Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 324, komentářů celkem: 423324, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 101 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

gregorios777
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115648555
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: S Ekumenickou radou církví k lepším katolickým zítřkům
Vloženo Středa, 06. březen 2013 @ 16:11:20 CET Vložil: Stepan

Ekumenismus poslal Nepřihlášený

S Ekumenickou radou církví k lepším katolickým zítřkům V probíhající diskusi o odchodu Bratrské jednoty baptistů z Ekumenické rady církví jistě budou užitečné informace, jak na ekumenické hnutí nahlíží Římskokatolická církev. V poskytování informací na toto téma je velmi skoupá a většinou se omezuje na oficiální dokumenty, které jsou psány diplomatickým jazykem. Přesto se tu a tam najdou informace takříkajíc přímo od pramene. V našem případě jsou od samotného kardinála Waltra Kaspera, prefekta papežské rady pro jednotu křesťanů ve svodce ze zasedání této rady před sedmi lety: Kardinál Walter Kasper, prefekt Papežské rady pro jednotu křesťanů, přednesl na plenárním zasedání zmíněné Rady dne 14. 11. 2006 důležitý projev. Řekl v něm, že ten, kdo hovoří bez rozlišování o „ústupu zpět, o stagnaci, nebo dokonce o ekumenické době ledové, prozrazuje hlubokou neznalost situace“.

