Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Andrea.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 285, komentářů celkem: 420529, adminů: 60, uživatelů: 5215  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 333 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Syntezator
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114797069
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Kdo je Izrael?
Vloženo Neděle, 29. leden 2012 @ 13:42:21 CET Vložil: Olda

Žhavá témata poslal kabrtdaniel

Už jste se někdy setkali s názorem, že Izrael Starého zákona byl zavržen a v Novém zákoně nahrazen křesťanskou církví? Myslíte si to také? Já ne.

Už dost dlouho čtu Bibli a poznávám z ní Boha. Tušil jsem vždycky, že to nemůže tak být. Bůh je přeci Bohem všech. Tu stejnou naději, kterou má pro mě, má pro všechny lidi. Odpověď na moje úvahy na toto téma mi dala kniha Jacqua Doukhana Tajemství Izraele. Jacques Doukhan vyrostl v tradiční židovské rodině a přijal Krista jako Mesiáše. V jeho zkušenosti jsem našel krásně vysvětlené to, co jsem silně tušil, a to bych teď rád předal i vám.

Existuje mylně rozšířený názor, že Židé zavrhli Krista, a tak Bůh předal své poselství jinému lidu. Všimněme si však, kdo byli první křesťané. První následovníci Ježíše Krista byli přeci zase jenom Židé. Celá prvotní církev, která vznikla po Ježíšově smrti, byla složena ze Židů. Dokonce až do čtvrtého století církev neexistovala jako samostatná skupina, ale existovala v rámci židovství. Křesťané byli považováni za židovskou sektu a nově obrácení pohané se podřizovali pod správu tradičního judaismu. Platila pro ně téměř stejná pravidla jako pro jiné přidružené národy, které se k Izraeli přidávaly ve starozákonní době (Egypťané, Midjánci, Kúšité, Kenaanci, Moábci, Peršani atd.). Zavrhl tedy Bůh svůj lid, nebo jen rozšířil jeho řady za hranice židovského národa?

Kde se tedy vzala dnešní bariéra mezi Židy a křesťany? Nevytvořili ji Židé, ale křesťané. Myšlenka svěcení neděle ve snaze odlišit se od Židů, kteří se netěšili v římské říši valné pověsti, se objevuje teprve kolem roku 120 po Kr. a lze ji najít v pseudoepigrafu, listu Barnabášově. Jistý alexandrijský autor zde líčí, že on a jeho společníci zachovávají osmý den po sobotě, tedy neděli. Jeho spis je silně antisemitský. Někdy ve druhém století píše také Justin Martyr z Říma: „Neděle je den, kdy se shromažďujeme, protože je to první den, během kterého Bůh změnil temnotu a veškerou hmotu tak, že vytvořil svět, a je to také den, kdy Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých.“ Z Říma také vydal ve čtvrtém století císař Konstantin zákon, který měl uzákonit svěcení neděle. Prokleti od Krista měli být všichni, kteří se požidovšťují a stále zachovávají sobotu.

Přesto však i v pátém století po Kristu byly sbory světící neděli v menšině. Dokládá to Socrates Scholasticus: „Ačkoli téměř všechny církve po celém světě slaví svatá tajemství každý týden v sobotu, církve v Alexandrii a Římě na základě jisté tradice, od toho upustily.“ "Nedělní" vliv církví v Alexandrii a Římě se díky Konstantinovi a papežské moci nadále upevňoval a šířil. Nicméně prvotním důvodem pro zachovávání neděle bylo odlišit se od Židů, zapřít své židovské kořeny. Proto byli někteří křesťané schopni si změnit Boží stvořitelský den odpočinku ze soboty na neděli a zavrhnout Tóru - pět knih Mojžíšových. Teprve toto svévolné křesťanské odmítnutí zákona se stalo příčinou odporu Židů vůči evangeliu a Kristu. Nemohou přijmout jako Mesiáše někoho, kdo je představován jako přestupník Božího slova a zákona. Kristus přitom ve skutečnosti Tóru zachovával a světil i sobotu. Svévole křesťanů nakonec vedla k bezprecedentnímu násilí a diskriminaci Židů trvající dlouhá staletí. Aby se dnes Žid mohl stát křesťanem, musí nejen zapomenout všechno toto bezpráví, ale musí se zcela vzdát svého židovství, musí popřít zákon. A to je špatně. Ježíš sám prohlásil:

„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“ (Mt 5,17) Slovo naplnit zde znamená plnit až k plnosti, tedy ukázat jej v jeho původním smyslu jako zrcadlo Božího charakteru. Jak Ježíš v tomto textu dále vysvětluje: "Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým." (Mt 5,18-19). Pavel přemýšlí podobně: „To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak zákon potvrzujeme.“ (Ř 3,31)

Souhrou dějinných okolností tedy dnes existují dvě skupiny, které si nárokují postavení pravého Božího lidu. Židé a křesťané. Obě jsou nepostradatelnými Božími svědky. (Myslím si, že je o nich řeč ve Zj 11) Křesťané mají Mesiáše, ale čím dál více se odklání od zákona. Židé mají zákon, ale nemají Kristovu milost. Obě skupiny přináší poselství o Bohu, které chybí té druhé. Jsou dvěma svědky stejnému Bohu, ale jsou jedním duchovním lidem zvaným Boží Izrael.

Boží vůlí je tedy jednota, nikoli rozdělení jeho lidu. Co jako křesťané můžeme pro tuto jednotu udělat? Je to jasné. Odstranit příčinu rozdělení - svévolné odmítnutí Tóry včetně soboty určené jako oddělený svatý den již od stvoření světa, tedy dávno před vznikem židovského národa a vydáním Tóry i s Desaterem. A pokořit se vůči našim židovským bratrům za vše zlé, čeho se na nich křesťané, dokonce ve jménu Krista, dopustili. Jen tak otevřeme cestu dnešním židům k přijetí Ježíše jako Mesiáše. Čas se krátí, Pán přichází.

Daniel Kábrt

Zdroje:
Bible ekumenická
DOUKHAN, Jacques; Tajemství Izraele
Série DVD: Sedmý den, Objevy ze ztracených stránek historie


"Kdo je Izrael?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 72 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Neděle, 29. leden 2012 @ 15:25:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kábrte, vždyť je to jednoduché, pokud jsi nepřijal Krista jako svého Spasitele - nejsi pod milostí, ale pod zákonem a samozřejmě, že pro tebe platí i nadále dodržování zákona. Tak o co ti jde? Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 15:30:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
aha


]


Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Ferda (nmcoqi6@iol.cz) v Úterý, 31. leden 2012 @ 09:39:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na světlo přichází tvrzením o zvrženosti Židů (Mac Gary) a je nebezpečně infekční a životaschopný, Dnešní učení o nástupnictví církve za Židy je pouhé (nevědomé) opakování antijudaistickéhé propagandy církevních otců v I.stol. a současně znakem selhání věrohodnosti křesťanského učení,jak jej reprezentuje církev CASD.Proto je antisemirismus třeba odmítnout a rozejít se s ním v jakékoli podobě. Židé však nejsou vyřazení s Boží smlouvy a my ji na sebe nemůžeme vztahovat. Církev proto  nenahrazuje Izrael.Vyvolenost nepřišla na církev.Izrael není předchůdce církve. Bůh se k lidu,který si vyvolil, neotočil zády. Církev je synonymum pro Izrael a Izrael je Starším bratrem církve.
***ferda***


]


Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 31. leden 2012 @ 10:48:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boží Izrael ,tedy Boží lid je jeden veliký strom,my  z pohanů ,jsme na ten kmen naroubované větvičky. Pokud jde o evangelium, stal se kmen Bohu nepřátelský , ale nám to přineslo prospěch;a pokud jde o vyvolení, je nezpochybnitelnou pravdou ,že kmen zůstává Bohu milý pro své kořeny(otce).
 


