08:58:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To že uznáváte nejen nás ale i naše sestry je znamením toho že má ten ekumenismus opravdu něco do sebe. Škoda že jste nenapsal jejich seznam. Bylo by to zajímavé svědectví. Jestli chcete můžete to napravit.


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 19:17:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku, tento seznam si můžete najít na stránkách ministerstva, kde je seznam registrovaných sekt státem. Každý, kdo "vlezl do náruče státu" je sektář, zda bere peníze nebo ne. To už nemluvím o těch, kteří slibovali už komunistům věrnost a poslušnost. Znova tady dám slib, který museli složit všichni duchovní", kteří chtěli získat státní souhlas
"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, jejich socialistickému zřízení a že nepodniknu nic, co by bylo proti jejím zájmům, bezpečnosti a celistvosti. Budu jako občan socialistického státu svědomitě plnit povinnosti, jež vyplývají z mého postavení a vynasnažím se podle svých sil podporovat budovatelské úsilí směřující k blahu lidu."

Jak mohli být tito lidé naplnění Duchem sv. a kolik mezi nimi bylo spolupracovníků STB?

Já se nezabývám těmi všemi podivíny, kteří nemají třeba s křesťanstvím nic společného.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 12. březen 2010 @ 10:41:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, jejich socialistickému zřízení a že nepodniknu nic, co by bylo proti jejím zájmům, bezpečnosti a celistvosti. Budu jako občan socialistického státu svědomitě plnit povinnosti, jež vyplývají z mého postavení a vynasnažím se podle svých sil podporovat budovatelské úsilí směřující k blahu lidu."

Zdá se že komunisti moc nepřemýšleli když vymýšleli tenhle slib. Zvlášť pokud vezmeme slovo socialismus doslova a v pravém významu. Zvláštní je že nevěříte žádné z registrovaných církví ale STB a jejím seznamům ano. Vytvořit Vaši složku by nebylo nic těžkého kdyby byl k tomu důvod, ať už s vaším vědomím nebo bez něho. Nebo o Vás jenom napsat v novinách. Kdybyste byl například kněz nebo politik KDU nebo ČSSD, popřípadě skutečný ochránce evropských pravicových hodnot.

 

Jsem rád že nepatříte k žádné registrované církvi a beru Váš názor jako svědectví v jejich prospěch.]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Neděle, 14. březen 2010 @ 13:00:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Súhlasím s tým čo napísal Rastan.

Zrádné- Odpadlé- Zesvětštělé církve, samozvaní křesťané, jež vešli v smlouvu se zloději a vrahy, s ateistickým, komunistickým režimem - se satanem !
 

1. Církev římskokatolická / Pacem in terris /    
2. Církev starokatolická                                       
3. Církev řeckokatolická
4. Československá církev husitská
5. Českobratrská církev evangelická
6. Slezská církev evangelická augs. vyz.
7. Evangelická círk.augs.vyz.na Slovensku
8. Jednota bratrská
9. Bratrská jednota baptistů
10. Církev bratrská
11. Evangelická církev metodistická
  Křesťané dne sobotního /“Kubovci“/, přidružení k metodistům.
12. Pravoslavná církev
13. Reform. křesťanská církev. na Slovensku
14. Náboženská společnost židovská
15. Adventisté sedmého dne
16. Náboženská spol. českosloven. Unitářů
17. Křestanské sbory
18. Církev novoapoštolská
19. Církev apoštolská
 
Církve sdružené v Ekum.radě církví,ČR
 
 Členské církve: Českobratská církev evangelická  /ČCE/
                            Církev československá. husitská  /CČSH/
                            Slezská. církev. evangelická. augs. vyz.  /SECAV/
                            Pravoslavná církev v českých zemích
                            Bratrská jednotka baptistů
                            Církev bratrská
                            Evangelická církev metodistická
                            Jednotka bratrská
                            Starokatolická církev
 
  Pozorovatelé:  Biskupská konference /zastupuje Církev
                            římskokatolickou a řeckokatolickou/
                            Apoštolská církev v českých zemích
                            Církev adventistů sedmého dne
                            Anglikánský sbor u sv. Klimenta
                            Federace židovských obcí v ČR
 
Váž. čten ! Jako proti Kristu se sjednotili : Hérod, P. Pilát , s pohany, i s lidem Izraelským /Skut. Ap. 4,26-27/, v závěrů časů, sjednotí se nevěrecké církve mezi sebou, spojené se státem,i s pohany, pod prapor satana, a tato sběř satanova bude pronásledovat a zabíjet věrné následovníky J. Krista . Zjev.6,9-11. Jestli mě pronásledovali, i vás budou ! J.15,20 .  


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Středa, 10. březen 2010 @ 23:03:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zda církev dodržuje Ježíšovy požadavky, se dá poznat celkem jednoduše:

Prodali vše co mají a peníze rozdali chudým? Nebo si něco nechali pro sebe?

