Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 325, komentářů celkem: 423325, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 119 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115649401
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: na téma židokřestané
Vloženo Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 13:18:50 CET Vložil: Olda

Historie poslal legenda

převzato

Roztržka mezi synagogou a církvemi


Jedním faktorem působícím napětí mezi prvními křesťanskými obcemi a diasporními synagogami byl zápas prvních obcí o platnost ustanovení Zákona po Kristově smrti a zmrtvýchvstání.

Druhou důležitou, zlomovou událostí byla židovská válka a zničení jeruzalémského chrámu. Spolu se zánikem chrámu zanikl i chrámový kult a centrální jeruzalémské instituce, zanikly i ty náboženské proudy, které byly s chrámem přímo spojeny.

Židovství dál rozvíjí svou identitu na základě umírněného farizejství Hillelova, postupně se vytváří rabinismus. Judaismus přechází z fáze raného judaismu do judaismu tanaitského. Náboženskou autoritou a místem pěstování náboženské tradice se stávají rabínské akademie. Snahou akademií je soustředit celou židovskou komunitu kolem jednoznačné autority Zákona a v zájmu zachování identity a vnitřní integrity v nových těžkých podmínkách ji postupně zbavit heterodoxních skupin.


Zajímavé, a působící proti oddělení, je to, že ani po prohrané válce nebyla Židům odebrána jejich privilegia, která v Římské říši jako svébytná náboženská skupina měli. Byli osvobozeni od povinného císařského kultu, od vojenské služby, bylo jim tolerováno svěcení šabatu a umožněno vybírat zvláštní chrámovou daň. Dokud byli prvotní křesťané chápáni jako součást židovství, vztahovala se uvedená privilegia i na ně, doklady, že se na ně odvolávali, máme zachyceny i ve Skutcích apoštolských, Sk 24,14-21 a Sk 26,19-32.

Spory a vylučování ze synagog neprobíhalo ovšem na všech místech ve stejnou dobu. V Římě k nim muselo dojít už před Neronovým pronásledováním křesťanů, protože už tehdy jsou chápáni jako samostatná skupina, kdežto stesky evangelia Janova o vylučování ze synagog pro Kristovo jméno ukazují, že v době jeho sepsání asi kolem roku 100, je tato problematika pro pisatele ještě živá. Trvalé vyloučení ze synagógy pro odpadlíky (myšleni jsou židovští odpadlíci, ti, kteří praktikují jiný ritus než rabínsky formované židovství, vztahuje se tedy i na židokřesťany), bylo na podnět rabbiho Gamaliela II. v době mezi léty 85 a 90 pojato do základní židovské modlitby Osmnácti proseb. Zásadním předělem byla ovšem druhá válka židovská, povstání Bar Kochbovo v letech 132-135. Bar Kochba byl povstalými Židy považován za Mesiáše, křesťanské (i židokřesťanské) církve se od něho distancovaly.

Židokřesťané se ztrácejí z hlavního proudu katolického křesťanství

Ve čtvrtém století, kdy křesťanství po Ediktu milánském nad pohanstvím v Římské říši zvítězilo, začalo se programově zbavovat těch částí, které svým židovským původem byly většině obyvatel nesrozumitelné nebo nepřijatelné. Na koncilu v Nikaji v roce 325, kam nebyli biskupové židokřesťanských obcí přizváni, bylo židokřesťanství prohlášeno za heretické a byla přijata antižidovská opatření.

Ve čtvrtém století se také rozšířilo putování do Svaté země, putování spojené s nalézáním míst spojených se životem Ježíše Krista a s hledáním různých ostatků, budováním chrámů a monumentů. Synagoga na Sionu, hlavní středisko židokřesťanské obce, byla přeměněna v byzantský chrám. V druhé polovině 4.století židokřesťané přestávají být z hlediska ortodoxní církve považováni za křesťany a ortodoxní církev používá státní moci Římské říše na kriminalizování slavení soboty a 14. nisanu jako paschy.

Chronologická tabulka
               
311
Edikt milánský

325
Nikajský koncil

326
Císařovna Helena navštěvuje Jeruzalém

335
Jeruzalémský koncil, začátky budování na Golgotě

mezi 343-381
Koncil v Laodicei, zákaz slavení soboty

361-363
Vláda Juliána Apostaty

362
Císař dává Židům právo návratu do Jeruzaléma a dovoluje znovu vystavět chrám

363-364
Jovian restauruje křesťanství

364-378
Valentinian a Valen – ariánští císaři pronásledují ty, kteří drží nikajské vyznání

376
Epifanius v Panarion objasňuje, že židokřesťané nejsou křesťané

381
První konstantinopolský koncil a souhlas císaře Theodosia I. s předáním staré synagogy na Sionu v Jeruzalémě byzantským křesťanům
               
Po čtvrtém století se židokřesťanství ztrácí z naší perspektivy.

Závěr

Židokřesťanské obce, které byly v začátcích křesťanství, kdy křesťanství uvnitř judaismu vznikalo, jeho prvním a nejdůležitějším konstitutivním prvkem, se v průběhu času svou teologií ani praxí příliš od svého počátku nevzdálily, i když musíme i u nich brát v úvahu jejich rozrůzněnost. Názorový pohyb křesťanství i judaismu v prvním století a hlavně po válce židovské vedl k roztržce mezi oběma náboženstvími a jejich vzájemnému oddalování. Židokřesťanské obce tak zůstaly osamoceny, nepřijatelné pro obě strany.

Celá naše křesťanská historie, staletí pěstované kulturní povědomí nám zkreslují perspektivu. I slova Nového zákona už vnímáme zcela jinak než byla zamýšlena a psána. Necítíme rozdílnost názorů jednotlivých autorů, nedovedeme si ani představit způsob života čtenářů a posluchačů, nevnímáme jejich vzájemné spory.

Doba, kdy křesťanství bylo organickou součástí mnohovrstevného judaismu, je dávno pryč, a v dobách následujících se křesťané na svých “starších bratrech” dopustili neuvěřitelných bezpráví. Myslím, že židokřesťané byli první obětí.