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Papen v Neděle, 29. leden 2012 @ 15:52:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
chcem otvorene a nahlas povedat, ze nie je nic odpornejsie ako "izraelčíctvo" a sionizmus v nasich cirkvach. zidia nie su nijake neviniatka. budem ich ale radsej volat sionisti, aby som vystihol hlbsie podstatu problemu. Sionizmu veri vacsina zidov, je to chora dogma o ich nenahraditelnosti a vyvolenosti. Kvoli nej vrazdia, prenasleduju, zabijaju, klamu a ozobracuju vsetkých na okolo, lebo si myslia ze su vyvolení. Udaje o holokauste su silne sfalšované a podsuvaju sa nam ako fakt, ktorému ak neuverime, skoncime vo vazeni podla zakonov ktore si oni sami vtlačili do jurisdikcie v europe. (uzakonuju historiu ako v totalite, historia sa nesmie skumat) Sionisti su horsi ako fasisti, prosim vas citali ste niekedy babylonsky talmud? TO JE HROZA !!! My sme pre nich dobytok, hmyz a nase dcery mozu byt kedykolvek znasilnovane, sme stvorení iba pre to, lebo dobytok nemoze zidom sluzit. Sionizmus je najvyssia faza satanizmu a toto, presne toto je sila ktora zabila Jezisa, toto farizejstvo, nadradenost ktorej sa aj krestania klanaju hoci nejde o ludi ktorý to z krestanstvom myslia vážne ... Stat izrael je fasisticky a vrazedný stat plny palestinskej krve, ktorý ovláda USA, lebo vacsina kongresmanov su zidia-sionisti, ja neviem co tam chodite prezívat ked tam chodite na tie vase púte. To mi je zahada ...Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:20:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Můj příspěvek neměl se sionismem nic společného. Nehájim novodobý stát Izrael vzniklý v polovině dvacátého století a nechápu jeho vznik za jakékoli naplnění biblických proroctví. Nicméně Židům křesťané v historii hrozně ubližovali, utlačovali a stále (Vy jste toho důkazem) se považují za teologicky nadřazené. Ale to je hrozný omyl s hroznými důsledky. Pavel sám káral první obrácené pohany ve svém podobenství o olivě, aby se nepovyšovali nad ty větve. Izrael v něm nazývá kmenem. Zapřením svých židovských kořenů se stáváme cizím náboženstvím a biblická zaslíbení se nás netýkají. Jsme součástí Izraele, ale ne jeho náhradou.


]


Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 31. leden 2012 @ 17:04:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Apage satanas.


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:07:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co slova apoštola Pavla od 9 kapitoly Římanům? 3 verš: Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. 11,14..nějak vzbudit žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich zachránit. 15 Neboť jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa,... 17. Jestliže však některé větve byly vylomeny... 19...nevěrou byly vylomeny,... 23. A oni, nezůstanou-li v nevěře, budou naroubování,... 31...tak i oni nyní upadli v nepošlušnost... 
 
A tak tě hned tvá první věta odhaluje jako nevědomého ohledně Božího slova: Už jste se někdy setkali s názorem, že Izrael Starého zákona byl zavržen a v Novém zákoně nahrazen křesťanskou církví? Myslíte si to také? Já ne. 
 
A proto se divím tvé troufalé snaze druhé učit pravdám Božího slova.Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:34:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Řím 9, 6: Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael..
Řím 9,24: na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.
Řím 11, 16-18: Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!


]


Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:38:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A to má jako co znamenat? Hned první věta tvého článku je chybná a následná argumentace tak postrádá jakýkoliv smysl. a ty se nezmůžeš na nic jiného, než ocitovat verše vytržené z jejich souvislostí bez komentáře?
Uvědomuješ si svou nevědomost a neznalost Písma?


]


Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:58:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je dobré, že to říkáš Ty, který jsi udělal totéž. :-) Kdybych to nedal jako odkaz na Bibli, ale řekl stejná slova, už by si byl spokojený? Přijde mi, že mluví sama za sebe. Zavržení Izraele je nesmyslem. Protože první církev byla celá židovská. Zavrženi byli jen někteří - velekněží, kteří podněcovali dav k nenávisti vůči Ježíšovi. To, že křesťanství se rozmohlo právě v kruzích židovství znamená, že Izrael jako celek zavržen nebyl. To je snad jasné, ne?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Buď neumíš číst, anebo ignoruješ slova apoštola Pavla. Je mi to moc líto, ale s některými z vás, co tady píšete, nemá cenu se o čemkoliv z Písma vůbec bavit.
Ř.9,3...byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla... Co na těchto slovech Pavla není jasné? A na dalších slověch Pavla? Tělesný Izrael, který se spoléhal na svůj chrám, oběti, dodržování desatera, atd. byl zavržen. Důkazem bylo rotržení chrámové opony v okamžiku smrti Ježíše a později zboření chrámu Římany.
Že někdy v budoucnu, při druhém příchodu Pána Ježíše, dojde k opětovnému naroubování Izraele nikdo nepopírá, snad jen několik skupin těch, co si myslí, že tisicíleté království nebes probíhá již dnes. Ale o těch se tady nemíním bavit.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:19:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říkám snad něco o chrámu a obětech? Dodržování desatera má jako věroučný článek 99 procent existujících církví. Nevím, kde Ty žiješ. Dej mi definici toho, kdo tedy jsou těmi příbuznými podle těla...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:36:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Obřezání na těle.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:40:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže všichni apoštolové třeba jsou zavrženi?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:50:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč si se mě děláš srandu? Buď znáš Písmo, anebo jen kalíš vodu. Opakem je obřezání v duchu, srdečné. Může byt žid pouze obřezán na těle, a i na srdci. Ti, kdo jsou obřezání "pouze" na těle, jsou zavrženi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: rastan (rastan@quick.cz) v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:21:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Leonete než se začneš durdit, proč Pavel obřezal Timotea? Mohl přece se vzepřít židům a nepolevit. A přece pro evangelium (paradox, co?) Timotea obřezal, aby měl přístup ke všem, i židům. Co skončilo dobou apoštolskou byla vyjímečnost Izraele před Bohem jako celku, ale jednotlivci mají stejnou naději jako každý jiný uvěřivší v Krista. To, že většina nepřijala a nepřijímá Krista nezatracuje před Bohem ty z židů, kteří Krista hledají. Nechápu jek čteš Písmo.
rastan