Když někomu z nich nějak ublížíte, nastaví obrazně řečeno druhou tvář a umožní vám abyste mu ublížili ještě víc? Nebo se bude bránit?

A když někomu z nich ublížíte 70 x 70, odpustí vám pokaždé? 

Jsme jen bídní červi a nedokážeme být praví křesťané ani jako jednotlivci, natož jako církev.
Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 10:21:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Ještě jsi zapomněl dodat - vyrvali si každý aspoň jedno oko? Usekli si údy, které je sváděly k hříchu?

Pane Litero, písmeno zabíjí, ale Duch oživuje... :-)


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 13:20:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden celník z Jericha si také nechal půl majetku a přesto není uveden jako odstrašující příklad.


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 09:56:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
PŘÁTELÉ kam zařadit Adventní společenství sobotního odpočinutí? Je-li možno věcně a kvalifikovaně, pokud je zde někdo s nimi obeznalý  DÍKY pápá ZDAŘBOGRe: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 10:16:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jsem s nimi obeznalý velice dobře a zařadil bych je mezi křesťany a evangelíky.]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 10:23:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Jednoznačně mezi sekty. Bez nejmenší pochybnosti...


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 16:55:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ezech.13,1-9...                              Kdo jsou adventisté sedmého dne?                                                            24.2.1999
Hovořit o adventistech sed. dne, znamená hovořit o falešném hnutí (vzniklo v r. 1831-1844), hovořit o falešných prorocích - učitelích, o sektě, která se vždy a v každé době uměla přizpůsobit každé vrchnosti - státu. Základní znaky sekty dle Bible: falešní proroci - učitelé, vymyšlené bludné nauky a zvlášť enormní chtivost peněz. 2,Petr.2,1-3...
Fal. proroka poznáme, když někdo něco prorokuje,  má vidění do budoucna, odvolává se, že to má od Boha. Když se to nesplní víme, že je to podvodník - služ. satanův, falešný prorok.5,Moj.18,...20-22. To je i případ Wiliama Millera, amerického venkovana - farmáře a jeho resortní kolegyně E.G.Whiteové, která navštěvovala (byvše metodistkou) Millerovy přednášky, stejně tak James White (příští její manžel), který byl millerovským kazatelem.
W. Miller, průkopník adventního hnutí(1831-1844), začal v r.1831 hlásat, že P. Ježíš přijde na tuto zemi (očisti ji) v r. 1843 a učiní konec. (Totéž hlásali i další fal. pror.) Výpočet pro r.1843 Miller získal z Bible, Danielovo proroctví 8.kap., kde 2300 večerů a jiter = 2300dní zaměnil na 2300 let a chytrou - ďábelskou kombinací s kap. 9. pror. Daniele vykouzlil r. 1843. Že se jednalo o podvodníka, fal. proroka, svědčí nesplněné proroctví o příchodu Páně na tuto zemi v r. 1843, toto se nenaplnilo ani 22.října 1844 po pečlivě provedené korekci.
W. Miller (později baptista) byl podvodník, falešný prorok. O tom informují i polští adventisté sed. dne v brožurce "Falešní proroci", kterou napsal G. Baron (vydala církev a.s.d., "Znamení doby" 1962, Varšava). To znamená, že nebylo a není pravdou, že Millera, který nevěřil Bibli, vyučoval Bůh a jeho andělé, jak o něm nesmyslně píše jeho kolegyně ze stejné branže E.G. Whiteová ve své bájné knížce plné halucinací (1.Tim.4,7), pod názvem "Zkušeností a vidění" (1924) str. 191-194. Věřit tomu může jen začátečník, který Sl. Boží a dějiny a.s.d. vůbec nezná. Učit tyto nesmysly může jen  výhradně kazatel, jenž si libuje ve lži nebo chce žít z práce jiných nebo kazatel s Laodicejským duchem, který je prázdný jako sud (Zjev.3,14-18). Stejný bůh a duch, který vyučoval Millera, působí v adventismu po dnešní den.
Po fiasku 22. října 1844 se stal zázrak. Hned příštího dne adventní sektu zachraňuje od krachu adventní "spasitel" Hiram Edson, jemuž Millerův bůh zjevuje skrze svého ducha světlo o svatyni. ("Adventní dílo" Loughborough, str.33) Co zřetelně a jasně spatřil (!?) viz "Úvahy pro modlitební týden" (1976, str.32-33).
Trochu to seřadím, co ten Millerův - adventní bůh a jeho duch toho 23. října 1844 (a také v dalších dnech a létech) adventistům zjevil - nakukal: P. Ježíš vchází do svat. svatých; vešel k Otci; vešel na svatbu. P. Ježíš jako velekněz začal ve svat. svatých službu. Začalo smíření; krev P.J. začala platit; P.J. začal očisťovat celou svatyni od hříchů. Začal vyšetřující soud, počínaje mrtvými konče žijícími. Začalo (plně) trojandělské poselství. P. Ježíš dostává království. V roce 1844 skončilo 2300 let, výpočet je správný, ale Pán prodlévá atd. Uvedené body (i jiné) závislé na r. 1844 (a.s.d. učí po dnešní den) jsou mírně řečeno hloupost, protože žádné Biblické proroctví - žádné dění na r.1844 není závislé.
Z Bible a dějin (také Apokryfy, Bib.Sl., Novotný) je známo, že vidění a čas, které trvalo 2300 večerů a jiter (=2300 dní) naplnil malý roh (Daniel 8,9-25...) král syrský Antiochus IV zvaný Epifanes = osvícený (175 - 164 př.Kr.), který pronásledoval, mučil, zabíjel ty z lidu Božího, kteří vzdorovali násilné helenizaci. Také zastavil oběť ustavičnou, znesvětil svatyni atd. Celé toto vidění podmíněné časem trvalo 2300 več. a jiter tj. 2300 dní, tj. 6 let, 4 měsíce a 20 dní. Po naplnění vidění a času (2300 več. a jiter) přišlo uvolnění pro lid Boží, svatyně byla očistěna a ustavičná oběť (zastavena Antiochem) obnovena. Tvrzení adventistů sed. dne, že vidění a čas (2300 v. a j.) naplnil Řím, jako malý roh, je takový nesmysl, jako tvrzení, že věří Bohu - Kristu - Bibli - že jsou lidem Božím.