"na téma židokřestané" | Přihlásit/Vytvořit účet | 83 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 16:53:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židy mám velice rád a hluboce si jich vážím. Jako Vyvoleného národa ve kterém se narodil Pán Ježíš, Panna Maria a bezpočet svatých lidí, známých i neznámých. Značnou část z nich uznávají všichni křesťani bez rozdílu a čtou si v Bibli o jejich víře a skutcích. Sám sebe považuji za adoptivního syna Abrahama, Izáka i Jakoba. Židy nemám rád jen kvůli náboženství ale i jako lidi které znám a s některými se přátelím. Obdivuji jejich kulturu, recepty a literaturu. Krásné jsou například příběhy chasidů. Po dlouhou dobu splňují to co říkal Ježíš o těch kteří nejsou proti nám ale s námi. Mnoho lidí se nás pokoušelo v moderní době poštvat proti sobě ale vždycky ostrouhali kolečka. Příkladem budiž všechny lži o nás a o holocaustu. O spolupráci pana papeže s nacismem. Vždycky na ně dali Židi ústy svých rabínů i obyčejných lidí pádnou a pravdivou odpověď, tenkrát i dneska když už to nikdo nečekal. Podle celého Písma a Apokalypsy svatého Jana budou mít významnou úlohu i v událostech okolo posledního soudu, stejně jako v Kristově Království. Prorok Izaiáš i jiní nemluvili do větru a nevyprávěli jim pohádky které se nestanou. Vyloučení ze synagogy znamenalo reálné nebezpečí rozsudku smrti pro nás a nebo zapřít Ježíše Krista. Z povinné úcty k císaři a bůžkům Říma byli podle zákona vyjmuti pouze Židé. Tím že nás tehdy vyloučili a distancovali se od nás začalo pronásledování a vraždění které skončilo až za Konstantina Velikého a svaté Heleny.

Zajímavou ukázkou Božích cest je jeden příběh který začal v Polsku těsně po válce. Jedna paní přišla za mladým knězem s odrostlým dítětem a chtěla ho dát pokřtít. Kněz to odmítnul udělat. Zjistil podle dokladů že chlapec je Žid . Jeho matka ho svěřila do opatrování té paní když odcházela na smrt do koncentráku. Na otázku po vůli rodičů odpověděla paní po pravdě že si matka přála aby po válce odešel do Svaté země a byl z něho dobrý Žid. Kněz řekl že pokud chce pokřtít tak musí přijít sám až bude plnoletý. Po letech se ti dva potkali znova na  známém historickém setkání. Mladý kněz jako Jan Pavel II. a chlapec jako Israel Meir Lau, vrchní jerusalémský rabín.
Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 17:11:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z chasidských příběhů mi zvlášť utkvěl v paměti jeden. Starý Žid cestoval s koněm a vozíkem po horských cestách a potkal křesťana který šel pěšky. Řekl si že udělá micvah a sveze ho. Za chvíli přijeli na rozcestí kde visel ten který byl přibit na dřevo. Žid se po očku díval po svém spolujezdci a zeptal se ho proč nesmeknul klobouk na počest svého Boha. Ten odpověděl že na Boha nevěří. Žid zarazil koně a řekl mu ať okamžitě sleze. Později to ve svém vyprávění zdůvodnil tím že s jinověrcem můžeme mít kus společné cesty ale bezvěrce se bojí. Je schopen všeho.
Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Čtvrtek, 11. březen 2010 @ 19:35:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý článek, ale chtěl bych doplnit, že k roztržce mezi židokřesťany a "křesťany" z pohanů došlo už po potlačení povstání Bar Kochby(r.135), kdy došlo k dalšímu pronásledování Židů ze strany Římanů a císař Hadrián pak zakázal i svěcení soboty a většina (jako vždy) "křesťanů" z pohanů začala světit neděli, aby se vyhnuli pronásledování a aby toho nebylo dost, začaly vznikat protižidovské dopisy. No a s nástupem katolicismu Židé se dostali na okraj společnosti, kde tito povedení "křesťané" je se "zbožným zanícením" posílali na hranice. Hold židovské peníze nes*****ěly.
rastan
Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 13. březen 2010 @ 18:04:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč píšeš v uvozovkách prvotní křesťany z pohanství ? Jsi mesiánský žid nebo neuznáváš žádného křesťana ? Židi se podíleli na financování našeho státu od knížete Hostivíta až do doby kdy splynuli s ostatními a přestali se odlišovat. Někdy si namastili kapsu oni a jindy je vyždímal nějaký král. Posílat někoho na hranici s finančních důvodů je pěkná pitomost. Král by se připravil o zdroj příjmů do budoucna a kdybys křivě udal svého souseda tak bys z toho nic neměl. Když pražští rabíni poznali že luza chystá pogrom tak vždycky poprosili o pomoc provinciála jezuitů. Ten dal zapřáhnout koně a ujížděl na Hrad kde udělal pokaždé strašlivý kravál a donutil císařské úředníky k akci. Za chvíli vyjížděli vojáci ze staroměstských kasáren a s tasenými šavlemi a zapálenými lunty u kanónů zaujali pozice u bran židovského města. Dav který ho chtěl vyrabovat se na ně smutně koukal a pak se rozešel domů. Tahle zvláštní symbioza fungovala po staletí.


]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Úterý, 16. březen 2010 @ 19:39:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vacante, hezký pokus, ale přečti sdi dějiny inkvizice, tam to fungovalo trochu jinak. Když nějaký velmož měl zálusk na majetek Žida, nebylo nic jednoduchšího jak ho obvinit a postavit před inkviziční tribunál. To fungovalo nejen u Židů, čti Kladivo na čarodějnice, pan Boblik jednal stejně.
Ťi, kteří se postavili proti křesťanům z Židů při pronásledování po potlačení povstání Bar Kochby, byli ještě křesťani? Křesťany zůstali ti, kteří necouvli a nepodrobili se císaři. Každé pronásledování protříbí věřící, stačí se podívat na dobu komunismu u nás (nevím kolik ti je let, zda to pamatuješ).
rastan


]


Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 11:25:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by bylo zajímavé se na to kouknot z kontextu bible, co měli izraelité udělat s tuším že amálekem , když dobili jeho území-nesměli si nechat ani krávu :) ...prostě i kráva od modlářů je hnus..... a ti, co soudili židy, a i křestanské "heretiky"si mohli od těch "modloslužebníků a kacířů" vzít ouplně vše?????