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:36:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Přesně tak...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:37:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od doby vzkříšení Ježíše Krista je pouze jedna cesta k Bohu, víra v Ježíše viz Řím. 10,9-12, ...není rozdílu mezi Židem a Řekem. Já zase nechápu co jsi chtěl říct.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Středa, 01. únor 2012 @ 09:39:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Od doby stvoření světa není jiné cesty.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Starý zákon také touží po zvnitřnění zákona, když volá po obřízce srdce, stejně jako Nový zákon (Dt 6,4-6; srov. Jr 9,25,26; Mt 5,21.22.27.28; Ř 2,29). Tělo a duch ani Starý a Nový zákon nejsou v rozporu. To z nich udělala pozdější gnostická hereze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:39:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kolik jich bylo spaseno skrze víru za doby starého zákona?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:55:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mnoho. Nikdo nedošel spravedlnosti skrze zákon, ale jedině skrze víru. Zákon totiž bez Hospodina dodržovat nelze.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:58:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kolik lidí bylo spaseno skrze zákon i když věřili v Hospodina?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 19:02:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo, byl to projev jejich víry.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 19:20:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takže skrze zákon nebyl spasen nikdo, ať už něvěřící, tak i věřící. Tak proč byl proto dán?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 20:36:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ceremoniální zákon, oběti, očistné rituály a svátky ukazovali na Boží smírčí plán s lidstvem skrze Mesiáše. Neměli jinou roli, než ukázat na přicházejícího Krista. Dietetické zákony zřejmě proto, aby ná vedli ke střídmosti, a abychom si uvědomovali, že i náš stůl má odrážet Stvořitelův záměr. Proto byly známé již před potopou. A Desatero je vyjádřením dokonalého Božího charakteru. Jediné je věčné a proto bylo napsáno samotným Bohem do kamenných desek. Plnění zákona není samo o sobě zákonictvím. Zákonictvím se stává právě ve chvíli, kdy se skrze ně snažíme dosáhnout spásy a zapomeneme na to, že to ne my, ale Bůh v nás. Poslušnost totiž není naší iniciativou, ale Božím působením v nás. Zákon byl tedy dán pro nás a je svatý stejně jako je svatý sám Hospodin.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Neděle, 29. leden 2012 @ 20:56:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš, a Pavel nejméně na dvou místech říká, že Zákon byl dán proto, aby nás usvědčil z hříchu a přivedl ke Kristu. A pak už nejsme pod vychovatelem. Myslím, že tvé argumenty jsou v rozporu se slovy apoštola Pavla.
Co myslíš, komu budu více věřit, tobě, nebo Písmu inspirovanému Duchem Svatým?
Pavel psal že máme chodit Duchem a žádosti těla nevykonáme. Nemysliš, že jak chodíme je věci Ducha Božího v nás, těch, co byli moci Ducha Božího zplozeni? Proto Pavel psal: litera zabíhí, ale Duch obživuje. Choď si jak chceš, ale nepiš, že tvé učení je v souladu s Písmem. Neboť není a nikdy nebude. Je v rozporu s učením apoštola pohanů.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 30. leden 2012 @ 05:57:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
leonete,
to co píše Kábrt je adventismus, strašné je to, že Kábrt to evidentně NEVÍ...že je v rozporu se SLOVEM KRISTA


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Iz (Skóre: 1)
Vložil: Vapel v Úterý, 31. leden 2012 @ 11:23:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsme syny té svobodné, Kristův zákon lásky je na základě zaslíbení ne zákona. Zákon nikdo není schopen dodržet, proto jsme pod milostí. I ti, co byli z otrokyně (Izrael), a přijali Krista jsou pod milostí-zaslíbením.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 31. leden 2012 @ 21:03:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Leonete, říkáš stále to samé. Já vím, co chceš říct. Ale dokud mi nevysvětlíš, jaký je rozdíl mezi 9 přikázáními, které snad respektuješ a přikázáním o sobotě, je to jen mlácení hubou. Smím zabíjet a smilnit? Neřešme chvíli otázku ospravedlnění. Jistě, to že to dodržuju mi spásu nepřinese. Ani otázku odpuštění. Jistě, i když to přestoupím mám naději na odpuštění. Spíš mi vysvětli, proč 9 přikázání je součástí mravního kodexu každýho křesťana, zatímco 10. je mimo hru. To mi nejde na rozum. Jsme snad my tou konečnou autoritou, která si vybírá z Božího zákona, co se nám hodí a co ne?


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:24:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo nás nenechává na pochybách, že Izrael, přesněji synové Izraele, jsou Jákobovi synové. Jde tedy o tělesné potomky praotce Jákoba. Dnešní etničtí Izraelité jsou potomci pouze dvou Jákobových synů Benjamína a Judy, neboť ostatních deset kmenů zmizelo kdesi po asyrském zajetí.

Pavel nám však jasně říká, že následovníci Krista pocházející z pohanů jsou naroubováni na kmen, jehož základem (kořenem) je Izraelita Ježíš Kristus a jehož pravé, nenaroubované větve, jsou etničtí Židé (Římanům 11). Tady není o čem diskutovat.

Ovšem Pavel v těchže verších také hovoří o vylomených větvích, tedy o odvržených etnických Židech. Podobných míst je v NZ více, např. Jan Křtitel káže o tom, že Bůh může vytvořit Abrahamovy potomky třeba z kamenů.

Křesťané si proto právem přisvojují Abrahámova zaslíbení a právem se mohou považovat za dědice zaslíbení daných Jákobovi. Viz třeba http://www2.reformace.cz/zod/je-cirkev-naplnenim-starozakonniho-izraele-cislo-90

Také v Tvém příspěvku vidím bratře jedno velké neporozumnění: Pro křesťany neplatí Stará smlouva, jejímž znamením byl Sabat. Pokud Ti nevadí hluboká teologie, můžeš si vysvětlení najít v knize John G. Resingera "Kamenné desky" - http://www.hcjb.cz/Knihy/eKnihy/Kamenne_desky/pdf/Kamenne_desky.pdfRe: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 16:52:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ga 3,7:  Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.
Řím 9,6: Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael
Řím 9,24: na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.
Řím 11,17.18: Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!

Boží slovo Starého zákona neselhalo. Proroctví se týkala Izraele a byla také naplněna. Ostatek z Izraele, židy, nazval Pavel kořenem ušlechtilé olivy a pohany naroubovanými větvemi na místo jiných vyťatých. My jsme Izrael, my jsme potomci Jákoba. Izrael byl složen jak z potomků Izraele/Jákoba, tak přidružených národů. Podobně tak v Novém zákoně se k Izraeli připojili jiné národy. Rasovost/etnika je teprve produktem fašistické ideologie první poloviny dvacátého století. Prokletí se týkalo velekněží a také ne všech. Důkazem je obrovská konverze některých Židů v prvním století ke křesťanství. Byli snad i tito původně zavrženi? Za doporučenou literaturu děkuju. Hluboká teologie mi naopak vyhovuje.


]


Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:02:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor knihy je zjevně dispenzacionalista. Tímto a jinými teologiemi se zabývá kniha: http://www.advent-orion.cz/knihy/tajemstvi-izraele. Nemyslím si, že dispenzace jsou jakkoli biblické. Existuje jen jedna dispenzace, jen jeden Bůh, jen jeden lid.


]


Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:40:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezáleží na tom, kdo je a čím je. Záleží jen na tom, zda se opírá o biblické pravdy a zda vyjadřuje Boží mínění. Zdůrazňuji: Boží mínění. To může člověk udělat jen tak, že se odkazuje na Boží slovo, zjevené v Písmu.

Bratře, před několika dny jsem poslouchal učení známého kazatele Watchmana Nee. A z jednoho pořadu jsem byl docela va šoku:

"Když křesťan vyjadřuje svůj vlastní názor, vyjadřuje tím názor Božího odpůrce satana."

Dost mi trvalo, než jsem to pochopil. My všichni jsme přece na své názory hrdí. Ale pak mi došlo:

My křesťané máme toužit a vyjadřovat názory našeho Pána, názory našeho Boha. Ty naše jsou úplně bezcenné a opravdu mohou být Bohu nepřátelské.


]


Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:53:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dispenzacionalismus je právě ta nebiblická lež. Proto záleží na tom jestli je člověk dispenzacionalista nebo ne. Porozumění Božímu mínění je závislé na naší interpretaci Písma. Tedy naše myšlenky by měly být diskutovány s Bohem na modlitbách a ani to nezaručuje jejich pravost. Pokud Bůh přímo ke mně nepromlouvá řečí, která by šla přímo dát zde do uvozovek, nemám jinou možnost, než říkat svůj názor, nebo mlčet a na Boží slovo čekat. Snad by ta druhá možnost křestanskému světu hodně pomohla, ale třeba je Boží vůlí vykládat jeho Slovo na pozadí naší vlastní zkušenosti a prožívání společných chvil s ním. Kdo ví?