První fáze adventismu (obelhávání lidí) skončila 22.10.1844 a druhého dne tj. 23.10.1844, začala druhá fáze obelhávání lidí pod vedením povedené dvojice Whiteových. J. White, výborný organizátor, vybudoval a zformoval církev a.s.d. a E.G.W. se záhy stala adventní prorokyní a po dnešní den moderní Huldou. ("Modlitební týden", 1970, str.45 a 46) Ve skutečnosti je to Noadie, fal. prorokyně Neh.6,14.; Jezabél, Zjev.2,20...
První vidění (byla v nebi) = halucinace o nebes. svatyni. Viděla v prvním oddělení - svatyni dva "kamrlíky", v jednom adventisty a v druhém svět. Pak vidí Otce s Ježíšem na trůně a satan je také přítomen. Pak vidí jak Otec vstal a jede za oponu, dveře do svat. svatých, usedl na (druhý) trůn. Pak jede P. Ježíš za oponu, zavřel za sebou dveře a vjel do svat. svatých oblečen v šat se zvonky. Opona nebo dveře byly otevřené (P. Ježíš asi špatně zavřel) pro paní Whiteovou a ona vstoupila. Jinde jenom nahlédla do svat. svatých. Satan však zůstal v prvním oddělení = svatyni. Zástup z jednoho "kamrlíku" = svět, se skláněl ještě před prázdným trůnem u něhož stojí satan. Ve svatyni svatých P.J. zvedá víko truhly ukazujíc Whiteové desatero na kamenných deskách. Čtvrté přikázání vidí obestřené světelnou září, jinde vidí zaříci kruh nebo třpytivý věnec. V chrámě také viděla kamenné stoly se jmény 144 000. (Židle asi budou také z kamene, bylo by vhodné, aby si každý adventista s.d. vzal nějaký polštář pod "*****lku", aby nenastydl.) Dále viděla strom života celý ze zlata (na ovoce budou a.s.d. potřebovat diamantové zuby). Viděla také 144 000 a.s.d. jimž Bůh oznamuje den i hodinu příchodu Ježíšova. V nebi také viděla malé děti s křidélky, "frkající" z místa na místo. A ukončím ty nesmyslné řeči babskou básní o andělech navštěvujících zemi, kteří mají zlatý lístek (propustku - píchačku), kterým se legitimují andělům u brán města (vrátní ve vrátnicích) při vcházení a vycházení. Všechny ty whiteovsko-adventní nesmysly dovedu pochopit, ale nechápu jak mohla vidět Otce, Syna, satana, anděly a nikde nepotkala tu třetí osobu - bytost (údajně Ducha Sv.) z té katolické trojice. Tato bytost je uznávána i protestanty včetně adventisty sed. dne. Tento duch zavedl (dříve) katolíky a (později) všechny protestantské sekty, včetně sekty a.s.d. do náruče bezbožné vrchnosti (státu), nacistů - fašistů, komunistů, "demokratů" a bezpečně je vede na smrt. Přísl.14,12. Veškeré nesmysly v tomto odstavci, co vidění E.G.W. o nebeské svatyni, čtenář najde v její  fantastické knize, pod náz. "Zkušeností a vidění".
Vidění = halucinace H. Edsona  (stejně tak halucinace Whiteové) o nebes. svat. zpracoval Grosier a podrobné vysvětlení o svatyni vyšlo už počátkem r. 1846. (viz "Advent. dílo" str.33) No a největší nesmysly byly na světě od r. 1844.
A nyní něco pro zasmání. W. Miller prokazatelně falešný prorok (zemřel 1849) a jak oněm píše E.G.W., že se postavil proti světlu z nebe, že nepřijal posel. třetího anděla (sobotu), že byl pod mocí satana atd., přesto jeho kolegyně, taktéž falešný prorok (jak si ukážeme), nazývá W. Millera služebníkem Božím (!!) a co je největší "sranda" dává mu spasení. (viz "Zkušeností a vidění" ,1924, str.215...218-219) Jak vidno Whiteová je přece jenom nějakým bohem, (dává spasení) i když menším od svého pána, který trůní se svoji partou andělů pod mrákotou. Juda v.6. Stejně tak činí bohové jiných sekt, (existuje mnoho bohů a mnoho pánů 1.Kor. 8,5) slibující svým členům - modlářům, lhářům, cizoložníkům atd. spasení. Ani p. Veselý, ostravský kaz. a.s.d., není výjimkou i on dává svému zemřelému bratr. Husarovi (šéf autodílen) spasení.
Mezi sektářskými bohy, bůh a.s.d. je bohem bezkonkurenčním. Jednak je to bůh v babské sukni, v jedné osobě bohem, prorokem i učitelem a také, což je unikát, napsal adventní bibli = 63 knih s "velkou duchovní moci". (viz "Modlit. týden" 1970, str.46.) První její kniha = advent. bible  pod názvem "Zkušeností a vidění", psaná ang. r. 1851. Dle E.G.W. tato kniha má božskou pečeť věčné pravdy. (viz "Zkuš. a vid." 1924, str.3) a poslední knihu "Život a práce" napsala r.1914-1915. (dle T.J. Zigmunda) V "Advent. díle" (Loughbourough) str.109 čteme: " Svědectví (White) jsou z téhož ducha a téhož směru, jako Písmo sv. (!!) VY JSTE SE ÚPLNĚ ZBLÁZNILI!!! "SVĚTLO"  z knih E.G.W.  - ducha prorockého = advent. bible, je tak pronikavě ostré, že všichni a.s.d. oslepli (Skut. 9,3-9; Zjev.3,...17...) a pokud se neobrátí skončí smrti Přísl. 16,25!
Co se organizace týče, do roku 1853 nebyla žádná. Pak to začalo, jen to hlavní uvedu. V r. 1859 vymysleli desátky pro vydržování kazatelů a od r. 1861 začalo (trvá po dnešní den) strašení členů (Malach. 3,8-10) a plnění kapes podvodných sektářských pastýřů. V r. 1860 si dali název a.s.d. Vymysleli generální konferenci v  čele s předsedou, která je po dnešní den v advent. org. pokládána za nejvyšší moc! (Tzn. ne Bůh - Ježíš - Bible, ale další adv. bůh. 1.Kor. 8,5) V r. 1861 dali si závazek, že budou zachovávat přikázání Boží a víru Ježíšovou atd. V r. 1863 byla generální konference úplně organizována. (viz "Advent. dílo" str. 74-79) Výdělečný podnik advent. sekty byl dobudován, kazatelé mohli v plné míře "rýžovat zlato" na chudých členech. Chudoba Whiteových skončila a zvlášť v době, když se J. White stal tři krát "papežem" gener. konf. (viz "Modlit. týden" 1970, str.46) Co se týče desatera Božího, to je jenom plácání hubou. Advent. sed. dne to věrná kopie farizejů a zákoníků z prvního stol. a zvlášť co se týče svěcení soboty. Milování Boha, věrnost, poslušnost, oddanost, důvěra atd. advent. sed. dne je cizí. A co se bližního týká, toto milování ukázali už v 1. svět válce (1914-1918) střílením do bližních což pokrytecké vedení Německa, bratři Schuberthovi a Obländer mistrně a směšně obhájili v brožurce "Der Christ und der krieg" (1917) a také mazaný pan T.J. Zigmund ve dvou spisech "Kde je pravda".