]


Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: cirus v Pátek, 12. březen 2010 @ 16:41:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý den,
  chci se něco málo připojit k diskutovanému tématu stran Sk.21,20.21 kde Jakub pravil Pavlovi :"...Vidíš bratře, kterak jest mnoho tisíců Židů věřících, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona, ale o tobě mají zprávu, že bys ty vedl od Zákona Mojžíšova všachny ty Židy, kteříž jsou mezi pohany, pravě, že nemají obřezovati synů ani zachovávati ustanovení."
  Dávám si otázku zda tyto tisíce založily Kristovy sbory, s tím, že by tak v židovstvu představovali Církev Pána Ježíše, nebo byli věřícími Židy, podobně jako jsou věřící dnešní Mesiášští Židé jsouce odděleni od Křesťanů v Církvi. To je tak zhruba podstata mé otázky a hledám na ni odpověď.
  V epištole Židům nacházím odpověď pro tu část věřících Židů, kteří patřili do Církve Pána Ježíše a tvořili spolu s věřícími z pohanů jedno Kristovo Tělo, kde PJK je jeho oslavenou Hlavou v nebi. Oni pak sami jsou nebeského povolání účastníci Žd. 3,1. Hrozilo jim dvojí nebezpečí fyzické pronásledování, vyloučení ze synagogy a také duchovní odpadnutí od víry stran soužení, konfiskace majetku atd. Žd. 3,12nn " Viztež, aby ve vás nebylo srdce zlé a nevěrné, které by odstupovalo od Boha živého..." Nikdo je duchovně nevzdělával byli krmeni jen mlékem Žd.4,12nn. atd. To byl problém věřících Židů v Církvi zapsaný ještě v Bibli.
  Co se s postupem času s věřícími Židy, kteří do Církve Páně nepatřili, nakonec stalo, k tomu máme k dispozici jen mimobiblické prameny. Zřejmě se mnoho z nich vrátilo zpět do synagogy ke starozákonnímu kultu, který jim vydržel, jak už zde bylo zmíněno, do roku 70 a pak roku 135 spolu s dalším světovým rozptýlením mezi pohany.
Děkuji za pozornost
Vítek

Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 13. březen 2010 @ 18:08:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč bychom měli oddělovat mesiánské židy ? Jestliže uznávají Ježíše Krista tak jsou křesťani jako my.


]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2010 @ 19:27:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2005-2/Kdo-jsou-mesiansti-Zide.html


]


Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 13. březen 2010 @ 21:42:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten článek je fajn, možná příliš idealistický pohled ;-)


]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: cirus v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 09:06:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oddělovat proto, že dnešní Mesiášští židé nevěří na vtržení Církve k Pánu dle 1.Tes.4,14nn. Dále mají problém s přijetím oběti Pána Ježíše ne jako ukřižovaného Mesiáše, ale jako ukřižovaného Božího Syna. Odmítají, že by byli spolu s věřícími z pohanů jedním Tělem Kristovým v Církvi. V Izraeli jsou od ostatních křesťanů odděleni. Že by byli také křesťané, tak toto tvrzení zásadně odmítají. Jsou Mesiánskými Židy a nikdy žádní křesťané. Očekávají pozemská zaslíbení, spojená nastolením Mesiášského království v Erec Izrael. Věří a očekávají naplnění zaslíbení starozákonních proroků o Nové smlouvě Jr. 31,31n. Ezch. 36, 24n. Hlásají nikoliv evangelium milosti Kol. 1,4.n s nebeskou nadějí, ale evangelium B. Království s pozemskou nadějí s Pánem Ježíšem, Mesíšem Izraele na Davidově trůně Lk. 1,32.33. A další odlišnosti. Co mají s námi křesťany společné je, že přijali vírou v Pána Ježíše odpuštění hříchů skrze Jeho jedinou a dokonalou oběť.
 
Odlišují se v mnoha aspektech, obřízka, jakož i nezústavají v učení apoštolském dle Sk. 2,42 atd. Byl jsem v Ostravě koncem roku 09 na přednášce skutečného bratra v Kristu Židokřesťana Toma Graumanna. Ačkoliv je Žid, nebyl by nikdy přijat mezi Mesiánské Židy, jen z důvodu toho, že je křesťan. Rovněž by nebyl přijat mezi ortodoxní, či do židovské obce v Česku.
Vítek


]


Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 10:13:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
myslím, že byste měl prostudovat tento odkaz, kde je jejich vyznání víry :http://golias.webgarden.cz/file/2054975
 možná připustíte, že ne všichni, kdo se nazývají mesiánskými židy , jsou mesiánští židé.... svědkové zneužívající B-ží jméno se taky nazývají křestany a přitom pro ně Ježíš není spasitel a není ani B-ží Syn.
Proč by měla být zase špatzně obřízka-zakázal ji snad Ježíš???? Jediné, co čtu v Nové smlouvě je , že jí nemají brát jako důvod spasení, Ježíš nepřišel zrušit Toru!!!!!!!


]


Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 13:45:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenom pro zajímavost: Tomas Graumann je jedním z dětí sira Nicolase Wintona !


]


Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 12. březen 2010 @ 19:59:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlobte se na mě, ale celý článek mně připadá jako scifi.
Chtělo by to alespoň trošku historického povědomí, jak se události vyvíjely ve skutečnosti.


Je třeba si uvědomit, že křesťanství vyšlo ze židovství a i apoštolové byli židé.
Křesťanství není apriori zaujaté proti žádné skupině lidí. Tedy ani proti židům.
Velmi záhy se proto Kristova církev začala nazývat KATOLICKÁ (všeobecná - ze které není nikdo vylučován pro svůj původ).


Židovství se v začátcích křesťanství rozdělilo do třech směrů.
Nejmohutnější proud si podržel původní Starozákonní víru a má ji dodnes.

Druhým proudem jsou křesťané ze židů, kteří byli naprosto nedílnou součástí prvotní církve.

Třetím proudem se staly židokřesťanské sekty (ebionité, elchasaité, hebrejci či nazorejci).
Je pochopitelné, že vůči naprosto zjevným herezím nemohla prvotní církev mlčet a musela se od nich zřetelně distancovat. Na tuto skutečnost článek naráží, ale naprosto zmateně.


Nikdo by z církve nikdy nevyloučil židokřesťana jen proto, že pocházel ze židovství!


To tento článek zcela pomíjí a je v tomto zcela nepravdivý.

(Ř 10,12)
Není totiž rozdílu mezi Židem a Řekem, neboť tentýž Pán všech je bohatý ke všem, kdo ho vzývají.

O tomto je skutečné křesťanství.


Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Neděle, 14. březen 2010 @ 14:09:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nikdo by nevyloučil kvůli tomu, že pochází ze židovství ,ale dodnes jsou v církvích stíháni ti, kteří dodržují sobotu jako den odpočinku....a nejí vepřový


]


Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 13. březen 2010 @ 14:42:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč nebyli na koncil v Nikaji r.325 přizváni biskupové židokřesťanských obcí ?
Jak to bylo v těchto obcích s obřízkou a křtem ;-) ?Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 13. březen 2010 @ 19:17:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebyli přizváni biskupové, kteří už tehdy zastávali bludy.

Ebionité nevěřili na Kristovo Božství a drželi se Zákona (také obřízky). Odsouzeni byli jako nepravé učení už na sněmu Jeruzalémském.

Elchasaité vyrostli z židokřesťanských skupin v povodí Jordánu. Byli ovlivněni gnosticismem, manicheismem. Sami ovlivnili učení islámu.

Praxí křtu se od ostatních křesťanů neodlišovali.


]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Sobota, 13. březen 2010 @ 21:52:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nebyli přizváni biskupové, kteří už tehdy zastávali bludy.

Na tom sněnu se snad nějaké bludy řešily ;-)
Mně připadá, že ono tvrzení autora článku o nepozvaných biskupech stojí trochu na vodě. Zná jejich jména ?
To, že se messiáští Židé drží obřízky (a soboty v Izraeli)  nemusí být až tak mimo, viz Teologické listy a Sipora při odchodu z Egypta.


]


Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. březen 2010 @ 11:21:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na sněmu se už řešily jiné (další) bludy. Židokřesťanské sekty byly už tehdy mimo.


..."To, že se messiáští Židé drží obřízky (a soboty v Izraeli)  nemusí být až tak mimo"...


Je to mimo, pokud uznáváme pravdivost Pavlovy inspirace. Pokud uznáváme pravdivost Nového zákona.

(1. Kor 7,18-20)
Byl někdo povolán jako obřezaný? Ať se nečiní neobřezaným. Byl někdo povolán v neobřízce? Ať se nedává obřezat.
Obřízka nic není a neobřízka nic není. Záleží přece na zachovávání Božích přikázání.
Každý ať zůstává v tom povolání, v němž byl povolán.]


Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 14. březen 2010 @ 11:54:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Souhlasím oko.
Jen dodávám, že obřezáno musí být duchovně srdce. Tělesná obřízka nikoho nikdy nespalia, a nespasí.Pokud nemáme obřezané srdce nijak nám těl. obřízka nepomůže.
A psáno jest: Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to, jako kdybys nebyl obřezán.
Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle.
Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci.
  V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.]


Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 14. březen 2010 @ 13:05:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židokřesťanské sekty - Spojit výraz Židokřesťanské s termínem sekty zavání latentním řk antisemitismem.

Mé mesianistické nadšení schladily dvě události. Když jeden můj oblíbený kazatel z AC rozpoznal, že Kristus nebude asi Syn Boží. A pak, když další můj přítel (původem Polák, řeholník řkc, později rovněž kazatel AC) shledal, že bude asi Žid a nechal se obřezat.

Naopak mě potěšilo, když izraelské ministerstvo vnitra začalo přiznávat výhody ostatních přestěhovalců i Židům, kteří vyznávají: Jeshua ha Mashiah, Ježíš je Mesiáš, Kristus.

Ve svém příspěvku si jen potvrdil to, co jsem napsal výše. Kdo byl povolán v obřízce, ať v obřízce zůstává. Např. Šimon Petr byl povolán jako obřezaný.

Otázkou je, zda obřezaný Žid, který uvěří, že Ježíš je Mesiáš a pak zplodí syna, má toho syna nechat obřezat ???

Měl by sem na Grano zavítat  nějaký mesianista a vysvětlit nám to  ;-)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Neděle, 14. březen 2010 @ 14:07:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mesiánští se také rozdělují na různé,ale většina z nich dodržují tradici a zákon jak do té chvíle, i Ježíš byl obřezaný...takže obřízka normálně probíhá, košer strava také , slaví stejně svátky jako židé....ale spasení jsou milostí B-ží ne svou vlastní snahou.... Většina těch lidí a nejen mesiánských židů ,ale i těch , kterým ještě nebyl zjeven Ješua HaMashiach jsou hluboce a upřímně věřící v Hospodina . V dnešní době je možná farizejských pokrytců více v církvi křestanů . Ježíš nikdy nezakázal dodržovat zákon...naopak sám ho plnil/například řek malomocnému at se de ukázat kněžím/ -zákaz soboty a dodržování zákona přitáhli až křestani z pohanů,prostě je převálcovali...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. březen 2010 @ 16:59:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dodržování zákona bez lásky vytýká přece už Pán Ježíš farizeům (Mt 23,23).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 11:20:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, bez lásky, alemy jsme to postavili upkně jinam/myslím jako křestanstvo obecně/ my jsem zavrhli všechny, kdo dodržují zákon/Toru/ a hned z nich děláme farizeje,ale přitom sami často máme farizejštější srdce než oni. Pamatuješ jak ŘÍKAL jEŽÍŠ, ŽE TO, CO Farizeové učí následujte ,ale to , co dělají nedělejte.Podle všeho , co čtu , Ježíš nabádal židovstvo k dodržování Tory /akorát jim vyložil, co je srdcem základem toho kterého přikázání/-Myslím , že ani nezakázal sobotu /proč by B-h měnil den odpočinku nechápu/ ale jen  řekl, že člověk má být nad sobotou -sobota-odpočinek slouží člověku ne člověk sobotě a všude a vždy musí být motivem láska k B-hu a bližnímu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Neděle, 14. březen 2010 @ 14:15:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
přijde mi dosti zajímavé, že ačkoli Ježíš řekl, že vybuduje církev Petr -STAVÍTE VÍC NA listech Pavlových-o němž zrovna Petr řekl, že je leckdy těžko pochopitelný a zavádějící...NEMYSLÍM, ŽE JE MIMO OBŘÍZKA A SOBOTA PRO ŽIDA .... POKUD SI NEMYSLÍ, ŽE JE KVŮLI TOMU ZA VODOU ....


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 14. březen 2010 @ 14:32:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Našel jsem na netu jednu diplomku z Harvest Internacional - Biblická Univerzita, //asre.sweb.cz/HIBU/IRENKA-ZID-KOR-VIP.rtf, k tématu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 14. březen 2010 @ 14:35:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pardon, na konci ....-VIR.rtf


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 11:27:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
BOHUŽEL mi ty stránky nejde najít.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Středa, 17. březen 2010 @ 15:03:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stačí najít stránky //asre.sweb.cz, dole vlevo je rubrika Bakalářské práce HIBU. Asre, z hebrejského šťastný, požehnaný.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 15. březen 2010 @ 10:22:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
legendo,
kdyby byla pravda, že církev stojí na Petrovi, tak by to byl skandál...ale ona stojí na Kristu a tak si Pavel a Petr nic nepřivlastňují a tak to má být!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. březen 2010 @ 10:43:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno.