Proti tvrzení Tebou zmíněného autora můžu snad jen podotknout, že jeho názor o názorech křesťana je také jenom názorem a vzhledem k tomu, že to Bůh implicitně neřekl, je jen jeden z nás plkatelů...

To, čeho se při výkladu Písma držím, je, že Bůh je dobrý a vzájemná láska jeho lidu je pro něj důležitá. A tak také vykládám Písmo. Tlumočím-li ďábla, suď Hospodin.


]


Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:19:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnešní etničtí Izraelité jsou potomci pouze dvou Jákobových synů Benjamína a Judy

Nemáš pravdu, některé ztracené kmeny Izraele se už našly, navíc už ve starověku došlo k promíšení izraelských kmenů např. migrací severních Izraelců do Iudaeie z náboženských důvodů (biblicky doloženo; prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova z Lukášova Evangelia atd.).


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: sedyvlas v Neděle, 29. leden 2012 @ 17:07:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I Izajáš 66,22-24 mluví o zachovávání soboty   na nové zemi.Mě je jasné,že  sedmý den je sobota a neděle je chyba,ale nevím ,co s tím .Prostě vím ,že jednou to bude zase sobota.
   Izrael je jasně vyvolený národ,to snad ani není možné překroutit.Máš  pravdu.Vidím to stejně.
 Jsem katolík,ne adventista.Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:10:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každý křesťan se ve křtu stává duchovním potomkem Abrahámovým (Mt 3,9; Ř 4,16) - příslušníkem Kristova "vyvoleného národa."...."neděle je chyba"...

Opravdu bylo chybou Kristovo nedělní vzkříšení? Nebo je tato událost největším mezníkem v historii vesmíru? Vykoupila tě snad sobota, zachovávání Zákona?


(Kol 2,11-17)
V něm jste také obřezáni obřízkou, jež nebyla učiněna rukama, ale svlečením těla hříchů skrze obřezání Kristovo.
Spolu s ním jste pohřbeni křtem, jímž jste také spolu s ním vzkříšeni skrze víru v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.
I vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil, když vám odpustil všechny hříchy
a smazal ten soupis ustanovení, jenž byl proti nám a byl nám nepřátelský. Odstranil ho z cesty tím, že ho přibil ke kříži.
A když odzbrojil vlády a mocnosti, vystavil je veřejné potupě a skrze něj nad nimi slavil vítězství.
Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu či pití, nebo kvůli svátku, novoluní či sobotám.
Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale skutečnost je v Kristu.


(Žd 4,3-11)
My, kdo jsme uvěřili, tedy vcházíme do odpočinku, poněvadž on řekl: "Jak jsem ve svém hněvu odpřisáhl, nevejdou do mého odpočinku," ačkoli jsou jeho díla dokonána od založení světa.
Na jednom místě totiž řekl o sedmém dni toto: "A Bůh sedmého dne odpočinul ode všech svých skutků,"
a jinde zase: "Nevejdou do mého odpočinku."
Poněvadž tedy zůstává pravdou, že někteří do něj mají vstoupit a ti, kterým byla dříve kázána radostná zvěst, do něj nevstoupili kvůli neposlušnosti,
označuje znovu nějaký den jako "dnes", když v Davidovi po tak dlouhé době říká (jak už bylo řečeno): "Dnes, uslyšíte-li jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce."
Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, nemluvil by potom Bůh o jiném dni.
A tak Božímu lidu zůstává svátek.
Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh odpočinul od svých.
Vynasnažme se tedy vstoupit do toho odpočinku, aby snad někdo neupadl do téhož příkladu neposlušnosti.]


Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:32:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Držím Vám palce. Vnímám to právě tak...


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 29. leden 2012 @ 18:47:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Při veškerému respektu k Izraeli a k starozákonnímu zjevení, nezapomeňme na dvě důležité věci.

1) Vzájemnou židovsko-křesťanskou antipatii začali židé, nikoliv židokřesťané. V té době ani jiní křesťané než židovští nebyli, ale židovské prořímské autority zlynčovali žida Štěpána, hlásícího se ke Kristu. V Malé Asii, ještě před Konstatntinem, zase židé pomáhali římským úřadům při pronásledování křesťanů (Hellénů i hellenizovaných židů ???), a to vše se stalo dávno před fatálním rozchodem Církve a Izraele jako entit. Rozhodně židé v těchto, pro Církev nelehkých, dobách sehráli také smutnou úlohu. Můžeme se jen domnívat, že chování maloasijských židů jen podpořilo přijetí antisemitských nálad v Církvi. A kdo byl první obětí? Židokřesťané! Křesťané židovského národa v Církvi, kteří se ocitli ve dvou ohních. Židé je odvrhli jako křesťany a v Církvi tvořili židé postupně čím dál menší menšinu, a tak se nakonec povedlo Církvi to, o čem by mohl Hitler jen snít zničení židů jako svébytné skupiny. Díky lidem jako zde diskutující Papen se nakonec židé v Církvi postupně pořímštili a pořečtili, aby neměli další problémy.

2) Židé Zákon příliš nedodržují. Pro jednoduchost si rozdělme židy na sekulární, národně-náboženské a ultraortodoxní. Ultraortodoxní židé zavrhli Zákon a nahradili jej svým vlastním volným výkladem. Postupně tento svůj vlastní farizejský výklad natolik zjednodušili, že se bohatost Božího slova zredukovala na seznam tradičních, nikoliv Božích, ustanovení a proklamací, jejichž historický původ již nikdo nezkoumá. Tito ultraortodoxní židé znají jen svou tradici, ve znalostech Pěti knih Mojžíšových nijak nevynikají (běžný mesiánský žid je hravě strčí do kapsy), se zbytkem hebrejské Bible (zejm. Prorocké knihy) jsou natom ještě hůř. Tento směr je spíše proti Státu Izrael (jsou i výjimky) a jsou odpůrci Chrámového kultu, bez kterého Zákon prostě dodržet nelze.
Zadruhé tu máme sekulární židy. Výraz sekulární žid (hebr. Datim) je podle mého názoru protimluv. Když se někdo nehlásí k židovství, v židovského Boha nevěří, Jeho přikázání neplní a pohrdá jimi, jaký je to potom žid?! Tito lidé obývají hlavně Spojené Státy a Přímořskou nížinu Šáron v Izraeli (velká obchodní, příp. průmyslová centra).
Třetí skupinou je národně-náboženský proud. Ohledně křesťanského filosemitismu je cílem právě tato skupina, předchozí dvě, i když jsou v rámcí Izraele možná stejně významné, křesťanským sionistům na srdci příliš neleží. Je ale nutno říci, že tito lidé zastávají podobné teologické postoje jako ti ultraortodoxní, hlásí se k židovské tradici namísto starozákonního zjevení. Míre jejích farizejství je sice znatelně menší, ale jejich nadřazení tradice Bohu je nepřehlédnutelné a nikdo se ani nesnaží tvrdit opak! Princip Sola Scriptuira zastává v židovství, narozdíl od křesťanství pouze zanedbatelná část (viz karaim či karaité). Co se týče jejich postojů k hebrejským křesťanům, jsou taktéž podobné, jako u těch ultraortodoxních, akorát se chovají civilizovaněji. Jejich postoj k Chrámu je taktéž tradicionalisticky laxní. Mají v rukou Chrámovou Horu už od roku 1967 a ještě nezačali kopat základy! To opravdu nevyznívá o jejich postojích k Božímu Zákonu příliš lichotivě.Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 19:13:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Dá se to vůbec srovnat např. s holocaustem?
2) Dodržují ten zákon, který lze bez chrámu. 1) Desatero, 2) Dietetické rozlišování čistého a nečistého, 3) svátky a další přikázání která se neváží k chrámu.. Třeba úcta ke starým lidem, či neoholování okrajů vousů.. Základní premisa: Oběti nahradily modlitby. Ale i svátky byly spojovány s obětinami a tedy nic pro křesťany. Nicméně co by nám jako křesťanům udělalo, udělat tento vstřícný krok, a totiž to, že bychom respektovali místo devíti přikázání deset a nepohoršovali druhé tím co jíme? Myslím, že tato změna by měla na přijímání Mesiáše ze strany Židů obrovský dopad.