Nyní pár exkluzivních proroctví z repertoáru ducha prorockého paní E.G.White = boha a.s.d. Už v r. 1842 E.G.W. pevně věřila, že Pán brzy přijde ("Zkuš. a vid." str.7). To "brzy" (první) už trvá 155 let. Po fiasku 22.10.1844 měla první halucinace v prosinci. Pak měla další a další. V r. 1850 viděla, že služba P.J. ve svat. svatých bude brzy ukončena. ("Zkuš. a vid." str.44) To (druhé) "brzy" už trvá (zatím) 147 let! (Škoda, že v nebi nemají kalkulačky, počítače, bylo by to dříve) Ve stejném roce (1850) věštila, že ti kdož přijali pravdu (a.s.d.?), že mají jenom několik měsíců k poznání advent. učení a Pán přijde. ("Early writings of Mrs. White" str.64-67) Těch pár měs. se už natáhlo (zatím) na 1764 měsíců! V r. 1856 E.G.W. káže v Battle Creek (Mich.) kde věštila, že z přítomných tohoto shromáždění, někteří zemřou, někteří se dožijí sedm posledních ran a někteří se dožijí proměny (za živa) při příchodu Páně. ("Testimonies for the church" sv.2, str.131-132) Od doby jejího věštění uběhlo již (zatím) 141 let, všichni už jsou dávno mrtví, včetně E.G.W. (zem.1915), zatím co rány a příchod Páně je stále v budoucnu. To je další pádný důkaz o jakého proroka se jedná. Že babizna z Endor (1. Sam.28,...7-19) byla lepší spiritistkou - věštkyní než E.G.W., není nejmenších pochyb, neboť její věštba se splnila! 1.Sam.31,1-6. Kdyby E.G.W. byla ženou, která věří Bohu - Sl.B., byla ženou s bázní Boží (Přísl.Šal.9,10) nikdy by ve shromáždění nekázala - neučila, neboť Bůh to ženám přísně zakázal. 1.Kor.14,34-38 Jedině baby, E.G.W. a její kolegyně z některých sekt tento příkaz nerespektují. Co se týká 144 000, že to budou živě proměnění a.s.d. včetně nebo navíc s E.G.W., je holý nesmysl. Slovo B. srozumitelně hovoří, že 144 000 znamenaných bude (výhradně) ze všech pokolení synů izraelských. Zjev.7,...3-8...
To je jenom část nesmyslných vidění a proroctví "ducha prorockého", za kterého se E.G.W. vydává. Dobře to řekla o sobě:"... to poselství je od Boha, nebo není. Svědectví jsou buď od Ducha Božího nebo od satana." (Test.Vol.5.p.671) Kdo má zdravý rozum snadno pochopí, že vidění E.G.W. není od Boha, že je to svědectví falešné! Někdo může namítnout, zdali E.G.W. se neodvolává na SLOVO BOŽÍ - JE PSÁNO??? Nezapomeň, že stejně tak postupoval ďábel, když sváděl P. Ježíše. Mat.4,1-6-11! A pamatuj (!), že do plného poháru s čistým - chutným vínem (= Slovo B.) stačí nakapat pár kapek prudkého jedu a je z toho nápoj smrti. A to je případ E.G.W. - a.s.d.! Stačí jenom malinko něco změnit - ubrat - přidat (5.Moj.12,...32; Zjev.22,18-19) a "chutný koktejl" smrti je hotový. Tak jako Šimon mámil lidi svými čáry, maje se býti nějakým velikým (Skut.Ap.8,9.10.11), stejně tak E.G.W. maje se za něco (= ducha prorockého) mámila lidi a mámí nadále svými babskými básněmi = svoji literaturou (1.Tim.4,7;Tit.1,14) a ad. sed.dne v tomto mámení lidí pokračují po dnešní den.
Stručně ještě bych se zmínil (o advent. spěchu) o trojanděl. posel. ze Zjev.14,6-12. Stručně: 1) Bojte se Boha; 2) Padl Babylón; 3) Kdo se pokloní šelmě (= papeži - řím.kat. sektě), kdo přijme znam. šelmy ( dle advent.) neděli. Do 22.10.1844 advent. 2. a 3. anděl. posel. nehlásali, neboť tomu nerozuměli! Přesto hlásali konec světa a ukončení všech prorockých období (což je k smíchu) rok 1843 až 1844. (viz. Advent. dílo, str.20) Druhý advent. anděl začal hovořit po 23.10.1844, po fata morgáně H. Edsona o nebes. svatyni. A třetí advent. anděl začal hovořit o šelmě a jejím znamení, po setkání E.G.W. s Batesem o sobotě r. 1846 (viz Advent. dílo str. 52), nebo po halucinacích E.G.W. o nebeské svat. o ověnčené sobotě r. 1846-1847 ? Ti kdož nepřijali v tomto čase advent. poselství 1. a 2. anděla a vylučovali ze sboru ty, kteří advent. báje přijali, už byli byli nazváni Babylónem, bez ohledu na třetí anděl. posel. o šelmě a jejím znamení. Tak povstal v té době (dle adventistů) dvojí lid. Na straně jedné Babylón, zastoupený šelmou (= papežství) a všemi protestant. sektami, které přijaly znam. šelmy (dle advent.) neděli a na straně druhé adventisté (poz. a.s.d.) údajně Cír. ostatků, kteří šířili báchorky E.G.W. o nebes. svat. včetně ověnčené soboty, svěcenou a.s.d. židovsko - farizejským způsobem. Jenže přišlo 20. st. pro a.s.d. čas lásky a milování a velikých změn. Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7)
To málo co jsem napsal, bohatě stačí k pochopení kdo jsou adventisté sed. dne. Je to sekta, jejž nauka stoji na zfalšovaném pror. (Dan.8-9 kap.) a zvlášť na halucinacích fal. pror. E.G.W. o nebes. svatyni. Tato sekta vznikla v USA, jako i Mormoni, „Svěd. Jehovovi“, Korešova sekta, scientologie a jin. USA je země velkých možností, ale také země největších náboženských blbostí. USA, největší producent a exportér náb. blbovin (sekt) do celého světa. Přemýšlej o tom!
Adventisto, proč dáváš peníze za pokrm, který nenasycuje?! Izaj.55,...2.... Proč živíš parazity?! Izaj.56,10.11.12.
Tím bych ukončil babsko - advent. báje i nesmyslný čas trojanděl. poselství.        Jen dobré přeje pisatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Napsal O. Gibiec, U farmy 347, 734 01 Karviná - Ráj


