Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 382, komentářů celkem: 420810, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 309 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114876195
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´
Vloženo Pátek, 16. září 2011 @ 08:59:52 CEST Vložil: Olda

Studijní materiály poslal kabrtdaniel

aneb O čistém a nečistém v Novém zákoně

Naši přátelé a známí z různých denominací a církví často tvrdí, že Nový zákon zrušil platnost starozákonních předpisů o rozlišování mezi čistou a nečistou stravou. Je tomu skutečně tak?


Je nabíledni, že Kristův kříž jednoznačně zrušil ceremoniální zákon, tzn. všechny kultické předpisy (Ef 2,14-18). Jak jsme však studovali v minulém článku, zákony o čisté a nečisté stravě nejsou součástí kultických předpisů, protože jejich povaha je jiná. Souvisejí s teologií stvoření a novým stvořitelským řádem po potopě. Protože Bůh je náš Stvořitel (a to platí jak ve Starém, tak v Novém zákoně) a navíc i náš Vykupitel, respektujeme jeho stvořitelský řád. Proto přijímáme jeho doporučení ohledně vhodné stravy (přičemž ideálem zůstává situace ráje) a vzdáváme se toho, co podle jeho rozhodnutí k jídlu vhodné není. Protože víme, jak je moudrý, dobrý, laskavý a spravedlivý a že nám zaručuje pravou svobodu, podřizujeme se dobrovolně pod jeho nadvládu. Tím, že něco jíme nebo nejíme, vlastně vyznáváme, že Boha uznáváme za svého svrchovaného Pána. Akt jedení se tak stává vyznáním naší víry.

Podívejme se však trochu blíže na dvě až tři místa v Novém zákoně, která se nejčastěji citují v souvislosti s tvrzením, že starozákonní předpisy o čistém a nečistém jídle v novozákonní době již neplatí.

„Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." (Sk 10, 9-23)


Petr měl vidění. Z nebe sestupovala veliká plachta, v níž byla nejrůznější zvířata, i divoká zvěř, plazi a ptáci. Tu uslyšel hlas, který mu přikázal: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr s rozhodností odpověděl, že ještě nikdy nejedl nic, co „poskvrňuje" (koinos)  a „znečišťuje" (akathartos).  Na to mu hlas řekl: „Co Bůh prohlásil za čisté (katharidzó), nepokládej za nečisté (koinoó)." Tato scéna se opakovala třikrát (viz Sk 10,9-16).

Petr okamžitě nepochopil, co toto vidění znamená. Čteme, že o tom „úporně přemýšlel". Proč se Petr zdráhal jíst „čistá zvířata" z plachty? V čem byl pro něj kámen úrazu? Abychom pochopili jeho problém, je třeba se podívat do originálního řeckého textu, protože překlady často nevystihují důležité významové odstíny jednotlivých slov.

Klíčem ke správnému pochopení zmíněného biblického oddílu je povšimnutí si rozdílu v užívání termínů „koinos" a „akathartos". Ačkoli mají podobný význam, nejsou to synonyma (slova stejného významu), jak by se na první pohled mohlo zdát. Zatímco akathartos znamená „nečistý", koinos má význam „obecný", „znečištěný", „poskvrněný".

Aniž bychom se pouštěli do hlubokých jazykových rozborů těchto biblických výrazů, je třeba vědět, že slovo koinos označovalo specifickou kategorii znečištění v judaismu. Podle této rabínské koncepce, „obecného", nebo „znečištěného" se „čistá věc" nebo „čistý člověk" stali „znečištěnými" kontaktem s nějakou kulticky nečistou věcí nebo nečistým člověkem, tj. pohanem. T. C. Smith píše: „Oddělování se v judaismu stalo tak striktním, že od pohanů se nemohl kupovat olej, chléb, mléko a maso. Jíst pohanské jídlo bylo ohavností, avšak ještě horší bylo jíst v domě pohana." Tato judaistická koncepce, vytvořená v intertestamentální době (tj. v období mezi sepsáním poslední starozákonní a první novozákonní knihy, ovšem nemá nic společného s biblickým starozákonním učením o čistém a nečistém, podle něhož se člověk ani čisté zvíře nestali nečistými nebo znečištěnými běžným kontaktem s nečistým zvířetem (pouze zdechlina znečišťovala). (Septuaginta, řecký překlad hebrejského starozákonního textu, nepoužívá pro překlad hebrejského „chol" („obecný", „znečištěný") výraz koinos, nýbrž slovo s obdobným významem bebélos.) Podle rabínské představy však byla čistá zvířata, která se dostala do kontaktu se zvířaty nečistými, znečištěná, obecná (koinos). Co to znamená v příběhu, který čteme ve Sk 10?

Podstatu problému velmi trefně vystihuje významný britský novozákoník F. F. Bruce: „Petr byl pohoršen nesvatou směsicí čistých a nečistých zvířat." Podle tradičního židovského chápání nemohl jíst žádné ze zvířat v plachtě, protože i čistá zvířata byla nyní znečištěna kontaktem s nečistými živočichy a stala se poskvrněnými (koinos).

Co Petr považoval za „poskvrněné", „znečištěné", a tudíž nevhodné k jídlu? Byla to čistá zvířata, která přišla do styku se zvířaty nečistými. Pouze „čisté" se mohlo stát „znečištěným" (koinos), a to jen prostřednictvím nečistého zvířete. Je významné, že hlas z nebe ignoroval Petrovo chápání (tuto judaistickou kategorii) o „znečištění čistého prostřednictvím styku s nečistým". Kdyby Kristův kříž odstranil rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty, musel by znít biblický text jinak. Hlas z nebe by musel říct: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté (akathartos)." Jenže v textu není použité slovo akathartos, nýbrž koinos! Proto jedině správný překlad Sk 10,15b zní: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za poskvrněné (znečištěné)" - tedy ne „za nečisté", jak nesprávně uvádí jak český ekumenický překlad, tak i Bible kralická. Pro Petra nebylo snadné pochopit tuto Boží lekci. Čistá zvířata ve vidění představovala židy, nečistá pak pohany. Židé si mysleli, že už pouhým stykem s pohany se znečišťují, a tak se společenskému kontaktu s nimi vyhýbali. Proto když římský setník Kornélius (pohan) poslal k Petrovi své služebníky (pohany), Petr nebyl připraven je přijmout. Bůh musel přesvědčit první křesťany, kteří byli židé, že Kristus zbořil lidské bariéry ve vztazích mezi lidmi, a že se žid může svobodně stýkat s nežidem. (Něco jiného je přijímat hříšné pohanská zvyky!) Po usilovném zvažování Petr porozuměl naučení, které mu Bůh musel několikrát opakovat, aby byl s to je přijmout. Teprve když se stal svědkem toho, jak Duch svatý naplnil pohany, byl ochoten se s nimi plně ztotožnit (Sk 10,44-48; 11,17.18)

Následujícího dne po vidění šel Petr do Cesareje navštívit Kornélia, jeho příbuzné a přátele. Na uvítanou jim řekl: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje." (Sk 10,28) Takto vysvětlil, jak si své vidění vyložil. Bůh mu zjevil, že styk s pohany ho nemůže znečistit. Když chtěli slyšet poselství o pravém Bohu, Petr prohlásil: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří, a činí, co je spravedlivé." (Sk 10,34.35)

Později Petr vysvětloval apoštolům v Jeruzalémě, jak pohané přijali Boží slovo na základě toho, že mu Duch svatý řekl, aby „bez rozpaků šel s nimi" (Sk 11,13). Teprve po této mimořádné Boží intervenci se prvokřesťanská církev, kterou tvořili zpočátku jen křesťané židovského původu, otevřela misii a byla ochotna zvěstovat evangelium pohanům, protože prostřednictvím tohoto názorného poučení první křesťané pochopili, že Bůh přijal pohany, a proto  je i oni mají přijímat. To je pravý smysl Petrova vidění, jak mu porozuměl sám apoštol a spolu s ním i celá církev. Netýká se stravy, nemluví o tom, že by Bůh prohlásil v novozákonní době nečistá zvířata za čistá, a tedy vhodná k jídlu. Bůh použil hluboce zakořeněnou judaistickou představu o znečišťování čistého při styku s nečistým (alegorický výklad čistých a nečistých zvířat byl poprvé uveden na začátku 2. století př. Kr. v Aristeově dopise Filokratovi) k tomu, aby ukázal, že židé se mohou svobodně stýkat s pohany a vytvářet s nimi společenství. Problémem byla směsice čistých a nečistých zvířat. Tuto kategorii v symbolickém užití evangelium jednoznačně škrtá. Očištění se netýkalo nečistých zvířat, jejichž přirozenost by pak musela být změněna, nýbrž čistých zvířat, která byla znečištěna stykem se zvířaty nečistými. Tuto lekci mohl Petr pochopit jen díky tomu, že rozdíl mezi čistým a nečistým existoval i v novozákonní době. Důsledkem bylo, že ačkoli Žid zůstane Židem a Říman Římanem, od této chvíle se mohou svobodně stýkat a pěstovat sociální a náboženské kontakty, aniž by se tím věřící ze židů poskvrnili. Tento společenský styk umožnil začátek zcela nové fáze v dějinách křesťanské církve.

„Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit." (Mk 7,1-23)

Abychom správně pochopili tento oddíl Písma, musíme si uvědomit souvislosti Ježíšovy diskuze s učiteli zákona. Ježíšův spor se zákoníky a farizey popsán v Mt 15,1-20 a Mk 7,1-23 se týkal legalistických kultických skutků. Kristus nediskutuje o čistých a nečistých zvířatech/jídle. Jeho učedníci nejsou nařčeni z toho, že jedí nečistý pokrm. Jídlo, které jedli, bylo čisté. Problémem zde není otázka jedení masa. Řecký text jasně říká, že učedníci jedli chléb (artos). Později se v textu mluví o pokrmech (brómata). Podle Bible slovo „pokrm" (bróma) odkazuje na jakýkoli druh jídla, masité i nemasité. Pouze kontext rozhoduje o tom, o jaký pokrm se jedná (viz např. Mt 14,15; L 3,11; 9,13; J 4,34; Ř 14,15.20; 1 K 3,2; 6,13; 8,8; 10,3; 1 Tm 4,3; Žd 9,10 atd.). Otázkou tedy není, zda se má rozlišovat mezi čistým a nečistým masem, nýbrž jaká je funkce jídla jako takového, kdy je zahrnut jakýkoli druh pokrmu (maso čistých zvířat i potrava nemasitá).