]


Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 29. leden 2012 @ 19:30:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1) Nemáme dost pramenů. Nevíme, kolik křesťanů a kolik hebrejských křesťanů zahynulo v příčinné souvislosti s aktivitami židovských úřadů a "horlivců". Na druhou stranu Šoa (výraz holokaust je pro židy velmi, velmi urážlivý!!!) se týkal výhradně evropského aškenázského židovstva (s menšinami Sefardů). Židovstvo mizrašské a sefardské v Arabském světě, stejně jako židé na západní polokouli Endloesungem postiženi nebyli.

2)
1) možná, nevím, jako dodržují 10) nebudeš dychtit
2) pár nesrovnalostí tam možná najdeme, např. konzumace žraloka (napřiznání plakoidním šupinám statutu šupin), navíc ultraortodoxní židé konzumují rybí krev!!! Zákaz konzumace krve Noemu oni zredukovali na zákaz konzumace krve teplokrevných tvorů.
3) to právě pozměnili do nepřehledného mišmaše a nahradili tato přikázání svou tradicí, velmi podobnou, a o to nebezpečnější

Základní premisa: Oběti nahradily modlitby. Je naprosto chybná a nebiblická. Plácat játrama namísto obětí by se mnoha fyzické práce se štítícím flanďákům líbilo, však to známe z vlastní zkušennosti. Navíc dlouhé a ceremoniální modlitby jsou v naprostém kontrastu s tím, co učil Ježíš.

Nicméně co by nám jako křesťanům udělalo, udělat tento vstřícný krok, a totiž to, že bychom respektovali místo devíti přikázání deset a nepohoršovali druhé tím co jíme? Myslím, že tato změna by měla na přijímání Mesiáše ze strany Židů obrovský dopad.

Jak můžeš zjistit z mých předchozích článků, jsem také subotnik, dodržuji i sobotu i kašrut, akorát s tím vysírám ostatní pouze příležitostně, a preferuji budování vztahů Izrael<->Církev na Pravdě a ne na populárních mýtech (jak se to v historii silně neosvědčilo)


]


Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 20:48:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuju za reakci. Můžu se zeptat, co je tím mýtem, který podle Tebe preferuji? Nechci nikoho vysírat. Mrzí mě, jestli to tak vyznívá...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 29. leden 2012 @ 21:06:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kabrtedanieli, tady to bereme za nesprávný konec. Nemluvím o tobě. Možná byses divil, kolikrát jsem já vysíral s otázkami o druhu zvířete, ze kterého byl připraven společný pokrm.
Jedno svědectví o důležitosti vysírání na správném místě.
Seděli jsme u velkého stolu tři košeráci. Já a ještě jedna sestra u sebe, další bratr o kousek dál. Nějak se to blbě napočítalo a naporcovalo, a mezi mne, sestru košerandu a ještě jednu sestru nekošerandu se musela rozdělit jedna porce. Jako správní křesťané jsem to každý nabízeli tomu druhému, chvíli to trvalo, než jsem byl nakonec přehlasován. Než jsem to začal jíst, došlo mi, že do toho nějaký "dobrák" dal špek, lidé mají prostě "dobré" úmysly na nedobrém místě. Šel jsem porci reklamovat u předáka agapé a bohužel jsem se nemýlil. Proč říkám bohužel, protože ten druhý bratr košerák již mezitím konzumoval, dodržoval kašrut poměrně krátce, neměl v tom tu praxi. To jídlo nakonec snědla sestra nekošeranda, ale vidíš, jak je důležité poučit Církve o našich dietetických a časových (viz můj článek) specifikách.
Taky jsem měl několik výstupů s "dobráky", kteří připravili pohoštění se šunkou na akce pro subotniky a košeráky! Zatím jsem nikoho vyloženě neseřval, ale nebylo k tomu pákrát daleko. Např. když hostitel košerákm přímo oznámil nekošer ingradienci s tím, že se to tam prostě dává. Asi chtěl multikulturně obohacovat někoho, kdo o to vůbec nestojí. Get pissed.

Víš, o co mě jde? O Bibli, kdo chce jíst, ať jí a kdo nechce, ať nejí. Kašrut a šábes je soukromou věcí každého křesťana, a když k tomu Církev z pozici instituce zaujme nějakou, byť prokošeráckou pozici, tak se pohybujeme na tak tenkém ledě, že bysme zase mohli sklouznout do stavu který platil v inkvizičním Španělsku, že lidé nekonzumující vepřové maso budou automaticky pronásledování jako špatní křesťané. Ano, jen proto, že nejedí prasátko, anebo že se jim v sobotu nekouří z komína.

Mýtus je ten, že Církev Izraeli něco dluží. A pak je mýtus, že Izrael je zbožným Izraelem ve světlých chvikách Starého Zákona, je tomu naneštěstí spíše naopak. Míra apostáze Izraele je otřesná! A netvrdím, že to zastáváš zrovan ty! Vadí mi prostě taková atmosféra. Možná by bylo lepší se v těchto otázkách omezovat na pouhá fakta, nevím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 30. leden 2012 @ 11:09:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuju. S tím všudypřítomným špekem mě taky dovedou v hospodách pěkně štvát. Asi máš pravdu, že je to záležitostí jednotlivce. Ale občas jsem znechucen, když vidím s jakou žádostivostí a vykulenýma očima obhajují křesťané při pohledu na maso své vášně. Zvedá se mi z toho žaludek. Myslím si, že ač je některé maso Bohem ustanovené k jezení, přesto je zcela neetické si svoje byť třeba nepřímé zabíjení obhajovat svými nezřízenými vášněmi a ani se nad svojí mrtvolou na talíři nezamyslet. Když pak slyším křesťany jak říkají: "Nemohl bych žít bez masa." je mi z toho nevolno. Snad pro tuto nestřídmost a připomínku rajského vegetariánství ustanovil Bůh tyto zákony. Snad z jiného důvodu. Stvořitel byl dosti svrchovaný na to rozdělit den a noc, souš a vody, stejně jako ovoce v ráji, či zvířata na čistá a nečistá. Stejně jako nebylo hříchem samotné utržení jablka, ale následné zkreslení Božího charakteru v lidských očích - stal se někým, koho se musí obávat, někým komu se lze schovat..., tak může bezostyšná masožravost mít obdobný důsledek. Snad pro zkrocení naší hamižnosti a chtíče Bůh rozdělil stravu na košer a nekošer...

I kdyby Církev Izraeli nic nedlužila, šíření zvěsti o Mesiášovi je přeci naší církevní prioritou. A sám víš, oč snažší je pro Židy dialog s křesťany, když nás pojí úcta k Zákonu. Nebo se mýlím?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 31. leden 2012 @ 15:13:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S tím všudypřítomným špekem mě taky dovedou v hospodách pěkně štvát.
Máš naprostou svobodu jej nejíst! Já třeba mohu-li volím restaurace čínských a vietnamských imigrantů, kde si dávám bambusové výhonky. Zatím ještě nejsem ve fázi, kdy jako košerák budu ostentativně neplatit alikvotní díl provozních nákladů na akce pro košéráky, kde se podává nekošer jídlo. Sice by to asi vedlo ke kýženému zamyšlení nad stavem Církve, ale za případné kyselé xichty mi to zatím nestojí.

připomínku rajského vegetariánství
Veganství, ne vegetariánskví. Tvarohovou buchtu bys v ráji hledal asi marně. Takže se spíš připrav na ovocnou dietu - viz Zjevení a dvanáct různých sezóních druhů ovoce. A průmyslových potravin a moderního skladování umožňujícího konzumaci i mimo příslušnou sezonu si raději užívej už teď. Počítej i s tou alternativou, že v Mileniu (agrární společnosti???) se budeš muset bez toho obejít.