Ono se to navzájem vůbec nevylučuje. Kristus přece ustanovil Petra pastýřem svého stáda.


Představ si, že
Kristus je neviditelná skála, na které stojí duchovní dům Kristovy církve.
 Kameny stavby jsou jednotliví křesťané a tam někde úplně dole na Kristově skále leží kámen Petrův, skrze který se přenáší na Krista celá tíha stavby.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 16. březen 2010 @ 09:01:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,
pas mé ovečky, děláš to, nebo potřebuješ udělení stolcem?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. březen 2010 @ 11:02:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já o voze, ty o koze...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 17. březen 2010 @ 08:28:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jako obvykle s Tebou...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pondělí, 15. březen 2010 @ 19:19:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Heleno,
Legenda scela správně upozornila, že ti, kteří považují Petr za prvního papeže, vlastně jeho postoje nenásledují, ale spíše praktikují teologii Pavlovu. Zhruba napsáno. Rozhodně Petr, narozdíl od Pavla, nebyl římský občan ;-)

Viz Gal 2, 9 Pavel k pohanům, Petr k Židům.

Můžeme napsat, že Petr byl typický mesianistický Žid ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pondělí, 15. březen 2010 @ 19:27:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Heleno,
Legenda scela správně upozornila, že ti, kteří považují Petr za prvního papeže, vlastně jeho postoje nenásledují, ale spíše praktikují teologii Pavlovu. Zhruba napsáno. Rozhodně Petr, narozdíl od Pavla, nebyl římský občan ;-)

Viz Gal 2, 9 Pavel k pohanům, Petr k Židům.

Můžeme napsat, že Petr byl typický mesianistický Žid ?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pondělí, 15. březen 2010 @ 19:28:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zase mi to duplikuje, sorry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 17. březen 2010 @ 08:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
že by to bylo stále o tom, že jeden je Pavlův a druhý Apolův, zase nikdo nic neví?
zatím to tak tady vypadá!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 11:09:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no , spíš mám pocit, že nechceš pochopit kontext ve kterém je komunikace :)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 10:44:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pocity stranou, přestaň mlžit!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 11:53:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
myslím, že ti nerozumím.....nevím v čem ti přijde , že mlžím..... že mám pocit, jsem napsala, abych tě aniž tě znám neobvinila ze záměrného nechtění pochopit kontext komunikace.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 08:31:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
křesťan se pozná podle toho, jestli káže evangelium Kristovo


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 08:43:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
křesťan se pozná podle toho, jestli káže evangelium Kristovo


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Pátek, 19. březen 2010 @ 10:15:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, já nesouhlasím...podle mě křestan znamená to, že přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele......a jsou lidé , kteří jsou dobří kestané ,ale nekázají na každém rohu....jsou svědci svým životem....já sama jsem přijala Ježíše na základě jednání takovýchto lidí.....a evangelium mi řekli až když jsem se pořád ptala , co je s nima jiného...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 12:11:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
nevím legendo,
co máš proti kázání čistého evangelia, když i ap Pavel říká, že zle by mu bylo, kdyby nekázal!!!
kázat životem je dobré, ale ústa otevřená mít je privilegiem pravdy Boží;
bez evangelia nikdo neví NIC, leda tak zavedení do bludu!
jako to počítání kroků, které je jasný SZ, ale NZ?! napiš odvolávku ve Skutcích, chtěla bych jí číst...díky


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:46:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když někdo káže evangelium Kristovo   -   Ty nesouhlasíš.....  ( ok, je to Tvé svědectví)

Dostali jsme se k počítání kroků.... (také svědectví?), ale hlavně, nemyslíš,že to může být výsměch Duchu milosti?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 17:46:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bratře Vlastíku,
ty kroky měly dokazovat co mi psala legenda, výzvu dodržování staré smlouvy;
je psáno"porušili smlouvu mou /starou/", takže NOVÁ je nová a je již pro všechny!
Milost je tak vzácný dar a kdo jí pohrdá a plní postaru, neví co činí...asi trčí pod Sinajem


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:52:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá sestro Heleno,
tak to tedy nejsem křesťanem...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 17:34:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Didyme bratře,
Ty přece kážeš evangelium spásy, a vyřizovat si vše budeš s Pánem, né se mnou


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Středa, 17. březen 2010 @ 15:12:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zeptám se jinak,
můžeme napsat, že Kristus byl typický mesianistický Žid ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 18:28:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
no vlastně by se to tak dalo říct, on nikdy nepochyboval o tom , že je Mesiáš a Boží Syn:)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 13:55:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 v tomto komentáři jsem myslela STAVĚT  svoje myšlenky a učení na výrocích dvou apoštolů ....Jinak o Petrovi bylo řečeno, že poSTAVÍ církev...takže jeho texty by měli STAVĚT  nás do správného poSTAVENÍ :) -asi si špatně pochopila můj komentář k čemu směřuje a na co narážím.


]


Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Pondělí, 15. březen 2010 @ 11:35:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
jakoby současný úděl judokřesťanů uvalil dobrý otec na všechny druhy adventistů a na ostatních jest poučiti se z rané křestanské historie, by ono STARÉ A NOVÉ vyústilo v symbiózu pápáRe: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 16. březen 2010 @ 08:56:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
jako symbiózu máš na mysli drahá barbro? tu svou nebo tu Boží?


]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 10:57:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Soužití-spolužití mé i božské milá Helen


]


Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Středa, 17. březen 2010 @ 11:15:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel adventisty nepovažuji za judokřestany... ale stejně jako já jsou křestané pocházející z pohanů- kteří se ne vždy /bohužel /dobrovolně rozhodli dodržovat zákon.Pro pohany má být kromě několika /např. nejíst maso s krví/ zákon dobrovolný./Viz.text vždyt Mojžíš se káže ve všech synagogách vnímám jako pozvání k dodržování Tory/.
V dnešní době považuji za ŽIDOKŘESTANY stále ty, kteří krví patří k židům a vyznáním k Ježíšovi.Většinou také dodržují zákon,ale kromě pár sekt nevyžadují dodržování Tory po křestanech z pohanů....]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 10:40:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
takže ti judokřesťané dodržují Pentateuch v 613§ i s prokletím, nebo bez něho?
jestli v tom mají jasno, tak proč to již dávno těm komediantům whiteovským z adventistů neřekli?
jinak již není Žid, ani Řek, ale všichni mají být v Kristu a stejně...nebo snad né? 