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 12. březen 2010 @ 10:26:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zamilovali si bezbožnou vrchnost fašistů, komunistů, demokratů a hlavně obrovské vzplanutí lásky a milování k bratrskému Babylónu, zas. mnohými protest. sektami, na čele se Šelmou = řím. kat. sektou. V bratr. lásce a milování se scházejí při ekumenických pobožnostech, modlíce se společně za jednotu Babylónu. Proto i advent. "papež" R.S. Folkenberk změnil Bibl. znění trojanděl. poselství, které opsal z jakési bájné knihy (We still believe str.51), aby se nedotkl svých milujících spolubratří, bratrského Babylónu.(ta změna, viz Modlit.týden 1998, slovensky str.7)

Nemáte nějaký přímý odkaz ? S adventistama jsem byl v přímém kontaktu před mnoha lety a od té doby ne. To co píšete je pro mne cenným svědectvím. Opravdu jste si nic z toho nevymyslel ? Pořádají ekumenické pobožnosti za jednotu křesťanů, modlí se k Bohu za katolíky i evangelíky a považují nás všechny za bratry a sestry? TE DEUM LAUDAMUS, Hospodin je veliký a zasluhuje chválu. Ať jim odpouští a hojně žehná na každém kroku. Celým svým svatým srdcem a oběma rukama. Stejně jako Vám. Ať už je to pravda nebo ne.