Stejně jako nebylo hříchem samotné utržení jablka, ale následné zkreslení Božího charakteru v lidských očích
Zásadně nesouhlasím, že by samotné utržení resp. zkonzumování ovoce (není psáno, že to bylo zrovna jablko) nebylo hříchem samo o sobě. Jednak Bůh něco řekl, a to platí. Ať by to bylo sebevíc iracionální, i špatný příkaz je příkaz (inspektor Trachta, Rozpuštěný a vypuštěný). Navíc úplně zastiňuješ problematiku soukromého majetku. Strom byl, vlastně je, Božím soukromým majetkem a je Božím nejsvrchovanějším právem si dělat se Svým majtkem, co chce. Nemusí se z toho nikomu zpovídat, nemusí jednat logicky, racionálně ani "fér". A ostatní to musí respektovat. Viz "tady je Krakonošovo". Moje osobní zkušenost mě značně utvrzuje v tom, že velká část zla ve světě pochází právě z té neúcty k soukromému majetku! Co je tvé, není mé a naopak.

I kdyby Církev Izraeli nic nedlužila, šíření zvěsti o Mesiášovi je přeci naší církevní prioritou.
Záleží.

A sám víš, oč snažší je pro Židy dialog s křesťany, když nás pojí úcta k Zákonu. Nebo se mýlím?
Mýlíš se. Církev a židy spojuje právě to pohrdání Zákonem. Není vůbec nepravděpodobné, že se odpadnuvší křesťané a bezbožní židé nakonec sjednotí, přiberou k sobě ještě mnoho dalšího a zůstane jen ten skutečný ostatek (angl. remnant, mám to slovo raději v AJ). A ten ostatek bude tvořen několika typy lidí, mimo jiné subotniky, izolacionisty, apod. Pravděpodobně neznáme všehcny profily ostatniků, stejně jako Elijáš neznal ostatní proroky. Ale když už jsi to nakousl, nemyslím si, že by ostatek byl tvořen pouze jednou filozofickou školou. Spíš to vidím na různé komunity, které se prostě nevzdají svého správného zjevení (např. subotnici soboty) a prostě se s odpadlou církví nesjednotí.


Mimochodem, když se už bavíme o dluhu Církvi vůdči židům, Podívejme se, jak se zachovaly církve v době nacistické okupace. Kolik protestanských církví vyloučilo své členy židovského původu? Mimochodem, doufám, že víš, jak se zachovali němečné adventisté vůdči svým židovským členům. Já to mimochodem vím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 31. leden 2012 @ 20:42:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš naprostou svobodu jej nejíst!

Však já vím :-)...

Veganství, ne vegetariánskví.

Tak v ráji, ale do doby před potopou nejspíš vegetariánství.

Navíc úplně zastiňuješ problematiku soukromého majetku

Boží soukromý majetek byla celá Země i celý vesmír. Bůh tam ten strom nezasadil, aby pak mohl sledovat, jestli mu z něj náhodou někdo netrhá hrušky a pak na dotyčném vymáhal náhradu za zcizené. Bůh má zcela jistě svrchované právo něco člověku dát a něco ne, ale myslím si, že o tom ten příběh je zcela okrajově. "Ze stromu poznání však nejez, neboť v den, kdy z něho pojíš, propadneš smrti" nechápu jako jurisdikci, ale varování. Bůh zde hovoří o následcích činu, ne o činu samém... Člověk nezemře, protože ho Bůh zabije, ale protože ho hřích zničí. Člověk je zrcadlem svého pojetí Boha a je-li toto pojetí pokřivené, člověk zemře, protože jakákoli disharmonie ve vesmíru je předem určena k zániku.

Jablko to zřejmě nebylo, ale to není v naší věci to podstatné. Někteří rabíni si myslí, že se jednalo o vinnou révu, či fíkovník. Slovo "jablko" má v latině stejný slovní základ jako hřích, a proto jeho použití bylo dříve na bohoslužbách vedených v latině velmi vhodné.

Církev a židy spojuje právě to pohrdání Zákonem.

To je tedy dost tragické... Také si nemyslím, že by byl tvořen jen jednou školou.

Kolik protestanských církví vyloučilo své členy židovského původu?

Ale vždyť právě o to mi v článku šlo. Jedná se o křivdu, která nemá ospravedlnění. Adventisté nejsou jediní, komu kape do bot. Btw ta kniha od Doukhana je adresována především adventistům, kde teologie nadřazenosti vůči Židům také napáchala mnoho zla.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 30. leden 2012 @ 07:05:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
já bych měla skromný návrh, 
odhalit  pravdu mýtu o tom, že je tu jde opět a jenom o adventistický a jediný OSTATEK IZRAELE, neb co jiného můžeme od Doukhana adv teologa a adventisty Kábrta čekat? 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 30. leden 2012 @ 10:12:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlásit se k biblickému ostatku je pouze kladným postojem ke zvěsti Písma. Nejedná se o žádnou deklaraci výlučnosti, jak to ty naznačuješ. Ale vím, že mlátím prázdnou slámu...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 31. leden 2012 @ 08:19:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Kábrte, bla, bla, bla...
jak, že to vždycky hlásáte?/jako CASD/ my jediní dodržujeme všechna přikázání včetně soboty, tak teď lidičky, víte kam máte jít, MY ADVENTISTÉ JSME OSTATEK IZRAELE!
Co kdybys nám raději řekl, jak to vypadá s tím kompilátem Velkého sporu, připraveného k plošné milionové evangelisaci?
Již je důkladně seškrtáno? a kdo to dělal, Ty a spol? asi to dalo zabrat, již se nemohu dočkat, zdravím 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 31. leden 2012 @ 14:44:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, a co kdybys mluvila k věci!
Kabrtdaniel tady do nikoho nekéruje, že adventisté jsou nejlepčí a všichni ostatní jsou trapní blbci a narozdíl od mnoha jiných ani svojí denominační příslušnost zbytečně neventiluje a neotravuje s tím ostatní (jako např. diskutující v barvách římskokatolické církve).
Je tu sám za sebe.
Že je u adventistů velký zvíře? A co. Opět vystupuje zde jako jakýkoliv diskutující a nikomu svoje "postavení" nedává vyžrat.
Tady se bavíme o vztahu k Izraeli, jestli máš něco, co by sloužilo k společnému budování, sem s tím. jeslti ti vadí, že je někdo takový, tak si prosím laskavě sedni, napiš článek, přečti si ho po sobě, např. jestli nenabádá k denominační nesnášenlivosti (v Česku trestný čin), a případně ho pošli a můžeme se bavit dál.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 31. leden 2012 @ 18:58:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare,
jistě, že je tu Kábrt sám za sebe i houfem přívženců, za zády, které s plezírem cituje, pro tentokát je to teol výcuc J.Doukhana, viz článek


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Úterý, 31. leden 2012 @ 19:49:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jacques Doukhan je relativně respektovaný (což nic neznamená) a široce citovaný vědec (a tudíž vlivný, a tudíž neškodí si na něj vytvořit vlastní názor) napříč církevním spektrem.
Jeho myšlenky jsou originální, nevykrádá, netapetuje sračky a nekompiluje už poznané (primárně), ale objevuje pro Církev opomíjená fakta. Bez ohledu na jeho názory a postoje, z faktografického hlediska jej považuji za přínos.