Znečištěné (koinos) byly ruce učedníků, nikoli jejich pokrm. Celý spor se točil kolem tradice starších (Mk 7,5.7-9). Jídlo, ačkoli čisté, bylo podle jejich představy znečištěno, protože učedníci si před ním obřadně neumyli ruce. Kristus zde nemluví proti hygienické zásadě, že před jídlem je třeba umýt si ruce. V sázce tu nebyla zdravotní zásada, nýbrž lidská rabínská tradice, která nařizovala „obřadní umývání rukou", na které někdy stačila voda, která se vešla do ořechové skořápky.

Ježíš odmítá tato lidská ustanovení a nařízení. Tvrdí, že jedení „znesvěcujícíma, to jest neumytýma rukama", (Mk 7,2) člověka neznečišťuje a neposkvrňuje. Dotyčný člověk zůstává čistý. Ceremoniální umývání rukou nemá pro věřícího význam, protože nebylo nikdy požadováno Bohem. Podle evangelisty Matouše Ježíš celou diskusi uzavírá slovy: „Jíst neumytýma rukama člověka neznesvěcuje." (Mt 15,20)

Zákoníci a farizeové byli posedlí strachem z vnějšího, rituálního znečištění. Jejich náboženství bylo formální, založené na skutcích. Snažili se „dělat věci". Ježíš se je snaží vést k nitru. Obrací jejich náboženství naruby, když prohlašuje: „Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha... Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka." (Mk 7,18-23) Vnější, fyzická, kultická nečistota není smrtelná, ale vnitřní nečistota dokáže zabíjet a duchovně opravdově znečišťovat. Nejvíce záleží na životním postoji.

Ježíš volá k náboženství srdce. Nejpodstatnější v životě není to, co člověk jí (třebaže je to důležité, nikoli však prvořadé), nýbrž to, co je v jeho srdci. Jeho vlastní mysl, nikoli obsah jeho žaludku, je opravdovým nebezpečím pro člověka. Hřích pochází z člověka samotného, z jeho nitra, a ne z jeho okolí. Nezáleží tolik na druhu jídla, jako na vztahu k němu. Tuto pravdu Ježíš vysvětluje. Nehovoří o fyzickém či rituálním znečištění. Netvrdí, že člověk může jíst (a pít) cokoliv. Fyzicky nám mohou některé „nečisté" věci uškodit nebo dokonce zapříčinit naši smrt (např. jedovaté plody nebo houby či zkažené potraviny). To však není předmětem Ježíšova rozhovoru. Kristus mluví naopak o nečistotě morální či duchovní, která má svůj původ v našem myšlení. Zlo, hřích se rodí v srdci, v mysli člověka. Proto skutečným nebezpečím pro člověka je nečistá mysl a nečisté srdce.

„Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté" (Mk 7,19b)

Jak máme rozumět výroku, který je v českém ekumenickém překladu přeložen obratem „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté"? (Mk 7, 19b) Takto totiž toto místo překládají mnozí moderní překladatelé. Ovšem aby to mohli udělat, musí originální řecký text „katharizón panta ta brómata" doplnit a pozměnit. Tato řecká věta doslova přeložena zní: „Očišťujíc všechny pokrmy." Věrohodný je tedy kralický překlad „čistěci všeliké pokrmy", nebo text pod čárou v českém ekumenickém překladu „Tak se očišťují všechny pokrmy", i když je v něm přidáno slůvko „tak". Aby se řecký text dal přeložit „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté", musí se v něm provést tyto úpravy: (1) celé souvětí se musí ukončit za slovem „hnůj", (2) musí se přidat slůvko "takto", (3) musí se změnit význam slova „očišťujíc" (což je v řečtině přítomné participium) za „prohlásit za čisté" a (4) musí se změnit předcházející podmět (to znamená, že jím nebude obrazně vyjádřený proces trávení ( „zvenčí vchází... do břicha a jde do hnoje"), nýbrž Ježíš ze začátku 18. verše). To jsou poměrně velké zásahy do biblického textu, které moderní překladatelé provádějí, aby uvedený výrok dali do souladu se svou teologií a porozuměním.

S tím souvisí i otázka, kdo vlastně tuto větu pronesl. V případě překladu „Takto prohlásil všechny pokrmy za čisté" by se jednalo o vysvětlující poznámku evangelisty Marka, nikoli o součást Kristova výroku. Vykladači se přou o správné pochopení tohoto textu. Profesor Pokorný ve svém komentáři k evangeliu Marka zastává moderní překlad, i když připouští druhou možnou variantu: „Pravděpodobně jej musíme chápat tak, jak to naznačil ekumenický překlad: tak (tj. svým vysvětlením) očistil Ježíš všechny pokrmy... Chápat jako ironické pokračování Ježíšovy přímé řeči ve smyslu: tak se -očišťují- všechny pokrmy, je především z gramatických důvodů nepravděpodobné." Významný holandský novozákoník Herman Ridderbos však jednoznačně píše: „Někteří autoři překládají Mk 7,19b -Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté-, avšak katharizón (očišťujíc) se musí vzít jako pokračování ekporeusthai (ven vychází). Proces trávení je současně očišťováním pokrmů!"

Překlad „Tak se očišťují všechny pokrmy" není v rozporu se starozákonním učením o čistém a nečistém a evangelisté Matouš a Marek jsou v tomto případě v harmonii. Avšak ani když přijmeme moderní překlady, nedostaneme se, pokud jde o učení o čistém a nečistém jídle, při výkladu do úzkých, protože souvislost tohoto výroku se nedá přehlédnout. Jeho záměr je jednoznačný. Nic z toho, co přichází zvnějšku, člověka duchovně neposkvrňuje. Znečišťuje ho jen to, co je uvnitř. Ježíš jasně mluví proti kultickému, vnějšímu znečištění, i když to neznamená, že by byl proti zdravotním principům, jakým je např. umývání rukou před jídlem. Markovu poznámku bychom pak měli chápat ve smyslu: „Tak Ježíš prohlásil všechny pokrmy za (kulticky) čisté." Pokrm sám nemůže poskvrnit. Znečistit může jen nesprávný vztah k němu. Kristus nehovoří o jídle jako takovém, ale o způsobu jedení. Novozákoník R. Alan Cole ve výkladu Markova evangelia píše, že Ježíšovo učení je namířeno přímo proti rabínskému učení, že pro každé znečištění musí být vnější zdroj. Pro Krista však „zdroj nečistoty nebyl vnější, ale byl uvnitř člověka. Mezi těmito teologiemi existuje velká propast, tak jako mezi dvěma pohledy na hřích."

Co poskvrnilo (udělalo nečistým) Adama a Evu v ráji? Vlastní zakázané ovoce? Nikoli, i když bylo zakázané (nečisté). Znesvětil je jejich nedůvěřivý postoj vůči Bohu, jejich nesprávný vztah k tomu, co řekl Hospodin. To neznamená, že mohli jíst zakázané ovoce. Vždyť měli být totálně poslušní. Vnější čin je vždy výsledkem vnitřního postoje. Je to ovoce srdce. Není to nečisté jídlo, co způsobuje, že je člověk nečistý, ale je to jeho vztah, jeho postoj k němu.

Kristus jasně ruši rituální nečistotu, která vychází z věcí. Pravá nečistota vychází ze srdce. Nesprávný vztah k Bohu poskvrňuje. Hřích je ve své podstatě narušený vztah k Bohu. Ježíš takto posouvá myšlení zákoníků a farizeů z kultického zajetí k pochopení podstaty: zlo, duchovní znečištění pochází z nesprávného myšlení, z nesprávného vztahu, z narušeného postoje. Tam, kde je nesprávná životní orientace, je pak i nesprávná praxe a nevyvážený život.

„Nic není nečisté samo v sobě." (Ř 14,14)

Pavlovo učení o čistém a nečistém je v naprostém souladu s Ježíšovými postoji. Svým výrokem v Ř 14,14 „Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté" Pavel neprotiřečí Kristu a nepopírá platnost starozákonních předpisů o rozlišování mezi čistými a nečistými zvířaty. Když říká, že nic není nečisté samo o sobě, nepoužívá slovo akathartos („nečisté") - jak je nesprávně uvedeno v českém ekumenickém překladu i v Bibli kralické -, nýbrž slovo koinos („znesvěcené", „poskvrněné", „obecné"). Používá zde tedy stejný slovník jako evangelisté Matouš, Marek a Lukáš, pisatel Sk 10. Správný překlad Pavlova výroku zní: „.. nic není poskvrněné (znečištěné) samo o sobě..."

Jaký problém Pävel ve skutečnosti v Ř 14 řeší? Nejednalo se zde o maso nečistých zvířat, ale o maso čistých zvířat, která byla podle představ některých věřících znečištěna stykem s modlami nebo s nečistými zvířaty (která byla v pohanských kultech také obětována modlám). Pavel netvrdí, že žádné jídlo není nečisté (akathartos). Píše, že žádné jídlo není „poskvrněné" (koinos), tj. znečištěné kontaktem s nečistými zvířaty. Pavel takto odmítá judaistický princip znečištění stykem s modlami, a nikoli zákony o čisté a nečisté stravě. (O Pavlově učení na toto téma by ovšem bylo nutné pojednat mnohem obšírněji, než je v možnostech tohoto článku.)

V Novém zákoně nemáme žádné svědectví o tom, že by Kristus svou obětí na kříži zrušil zákony o čisté a nečisté stravě. Profesor Loyolské univerzity v Chicagu John J. Kilgallen ve svém článku „Všechno jídlo je čisté" tvrdí, že „nejprostší předpoklad, že Ježíš... přímo a explicitně zrušil (učení Lv 11 o čistém a nečistém), není opodstatněný". Na základě textů, které jsme prošli, se můžeme s tímto jeho výrokem ztotožnit (i když on sám se snaží nalézt alespoň nějaké nepřímé zdůvodnění pro všeobecně přijímaný názor, že v novozákonní době již není třeba se držet předpisů z Lv 11). Skutečně neexistují žádné teologické důvody, pro které bychom se měli vzdát rozlišování mezi čistou a nečistou stravou. Bůh je náš Stvořitel a zákony o čistých a nečistých zvířatech nespadají do kategorie ceremoniálních zákonů, protože neobsahují ceremoniální prvky očišťování, nečistota zvířat je přirozená a trvalá, tyto zákony neodkazují obrazně na Kristovu pozemskou službu a jejich počátek je ještě před Mojžíšem.