]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Pondělí, 15. březen 2010 @ 13:57:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
přímý odkaz: adventní společenství sobotního odpočinutí


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 13. březen 2010 @ 11:51:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane Rudinec, dokázal byste napsat lepší dílo než třeba knihu Cesta ke Kristu anebo Myšlenky z hory blahoslavenství ? Působíte jako zlý člověk plný Satana !!!!!

Kdybyste sílu své nenávisti věnoval spíše sobě a změnil se v člověka, která má ovoce Ducha. Pak byste měl větší užitek, než ty, které kritizujete a nad kterými se povyšujete !!!!

Já  z vašeho příspěvku necítím Ježíše, ale  zlo a jen zlo, nenávist a nenávist, povýšeniosr a povýšenost........ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 13. březen 2010 @ 11:56:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty knihy napsala Vámi ponižovaná sestra Whiteová a oslovily a pomohly k víře  mnoha lidem. Kolik lidí vy jste svojí nenávistí a ponižováním jiných  přivedl ke Kristu ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Úterý, 16. březen 2010 @ 19:55:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Franto, nevím nic o ponižování a nenávisti. Měl jsem možnost se setkat a hovořit s adventisty, přečetl jsem si stěžejní dílko E.G.White "Zkušeností a vidění" a žasnul jsem, ale ne v pozitivním slova smyslu. Nešlo a nejde mi na rozum jak někdo může naletět takové ženské. Tuším, že to byl Hiram Edson, který dostal ten spásný nápad, jak šel přes kukuřičné pole (pro neznalé v r. 1843-4 měl přijít konec světa, podle adventistů, ale nic se nestalo), že to nebyl příchod Krista na zem, ale přešel v nebi za oponu - a je to - jedem dál. Dále vysvětlení Danielových proroctví, to je opravdu "nádhera". Je toho hodně co paní E.G.White vymyslela, ale bohužel byly to lži. Sama se vyjádřila, že její dílo je buď od Boha nebo Satana, každý si může vybrat.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 20. březen 2010 @ 10:39:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
rastane,
knihy egw, jsou všechno taková scifi a pro mě otřesné, že to mohlo být stěžejní pro víru mých rodičů, kterou mi 50let předávali jako poklad...jak vidno u skalních to bude až do smrti a stále budou svým dětem kázat strašné whiteovsko satanské lži!
František a není žel sám v tom našel cestu ke Kristu..., a zřejmě jí dalším nabízí, jestli je na to nějaké pochopení...a jestli je, tak není Boží...
osobně to vnímám jako hrůzu mého života a jen zázrak Boží, mě vytrhl a to přeji, každému obluzenému přisluhovači adventismu, aby mu Pán vstoupil do cesty! 


]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 13. březen 2010 @ 21:40:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Všechno zlé je na něco dobré. Ve své hlouposti a nenávisti nám tady ukázal to co je nejdůležitější a nechal si to na konec. Mít se navzájem rádi a přát jeden druhému milost a spásu. S pomocí Boží, od neděle až do soboty. Jak říkávali králové Judska a Izraele - mí koně jsou tví koně.