]


Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Čtvrtek, 18. březen 2010 @ 20:23:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pokud věří v Ježíše, nejsou pod porkletím...Adventisté jsou stejně jako já křestané z pohanů....tzn.pokud si vyvolí dobrovolně zákon a nebudou nutit nikoho ho dodržovat -ok-ale oni nutí lidi do dodržování atím se staví pod soud zákona..... záleží na tom, Koho chceme aby nás soudil....zda chceme milost Ježíše nebo  spravedlnost Zákona...Mesiánští dodržují zákon Toru většinou z úcty, jsou to jejich kultura, tradice, a nikajský koncil apod.tzn.lidé..... všechno židovské zavrhli..... což si myslím, že byla chyba ...i Pavel chodil do synagogy v sobotu...je to ve skutcích....celá Nová smlouva je o tom, že Tora je dobrá ,ale lidksý motivy atd. jsou zlé...kDYŽ SE Obraceli hodně pohané, začli řeit, co maj dělat, jestli mají dodržovat taky Toru? Proč to řešili??? Protože židé jí stále dodržovali a těch 613 přikázání bylo pro pohany dost drsné..... šlo se teda k Petrovi a ostatním, co maj dělat .... dostali pár přiokázání , čeho se vyvarovat /pravděpodobně jsou to tzv. noachická přikázání ...a jsou takové domněnky , že to má souvislost s vystvaováním se démonským vlivům/.....ale pak je Petrem řečená jedna věta: VŽdyt Mojžíšův zákon je po léta vyučován ve všech synagogách ..... já to vnímám jako výzvu, kdo bude chtít může dělat víc....ale Ježíš je pro Spasení dostatečný......Když máš nějakou tradici, vem jen slavení svátků, kdyby najedno sebrali křestanům vánoce...A Tora je židovská historie, dostali ji do opatrování oni a velmi jí ctí/teda ne všichni, že jo/byla jsem v synagoze na bohoslužbě.... a je tam chvíle , kdy mohou všichni políbit ten svitek...dělají to opravdu s úctou , že jsem se styděla v jakém stavu mám svou bibli.To že není žid ani řek- je myšleno podle mýho tak , že všichni bez rozdílu jsou přijati za Syny, do té doby pohan neměl šanci, kromě pár slabých vyjímek /Rút, Rachab/]


Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 08:27:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj legendo,
dík za popis, vztah k zákonu starému je vyčepávajícně popsán a vysvětlen u Římanům a Galatských a pokud jde o adventisty, tak to nucení je jedna věc, ale to důležitější, které mám na mysli je, že se jedná o spásotvornost toho zákona, /z lidského přispění vyloučeno /, jakož např o sobotním 4tém vždy egw a z ní adv vycházeli! Tedy bez soboty týdenní, ani ránu!!! Zde bych doporučila 3+4 kap Židům o skutečném odpočinutí v Kristu a to zcela evidentně bez odpočívání, nepracování v sobotní den sedmý! Je psáno u Koloss, že celý starý zákon jsou stíny, ale PRAVDA je tělo /sarx/ Kristovo!
Tedy tradice sem i tam...vše je marné a pomýlené
Jinak všichni apoštolové kázali nejen v synagogách, ale i po domích a to KAŽDÝ DEN!
Tam jinak v problematice vidím i pohrdnutí spásou z kříže a celým plánem spasení, kterýžto Kristus jako Žid se narodil pod zákonem a naplnil ho na svém těle, když se sám stal tím prokletím!!!
Takže jestliže jsou přijati i pohané /zázrak spásy/a mohou být přijati za syny, čímž ty ze židú neustále žel iritují a líbáním svitků to nedoženou!
 Tedy mi z celého uměle vytvořeného problému vyplývá zase člověčina a přitom Písma Sv jsou nekompromisně jasná! Jen skrze KRISTA!!! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Pátek, 19. březen 2010 @ 09:17:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno,je sice pěkné se odvolávat na Krista,ale podstatnější je pochopit jeho slova a význam jeho příkladu o následování a zapření sebe.Tato tvoje slova však naznačují,že nemáš ani ponětí o tom co je "věřít" Bohu>která nějak nepřekáží četným porodům a mohutnému plození...<Nechci se zastávat Willyho jehož bludná cesta je zřejmá a pokázaná.Tvoje spoléhání se na sebe ti přinese při zaklepání na významné dveře tuto odfpověď"...jděte ode mne,kdo se dopouštíte nepravostí"
Zřejmě budeš plakat mezi těmi co budou skřípat ....,ale už bude pozdě.Je sice dobře,že jsi zavrhla adventisty s jejich E.W.,ale zůstala jsi na půli cesty,a to není dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 10:41:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
máš nakopnutou brňavku, adventisty Fabbe, že jsi tak smělým?!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Pátek, 19. březen 2010 @ 10:30:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že zrovna Tvoje odsuzování druhých by mohlo být nazýváno farizejským.....To, že je někdo v nevědomosti, neznamená, že nemá vztah s B-hem....Nesudtě abyste nebyli souzeni !!!!!!!!obzvlást když nemáte dostatečný rozhled
To , že někdo odpočívá v sobotu neznamená, že nezná odpočinek v Kristu.
To, že přišel Kristus nikdy neznamenalo, že by se měla Tora spálit a vykašlat se na všechno ....On Toru naplnil....
A to, že někdo dodržuje Toru neznamená , že nevěří tomu, že jen skrze Krista ....... jsi příliš tvrdá a kritická k lidem , kteréžto jsi nepoznala..... Pokud Ti přijde , že jsou tak mimo a strašní/mimochodem , kolik mesiánských osobně znáš????/možná by ses spíš měla za ně modlit a ne na ně plivat špínu.
Ano,kázali apoštolové neustále,ale ve skutcích je věta,že ušli jen tolik , kolik je dovoleno v sobotu!!!!!náhoda????
Proč Ti tolik vadí, že mesiánští stále dodržují Toru, pokud na tom nestaví spasení????