Apoštol Petr nabádá věřící k poslušnému následování Krista. Tuto svou výzvu zdůvodňuje přímou citací Lv 11,45, výroku, který uzavírá Boží poučení o čisté a nečisté stravě (!), v němž se hovoří o svatosti: „Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, kdo vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: -Svatí buďte, neboť já jsem svatý.- (1 Pt 1,14-16)

Kristus je nejen naším Stvořitelem, ale i naším Vykupitelem. Proto nás Pavel na základě celé teologie jídla (což je součást mnohem širší teologie stvoření) vyzývá: „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného dělate, všecko čiňte k slávě Boží." (1 K 10,31)

ThDr. Jiří Moskala; Advent 10/97


"„Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´" | Přihlásit/Vytvořit účet | 91 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Kojard v Pátek, 16. září 2011 @ 11:15:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co z toho plyne?
KojadRe: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 11:40:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že rozlišovat mezi čistými a nečistými zvířaty je závazné i pro křesťany. Viz výše.


]


Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 11:42:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Uvedl jsem to pod kategorii studijní materiály, takže z toho ani nic plynout nemusí. Jen vzdělávat. :-)


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Ferda (nmcoqi6@iol.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 10:44:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Tělo je chrám Ducha svatého...“Text se nepokouší formulovat předpoklad starosti o tělo,resp. učení o zdravé výživě. Mluví o tom,že my zde nejsme pouhý prach,ale forma,ve které má sídlit Duch svatý. Velmi těžko odsud budu vyvozovat,že já mám o tu formu pečovat,neboť celá myšlenková konstrukce by tak stála v kontrastu s Mat. 6,25-34. Cílem mého snažení nemá být dokonalá forma,ale Duch Boží přebývající ve mně.
***ferda***


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 12:22:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sám nevěříš tomu, co řílkáš. Kdybys se o své tělo nestaral, kdybys nejedl, nepil, nemyl se, nespal, tak zemřeš. Jakým chrámem pak Tvé tělo bude? Neříkám, že text o čistém a nečistém explicitně ukazuje na zdraví, spíše ne, nicméně když už se zde bavíme o zdravém těle, tak to je stejně důležité jako zdravý duch. Celý člověkův duchovní svět se odehrává v jeho těle. Chřadne-li tělo, duch s ním. A umírá-li člověk, jeho duc*****st spolu se vším, co k tomu náleží, ustává. Tělo člověka je stejně důležité jako jeho vnitřní procesy. A nad obojím je Duch Boží. Ten nabádá celou Tvou bytost (ducha i tělo) k širší křesťanské zodpovědnosti - nejen se modlit, vzdělávat a sloužit druhým, ale i starat se o to nejcennější, co Ti Bůh propůčil, Tvé tělo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 12:59:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Chřadne-li tělo, duch s ním.---

 Není to tak jednoznačné ,jak píšeš. - Tedy pravda.

Ž 73,26
  Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.


To nejcenější ,co nám Bůh propůjčil je duch ,kterého do nás vložil. Proč myslíš že je psáno: ‚Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil?‘
 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘  Co dává život, je tedy Duch, tělo samo nic neznamená.

                                                                            Myslím ,že to Ti chtěl br.ferda říct.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 17:13:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš samozřejmě pravdu, že to nejcennější na nás je Boží Duch v nás vložený. A ten dává zdraví kostem i mysli, neboť je Pánem nad námi. Ale tvrdí-li mi kdo, že se nechává vést Duchem a má své tělo v nevážnosti, nevěřím mu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pátek, 14. říjen 2011 @ 11:16:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, máš také pravdu,to nejcenější je Boží Duch do nás vložený, neboť ON jest pánem i nad sobotou...
Farizeové a zákoníci si také mysleli, že jen oni jsou znalci Písem a strážci poznání ,že  jsou vedeni Božím Duchem, měli i svá těla ve vážnosti, a vidíš ,  zase já takovým nevěřím.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 05. říjen 2011 @ 09:27:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vzdělávat se v adventismu, to by to s námi a s těmi novými co to čtou poprvé, dopadlo!
my máme nastudováno kábrte a Ty si lépe prostuduj třeba Skutkové 15 kapitolu, co, že mají křesťané v Kristu a hlavně z Ducha Sv narození dělat a co mají jíst!
Ty tu děláš propagaci adventismu a děláš to čím nejsi Bohem pověřen, tak si to nech laskavě do úkolků, tam možno propagovat čistou stravu bez omezení...
ještě zapomínáš  na originál adventismu a to jsou žoutek a cukr, které byly prohlášeny EGW za JED! natož, aby ses napil černého čaje, nebo neb černé kávy...
a kapky na kašel by měly být bez alkoholu, víš, když už, tak všechno v celé kráse milý kábrte!


]


Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 20. září 2011 @ 14:36:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kojad,co z toho plyne? Mnohými slovy autor článku vyjádřil to ,že "co Bůh prohlásil za čisté, je nečisté"!

Můžeme se tak dočkat i dalších článků,třeba o tom, že nenávidět budeš nepřítele svého a oko za oko,zub za zub, stále platí...;-)

A jako bonus  "evangelium o jednom dnu v týdnu".

Však varování před bludaři stále platí:/1. Timoteovi  4:3 /  Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 13:39:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V 1. Tim 4,1-5 se s největší pravděpodobností vůbec nejedná o judaismus, ale o počátky gnóze (viz. Tim 6,20), která zakazovala jak jezení masa, tak i manželství.


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Ferda (nmcoqi6@iol.cz) v Středa, 21. září 2011 @ 17:02:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
danieli

V zdravém těle ,zdravý duch - Tím chceš říct,že že lidé nemocní,postižení od narození nebo po úrazech nemají ducha Božího?
Co je důležité? Být zdravý a nemít Ducha sv. nebo nemocný a mít plnost Ducha sv.,viz ap.Pavel.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 18:59:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je také rozdíl mezi dchnutím života - veškerá naše citová, emocionální, intelektuální výbava, a Duchem Božím. Člověk tělesně nemocný je povětšinou i psychicky strádající. Duch Boží není složkou naší přirozenosti. A ten je nad obojím nad tělem i duší člověkovým. Správně by to tedy mělo znít s Božím Duchem zdravé tělo i duch, zkrátka celá naše duše.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 21. září 2011 @ 22:48:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Typicky pomýlený adventistický výklad.Pokud věříš v trojjediného Boha,proč chápeš člověka jen jako tělo a ducha?Člověk byl stvořený dle obrazu Božího a nesmrtelný.Bůh,co jednou stvořil,nikdy neodstvořuje(Kaz3:14).Ten kdo neuvěří v Krista,sám si vybírá svůj osud navěky a Ježíš na to opakovaně upozorňuje.Chápu,že je to adventistická disciplína-masakrování nepohodlných biblických veršů. Všechno ve stvoření ukazuje na trojjediného Boha (čas,prostor,hmota,atd.).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 23:49:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není typicky adventistický. A jestli je pomýlený, Bůh suď, protože já se třeba domnívám, že pomýlený je ten Tvůj. Např. jeden z největších evangelických teologů vůbec Heller to vykládal také tak. Je to totiž pohled biblický, narozdíl od nesmrtelnosti člověka, o které neni v Bibli ani jeden jediný verš. Mého průkazného materiálu jsou stohy a to jen v Bibli. Ale článek se týká něčeho jiného, proto je zcesty pod ním diskutovat o něčem nesouvisejícím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 00:16:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nesmrtelnost duše je běžné křesťanské učení.Dívím se,že se odvoláváš na Hellera,který vyučoval teistickou evoluci a tím pádem nevěřil fundamentálnimu výkladu Bible.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 09:24:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že je to běžné křesťanské učení ještě neznamená, že je správné. Najdi mi jeden verš o nesmrtelnosti člověka a uvěřím Ti.
I velikáni mají své mouchy. Nicméně literatura od Hellera je velmi hodnotná. Nevěřil-li v tělesnou existenci některých biblických postav, pak principům a zákonitostem v ní obsažených ano.


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 08. říjen 2011 @ 10:06:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ó nikoli, to jsou sekty zatracení mezi které se počítá i adventismus...


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 16. září 2011 @ 13:08:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...o čom to je,?....môže si dať na obed poslušný adventista bravčový rezeň alebo nemôže?...ak môže, tak prečo?....ak nemôže, tak prečo?

ivanpRe: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 13:29:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O Leviticu 11. kapitole. Většina adventistů nic vepřového nejí. Důvodem je, že se domnívají, že křížem zákony o čistém a nečistém nepozbyly svou platnost. Čteme o nich totiž už mnohem dřív, než byly znovu ohlášeny Mojžíšem a totiž v knize Genesis. Nemají nic společného s ceremoniální bohoslužbou, která celá ukazovala na pozemskou službu Kristovu, a byla tak Ježíšovo obětí zrušena. Domníváme se tak, že rozdělení zvířat na čistá a nečistá je stvořitelským aktem podobně jako rozdělení vody od vod, světla od tmy, či souše od vod. (stejné slovo "badal" - oddělit) O tom článek níže. Rozdělení na čistá a nečistá zvířata bylo známo již v době, kdy maso nebylo dáno za pokrm, tedy má ještě hlubší než stravovací význam.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Kojard v Pátek, 16. září 2011 @ 14:02:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ó ty falešné nauky lidské!


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 14:40:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vyčerpávající argumentace, dostals mě...