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Pondělí, 15. březen 2010 @ 09:22:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
promiň, vzácný rudinci, já se tázal na ADVENTNÍ SPOLEČENSTVÍ SOBOTNÍHO ODPOČINUTÍ pápá


]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 16. březen 2010 @ 08:27:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak Ty barbaro se ptáš na sobotní odpočinutí,
ale to není to adventistické hlásané 4tým přikázáním, kdy Ti padají vidle v pátek večír z ruky, ale to pravé je to naplněné Kristem Pánem a je k disposici jak těm ze Židů, tak všem z pohanů!!! Je to ten POKOJ, který dává jen ON, KRISTUS a my do Něj vcházíme, a který převyšuje vše lidské, skrze Své evangelium spásy!
Jinak jestli se ptáš na whiteovské nauky a vidění veškerá, jsem Ti disposici, ahoj 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 11:11:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
Evangelium není jen teorie. Je to moc, která uschopňuje člověka žít životem podobným životu, který zde žil Kristus; životem, který je v souladu s Božími zákony.

]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 16. březen 2010 @ 14:04:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj barabo,
ptáš se co víme o Adventním společenství sobotního odpočinutí?

Dá se to přece najít v Centrálním registru a firem Hospodářské komory ČR , mezi Zahrádkáři s.r.o. ,Českým rybářkým svazem a jinými státem registrovanými firmami...

Je to nadační fond :  registrační číslo IČO/DIČ:25853554 /
Jen mi není jasné, co má mít nadační fond, společného s odpočinutím , o kterém Ti píše sestra v Kristu Heluš ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 16. březen 2010 @ 14:38:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj baraba,
odpověď celou větou je: 

   Nadační fond Advendního společenství sobotního odpočinutí


Jen dodám,že pravé odpočinutí v Kristu trvá 24h denně od chvíle, kdy Bůh stvořil svět. Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Úterý, 16. březen 2010 @ 16:45:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bratře Vlastíku,
To víš. Mnozí nejsou v tom pravém duchovním odpočinku v Kristu navěky a tak si to musí nahrazovat aspoň tělesnou sobotou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. duben 2010 @ 16:20:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ba, ba- jakpak jim pomoci, přátelé?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. duben 2010 @ 16:18:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...a tedy i soboty začínající po západu slunce-ni?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. duben 2010 @ 16:16:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahojtež-třeba má něco společného- třeba je tam zlatý grál...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 01. duben 2010 @ 16:34:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokoj Tobě barabo,
 
---Evangelium není jen teorie. Je to moc, která uschopňuje člověka žít životem podobným životu, který zde žil Kristus; životem, který je v souladu s Božími zákony.---

Ano,evangelium je moc ke spasení ,a uschopňuje člověka žít v Bohu 24h denně,tedy bez ustání,přesně tak ,jak žil On.
A to je v souladu s Božímy zákony!                      
                                                                                     A tak Ti přeji požehnaných 365 dnů v roce. Buď zdráv v. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 01. duben 2010 @ 16:50:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jako 365+čtvrt dne sabatůůj?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 01. duben 2010 @ 17:09:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) No a ?  Můj Pán je pánem i nad sobotou. Něco se Ti na tom nelíbí?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Pondělí, 12. duben 2010 @ 18:24:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
šak aj já su pánem svýgh svatých sobot, třebaže vše dokonáno jest už od ustavení světa...


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Pondělí, 15. březen 2010 @ 14:08:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
celý tento elaborát jeví se mi jako příliš jednostranně negativisticky pojatý - černobílé vidění nahradil bych barevnějším - nic není tak odsouzeníhodné, aby to nebylo omilostitelné...


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 16. březen 2010 @ 14:17:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mezi nadační fondy registrované státem.

    registrační číslo IČO/DIČ:25853554 /


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 13. březen 2010 @ 22:06:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Církev adventistů sedmého dne je na  seznamu protestantských církví tady na Granu hned na prvním místě podle abecedy. Je řádně registrovaná a uznávaná státem a podle Rudincova svědectví se modlí za jednotu křesťanů. Sekta vypadá jinak.Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pondělí, 15. březen 2010 @ 11:17:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Jak? :-)


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 17. březen 2010 @ 09:03:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vacante,
dokud byli adventisté jen pod zásadním i nepřiznaným, vlivem EGW, tak alespoň ten název nějak korespondoval s fakty, ale dnes??? a jestli je někdo registrován nebo není, státem uznán, to vůbec nic neznamená, možná příspěvky na platy pánů kazatelů!
Jak je znám kolaborovali adv s každým režimem, i já pamatuji tu blamáž ohledně docházky dětí v sobotu do školy, taky to členské základně neoznámili a sami v klídku podepsali...tam šlo vždy o charaktery a prachy, jiné rozlišení žel osobně nepamatuji! A ty srdcervoucí výkřiky o lásce a bratrské pomoci a byznysu Adry, no to je kapitolka hodná bližšího pohledu!!!
Sekta zní pejorativně, ale opět z Božího pohledu zavržení je skutečně to, čeho registrace nedosahuje a dosahovat nemůže! Můžeme se registrovat jako o závod a stejně budeme lháři a pravdy v nás není!!!
a dnes je stále pro někoho nějaký důvod být adventistou s.d.? musí takový být, ale ve velkém duchovním skluzu...