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 10:50:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
odsuzování není moje parketa, ale bludy poznám a mám ověřené SHORA!!! THORU nepálím, jsem za ní vděčná, NOVÁ SMLOUVA V JEHO KRVI je PRAVDA, nikoli návrat ke starému!!!!
Gal 6,15: "Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neprospívá, ani obřízka, ALE NOVÉ STVOŘENÍ!!!!"
šalom


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:10:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano,pravda sestro Heluš.

Lukáš 22,20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“

Je opravdu hrozné pomyšlení na toho,kdo za nic nemá  krev nové smlouvy ,jíž byl posvěcen ,zneuctívá tím Božího Syna a vysmívá se tak Duchu milosti!!!   Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:36:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vlastíku, nevíte nic o tom, co si mesiánští myslí o obřízce.... to , že jí praktikují , neznamená , že nemají za nic krev nové smlouvy.....prosím, přečtěte si to vyznání víry -ach joooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! já mám pocit , že neslyšíte ...že máte uši k neslyšení??????


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:59:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pocity stranou legendo,
co je psáno, to je dáno, a jedna legenda může říkat co ráčí, takhle to nedomluvíme...
KONEC ZÁKONA, slyšíš???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Pátek, 19. březen 2010 @ 16:47:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno,jak můžeš ty,která neumí přečíst text s objektivně,někomu kázat o smyslu psaného.Apoštol Petr jasně upozornil,že mnozí překroutí Pavlovy listy a ty mezi ně nesporně patříš,jak dokazují tvé zcestné závěry.Kdejaký hlupák si myslí,že bez Boží pomoci může pochopit Boží slovo.Byla jsi varována,toť vše.A co se týče Legendy,kterou napadáš,že mlží,tak věz,že její postřehy jsou oproti tvým solodní a rozumné,ale zřejmě závist je to co ti brání uznat nečí přednosti.A na závěr nesjem Adventista ani s nimi nesimpatizuji,takže mne nemá co brnět.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 17:19:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ausgerechtet, proč mě varuješ TY Fabbe?
protože jsi solidní a rozumný?...nebo mám uznat Tvé přednosti, jaké ty nebiblické?
a napadám koho, legendu, nesouhlas, ještě není napadání!
buď zdráv, obránče utiskovaných!!! studuj více Písma Svatá, ať víš co zastáváš


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: Fabb v Sobota, 20. březen 2010 @ 13:43:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno,nic ve zlém,chtěl jsem ti jen pomoci,jsi také utiskovaná,ale chceš-li zahynout:"stane se".
P.S.Dobrá zpráva,pokud dýcháš máš naději.
Fabb


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 08:22:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Fabbe,
zpět do doby zákona, mně, ani jiným, prosím nepomáhej, my jsme šťastni za plné osvobození od něho, skrze to slavné evangelium Kristovo, nelze konat oboje, spásné rituály a myslet, že jsou to svobody v Něm, které skutečně máme, tak mě nerač proklínati, přeji i Tobě h


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 23. březen 2010 @ 20:56:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš legendo opravdu jen pocit.

 Už se zde i kokhalo a nyní se jóódluje...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:50:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
br Vlastíku,
jestliže nás Pán posílá zvěstovat svobodu JEHO od zákona, kterému jsme zemřeli, tak chápeme, že Kristus je KONEC zákona k ospravedlnění všelikému věřícímu!!! Řím 10,4! a o nic jiného nikdy nešlo, když si někteří pletou trojandělské poselství jako evangelium spásy, tak co se na to dá říci?
Takže "judokřesťany" co to je? mimochodem znám jen Jehudim Mešiním- Židy Mesiánské, kteří mají potíže získat i občanství a práva ve státu Izrael, vím, že se o tom jednalo...mají i svojí společnost Netivyji, ale pohled židovské většiny je o něčem jiném a je to stále to talmudické, kdy Krista vaří ve výkalech a semeni a říkají mu Balaam!!! a to mám mnoho studentů, kteří jezdí do kibucu a vědí...
to co se tady propaguje, jako dodržování zákona v době milosti je protimluv a mnozí by si to měli ověřit SLOVEM!!!
Pán s Tebou bratře


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 23. březen 2010 @ 21:19:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán také s Tebou drahá sestro Heleno.
Ano,Kristus je KONEC zákona. Evangelium je o Boží milosti a Syn, plný milosti a pravdy vyhlásil nám léto milosti Hospodinovy.


 Zákoníkům: /Galatským 5,1-4/
1  Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
2  Slyšte, co vám já, Pavel, říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. 3  Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. 4  Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.
                                                                                   Zdravím a milost s námi sestro h.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 24. březen 2010 @ 09:07:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
díky,
osobně vidím tu propagaci a setrvávání starého v temném nepochopení a setrvávání v bludu pod záminkou osobních svobod a rozhodnutí, jako tvrdý útok na Krista i když je to zaobalené do prázdných lásky slov a vyznání, mě takhle obelhávali dlouhá léta a jak vidíš, obelháváni jsou další, kteří rituály obřezávání těla nepochopili, natož kudy a kam vede cesta;
chtějí vlastní Sión pro smrtelné tělo, asi natrvalo, někteří ho našli i na mapě, něco jako pozemský ráj u SJ, ti to říkaji na plná ústa, proto jim zde někteří jsou ochotní říkat křesťané /i bez Božství Krista/zde jen zázrak pomůže a o ten prosíme


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Pátek, 19. březen 2010 @ 13:33:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale vždyt oni žijí Novou Smlouvou.....tak jaký bludy máš furt na mysli? já mám pocit, že snad nečteš to , co píšu? znáš ty lidi , víš jak žijou? Tady jsem už to jednou dávala přímo v této diskuzi-ale asi jsi to nečetla tak znova-zde je vyznání víry Mesiánských židů http://golias.webgarden.cz/file/2054975 a prosím, abys mi konkrétně napsala , co z tohoto vyznání považuješ za bludy, které Ti byli  ověřené SHORA!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 20. březen 2010 @ 10:19:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milá lergendo,
tak, kde jsou napsané ty počty kroků popsané v Novém Zákoně ve Skutcích apoštolů, které mají cos dokazovat, jako třeba dodržování  starého nenaplněného sabatu, hledala celá moje rodina a bratří a nic ...
Nepravdivé výroky udusávají čisté pravdy Písmem Svatých na jejichž pochopení jsme měli cca 2000 let a stále podle Fabba a Tebe nechápeme to, co nám Kristus daroval?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Sobota, 20. březen 2010 @ 18:35:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě jednou Tě žádám, abys komentovala to vyznání víry-kde tam čteš bludy ...pokud to nedokážeš...budu Tvé komentáře brát jako pouhopouhý kolovrátek naučených pár slov a ne jako ověřený shůry/jak si své znalosti nazvala/ A PAK SI MYSLÍM, ŽE diskuze mezi námi je jen ztrátou času-zatím jsi mi nenapsala bohužel nic nové-stále opakuješ jen pár vět....a nevyvracíš slovem moje...tak bych to v tom případě ukončila, ne?myslím to v dobrém...žádný útok:)
Zmínka o krocích je ve skutcích 1:12