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 16. září 2011 @ 15:18:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přiznám se že to tak nevidím. Ta první námitka by podle mého názoru měla logický smysl tehdy kdyby byl apoštol Petr vyslán k Židům. Na nějaké místo kde žili ve společnosti pohanů a ledacos nepěkného od nich pochytili, například v Egyptě, na Kyrénském poloostrově (odtamtud přišel ten Šimon který jako jediný měl v předvečer svátku na sobě místo slavnostních šatů zahradnické "montérky" a proto ho Římani vybrali z davu aby pomáhal nést kříž) nebo kdekoliv v Římské říši. Petr byl ale vyslán přímo k té "nečisté" části plachty, k pohanům. Ve druhém případě tomu rozumím tak že když nic tak nic a ve třetím že je v důsledku jedno jestli je Pán Ježíš očistil nebo prohlásil za čisté. Bod číslo 4 viz 2 a 3. Ekumenický překlad mi připadá velice zdařilý, přestože se na něm podíleli převážně protestanti. Mimo jiné i proto že jich u toho bylo dost na to aby se znalci biblických jazyků z různých denominací navzájem ohlídali.
Na tom že někdo dodržuje dobrovolně některé věci nevidím nic špatného. Adventistky například považuji a slušně a zároveň i hezky oblečené ženy přirozeného půvabu s krásnými dlouhými vlasy, nezničenými různými pochybnými úpravami. U toho jídla je ale stejně otázka jak moc to dneska někdo kromě nejortodoxnějších Židů a muslimů opravdu dodržuje. Jestli někdo kromě vepřového také dává pozor aby například nepojedl například kapra naháče, nebo jakoukoliv rybu s ploutvemi ale bez šupin a jak moc dodržuje rituální vypouštění krve při porážce. Obojí dělají někteří muslimové i v naší zemi. Nejenom že nejedí vepřové ale ovce si jezdí k chovatelům zařezávat sami  a je to prý velice dobrý obchod když jim to někdo dovolí.Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 16:57:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K tomu prvnímu, zajímavý postřeh. Mluvil-li by tedy Bůh o Židech, jakožto (v jejich představě) poskvrněné skupině (čistá zvířata na plachtě) ve styku s pohany (nečistá zvířata na plachtě), dává celý příběh ještě lepší smysl. Bůh by tak sám mísil židy s pohany a chtěl tímto zjevením říct, že žid se stykem s nimi neposkvrní. Proto když říká: čisté nepokládej za poskvrněné, nemluví tím o pohanech, ale o Petrovi samotném ve styku s pohanem. Petr tím pochopil, že se neposkvrní i když bude v (jeho představě) v nečisté společnosti.

Zadruhé, k tomu nic, nebyla-li nečistá zvířata mezi židy vůbec brána jako pokrm, nýbrž jako něco nečistého (podobně jako třeba lejno), je pochopitelné, že ničím, co vchází do úst, nemyslí něco, co do úst nepatří.

To třetí si nejsem jistý, jestli jsi pochopil dobře. Slovo "očišťujíc" se v tomto výkladu vůbec netýká Ježíše, ale procesu trávení, ekporeusthai (ven vycházet). Očišťujíc by se tak vázalo k tomuto slovesu a mohlo tak zůstat součástí Ježíšova výroku, zatímco v našich překladech se jedná o doplňující Markovu vsuvku. Dá se to tedy chápat jako ironická Ježíšova poznámka, že není potřeba obřadné omývání, které Bůh nikdy nenařídil, že si to jaksi trávicí trakt přebere sám.

Bod číslo 4 opět neobsahuje slovo nečisté, ale poskvrněné. Nic tedy není poskvrněné samo o sobě. Ale chápu-li něco jako poskvrněné, je to pro mě poskvrněné.

Co se té krve týče, že jí nemáme požívat, Nový zákon výslovně opakuje.

Sk 21,25  Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva.“


]


Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 17:02:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak jsem Ti zapomněl poděkovat za rozumnou reakci. Je to pro mě obohacením slyšet Tvé názory.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: MartyR v Neděle, 18. září 2011 @ 23:23:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
    Sk 21,25  Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva.“

    Sám jsi to napsal,tak proč adventisti neustále všem vnucují svůj pohled.Chceš-li dodržuj to,ale nevnucuj ostatním.
     Jeden kamarád od adventistů mi řekl,že tento verš nechápe.A co je na něm nepochopitelného?Nesedí do oficiálního učení CASD,to je celý problém...]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pondělí, 19. září 2011 @ 01:05:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
On nám to, Danek, nevnucuje, on nám chce jen naznačit, že pokud to nebudeme dodržovat taky, pak nejsme skuteční Boží ctitelé, jsme nevěrní a neposlušní a nakonec skončíme v pekle, pokud se včas nevzpamatujeme... On to v podstatě myslí dobře, ale má to bohužel jedno ALE...:-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: MartyR v Pondělí, 19. září 2011 @ 07:16:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Písmu je jeden nádherný příklad toho,že pokrmy nejsou tím co nás znečišťuje.Když se prorok Eliáš živil tím,co mu přinesl havran-nečisté zvíře.Ve Starém Zákoně,nemyslitelné...A ejhle,tady to jde.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. září 2011 @ 11:49:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je důkaz toho, že jídlo nemůže být poskvrněno nečistým. On nejedl ty havrany, ale to co mu přinesli.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 19. září 2011 @ 10:23:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventisté na věčné odloučení člověka od Boží lásky v pekle,nevěří.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 00:14:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventisté jistotu spásy a spasení z milosti pouhou vírou neučí, pokud je mi známo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 09:10:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není Ti známo. Spasení pouze z milosti je jeden z věroučných bodů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 20:43:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výborně. To mám radost. Inu, máš jistotu spasení?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 21:42:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 21. září 2011 @ 19:26:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je milé překvapení. Je to opravdu vaše oficiální učení? To je nejspíš nějaká novinka, protože já mám docela problém s bývalými adventisty, kteří o jistotě spasení nic nechtějí slyšet a ty, kteří tu jistotu mají, tak jsou podle nich ve velkém bludu a sebeklamu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 20:17:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou tací. Není to součástí 28 věroučných článků, které dělají adventistu adventistou, tedy na to může mít každý adventista jiný názor... Já osobně také nemám rád chlubení se jistotou spasení od těch, jejichž život je plný nenávisti, nevěr atd.. Myslím, že mít jistotu spasení nese určitou zodpovědnost před Bohem a spasený člověk takto nejedná. Proto je tato otázka velmi kontroverzní. A jestli budu spasen nebo ne, nechávám ve svém učení na Bohu. Ne proto, že bych nevěřil, že spasen jsem, ale aby má slova učila lidi k obrácení a nechlácholila je, že je to tak v pořádku, jak to dělají. Ne každej, kdo se spasením chlubí skutečně spasen bude.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 08. říjen 2011 @ 11:32:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
zvrácené adventní doktríny, které napodobují židovstvo sinajské, se nám pokouší namluvit, že mluví o tom nejen co pro židy, ale také co bylo v ráji a co pro křesťany možná ty adventně stižené; dokonce milost nám chtějí podat ve svém malém světle! a to tak, že nás na konci našich fyz životů nechají zanihilovat, čili nás poslat do NEEXISTENCE! milost nemilost, žádné evangelium, které Ti zaručuje již NAVŽDY s Kristem, kdepak, pěkně šupky do NICOTY!
Škoda, že jsem ve chvíli co se tu ventilovalo adventně, byla mezi jinými, kteří také uctívají cos až moc tedy své mučedníky a mají je v Pecerské lavře Kijeva k nahlednutí, uctívání i k exorcismu...mají tam "mumie" teplé ruce a z hlavy jim sem tam kape vzácný olej, no jsem z toho paf ještě teď a to je lavra pro pro pravoslavné nějaký pojem, jako EGW pro adventní!
a všechny ty dlohovlasé přirozené adv krasavice, mají většinou poruchy příjmu potravy, právě z naordinovaných whiteovských diet!   

 


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. září 2011 @ 11:48:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsem níkdy neřekl. Chtěl jsem tím říct, že pohané z křesťanů byli židy na počátku křesťanské éry vyučováni Tóře. Byli na začátku cesty a kromě těch zákonů, které explicitně ukazovaly na Kristovu službu, měli být všem postupně naučeni. Ne naráz, aby neztratili ze zřetele Krista a nebyl jimi tak zastíněn. To však neomlouvá stagnaci, kterou křesťané distancováním se od židů ve čtvrtém století učinili. Nejenže tím byla zasažena rána křesťansko-židovskému dialogu, ale ochudila obě strany tak fatálně, že bezzákonní křesťané byli schopni např. holocaustu a v takovémto "světle" nebyli židé ochotni přijmout svého mesiáše. My jsme to zpackali! Adventistům byla od Boha dána role "mostu" mezi oběma Božími svědky. Protože židé bez Krista, jsou na tom stejně špatně, jako křesťané bez zákona.

Zjevení Janovo 15:2 A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili nad šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží. A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi všech svatých.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 00:54:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je sice pěkné povídání, ale ze skutků Zákona nebude ospravedlněn NIKDO. Vy stále nechápete, co jsou skutky Zákona a co skutky víry, vy to pokládáte za totožné, což je ovšem velikánský omyl, který s sebou nese určité následky...

KONEC ZÁKONA JE KRISTUS! Chápeš, co znamená zemřít Zákonu a být živý Bohu? Nevadí. Já jsem to taky dlouhou dobu nechápala. Naším Zákonem je Kristus, proč se stále poddáváš těm chabým principům - nesahej, neokoušej, ani se nedotýkej!?

Povězte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem, nenasloucháte snad Zákonu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 09:23:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdo tu říká, že bude ze skutků Zákona ospravedlněn? To přece vůbec nesouvisí. Spaseni jsme milostí a zákon je norma našeho života, která z toho jaksi pramení. Skutky víry je mnohem víc než pouhý Zákon, nicméně je tam zahrnut. Proč adventisté nejedí vepřové? No z víry, že to je u Boha správné.

Vůbec tomu nerozumíš. Nová smouva, kterou starozákonní lidé měli úzce spjatou s přicházejícím mesiášem, byla vepsání zákona do našich srdcí. Ne zrušení zákona, ale postoje k němu. Napíšu na to článek v blízké budoucnosti.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Úterý, 20. září 2011 @ 15:44:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud nepřijmeš,že Zákon byl na kříži dovršen,de facto neuznávaš právo a moc Ježíše to udělat a tím ani nevěříš,že Kristus je Jahve - Bůh Starého Zákona.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 10. říjen 2011 @ 11:23:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
správně studente a na to Ti trojičář adventismu, asi NEODPOVÍ


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 21:29:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Normou našeho života není zákon, ale Kristus, což je něco mnohem vyššího. Dodržování nějakého přikázání Staré smlouvy není skutek víry, ale skutek zákona. To, že člověk věří, že to má dodržovat, to neznamená, že je to skutek z víry (nakonec farizejové taky věřili, že to mají dodržovat). Tedy té víry, o níž mluví Pavel a kterou po nás chce Bůh - mějte víru v Boha (nikoliv v Zákon). Zákon nebyl zrušen, zákon samozřejmě platí, jen my jsme mu zemřeli. V našich vnitřnostech však působí jiný zákon, než ten ze Sinaje - zákon Ducha života.