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Středa, 17. březen 2010 @ 13:19:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za zajímavý článek.
Mám otázku: Kam řadíte ŘKC?Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 10:17:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj brusle,
ŘKC je lidská instituce a má své představitele a jestli se ptáš proč si dnes potřásají rukama kardinálové a rabíni "v lásce"s kazateli třeba adventistů s.d....tak o to přece jde, již cca 2000 let v rámci nakopnutí, pravého evangelia!
ale nevím, jestli jsi se ptal mně...


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 10:25:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no, než pravé evangelium v tom vidím politiku.


]


Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 08:50:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a právě v té "náboženské politice" se nakopává to nejdůležitější, spása duše


]


Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Pondělí, 22. březen 2010 @ 07:23:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přiznávám se, že Vašim odpovědím málo rozumím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 22. březen 2010 @ 09:15:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj brusle seven,
evangelium je i bylo vždy terčem nepřátel, je totiž strategické, proto Ti mohu jen doporučit tu "nit", která se vine dějinami,
jinak se mě ptej na detaily odpovím
zdravím Tě


]


Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Úterý, 13. duben 2010 @ 15:33:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Smutné je to, že si člověk  manipulaci sektou zpravidla uvědomuje až retrospektivně, až po osvobození a odchodu z ní - dříve ty znaky jaksi většinou nerozpoznává či nevidí...Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: noname v Úterý, 13. duben 2010 @ 15:50:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Brusle7
Smutné také je, když se křesťané hádají mezi sebou, kdo má lepší víru, čí poznání je to pravé a kdo sektář ?   Přeci jen od lidí kteří tvrdí, že mají v srdci Krista bych očekával něco jiného.  Nemusí zrovna vyznávat názor svého bratra ( spíš protivníka) ale mohou jej v pokoře respektovat a soudy ponechat Bohu.
Honza


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Úterý, 13. duben 2010 @ 15:59:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, s tím souhlasím, bylo by to další téma.
Křesťanství je následování Krista , uskutečňování a naplňování  jeho slov lásky v praxi - a to zejména vůči bližním.


]


Re: Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. duben 2010 @ 23:17:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To jsem také zažil a moc tomu nerozumím. Pro mne taková věc svědčí o něčem podezřelém a spíš si dám pozor na podobné lidi a neberu je moc vážně.

  Na druhou stranu je tu docela dost lidí, kteří píší, co sami zažili, úsudek nechávají na čtenáři a to je docela zajímavé si to přečíst. Zajímají mne i některá učení (i když naprosto vyjímečně) - třeba z pravoslaví znám minimum a informace snss jsou pro mne cenné - i když zprostředkovaně. Ale zase u ssns můžu věřit, že si informace minimálně ověřuje. A trochu mne mrzí, že tu třeba není nějaký docela obyčejný evangelík, že bych se dověděl jeho pohled na některé věci.

  Mě třeba vyhovuje číst si i názory lidí, se kterými nesouhlasím - ostatně, jsem tu asi jeden z mála, který svůj životní názor po zkušenostech změnil. Takže vím, že je užitečné poslouchat i ty, kterým třeba nerozumím, pokud svědčí o něčem důležitém.

  A musím říci, že se tu (občas) probírají věci i docela důležité.


]


Re: Re: Klíč k rozeznání sekty a klíč k rozeznání církve. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 13. duben 2010 @ 23:05:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  To je velmi zajímavý efekt. Když jsem psal před časem článek o církvi, byl v něm taky odstavec:

    Časté zmatení pojmů.

1. My jsme Církev, takže ...
 
    .. jsme Boží dům, základna pravdy (myšleno naše učení), postaveni na skále (myšlen často člověk nebo různá zjevení), nás ďábel nepřemůže když zaútočí (v podtitulu "s námi jsi ochráněn před branami pekla", což je často pravda, ale člověk pak třeba zjistí, že na ty brány pekla kouká ze špatné strany ;-) atd. Často je tento pohled dotažen do formy "Já jsem církev a kdo není se mnou, je proti nám".
 
    Logika věci je otočená - místo toho, aby byly věci ve shromáždění posuzovány pravdou, je pravda posuzována samotným shromážděním lidí. Důsledky jsou pak různé podle toho, jaké shromáždění se sejde a jaké mocnosti z povětří se toho shromáždění ujmou.
 
    Tohle je celkem časté zmatení, které potkáte jak mezi křesťany, tak v jiných náboženstvích. Výhoda tohoto zmatení je jednoduchá - lze ho snadno poznat. Než se stanete jeho součástí.
]


Stránka vygenerována za: 0.98 sekundy