Nicméně kardinálovy poznámky ukazují, že si je dobře vědom zklamání v některých oblastech. Jeho projev, mapující nepředvídatelnou a proměnlivou povahu současné ekumenické situace, je příznačný. Jako teolog, který se ekumenismem dlouho zabývá, nezná kardinál Kasper pouze příslušný jazyk, ale též vedoucí představitele, a nazývá je jmény, což je v římských dokumentech neobvyklé. Kardinál zahájil svůj projev shrnutím povzbudivého nedávného vývoje: vyřešení některých christologických rozdílů vůči východním ortodoxním církvím (koptské, syrské a arménské); zlepšení vztahů s pravoslavnými a obnovení dialogu přerušeného roku 2000; přijetí ze strany Světové metodistické rady Společného luteránsko-římskokatolického prohlášení k učení o ospravedlnění, dokumentu z roku 1999, který se týkal otázky rozdělující církve od 16. století; skutečnosti, že téměř všechny církve vyslaly důležité představitele na pohřeb papeže Jana Pavla II. a na inauguraci papeže Benedikta XVI., což je v církevních dějinách bezprecedentní. Je jasné, že od Druhého vatikánského koncilu oživuje všechny církve nový duch. Nicméně větší část projevu kardinála Kaspera se týkala posunů „v ekumenické krajině a ekumenické konstelaci“, které se obě rychle mění. Specificky se zmínil o následujících pěti změnách. Denominační identita Otázka identity denominace se objevila jako nový prvek, který přinesl sám pokrok ekumenického hnutí. Někteří protestanti se obávají pokatoličtění svých církví a někteří katolíci se bojí opačného jevu. To přineslo znatelnou změnu ekumenického klimatu. Na všech stranách se vyskytují lidé, kteří ekumenismus kritizují nebo jej rovnou zavrhují — z obavy, že vede k doktrinálnímu relativismu, synkretismu a indiferentismu nebo k vytvoření globalizující církve. Katolická obava o identitu církve je zřejmá z dokumentu Kongregace pro nauku víry z roku 1992  Některé aspekty církve chápané jako  communio  a z kontroverzní deklarace  Dominus Iesus  z roku 2000. Podobně se v Evropě objevily i protestantské dokumenty ostrého tónu. Jeden z nich kritizuje  Společné luteránsko-římskokatolické prohlášení k nauce o ospravedlnění  a dokument  Dominus Iesus. Další, o službě a ordinaci, je podle slov kardinála Kaspera „krokem zpět vzhledem k ekumenickému porozumění, jehož bylo předtím dosaženo“, protože jednostranně vytyčuje demarkační linie beze zmínky toho, co je společně sdíleno. Je rovněž politováníhodné, že se evangelická církev v Německu odřekla spolupráce na „společném překladu Bible“. (Vatikánský dekret  Liturgiam authenticam  torpédoval roku 2001 ekumenické snahy o společné liturgické texty, které probíhaly od roku 1967.) V tomto obtížnějším ekumenickém klimatu je otázkou, jak dovolit své církevní identitě, aby byla obohacována dialogem a setkáváním s druhými, aniž by se obětovala vlastní identita nebo vytvářely nové bariéry. Spory o základech a cílech Zásadnějším problémem je nedostatek souhlasu o základech a cílech ekumenismu. Jak katolická církev, tak Světová rada církví založily své ekumenické snahy na společném vyznání Ježíše Krista a trojjediného Boha. Zatímco Světová rada církví to potvrdila ve studii z roku 1991  Vyznávaje jednu víru, dá se stěží říci, že by tato studie byla „přijata“ od všech členů této rady. Zatímco historické církve potvrzují tradiční víru ve svých konfesních dokumentech, ptá se kardinál Kasper, do jaké míry je to dnes uznáváno. Poukázal na nahrazování trojičních formulí křtu „inkluzivními“ formulemi některých reformovaných církví; na nové rozdíly v otázkách práva na život, rodiny, sexuální morálky, bioetiky a svěcení žen; na renesanci individualistického a kulturního protestantismu, který vedle sebe staví individualističtější protestantskou teologii a katolický důraz na roli církve při zprostředkování spásy; na rozdíly ohledně vztahu Božího slova a církve (tj. Učitelského úřadu), což je fundamentálním problémem pro kardinála Kaspera a papeže Benedikta; na neochotu přijmout nedávnou ekumenickou práci o Marii a svatých. Nejvážnější nesouhlas je v cílech ekumenismu. Katolická církev a Světová rada církví definovaly jako cíl „viditelnou jednotu“, neexistuje však společné chápání toho, co se míní jednotou, ani co je viditelná jednota — kromě toho, že se nemíní uniformita. Zatímco katolická a ortodoxní církve vidí jednotu v jedné víře, stejných svátostech a apoštolsky založeném úřadu biskupů, mnozí protestanti i nadále považují souhlas ve vyučování evangelia a udílení svátostí podle něho za dostatečné pro jednotu. Kardinál Kasper poznamenává, že to umožnilo luteránským a reformovaným církvím přijmout společenství oltáře a kazatelny včetně interkomunia, zatímco pro katolickou a ortodoxní církve není takové přijetí možné bez souhlasu o povaze církve a úřadu. K těmto otázkám vydala Světová rada církví dva velmi významné dokumenty: stanovisko o viditelné jednotě z roku 2006  Povoláni být jednou církví  a stanovisko její Komise pro víru a řád o povaze a poslání církve, které se dosud připravuje. Zůstává otázkou, jak bude vykonáván Petrův úřad. Ekumenická fragmentace a Nové sítě Kardinál Kasper poznamenává, že „relativně volné“ protestantské chápání církevní jednoty a vznik nových evangelikálních a charizmatických skupin vedly k drobení ekumenické krajiny, což činí situaci nepředvídatelnou. Existují však protestantské kláštery, komunity a bratrstva zdůrazňující větší katolickou zkušenost církve. Ekumenicky orientované kláštery jako Taizé, Bose a Chevetogne a hnutí jako Focolare, Sant´Egidio nebo Chemin Neuf, která zahrnují ekumenické komunity, jsou znamením naděje. Zpět k budoucnosti Pro budoucnost zdůrazňuje kardinál Kasper potřebu dialogu pravdy, založeného na lásce, a návrat k pramenům v Písmu a liturgii. Klade do středu hnutí spirituálního ekumenismu a ptá se, jak můžeme odpovědět na fenomén pentekostalismu a nových sekt. Vyzývá k praktické kooperaci a společnému svědectví. I když teologický dialog je i dále důležitý, naznačuje kardinálův projev, že spirituální ekumenismus, stavba mostů, vydávání společného svědectví v sociální a kulturní oblasti a práce pro mír v ekumenismu všedního dne budou stále důležitější. V listopadové přednášce řekl kardinál Kasper doslova, že „ekumenismus budoucnosti bude buď ekumenismem spirituálním, nebo jím přestane být vůbec“. V reálném smyslu tento důraz na angažovanost jednotlivců, kongregací, společností a ekumenických sítí přivádí ekumenismus zpátky na místní úroveň, kde musí být zakořeněn. Katolíci a protestanti budou pokračovat ve společné práci, avšak plné společenství se sdílením svátostí zůstává vzdálenějším cílem. Ekleziologické rozdíly jsou stále výrazné. Mnozí protestanti zdůrazňují odlišnost nejen ve služebném a teologickém vyjadřování, ale i v povaze církve. V Německu označuje výraz „ekumenismus profilů“ juxtapozici různých, i protikladných forem církve, v nichž se nevidí překážka jednoty, nýbrž důležitý pramen náboženské identity. Kardinál Kasper to však označuje za „příliš málo“. Papež Benedikt XVI. stále zdůrazňoval apoštolskou posloupnost jako základní podobu totožnosti církve, přičemž spojoval výklad Písma s biskupským učitelským úřadem (viz jeho  Principy katolické teologie: stavební kameny fundamentální teologie,1987). Toto pouto bylo dle jeho názoru odmítnuto reformací. V červnu 2006 kardinál Kasper jasně prohlásil, že biskupské svěcení žen v anglikánské církvi zničí jakoukoli naději na plnou jednotu katolické a anglikánské církve, a dodal, že katolická církev nevyhnutelně odmítne uznat platnost anglikánských svěcení. Neexistuje však žádný náznak, že by anglikánská církev a protestanti změnili svůj postoj v této věci. Závěr Katolická církev může s užitkem hlouběji reflektovat svůj nárok katolicity, což znamená víc než prostou univerzalitu. Katolicita znamená obejmout celek (kat´holú), zahrnout do církevního komunia všechny legitimní výrazy života v Kristu, i když z její vlastní perspektivy některé zůstávají méně plné nebo kompletní. I v měnící se ekumenické krajině se může katolická církev ptát, jak by mohla lépe obejmout jiné církve a církevní společenství. America, 14/2007. Thomas P. Rausch - Překlad: Miloš Voplakal - Číslo: 2008/1 (Ekumena)