Pokud chceš napsat článek na téma zákona, tak napiš něco o zákonu Ducha života a co pro Tebe znamená chození duchem, co znamená upevňování se v milosti. Omílání Staré smlouvy (Desatera apod.), která s námi už nemá co dělat, už tady bylo.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 22:38:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A bude stále. Jak už jsem psal, nově obrácení křesťané z pohanů byli židokřesťany vyučováni Tóře. U židokřesťanů mimochodem zřeknutí se zákona Staré smlouvy ani po Ježíšově ukřižování nepřipadalo v úvahu. Po pohanech bylo na počátku požadováno podle židovské tradice jen to minimum, které bylo požadováno i po hostech ve starém Izraeli. Člověk pak byl vzděláván v Tóře a učil se novým Božským principům v ní obsažených. Host se nadále mohl rozhodnout, jestli se nechá obřezat a stane se tak rovnoprávným židem. Proto je v Novém zákoně tak frekventovaně řešena otázka obřízky, jíž se každý pohan mohl stát Abrahamovým dědicem, součástí Izraele. Srdce obřezané vírou se pak stalo dostačujícím argumentem pro přijetí pohanů i bez obřízky. Nicméně stále byl křesťan zcela závislí na svém starším bratrovi židovi, kterému byly Bohem svěřeny morální, etické, duchovní poklady v podobě Zákona. Je to Kristus, kdo vydal Zákon a kdo jej dodržel. Je tedy zcela nesmyslné mluvit o Kristu na úkor Zákona.

Stará smlouva je nádherná. Slova jako "omílání" spojována se studiem knih inspirovaných samotným Bohem mi přijde skoro jako rouhání. Jestli s námi už Stará smlouva nemá co dělat, pak běda nám! Chození duchem? To je pro mě celý můj život. Ať, dýchám, jím, miluju, modlím se, či se vzdělávám v Písmu. Je to můj vztah s Bohem, ke kterému patří proměna mého starého já nejen abych stále opakoval, že žiju v Duchu, ale aby to mělo i nějaký praktický důsledek do mého života. Bůh s námi nejedná jen v duchovní rovině. On je i Bohem našich těl. A nejen na co myslím a jak co prožívám je puzení jeho Duchem, ale i co dělám a co si dávám do úst.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 21. září 2011 @ 20:13:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen tak mezi námi, jak s takovým přístupem vůči Zákonu vycházíš s apoštolem Pavlem? Ten, kdyby si tohle přečetl, tak by se nestačil divit. Tohle je totiž naprostá ignorance Pavlových epištol. Jak tento postoj můžeš sladit s tím, co učil Pavel, to mi nejde na rozum. Nemám slov. Zkrátka adventista, horlivý ctitel Zákona...
Když jeden bratr z letniční církve začal číst knížky od EGW, tak jsme tomu moc nevěnovali pozornost - není zakázáno si rozšiřovat obzory, tak proč nakonec ne, jsme si říkali. Ale když pak začal pln nadšení vykládat, že Zákon byl dán proto, abychom jej dodržovali a že přikázání jsou nám k životu, tak jsem jen lapala po dechu! 
 
Škoda, že Bůh má jiné mínění o Staré smlouvě:

6 Nyní pak obdržel o tolik významnější službu, nakolik je také prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních.
7 Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou.
8 Kárá je přece a říká: "Hle, přicházejí dny, praví Pán, kdy uzavřu s domem Izraelovým a s domem Judovým novou smlouvu.
9 Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Vždyť oni v této mé smlouvě nezůstali a já jsem o ně přestal dbát, praví Pán.
10 Toto je tedy smlouva, kterou po těchto dnech uzavřu s domem Izraelovým, praví Pán: Dám své zákony do jejich mysli a napíši je na jejich srdce; a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
11 A nebudou už učit každý svého bližního a každý svého bratra a říkat: 'Poznej Pána!', protože mne všichni budou znát - od nejmenšího až po největšího z nich.
12 Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu."
13 Když tedy mluví o nové, prohlašuje tu první smlouvu za starou; a to, co stárne a chátrá, je blízké zániku.

Píšeš: Jestli s námi už Stará smlouva nemá co dělat, pak běda nám!

Já bych to řekla tahle: Jestli s námi Stará smlouva má stále co dělat, pak běda nám!!! Jsi dítětem služky, nebo svobodné? Avšak co říká Písmo? "Vyžeň služku i jejího syna, neboť syn služky nebude dědicem se synem svobodné." Jenomže tady se nám někdo do oné služky zamiloval až po uši, že? Ach jo. Apoštol Pavel ani nevěnoval tolik pozornosti krvesmilníkovi z Korintu, jako Galatským, kteří se zapletli se Zákonem. Tomuto "nešváru" věnoval i celou epištolu, neboť byl nad nimi bezradný. Co by asi napsal adventistům?

Co tedy bylo vadného na Staré smlouvě? Proč se má křesťan řídit tím, co chátrá a je blízké zániku, proč je to pro Tebe tak životně důležité??


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 20:50:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že tato argumentace nemá smysl. Chtělo by to hlubší rozbor tohoto textu. Víš, kdybych ho chtěl použít ke svým účelům, vezmu ho stejně tak jako Ty a akorát označim tučně to, co Tys nechala normálně a normálním učiním to, co Tys napsala tučně. :-D Své zákony vepíšu do srdcí atd.. Tento text jsem ještě hloubš nikdy nestudoval, tedy nevím, co znamená. Nicméně ze zkušenosti můžu říct, že to je vždy jinak, než to povrchním čtením vypadá. A to vůbec nemusím ke studiu používat adventistickou literaturu. Mně tato koncepce zrušení Zákona prostě nedává vůbec žádný smysl. Změnil se Bůh, že se mu již neprotiví hřích? Můžu si dělat, co chci, aniž bych se musel obávat Božího soudu, protože přeci Ježíš mi to odpustí? Vždyť to je přeci úplně zvrácené myšlení...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čist (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 20:31:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chápu. Hlubší rozbor. Něco jako s tou Petrovou plachtou aneb jak z jednoduchého, srozumitelného biblického textu udělat tendenční výklad odpovídající adventnímu učení...

//Mně tato koncepce zrušení Zákona prostě nedává vůbec žádný smysl. Změnil se Bůh, že se mu již neprotiví hřích? Můžu si dělat, co chci, aniž bych se musel obávat Božího soudu, protože přeci Ježíš mi to odpustí? Vždyť to je přeci úplně zvrácené myšlení...//

Ano, typická reakce, s podobnými se střetával i apoštol Pavel - "popírač Tóry":

7 Jestliže se totiž mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč jsem tedy ještě souzen jako hříšník?
8 A proč neříci: "Čiňme zlé věci, aby přišly dobré," jak nás pomlouvají a jak někteří tvrdí, že my říkáme? Jejich odsouzení je spravedlivé.

Nejsi první a jistě ani poslední, kdo to na mne zkouší. Doporučuji pečlivě a s modlitbou prostudovat epištolu Římanům, zejména pak 6., 7. a 8. kapitolu, protože, kdo nerozumí, co znamená zemřít hříchu a co je osvobození od Zákona, pak má vůbec problém pochopit Novou smlouvu a chozeni duchem. To je zase moje zkušenost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 21. září 2011 @ 23:03:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko,ale Pavel jim napsal vzkaz,i když to oficielně bylo 1.Tim začátek 4.kapitoly.A pokud máš Český studijný,tam to krásně vyzní(i ten podnadpis).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čist (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 20:49:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně;-)


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. září 2011 @ 11:26:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj MartyR,

Jakub ve své řeči vyjadřuje přesvědčení, že se právě naplňují slova proroků o hledání Hospodina všemi národy a navrhuje "nedělat potíže těm z pohanů obracejícím se k Bohu, ale napsat jim, aby se vyhýbali poskvrnění modlami, smilstvu, udávenému a krvi" (Sk 15,19.20)

Uvedené 4 položky jsou vnímány jako to, co je "nezbytné". Žádné další "břemeno" nemá být na věřící z pohanů vkládáno. Pro některé z těchto čtyř bodů existuje více možností výkladu:

1. Poskvrnění modlami lze chápat v obecném významu "modlářství". Při opakování nařízení ve verši 29 se však namísto "poskvrnění modlami" hovoří o "obětovaném modlám".
2. U "smilstva" může jít o mimomanželskou sexualitu nebo o pohlavní zvrácenosti, jak je popisuje Lv 18. Toto slovo může mít také kultické souvislosti.
3. Zmínka o "udušeném" bezpochyby odazuje na maso zvířat, které nebylo zbaveno krve. Patrně odkazuje ke způsobu, jak byla zabíjena zvířata mezi pohany. Někteří rozšiřují význam této zmínky i na maso nečistých zvířat.

(cituji některé teology: "Tato výhrada, založená na biblických normách o způsobu odkrvení dobytka, ukazuje, že kritéria stravování prvních křesťanů byla stále pod vlivem zákonů Tóry. Z toho je možno vyvodit, že prvoapoštolská církev také považovala za nepřijatelná masa, která byla nečistá podle zákonů Třetí knihy Mojžíšovy." Jiný: "Se vší pravděpodobností se jedná o požadavek (...) být citlivý k otázkám nečistých zvířat a jedení udušených zvířat, která nebyla zbavena krve...")
4. Zmínka o "krvi" zřejmě odkazuje na Lv 17,10-14. (Může jít o narážku na pohanské kulty, kde kněz ochutnával krev oběti) Někteří zde vidí odkaz na vraždu. (Ve Starém zákoně slovo "krev" může mít i tento význam.)

Vyvstává otázka, podle jakého klíče byla ze všech ustanovení Mojžíšova zákona vybrána tato čtyři nařízení. Může jít o výběr nařízení Tóry, která jsou závazná nejen pro Izraelce, ale i pro hosty, (1) nebo může jít o předizraelská nařízení, daná již Noemu. (2) Pak by šlo o "minimum, které Bůh vždy žádal od každého člověka". (3)

Stott zmiňuje dvě krajní chápání: 1. jde jen o morální požadavky, 2. jde jen o kultické požadavky. Proti morálnímu chápání namítá, že vyhnutí se modlářství, krveprolití a smilstvu bylo samozřejmou součástí křesťanské svatosti a nebylo je třeba připomínat zvláštním výnosem. Navíc "výběr pouze tří morálních zákazů vyvolává otázku, zda bylo obráceným pohanům dovoleno porušovat ostatní z Desatera." Stott se kloní k názoru, že jde především o obřadní předpisy, z nichž tři se týkají pokrmů. "Odříkání zde doporučené je nutno chápat ne jako základní křesťanskou povinnost, ale jako ústupek svědomí druhých, tedy obrácených Židů, kteří dosud takovouto stravu považovali za nezákonnou a ohavnou v Božích očích. (Podle mého názoru se však z tohoto konceptu "ústupku židokřesťanům" jednoznačně vymyká smilstvo.)