Nechci být netaktní, ale máš-li s CASD osobní nevyrovnaný účet, případně leží-li ti v žaludku proto, že si někteří z nich myslí, že jsou lepší než ostatní, na Granu je dost prostoru, kde to řešit. Tady se řeší něco jiného.
Abych tě trochu povzbudil, adventisté nejsou jedinou denominací, kde si podstatná část myslí, že má patent na rozum jako celek. Mimo sekt a sektiček si to myslí i spousta seriozních denominací. Skoro by se dalo říct, že si to o sobě nemyslí akorát spící mrtvé církve (terminologige převzata z Ef 5,6), myslím samozřejmě denominace jako celek, netvrdím, že každý člen těchto entit spadá do definice Ef 5,6.
Jestli ti ale na adventistech vadí, že se od mainstraemu křesťanů liší odlišným životním stylem, musím podotknout, že
a) každý má právo na svůj životní styl
b) životní styl, který tě iracionálně popouzí vyznává podle odhadů samotných adventistů pouhých 30 % členů
c) tento životní styl adventistů je bližší životními stylu kristových přímých žáků
c) starozákonní životní styl vyznává i mnoho dalších křesťanů napříč církevním spekterm, akorát o tom nemluví
d) svérázný životní styl byl jedním z důvodů, proč si komunistické úřady zasedly zrovna na adventistické křesťany

Nedovedu si představit, jak bychom mohli hodnotit, která církev měla za komunistů největší ztráty (CČSH to ale nebyla!), ale podívej se nato tak, že adventisté chytli v 56tém prvotní nápor bestie, kdyby si komunisti nevybrali zrovna CASD, třeba by se vyřádili třeba na příslušnících tvé denominace, tvých známích, přátelích a rodině o to víc. (samozřejmě nepatříš-li k baptistům, Křesinovým Křes´tanským sborům aj.)]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 01. únor 2012 @ 10:27:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare,
díky že jsi mě pojal pastoračně, přesně tam, kde často moje touha vejít se SLOVEM v pravý čas, je velmi ovlivněna skutečnostmi souběžně trvajícími v adventismu!
Situace u nich není jednoduchá a také proto, jsou používána věhlasná jména, někdy je to "ber kde ber" přesně jak to je s adventistou s.d. J.D. židovského původu, který vystudoval vše na Andrew univ. V případě, že dostaneš do rukou jeho knihy jako je Křik nebes a nebo Výklad knihy Daniel, tak, Ti nemůže zůstat utajen vliv egw na téměř veškeré myšlenky!
Podotýkám, že nejsem znalec Doukhana a snad jím, ani být nechci, ale egw znám výborně, za 50 let svého aktivního adventismu!
a který žel pokračuje nadále v nejtvrdší formě v mé nejbližší rodině;
 Píšeš hezky, že každý má právo na svůj životní styl, ano, ale u slova "svůj" bych nechtěla vynechat, to postatné olivnění "něčím"...
Ten životní styl, který mě iracionálně popouzí, budu přemýšlet o míře iraconality, ale zatím vidím jen fakta odklonu od evangelia, které, je jak víš hlavně, novosmluvní!
S ostaními církvemi nemám osobní, až na ř.kat, ale ti jsou mi dále...jen malinko vzdálenější příbuznost.
Pokud jde o Sz přístup k životu víry, které je napříč spektrem, tak přeci jenom málokde je požadována nekompromisně sobota a kašrut.  Se sobotou znám akorát Baptisty s.d. možná mi pomůžeš.
Nevím, jak jsi zjistil těch 30% členů striktně dodžujících, ale dobrá, potom ovšem otázka zní, co ti ostatní, jsou to ještě adventisté s,d.? 
Pokud jde životní styl SZ ve kterém žil i umírá Ježíš Kristus, aby ho naplnil, tak je to poněkud jiná píseň přelomu, SZ - NZ, že cca za 2000 let již víme, nebo né?!
A ten svérázný životní styl okolo 56 roku min stol, tedy zavření sborů a život ve skupinkách, tak ten jsem zažila osobně a jako hlavní důvod vidím nedocházku dětí v sobotu do školy, /to jsem byla já osobně/ a odmítání práce dospělých o pracovních sobotách, které byly mimochodem všechny! 
Pardox byl utajený závazek vedení církve s ksč o tom, že děti i jejich rodiče pracovat v sobotu MOHOU...
nevím, jak bys to kvalifikoval, servilnost, podvod, nebo snad církevní standard...
milý Eleazare, díky za přečtení a jsem s pozdravem sestra v Kristu


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 01. únor 2012 @ 15:55:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
zatím vidím jen fakta odklonu od evangelia, které, je jak víš hlavně, novosmluvní!
Poděl se. Já toto nevidím.

Pokud jde o Sz přístup k životu víry, které je napříč spektrem, tak přeci jenom málokde je požadována nekompromisně sobota a kašrut.
Asi záleží na přístupu pastora či presbyteria, jak je kdo moc velký rappel, ale slyšel jsem z důvěryhodných zdrojů svědectví o adventistech, kteří šábes ani kašrut nedrží, a přesto v CASD pokojně vegetují.

Se sobotou znám akorát Baptisty s.d. možná mi pomůžeš.
Jde o jednotlivce v různých sborech, kteří šábes dodržují soukromě. Podle mého odhadu se jedná minimálně o desítky lidí (v Praze), možná stovka, nevím. Boží lid se nemá sečítat, ale kdysi kdosi odhadl, že v Praze bydlí asi pouhá tisícovka skutečných kristovců (bez ohledu na denominační příslušnost), a tudíž by se mohlo jednat dokonce o celé % Božího lidu.

Nevím, jak jsi zjistil těch 30% členů striktně dodžujících
bral jsem to podle % platičů desátků (může být +- zavádějící)

ale dobrá, potom ovšem otázka zní, co ti ostatní, jsou to ještě adventisté s,d.
Ano. Položme si jinou otázkou. Je CASD církví živou anebo spící mrtvnou podle Ef 5,6? Případně z kolika % živou?

Pokud jde životní styl SZ ve kterém žil i umírá Ježíš Kristus, aby ho naplnil, tak je to poněkud jiná píseň přelomu, SZ - NZ, že cca za 2000 let již víme, nebo né?!
Nerozumím a nevím. Vysvětli.

odmítání práce dospělých o pracovních sobotách
Odmítl jsem zaměstnání ve svém oboru, kvůli jedné procovní sobotě v měsíci. Na pracovní neděli jsme se nedohodli. Ale co, musel bych dlouho dojíždět.

Pardox byl utajený závazek vedení církve s ksč o tom, že děti i jejich rodiče pracovat v sobotu MOHOU...
nevím, jak bys to kvalifikoval, servilnost, podvod, nebo snad církevní standard...

