Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jitka.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 325, komentářů celkem: 423325, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 98 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
martino
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115649033
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Jan Palach - sebevražda není OK
Vloženo Neděle, 26. leden 2014 @ 23:46:02 CET Vložil: Olda

Etika poslal Elijah

Neobvyklé, dechvyrážející, vybočující z průměru - záležitosti oplývající těmito a podobnými charakteristikami vždy táhnou, poutají pozornost a někdy mohou fascinovat celé masy... Bylo tomu tak pochopitelně i v roce 1969, kdy se upálil dvacetiletý student filosofické fakulty UK Jan Palach. 

Musím přiznat, že jsem na Jana Palacha dlouhou dobu pohlížel s obdivem. Tak radikální čin proti zločinnému režimu nemůže zůstat bez povšimnutí a alespoň trochy opatrného uznání... Dnes ale jeho smrt - de facto sebevraždu vidím v zcela jiném světle. Samozřejmě chápu, že naše společnost víc než kdy jindy  potřebuje hrdiny, lidi, kteří zatřesou naším svědomím a nebo dokonce změní směr, kterým se v životě ubíráme. Otázkou zůstává, jestli je sebevražda opravdu vhodným způsobem, jak toho dosáhnout. Sám se domnívám, že tomu tak rozhodně není, a protože jsem v nedávné době zhlédl několik reklamních upoutávek na akci k jeho glorifikaci a i zde vyšel článek, který referuje o jeho smrti spíše pozitivně, chtěl bych uvést fakta a argumenty, které představí způsob skonání, okolnosti a důsledky sebevraždy Jana Palacha z jiných perspektiv, než které jsou dnes lidem ve většině případů předkládány. I když vím, že Jana Palacha po jeho smrti soudil Bůh, který vidí do srdce a zná nejlíp všechny lidské motivy, stejně jako životní osudy a každý detail našeho života, zkrátka všechny záležitosti, které nás formují a ovlivňují naše směřování a mají tak do určité míry vliv i na každé okamžité lidské rozhodnutí - a zároveň uznávám, že jen Bůh ví, kde duše Jana Palacha dlí...musím jeho čin sebeupálení, který způsobil jeho smrt, odsoudit...

1. Optika křesťana - protože věřím Bohu a Bible je pro mě neomylným Božím slovem, nemohu se s aktem sebevraždy v žádném případě ztotožnit, byť by byla spáchána s těmi nejšlechetnějšími úmysly. Věřím, že lidský život je dar -dar od Boha a každý život - každý takový dar by měl směřovat k slávě Boží - lásce k Bohu,  lásce k bližnímu, proměně charakteru, ochotě k oběti pro druhé atd... Jak vyjádřil Jan Palach svým činem lásku k Bohu, k svým bližním, k dalším lidem, kteří se ho rozhodli následovat ? - To, čím se Bůh křestanství zásadně  liší od jiných náboženství je, že nikde na žádném místě v Bibli nežádá po lidech živé oběti. Bůh v protikladu k tomu vybízí lidstvo k každodenní oběti, k žití pro druhé: Římanům 12,1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.Bůh nechce sebevražedné teroristy ani sebeupalování - to nikdy nebyl jeho původní záměr pro člověka. Bůh chce, aby se člověk proměňoval do Boží podoby - aby se člověk víc a víc stával jeho obrazem a skrze to, aby byl stále více požehnáním pro své okolí. Jan Palach možná do této podoby mohl vrůstat, kdyby... 

I kdyby ale Boha a Jeho lásku nepoznal a Bůh mu nedal milost, mohl se angažovat v boji proti režimu jinými způsoby a to třeba až do jeho pádu - po celých 20 let a k tomu být k užitku a povzbuzením pro své okolí. To je obsáhnuto i v následujícím verši: Matouš 12:9 Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“Bůh lidi na prvním místě nevede ke vzdoru vůči nějakému systému, lidem, náboženství - Bůh vyzývá člověka na mnoha místech k následování, k budování Božího království, k připodobňování se jemu samému tj. k proměně srdce - výměně staré přirozenosti za novou.  Obět člověka ale někdy může být motivována přesvědčením o vlastní dostatečnosti, určitou formou sebespravedlnosti - Jde vlastně o postoj, že jsem to právě já, kdo svou silou, svou mocí -  efektivně pomáhá druhým a nahrazuje tak Boha, i když si toho často ani nemusí být vědom. Za takovými postoji ale stojí pýcha. Bůh také říká - Ne silou, ne mocí, ale mým Duchem - Zach. 4:6