Bock zastává méně vyhraněný názor: "Se vší pravděpodobností s jedná o požadavek být věrná jedinému pravému Bohu, být morální v bohoslužbě a být citlivý k otázkám nečistých zvířat a jedení udušených zvířat, která nebyla zbavena krve, jak navrhuje Lv 17,13.14 a 18,6-30. Tato omezení měla pravděpodobně udržovat vztahy bez napětí ve smíšeném společenství židů a pohanů, stejně jako varovat před stykem s modlářstvím."

Ve prospěch jeho chápání svědčí dvě skutečnosti:
1. Pokud by mělo jít o vyčerpávající seznam požadavků Zákona, závazných pro pohany, byl by seznam jistě delší.
2. Pavel zmiňuje princip ohleduplnosti k židům v 1K 9,19-23 a sám s epodle něj choval (viz Sk 16,3;  21,26)

Osobně navrhuji hypotézu, že v rozhodnutí jeruzalémského sněmu šlo o ty otázky z Tóry, které se v té době zvláště řešily (opět může být problematická zmínka o "smilstvu", na druhou stranu pro pohany to nemusela být taková samozřejmost - viz Pavlovu poměrně trpělivou argumentaci v 1K 6,12-20). Pak ani případná nepřítomnost zmínky o nečistém mase nic moc neznamená. Proti této hypotéze může svědčit verš Sk 15,5 a varianta ve Sk 15,24. (4) Proti tomu namítám, že varianta je málo pravděpodobná, a že v případě požadavku "zachovávat Mojžíšův zákon" mohli mít judaisté na mysli i takové požadavky jako např. dodržování svátků (Ga 4,10), nazírské sliby a rituální očišťování (Sk 21,13.26), případně i "ústní Tóru", tj. tradici otců (Sk 21,21).

Co znamená další Jakubův výrok, že "Mojžíš totiž od dávných pokolení má v každém městě ty, kteří jej hlásají a čtou v synagogách každou sobotu" (Sk 15,21)?

Pokud budeme číst ona čtyři přikázání jako nezbytné minimum z Tóry, pak bude patrně znamenat toto: " Od nově obrácených žádáme minimum, které Bůh vždy žádall od každého člověka, a časem se naučí rozpoznat Boží vůli vyjádřenou zákonem i ve zbytku psaného zjevení." Dá se očekávat, že kdyby bylo po nově obrácených pohanech ihned požadováno dodržování celé Tóry (kromě předpisů naplněných v Kristově oběti), stala by se jim Tóra břemenem, které by jim jistě zastínilo Ježíše Krista a spasení z milosti.

Podle mého názoru může jít o oba významy zároveň. Lze očekávat, že noví křesťanů se seznamovali se Zákonem a Proroky postupně, a tak čtení Mojžíše v synagoze mohlo být užitečným doplňkem jejich katecheze. Zároveň v synagoze mohli dostat poučení, na co mají být u svých židovských spolubratří citliví.

V církvi tak vedle sebe existovaly dvě podoby křesťanství. Židovští věřící mohli dále praktikovat svou víru tak jako doposud, po pohanech se nevyžadovala obřízka a možná ani některá další ustanovení Zákona, určitě pak ne židovská tradice.

Bock uvádí, že omezení jeruzalémským sněmem byla pravděpodobně v církvi po určitou dobu respektována.

-----------------------------------------------------------------------------------

(1) Opravdu modlářství (Lv 17,7-9; 20, 2), pohlavní zvrácenosti (Lv 18, 26) a jedení krve (Lv 17, 10,13) jsou trestány i u hostů. Na to lze namítnout, že stejně tak pro hosta byly závazné i kultické předpisy, které jeruzalémský sněm neopakuje(Nu 15.29.30; 19,10.11).
Náboženský status hosta není zcela jednoznačný; například u slavení svátků a zřejmě i u jedení zdechliny, měl host na výběr, zda tato nařízení bude dodržovat.
(2) U Noeho je výslovně zmíněn pouze zákaz vraždy, jedení krve a masa nezbaveného krve (Gn 9,4-6). Badenas zmiňuje ještě možný odkaz na uctívání jediného Boha (ve smlouvě s Noem; Gn 9,8-17), na sexualitu (Gn 9,20-27) a na nečistá zvířata (Gn 7,1-9).
"Židé učili nové přívržence podle Genesis Rabbah 16,6 uctívat Tóru ,začínajíce minimem´ sestávajícím z tzv. ,noetických zákonů´ (daných Noemu) Podle Talmudu jich je šest: povinnost podřídit se zákonům, zákaz urážek, modlářství, nevěry, zabití, krádeže a zlého chování ke zvířatům."
(3) Badenas: "Je zřejmé, že s těmito čtyřmi normami, napsanými v jazyce té doby, předkládá jeruzalémský sněm novým křesťanům pohanského původu styl života, který je v harmonii s Tórou. První norma (zřeknutí se modlářství) shrnuje první 4 přikázání z Desatera. Odmítnutí model předpokládá zřeknutí se pohanství a přijetí jediného jediného Boha. Druhá (zřeknutí se smilstva) vyzývá k ideálnímu morálnímu chování, které od začátku navrhuje zákon. Třetí (zřeknutí se udušených zvířat) připomíná Boží doporučení týkající se čistého stravování. A čtvrtá (zřeknutí se krve) vyzývá k úctě k životu a odmítnutí násilí."
(4) "Protože jsme uslyšeli, že někteří z nás vyšli a zneklidnili vás slovy, matouce vaše duše (var: +říkajíce, že (je třeba) obřezávat se a zachovávat Zákon), která jsme nepřikázali...". Tuto variantu mají ze starých rukopisů z pátého (C) až osmého století (E), naopak chybí v jednom papyru ze třetího století a v rukopisech A,B,D. Je pravděpodobnější, že varianta nebyla součástí původního textu.

Michal Martínek; Koinonia 1/2010; str. 95

Odkazy na knihy a jména některých citovaných teologů jsem vynechával, v případě zájmu můžu doplnit.


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pátek, 16. září 2011 @ 18:08:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kabrtdaniel, pokud nejsi ze židů,co Gn9:3? Spása je Ježíš plus něco?Nebezpečné,zákonnícké učení,před kterým Pavel důrazně varuje!Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 19:04:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Doporučuji Ti si přečíst i druhý článek, jenž jsem vyvěsil současně s tímto. Píše se tam o Gn 9,3. Spása není ze zákona. Dodržování zákona je však projevem Ducha svatého. Dodržování zákona nebylo problémem zákoníků ani farizeů, nýbrž očekávání spásy na základě zásluh, které si dodržováním zákona přičítali. To je zákonické učení. Zákon byl dán od Boha, byla by tedy hereze všech herezí, kdyby Pavel slovem zákon myslel to samé, co zákonem myslel např. David ve svých žalmech (a jak ten ho opěvoval). Zákon byl Božím darem člověku, ne nějakou překážkou. Je nabíledni, že ceremoniální zákon ukazující na Kristovu pozemskou službu byl Novým zákonem zrušen, to se však netýká celého zákona. Viz článek "Ze všech zvířat na zemi smíte jíst..." Zákon chybí křesťanům stejně tolik jako Židům Kristus. Co se Novým zákonem mělo změnit, je postoj k zákonu, ne směrodatnost zákona. Mimochodem výzva k zachovávání zákona srdcem není v Novém zákoně vůbec nic nového. Srdce masité, jež má zákon Boží vryto do své přirozenosti, je svědectvím o víře v milosrdného Boha a zákon se tak stává projevem lásky k Bohu. Nečiním to pro zisk, ale pro svrchovanost Boží v mém životě. Jestliže Bůh prohlásil nějaký pokrm za ohavný, kdo jsem já, abych mu vzdoroval? Nejím-li vepřové, určitě to není proto, že si snažím u Boha šplhnout, zasloužit si nebe, ale protože je mou svatou povinností rozlišovat v mém životě svaté od nesvatého, čisté od nečistého a dobré od zlého. Proč? Protože to řekl Bůh.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 17. září 2011 @ 15:48:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Perův sen byl jednoznačný ve smyslu povolení  brát si jakákoli zvířata za pokrm a v duchovním kontextu pak mluvil o přijetí pohanů do církve.

Pokud ty dneska odmítáš jíst třeba vepřové, je to jako bys v kontextu duchovním bránil přijetí pohanů do církve.


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 17. září 2011 @ 20:14:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to tak. V celé starozákonní době se mohl k Izraeli kdokoli z jiných národů přidat a stalo se tak pro něj závazné rozlišování mezi čistým a nečistým. Jaký by to mělo smysl, byli-li oni to nečisté maso? A v Novém zákoně tomu není jinak. Bůh nemění své zákony, ale opravuje špatné chápaní zákona.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Sobota, 17. září 2011 @ 23:01:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kabrtdaniel, Bůh,v těle Ježíše zrušil Zákon,přibil hřích(nemůžeš Zákon dodržet) na kříž! Kdo může dodržet Zákon a věřit v Krista?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 18. září 2011 @ 09:39:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Člověk se rodí v hříchu, ale ne jako hříšník. Právě to, že člověk poruší ve svém životě Boží zákony, stává se hříšníkem. Hříšníkem člověk není proto, že jej Bůh hříšníkem stvořil, ale protože se ve svém životě vzepřel Boží vůli. Proto je hřích každého z nás stejně nesmyslný a ohavný, jako okusení ovoce ze stromu v rajské zahradě. Pro naší svévoli zemřel Ježíš na kříži. Ježíš zemřel za hříchy celého lidstva = nepodrobení se Božím zákonům, jeho spravedlnosti a lásce. Člověkův odvěký problém je překračování Bohem daných mantinelů. Hřích nezmizel Ježíšovo smrtí ze světa, jen již nadále, zhřešíme-li, není potřeba krev beranů, dopustí-li se totiž kdo hříchu, Bůh mu nabízí smírčí odpuštění v podobě oběti jeho Syna. Kdo může dodržet Zákon? Kéž by všichni! Bůh nás nestvořil neschopné Zákon dodržet, v dokonalém vztahu s Bohem to lze a Ježíš je nám toho důkazem. Že nedodržujeme zákon je naše slabost a naše provinění proti Bohu, ne něco, co si ospravedlníme tím, že ono to vlastně ani nejde. Jde. Ježíš ho dodržel, naplnil. Ten, kdo by Zákon dodržel, nepotřebuje Boží oběť. Jenže nikdo z nás ho nedodržel. To však není naše ctnost, ale obrovská propast mezi Bohem a námi, pro kterou jsme umučili Božího Syna, a jenž tuto propast překlenul. A za smrt Krista nejsou zodpovědní jen starozákonní lidé, ale i my. Hřích, vzpoura proti Božímu zákonu, Ježíšovo smrtí nepřestal existovat, ale ve vztahu k milosrdnému Bohu ztratil pro člověka svou k věčné smrti odsuzující moc.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 19. září 2011 @ 10:20:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nakonec,jídlo je to poslední,co mi vadí na adventismu.Celá teologie adventismu se spíše než křesťanství podobá bludům,které učí jehovisté.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 19. září 2011 @ 11:25:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."V celé starozákonní době se mohl k Izraeli kdokoli z jiných národů přidat "...