Těžko to kvalifikovat. V každém případě to "nepomohlo". Netaktičkost, zbabělost, neprofesionalita, klamání spotřebitele? Je to podobně jako v případě německých adventistů a jejich vztahu k židovským členům. Takže asi církevní standard.
Jestli by měli evangelizovat židy jen proto, aby je nechali napospas ve chvíli, kdy tu pomoc sakra potřebovali, tak to ať se raději specializují na něco jiného.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 02. únor 2012 @ 09:06:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
díky Ele,
teď to evangelium, které nám může i průměrně sečtělý křesťan i dítě citovat, tím stále platným archetypem Jan3,16, " Nebo tak Bůh miloval..."a bude to stačit!
Potom si vezmeme do ruky adv Doukhana a zjistíme, že na kříži nám visí humanista, že my - ti druzí, máme lacinou milost a vůbec nejoriginálnější je to pejorativní "jednou spasen, navždy spasen"! Nebo také můžeme vzít jiného teologa z Andrew univ Dwighta Nelsona, který celému světu ve své evangelisaci Netem oznámil dosud neznámá slova Krista PÁNA: "ZEMŘU NAVĚKY!"
Tak tam se ozývá již něco opravdu hrozného a to je ten původní adv milleritský arianismus, který měl zmizet s konečnou platností výnosem, / 1952/ je to to, kdy Kristus není Bohem! U SJ toto přetrvalo, ale v adventismu, to stejně často proplouvá!
Když si čteme věroučné čl adv, tak se dozvídáme, že evangelium, není jen nějaké evangelium z Golgoty, ale je tzv adventním specifikem a to je trojandělské poselství ze Zjevení 14!
Hned slyšíme to jedině platné, že první anděl je OSTATEK, tedy adventisté s.d.,kteří jako jediní dodržují všechna přikázání, rozuměj to 4té!  to je to hlavní co vyšlo z vrstvené milleritsko adv teologie a co je pilířem tzv PP, což je přítomná pravda!
To vše se odehrávalo v době zavřených dveří, kdy po zklamání 22.10.1844, ti co byli uvnitř tak vešli, jiní již NEMOHLI,tak jakápak evangelisace, že?!
To čas přehodnotil, jako mnoho jiného a za peníze členů, se začalo evangelisovat po celém světě, jak nám praví ten anděl ze Zjevení! ale to není celé, my se dozvíme, že nejdůležitější zvěstí je II. přích Krista,antitypický den smíření ve svatyni a řádění šelmy, která má znamení neděli a ponásleduje věřící 1260 let, což nám mělo vyplynout z Daniele proroka a výpočtů našich dobrých počtářů. Také nesmíme vynechat premileniální vyšetřující soud, který až konečně proběhne, tak teprve bude DOKONÁNO!
Tak nemohu říci, že se těším s adventisty na to co již je dávno hotové a ani na lítý boj soboty s nedělí


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 03. únor 2012 @ 08:52:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Eleazare,
ráda bych ještě k tomu, zdali je adventistou s.d. stále ten, kdo nedodržuje doktríny adventismu, tak jak se podepsal a nebo ústně odsouhlasil. Víme, že vstup do církve je na základě smlouvy s organisací.

Zdali je CASD spící, nevím, jestli je otázka položena na situaci, která je nepochybně velmi problematická, již jen pokud jde o rozpor vedení GK a postoj adv českého sdružení k evangelisaci.

Podle mě ten, kdo nedodržuje pravidla adventismu, adventistou NENÍ, ale může být čímkoli jiným, třeba zahrádkářem, nebo hasičem...nebo třeba evangelíkem! 
  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 03. únor 2012 @ 20:14:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sestro Heleno, Amen!


]


Re: Re: Re: Re: Re: &amp;#039;&amp;#039;Nuže mé děti, oznamte to všem (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 05. únor 2012 @ 14:12:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
dali je adventistou s.d. stále ten, kdo nedodržuje doktríny adventismu
To se zeptej kabrtadaniele. V případě, že s tebou bude ochoten mluvit.

Uvědom si, že hlavní problém Církve (obecně ne jen CASD) spočívá v lidech. Právní nástroje na potírání nežádoucích živlů v Církvi jsou, a to v samotném Božím Slovu. Těžiště této špinavé leč nutné činnosti spočívá v ochotě tyto nástroje používat důsledně a vyvozovat z kokrétních činů konkrétní důsledky pro konkrétní osoby, a to na úkor svého pohodlí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: &amp;amp;#039;&amp;amp;#039;Nuže mé děti, ozn (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 06. únor 2012 @ 08:41:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
E, rozumím, k jádru věci se nikdo, ani K. nevyjádří, o to se tu snažím již velmi dlouho, dělá, že neví etc etc, známá vykrucování... zřejmě ta rozpolcenost je VYHOVUJÍCÍ, Tobě dík, pozdrav


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: &amp;amp;amp;#039;&amp;amp;amp;#039;Nuže (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Úterý, 07. únor 2012 @ 22:08:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Skutečně si myslíte, že nemám nic zajímavějšího na práci, než reagovat na výkřiky nějaké potrhlé ženské? Dokud nebudeme rovnocenní diskutující a vy budete "tou na koni", nemáme si co říct. Ne že bych se cítil dotčen vaším blábolením, ale nechci plýtvat svými silami s někým, koho mé odpovědi stejnak nezajímají a jen slouží jako záminky k dalším urážkám. A to opravdu, ale opravdu nemám zapotřebí.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: &amp;amp;amp;amp;#039;&amp;amp;amp;am (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 08. únor 2012 @ 09:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
díky Kábrte, na adventistického funkcionáře jsi to řekl velmi pregnantně, budeme si to pamatovat


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 29. leden 2012 @ 19:25:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Jistě že jsme Izrael Boží,ale..
Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše.


13  Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle.
14  Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. 
             
15  Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.
16  A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.        

 /Galatským 6,12 -16/Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Neděle, 29. leden 2012 @ 20:50:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
amen


]


Re: Re: Re: Kdo je Izrael? tak to, Kábrt NEVÍ a chce dělat advokáta..prý hluboká teo. (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 30. leden 2012 @ 06:06:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 RADĚJI STOP ADVENTISMU!


]


Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? tak to, Kábrt NEVÍ a chce dělat advokáta..prý hluboká (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 30. leden 2012 @ 06:18:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
pés, vím jak Kábrt miluje výkřiky, tak mu zase nějaký brzy pošlu


]


Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? tak to, Kábrt NEVÍ a chce dělat advokáta..prý hlub (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pondělí, 30. leden 2012 @ 11:14:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemáte ani špetku slušnosti. Nejsem pro vás žádnej Kábrt.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? tak to, Kábrt NEVÍ a chce dělat advokáta..prý (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 31. leden 2012 @ 08:10:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý Kábrte,
a ve Tvém milém podání je slušnost co?
Dělat, že nerozumíš zadání, nebo skrytá propagace adventismu, za každou cenu?
a jestli Pavel, nebo Tomáš, nebo Dan, není to jedno?
Až zase přineseš skryrou adventní nalejvárnu, tak si buď jist, že tu jsou tací, kteří to rozluští!
A advokátů Izraele? no, to také nejsi první, pa  


]


Re: Re: Re: Re: Kdo je Izrael? tak to, Kábrt NEVÍ a chce dělat advokáta..prý hluboká (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 30. leden 2012 @ 21:01:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Raději stop, všem netolerantním a nesnášenlivým účastníkům diskuzí. I když, kdo z nás může hodit kamenem, že ?


]


Re: Re: Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Pondělí, 30. leden 2012 @ 13:04:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Dane,

vím že jsme Izrael Boží, jen:

 1K 7,18  Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obřezat.


]


Re: Kdo je Izrael? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 31. leden 2012 @ 17:08:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židé jsou pro mne Vyvolený národ a bratři a sestry v Kristu. Starší než my. Nicméně mám za to že nedůvěra nevznikla poprvé kvůli sobotě ale tehdy když vyloučili prvotní římské křesťany pocházející ze židovství ze své církevní obce, což prakticky znamenalo to že byli ze dne na den postaveni mimo zákon a vydáni na smrt a k persekuci všeho druhu. Kdysi jsme to tady podrobně rozebírali. Později docházelo k roztržkám zejména z důvodů ekonomických a politických.Stránka vygenerována za: 0.68 sekundy