Podobná témata

Ekumenismus

"S Ekumenickou radou církví k lepším katolickým zítřkům" | Přihlásit/Vytvořit účet | 3 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: S Ekumenickou radou církví k lepším katolickým zítřkům (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 06. březen 2013 @ 16:33:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zamyslete se nad slovy papeže Pavla VI.: „Povinností každého nově evangelizovaného je konkretní důkaz změny tím, že vstoupí do církve - naší viditelné svátosti spásy...“ Říkám s radostí tato slova „naše viditelná svátost spásy“ - a pokliže to je to, čím církrev je, potom musíme evangelizovat do církve. Ne, vy nezvete kohokoliv, aby se stal Křesťanem - zvete je, aby se stali Katolíky. Proč by to mělo být tak důležité? Za prvé, existuje sedm svátostí, a Katolíci mají všech sedm. .... Na našich oltářích máme tělo Krista, pijeme Kristovu krev. Ježíš je na naších oltářích živý, jako oběť. A to, (obětování Ježíše), otevírá bránu do Ráje..... Jako Katolíci, máme Marii. A tato naše Matka, Královna Ráje, se za nás modlí, dokud nás neuvidí na slávě. .... Jako Katolíci máme papeže od Petra po Jana Pavla II. ... skálu, na které Kristus postavil svou Církev. .... Jako Katolíci - a tohle se mi velmi líbí - máme očistec! Jsem jeden z těch, kteří by se nikdy nedostali do požehnané vise bez toho. Je to ta jediná cesta, jak jít.... A tak jako Katolíci, naším úkolem je evangelizovat každého koho můžeme, do katolické církve, do Kristova těla a do třetího tisíciletí katolické historie...“
(Roman Catholic Double-Talk at Indianapolis ´96, in Foundation, July-August 1990)...

vložil ivanpRe: S Ekumenickou radou církví k lepším katolickým zítřkům (Skóre: 1)
Vložil: svata_tradicia (svatatradicia@jesuits.tv) v Středa, 06. březen 2013 @ 20:34:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.jezuiti.sk/
to se mi vůbec nelíbí na protestantech, že bratříčkovat se s námi to jo, brát skrze nás peníze za restituce také ano, ale nikdo z nich se nás nezatane, když útočí na naši jedinou pravou církev, že jsme pedofilové. To jsou všichni pěkne sticha. Proč nevyjde Ruml se svého pelechu a neřekne, jak nás pekelné brány nepremohou ? A proč nerekne tem obetem do tváře, že katolický kněz, pouze on ví proměnit oplátku na krista pána a že proto máme být jednotni? At jsou radeji sticha ..To je smutné na té ekumene. ale nevadí, hlavní že protestanti konečně pochodují do Říma, k nohám svaté Panny. Ať je žehná Její syn z oplatky. Amen.Re: Re: S Ekumenickou radou církví k lepším katolickým zítřkům (Skóre: 1)
Vložil: MartyR v Čtvrtek, 07. březen 2013 @ 23:51:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Raději mlč a nech si ty hloupé bláboly trolle!


]


Stránka vygenerována za: 0.17 sekundy