Oprav mě, jestli se mýlím: Hospodin slíbil Abrahámovi, že z jeho potomků učiní vyvolený národ.  Budeme - li důkladněji sledovat jednotlivé případy, které se nám zde jeví jako výjimky (třeba Moábka Rút - Lotův potomek, sňatkem se dostala do vyvoleného národa), zřejmě mnohdy vysledujeme jen jinou linii Abrahámovu  (třeba z potomků Abraháma s Ketúrou).

Sám apoštol Pavel přece mluví o ušlechtilé olivě podle přirozenosti a o našem naroubování na tuto olivu. Prohlásit nečisté maso za hodné čistoty, planou olivu za hodnou naroubování na ušlechtilou, mi nepřipadá zas tak od věci.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 19. září 2011 @ 12:03:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řím 9,6-8

Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž 'z Izáka bude povoláno tvé potomstvo', to jest: dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.

Ve Starém zákoně se k Izraeli přidal nejeden národ, který s Abrahámovou krví neměl nic společného. Izraelem je Boží lid, který existuje v Boží mysli, ne jako lidská instituce. Patří k němu všechny děti zaslíbené. Křesťané jsou součástí Izraele.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 20. září 2011 @ 10:32:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Ve Starém zákoně se k Izraeli přidal nejeden národ, který s Abrahámovou krví neměl nic společného."...


Můžeš být konkrétní?
Nikdo ve SZ se nemohl stát součástí vyvoleného národa bez toho, aby se nechal obřezat. Obřízka byla znamením zasvěcení Hospodinu.


Křesťané jsou jistě děti Abrahámovy. Ovšem stali se jimi až obřízkou srdce ve křtu (Kol 2,11-14), až když oblékli Krista (Gal 3,27).
Do té doby nebyli Božím lidem, nýbrž pohany - vyhnanci z ráje.

Což je zcela ve smyslu Petrova snu o zakázaném masu (vstań Petře, zabíjej a jez!) - versus - ("Může snad někdo odepřít vodu těmto, kteří přijali Ducha Svatého jako my, aby nebyli pokřtěni?" A přikázal, ať jsou pokřtěni v Pánově jménu).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 18:30:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No já neříkám, že se nemuseli dát obřezat. Je psáno, že někteří Egypťani například šli s Izraelci z Egypta. Nebo Gibeóňané. Stali se součástí Izraele. Nerozumím, co tím teda chceš říct. Vždyť proti ničemu, co píšeš, nic nenamítám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 20. září 2011 @ 20:04:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, já mluvím o vztahu obsahu Petrova snu (o povolení jíst zakázané maso) k přijímání pohanů do církve. Obojí bylo historickým předělem ze stejného pramene.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 22:46:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To v tom textu ale neni. Třeba český studijní překlad píše: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za poskvrněné." Poskvrnit se mohlo jen čisté zvíře. Bůh tedy Petrovi přikázal jíst čistá zvířata na plachtě, a odmítl tím zároveň judaistickou koncepci o poskvrnění stykem s nečistým. Co Bůh prohlásil za čisté je odkaz na Lv 11. Tedy tento příběh je spíše průkazným materiálem ve prospěch mojí teze.


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 16. září 2011 @ 19:20:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...tak toto je tipické falošné evangelium...

Kráľovstvo božie a kresťanstvo nemá nič spoločné s jedlom a nápojmi...

Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.
Rímskym 14:17

pre adventistou napísal Pavel špeciálny verš:

 Nech vás teda nikto neposudzuje ani  pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, novomesiace alebo pre soboty,
Kolosenským 2:16

Vážený adventisti....jedenie a pitie nepatrí do kategórie kresťanstvo, lebo to s tým nemá nič spoločné...spájať kresťanstvo z jedálnym lístkom je totál blud a démonická náuka

P.S.nikoho neposudzujte ani pre soboty...

ivanpRe: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 20:56:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už jen proto, že je zde zmínka o pití, je mi jasné, že zde není řeč o rušení zákona z Lv 11, kde se o pití nepíše nic. Spíš o nějaký nám už neznámé jídelní předpisy, které tehdy pohané měli a Pavel na ně reaguje. A jasně, že království Boží nespočívá v jídle a v pití, nicméně je součástí našeho náboženského života, jako cokoli jiného v našem životě.

1K 10,31  Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

Výzva ke svatosti v tomto verši je nepochybně odkazem k výzvě o svatosti po leviticálním výčtu rozdělení mezi čistými a nečistými zvířaty.

Lv 11,44  Já jsem Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý.

1 Pt 1,14-16 Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘

Je tedy jedno, co jíme? Já tedy čtu něco jiného...


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 16. září 2011 @ 21:26:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Je tedy jedno, co jíme? Já tedy čtu něco jiného...

no ja čítam že jedlo nemá nič z kráľovstvom Božím...prečo stále spájaš pokrm z kresťanstvom?

  Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame.
1 Korintským 8:8

uvedom si človeče že ak si dnes večer dáš bravčový biftek alebo dietne párky, tak to nič nemá spoločné s kráľovstvom Božím...lenže ty ako adventista si to asi neuvedomíš...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 16. září 2011 @ 23:13:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vytržení z kontextu pour excellance. Nadpis statě s názvem Maso obětované modlám Ti přijde jako vhodný argument? Písmo neni výčet věroučných bodů, ale živá reakce na nějaký dobový a lokální problém, na který je třeba nahlížet exegeticky, komu a na co bylo reagováno. Ne takhle, Pavlovy listy nejsou Ezopovy bajky, abys si je mohl používat k vlastním účelům, jak se Ti zachce. Ale to nemá cenu tahle diskuze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 17. září 2011 @ 13:23:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
človeče ak si presvedčený o tom že bravčové karé je hriech, task ho nejedz, ale načo obťažuješ slušných ľudí s bludným učením ?....
uvedom si že to či ješ alebo neješ to ťa nepriblíži ani nevzdiali od Boha, pretože jedlo je neutrálna vec a kráľovstvo Božie nemá nič spoločné z jedlom...

Ale pokrm nás nepribližuje k Bohu; ak nejeme, nič nestratíme, ak jeme, nič nezískame.
1 Korintským 8:8

ivanp


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Neděle, 18. září 2011 @ 23:49:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
25 Jezte, cokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte,
26 neboť "Pánova je země i její plnost."

Copak prasátka Pánova nejsou?

Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Pondělí, 19. září 2011 @ 14:41:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Momonko, adventista nejsem, vepřové jím, ale ten tebou zmíněný verš je celkem mimo, nemyslíš? Tam jde očividně o maso obětované všelijakým bohům. Jistě by se ti nelíbilo, kdybych nějaké hříchy obhajoval veršíkem o kousek výše - inu, vše je dovoleno, ne? :-)


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 00:28:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemyslím. Hovoří se sice o mase obětovaném modlám, ale jak to souvisí s tím dovětkem, že země a její plnost je Pánova? Na tom trhu se prodávalo asi všechno (vepřový, hovězí, skopový, ryby, drůbež..., všechno z toho mohlo být obětované modlám), pohané přece nedělili faunu na čistou a nečistou, ne? Nebo si to mám domyslet takto: Kupujte všechno, co se prodává na masném trhu kromě vepřového, králíčího, koniny, některých ryb... vždyť Pánova je země a její plnost? Tobě to takhle dává smysl? Mě teda ne.:-)


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Úterý, 20. září 2011 @ 00:34:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě mě napadla tato paralela: ... přikazují zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je ti, kdo věří a poznali pravdu, s vděčností užívali. (1Tm 4,3)


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 05. říjen 2011 @ 09:33:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
milá momon,
oni chtějí přikazovat a budou to dělat až "dofurt"...tj, dokud je BŮH nezastaví,
a ON to udělá, neboj, co slíbil, TO BUDE 


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 19. září 2011 @ 09:00:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Najlepšie požehnanie pre naše telo je nejesť nijake mäso:

Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 1Moj,1.29Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Pondělí, 19. září 2011 @ 10:13:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenomže to byl člověk před pádem do hříchu.Vegetariánství přenechme hinduistům a podobným blouznivcům.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 19. září 2011 @ 14:18:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
to potom ani Ježiš nemal jesť veľkonočného baránka ale mal byť vegetarián
ivanp


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Pondělí, 19. září 2011 @ 17:03:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chceš byti na vzhled lepší a statnejši ,  rob to čo Daniel.


8.   Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.
 9.   A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování.
 10.   Velitel dvořanů však Danielovi řekl: „Bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu.“
 11.   Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem:
 12.   „Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.
 13.   Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš.“
 14.   Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní.
 15.   Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky.
 16.   Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu.