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: legenda v Sobota, 20. březen 2010 @ 21:29:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ted jsem narazila na nějaký komentář o Tvé minulosti u adventistů-myslím, že ted již chápu , proč si nerozumíme....já zase žila dlouhodbě v sektě, kde hlásali to, že židé jsou zavržení a všichni křestani/no teda vlastně křestani z té sekty, protože jedině  mi jsme opravdu pracovali na b-žím díle/ jsou dědici zaslíbení v Bibli místo nich a že koncentráky byl trest za to , že ukřižovali Ježíše.Jenže pak mi zrovna židé pomohli v duchovní oblasti. A tak jsem byla nucená svoje naučené názory opravit.... prostě asi jak řekl Pavel, že každý máme jen část poznání... 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 21. březen 2010 @ 09:53:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj legendo,
díky za verš, který nám křesťanům nikdy nepřišel jako pobídka k nějakému rituálu, mně osobně stačí výtahy, které zastavují v každém patře, aby se nemusel mačkat knofík, jaká to nevíra...
moje minulost je za mnou a díky Pánu, mám i poučení na které ohledně dodržování starého nezapomínám a vděčná Pánu za osvobození i od těch kroků, které jsou popisné před vylitím Ducha Svatého Letnic!
 To staré jsou stíny, jak je psáno v Koloss 2,16.17; Nikdy jsem nepochybovala, že Pán i apoštolové jsou původem těla, narození pod zákonem a sem tam pro strach ze Židů, nebyla to legrace šlo o život, se, ale pouze ze strašného strachu lidského, oddělovali! vis Petr a konfikt s Pavlem! naštěstí vyřešený!
Být narozen z Ducha je o něčem jiném a věčném a hlavně NOVÉM, již nemusíš za stany jako nečistá, byť jsi ženou...V případě, že Ti evangelium spásy a osvobození od zákona starého připadá nudné, tak tedy vzáj komunikace se míjí...
a evangelium spásy a záchrany je opravdu hodně "staré", ale díky našemu Pánu stále aktuální! tak to povídej popravdě těm ze Židů, se kterými máš co do činění, i já tak dělám! často marně...
rituálky jsou pro mnohé a mnohé, kteří si i na židovské hrají, spásotvorné a živý Kristus pohrdán a např ti zmínění adv ho v rámci věci, nechali klidně zemřít VĚČNOU SMRTÍ!!! Jak vzdálené pravdě, jak hrozné!
nevím v jakém jménu Tě drželi, ale pokud se Žid nestane "jen" křesťanem, tak jede na vedlejší kolej, o tom je právě to vzácné evangelium záchrany od stínů ke skutečnosti, neb přenesení zákona NASTALO!!! a ostatní je marnost k nasycení těla, bez věčného prospěchu čti Koloss 2,23!
zdravím Tě


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 21. březen 2010 @ 10:22:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ahoj legendo,
díky za verš, který nám křesťanům nikdy nepřišel jako pobídka k nějakému rituálu, mně osobně stačí výtahy, které zastavují v každém patře, aby se nemusel mačkat knofík, jaká to nevíra...
moje minulost je za mnou a díky Pánu, mám i poučení na které ohledně dodržování starého nezapomínám a vděčná Pánu za osvobození i od těch kroků, které jsou popisné před vylitím Ducha Svatého Letnic!
 To staré jsou stíny, jak je psáno v Koloss 2,16.17; Nikdy jsem nepochybovala, že Pán i apoštolové jsou původem těla, narození pod zákonem a sem tam pro strach ze Židů, nebyla to legrace šlo o život, se, ale pouze ze strašného strachu lidského, oddělovali! vis Petr a konfikt s Pavlem! naštěstí vyřešený!
Být narozen z Ducha je o něčem jiném a věčném a hlavně NOVÉM, již nemusíš za stany jako nečistá, byť jsi ženou...V případě, že Ti evangelium spásy a osvobození od zákona starého připadá nudné, tak tedy vzáj komunikace se míjí...
a evangelium spásy a záchrany je opravdu hodně "staré", ale díky našemu Pánu stále aktuální! tak to povídej popravdě těm ze Židů, se kterými máš co do činění, i já tak dělám! často marně...
rituálky jsou pro mnohé a mnohé, kteří si i na židovské hrají, spásotvorné a živý Kristus pohrdán a např ti zmínění adv ho v rámci věci, nechali klidně zemřít VĚČNOU SMRTÍ!!! Jak vzdálené pravdě, jak hrozné!
nevím v jakém jménu Tě drželi, ale pokud se Žid nestane "jen" křesťanem, tak jede na vedlejší kolej, o tom je právě to vzácné evangelium záchrany od stínů ke skutečnosti, neb přenesení zákona NASTALO!!! a ostatní je marnost k nasycení těla, bez věčného prospěchu čti Koloss 2,23!
zdravím Tě


]


Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: baraba (vavicek@seznam.cz) v Čtvrtek, 25. březen 2010 @ 11:06:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, je to tak, adventisty bych však věroučně vnímal   jako pojítko (most)  židovství a křesťanství. Jsou jistě i adventisté  dodržující zákon boží mocí.    papa


]


Re: Re: Re: Re: na téma židokřestané (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 26. březen 2010 @ 06:41:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý barabo,
nevím jak vnímáš Boží moc, ale to jediné přemostění a přechod ze Starého do Nového je Ježíš Kristus!
Pokud jde o věrouku a dogmata adventistů, původem pocházející z pera EGW a pokračujících plagiátorů, tak to vidím jako absolutní temnotu s vedlejšími, nedozírnými účinky;
to by pro Tebe mohli být tím mostem i Mormons a SJ, nebo Křesťanská věda s Mary Baker...a že jsou to velcí výtečníci, to mi můžeš věřit;


]


Stránka vygenerována za: 0.47 sekundy