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 19. září 2011 @ 20:40:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nechcem byť na vzhleh lepší a statnejší, pretože telo a krv nezdedia kráľovstvo Božie....chcem byť duchovne statnejší...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 09:30:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podléháš filozofii jednoho z prvních křesťanských heretiků, Markióna. Hmota je zlá, duc***** dobré. Dobrý Bůh milosti nahradil zlého Boha stvoření. Doufám, že si uvědomuješ, že z tohoto proudu myšlení vyvstali gnostici, či např. dnešní mormoni. Bičuješ se každý den? Abys vyvýšil ducha na úkor svého těla?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 20. září 2011 @ 09:42:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
na oplátku ty podléhaš telu, na úkor ducha, mysliac si že starostlivosťou o svoje telo sa priblížiš Bohu...tvoje telo sa rozpadne na prach a dostaneš vo večnosti nové telo...tvoj duch v spojení s Kristovým Duchom je večný a od starostlivosti o tvojho ducha závisí tvoja večnosť....

ja na tvojom mieste by som viac investoval do duchovných vecí a menej sa staral o bravčové mäso, vegetariánsku stravu...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 09:53:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že se mé tělo jednou rozpadne na prach mě nezbavuje mé zodpovědnosti před Bohem za své tělo, chrám Ducha svatého. Duch a tělo vnímám jako jeden celek. Duchovní procesy ustávají se smrtí těla a tělo bez vdechnutého Božího rytmu dechu, ducha, se rozpadá. Akt víry, jako je pro mě rozlišování nečistého a čistého je pro mě tedy stejně tak duchovní jako tělesná záležitost.

"Ve zdravém těle, zdravý duch."


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 20. září 2011 @ 14:17:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

----"Ve zdravém těle, zdravý duch."----

Dá se i říct  :    "Ve zdravém duchu , zdravé tělo"

 A tak království Boží není o rozlišování nečistého/čistého ,tedy o jídle,ale v pokoji a radosti z Ducha svatého. ;-)

1. Timoteovi  4:8 |  Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 20. září 2011 @ 21:38:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Učil Ježíš pouze? Ne, uzdravoval. Věděl, že zdraví lidé spíše budou ochotni mu naslouchat. Tělo je tím nejcennějším, co jsme od Boha dostali. Bez něj bychom nežili a nebyli schopni milovat ani být zbožní.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pátek, 14. říjen 2011 @ 11:51:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, uzdravoval nemocné ,protože zdraví jak i vidět uzdravit nepotřebují. Nepřišel tedy pozvat spravedlivé, ale hříšníky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 08. říjen 2011 @ 10:01:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
kdepak adventní sokolíci, ti nevymřeli...


]


Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 21. září 2011 @ 20:22:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten výklad Skutků 10 je silně přitažený za vlasy. Prostě účelové a nepravdivé spekulace.
Petr měl vstát, zabíjet a jíst všchno co bylo ve veliké plachtě: veliká plachta, v níž byla nejrůznější zvířata - čtvernožci,
dravá zvěř, zemští plazi i nebeští ptáci. Ne se v ni hrabat a vyhledávat snad několik čistých zvířat, které se znečistily kontaktem s nečistými zvířaty. Přesně ve smyslu, jaké to vidění mělo - tedy že Petr má zvěstovat evangelium nejen Židům, ale i pohanům, kteří z pohledu evangelia a spásy doposud byli nahlíženi jako "nečistá zvířata" nevhodná ke konzumaci.Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 21. září 2011 @ 20:57:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-D Ač mě představa hrabajícího se Petra v plachtě také pobavila, myslím, že ten výklad má svůj smysl. Navíc sis v plachtě automaticky představil jen malá zvířatka, v kterých se přehrabovat lze. Před Petrem však viseli koně, krávy, žirafy, ovce atd... Nevím do jaké míry se v tom dá hrabat. Ale rozhodně spíš být Petrem půjdu a zabiju ovci, jako jsem to udělal už tisíckrát, než něco, co jsem dosud nedal do úst.


]


Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 21. září 2011 @ 21:37:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Ale rozhodně spíš být Petrem půjdu a zabiju ovci, jako jsem to udělal už tisíckrát, než něco, co jsem dosud nedal do úst. ---

Pochybuji ovšem velmi silně, jestli v té plachtě vůbec nějaká ovce byla - či obecně byla nějaká čistá zvířata, pouze znečištěna dotykem s nečistými. Pokud by tam byla, velmi pravděpodobně by se našlo v té změti nějaké čisté zvíře, které by nepřišlo přímo do kontaku s nečistým zvířetem, ale jen s dalšími čistými. A Petr se díval pozorně, jak sám říká, a žadné čisté tam neviděl. A z Božího příkazu vůbec nevyplývá něco ve smyslu: Vstaň Petře, opatrně vyber nějaké čisté zvíře, zabij je a jez"


Smysl toho vidění je podle Petra, který zřejmě přestal být v ten moment adventistou, aspoň tak jak ho Petr pochopil, asi takový:
Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: „Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem.  -   Jakého že to Bůh ukázal Petrovi člověka, kterého by neměl mít za nečistého? Žida, který se pošpínil kontaktem s pohany?  Anebo žádného člověka - tedy samotného pohana, toho, od kterého se Židé špiní?

Viděním Bůh Petrovi ukázal, že nemá mít za nečisté pohany - tedy plazy, ptáky, přežvýkavé kopytníky bez rozděleného kopyta, nepřežvykující kopytníky s rozděleným kopytem (prasata) atd. Nikoliv Židy, kteří se pošpínili kontaktem s pohany - tedy ovce, koně, a další po kontaktu s plazy, ptáky a prasaty ve veliké plachtě.


]


Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 00:24:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byla, byli tam všichni čtvernožci.

Pokud by tam byla, velmi pravděpodobně by se našlo v té změti nějaké čisté zvíře, které by nepřišlo přímo do kontaku s nečistým zvířetem, ale jen s dalšími čistými.


Všechna zvířata byla v jedné nádobě (to ekumenický překlad neuvádí). Je to jeden velkej mumraj čistých a nečistých zvířat. Jeden celek, jedna zvířecí polívka. Tvá úvaha mi pak přijde nesmyslná. Vidění nejde brát doslovně. Proto zřejmě také Petr popisuje své vidění jako "cosi, co se podobá..." a ne přímo plachta se zvířaty. Jedná se o vidění odehrávající se v Petrově hlavě, a zřejmě vůbec nebylo hmotné. Je nutné si uvědomit, že se toho Petr nakonec nemusel ani dotknout.

Jakého že to Bůh ukázal Petrovi člověka, kterého by neměl mít za nečistého?

Pohana nemá mít za nečistého a žida (v tomto případě sám sebe) za poskvrněného ve styku s pohanem. Jedno vyplývá z druhého.

Viděním Bůh Petrovi ukázal, že nemá mít za nečisté pohany - tedy plazy, ptáky, přežvýkavé kopytníky bez rozděleného kopyta, nepřežvykující kopytníky s rozděleným kopytem (prasata)

A jak jsi přišel na to, že tato nečistá zvířata jsou pohané? Zjevením se pouze zrušila určitá kategorie nečistot, z níž vyplýval i dotyčný opovržlivý vztah k pohanům.


]


Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 11:19:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Byla, byli tam všichni čtvernožci. ---

No, nevím. To mi přijde jako domněnka, nikoli fakt. Ty překlady jsou totiž různé. Podle mého názoru slovní obraty " všechny druhy živočichů, nejrůznější zvířata(EP), všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy (B21)) nemusí nutně znamenat všechna zvířata (či všechny čtvernožce - to by byla ohromná plachta, že:-).

Ale i kdyby byla všechna - Pro mně Boží pokyn Petrovi :   Vstaň Petře, zabíjej a jez   -  znamená ber Petře jedno zvíře za druhým, na nic se neohlížej, nic nevybírej, ber je pěkně po řadě, zabíjej a jez. Nic jiného. Nic takového jak sugeruješ: Petře, vyber si hezky z té změti zvířat ovečku, tak jak jsi zvyklý, zabij ji a jez.


--- Vidění nejde brát doslovně. Proto zřejmě také Petr popisuje své vidění jako "cosi, co se podobá..." a ne přímo plachta se zvířaty. Jedná se o vidění odehrávající se v Petrově hlavě, a zřejmě vůbec nebylo hmotné. ---

To je možné. Nicméně nebylo to něco mlhavého. Petr se do plachty, na ta zvířata pozorně podíval: ...něco jako veliká plachta. Když sestoupila až ke mně, pozorně jsem se do ní podíval a spatřil jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáky.


--- A jak jsi přišel na to, že tato nečistá zvířata jsou pohané ---

A co jiného než pohany v tomto vidění znázorňuji ta nečistá (ale Bohem očištěná) zvířata jako plazi, někteří ptáci, prasata, velbloudi apod.?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: „Tak prohlásil všechny pokrmy za čisté ´´ (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Čtvrtek, 22. září 2011 @ 17:04:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poskvrnit se mohl člověk např. výtokem, nebo stykem s mrtvolou. Poskvrnění je samostatná kategorie nečistoty v Tóře. Jak si tedy vysvětluješ větu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za poskvrněné". Co tam tedy bylo podle SZ poskvrněno? Nic. Bůh tedy zřejmě reaguje na dobovou představu poskvrnění prostřednictvím styku s nečistým tvorem. Stejně tak jako s nečistým zvířetem, tak i s "nečistým bezbožníkem" (Ez 21,25 - kralický překlad).

Ale i kdyby, jak říkáš, se měl Petr vrhnout do plachty a pozabíjet a sníst to všechno, potom mi to úzce připomíná Ez 4, 12-15. Schválně si to přečti, nebo to možná znáš. Ty statě jsou si tak podobné, že se skoro zdá, že to má určitý záměr. Bůh by tak Pavlovi stejně jako Ezechielovi poručil jíst něco podle zákona nečistého, Pavel by se stejně jako Ezechiel ohradil a Bůh by své rozhodnutí zmírnil tak, aby to zůstalo v rámcích zákona. To by znamenalo, že obdobou "povolení vařit místo na lidských výkalech na kravincích" je v novozákonní verzi Boží zmírnění "místo všeho jíst jen to čisté, které i tak vzbuzovalo v kontaktu s nečistým v jeho tradici pohoršení". Má-li toto vidění vyvolat v židově představě vzpomínku právě na tuto starozákonní stať, pak předmětem diskuze může být klidně i "chléb nečistý pro pohany, kteréž tam shromáždím". (Ez 4,13) Zkrátka tím o kom je řeč ve slově "poskvrněný" může být symbolicky: (1) On sám ve styku s pohanem, (2) pohanův dům a pohoštění, které následující den pojedl, (3) pohan, který stejně jako např. vepř v židově představě poskvrňoval. 

Z toho třetího bodu jsou zbylé odvislé... Věřící pohané (Kornelius a spol.) nikdy nečistí nebyli stejně tak jako čistá zvířata, která přišla do styku s nečistými zvířaty, nikdy nebyla poskvrněná. 

]


Stránka vygenerována za: 0.57 sekundy