Otázka může znít: Co motivovalo Jana Palacha k sebeupálení? Byla to opravdová láska? Co hrálo rozhodující roli při konečném odhodlání se k tomuto činu?To, po čem touží Hospodin tedy není na prvním místě oběť, ale milosrdenství - jedná li se o skutek z milosrdenství - měl by vyvěrat z srdce člověka a zároveň být vypůsobený Duchem svatým. Člověk už natolik vrostl do podoby Krista, že činí daný skutek automaticky a rád - bez nechuti, přemýšlení nebo váhání. Poslední verš, u kterého bych se rád pozastavil je z 1. Sam. -  15. kapitoly, která pojednává o jednom ze zásadních faktorů, proč nakonec král David nahradil jako krále Izraele Saula. Zatímco se Saul odmítl podřídit Bohu a Jeho Slovu, David byl jeho pravým opakem - a po celý život se snažil (i když se někdy nedařilo) podřizovat se Božímu vůli a jeho srdce bylo při Hospodinu. 1.Samuelova 15:22-23  Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.“ Jakékoliv oběti jsou zbytečné a Bohu se příčí (viz. např. Iz. 1 nebo Jer. 6) - pokud člověk jde proti Němu, proti tomu, co On připravil pro člověka. Bůh po člověku nežádá sebeupálení, oběti, které jdou proti Božím záměrům, které nevedou k přibližování se Božímu obrazu, proto nevěřím, že se akt sebeupálení mohl křestanskému Bohu líbit. 

Optika příčin a následků jeho smrti: Na následujících řádcích bych chtěl poukázat na další aspekty, které mohou  k okolnostem a následkům skonání Jana Palacha taktéž přinést nové náhledy a hodnocení.  V knížce Zdenky Kmuníčkové - Poslední dny Jana Palacha, ve kterém je přepsán poslední rozhovor s Janem Palachem, kdy po jeho sebezapálení  ležel v nemocnici,  Jan vyznává, že k tomu, aby se zapálil potřeboval vztek. Je vztek dobrým rádcem? Není lépe rozhodovat se o svém bytí a nebytí s čistou hlavou - v klidu, bez emocí? Další velmi negativní rozměr Palachovy smrti vidím v možné reakci jeho nejbližších - jaké to asi muselo být pro jeho maminku, otce, sourozence, nejbližší přátele atd.?  Přáli si, aby Jan zemřel, aby je opustil?

Poslední věc, na kterou bych v souvislosti s jeho smrtí chtěl upozornit, je vlna sebevražd, která nastala v Československu i po celém světě. Desítky mladých lidí, inspirováni Palachem, se pokusily o sebevraždu. Někteří přežili - často s trvalými následky, jiní ne. A co jejich rodiny, přátele? Byla to Boží vůle? Prospěl jeho čin světu, našemu národu - jemu samému? Odhlédneme - li od jednotlivce, od člověka, může se snad zdát, že jeho čin něčím významným přispěl - ...podíváme-li se ale na životy stovek lidí, které měly v důsledku nebo i v důsledku jeho smrti pokažené životy, budeme nahlížet na jeho smrt jinou optikou...

Jako člověk, který z Boží milosti - mohl uvěřit Bohu, pohlížím na Palachovu smrt veskrze negativně a nevěřím, že by jeho smrt mohla být prvotní vůlí křestanského Boha...


"Jan Palach - sebevražda není OK" | Přihlásit/Vytvořit účet | 19 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 27. leden 2014 @ 08:41:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V názoru na sebevraždu se s Vámi naprosto shoduji, aniž bych cítil potřebu to nějak zdůvodňovat. Považuji to prostě za základní samozřejmost. Jako dogma. Panu Palachovi bych k ní ani za okolností které v té době byly rozhodně neradil.  Přesto ho ale považuji za (tragického) hrdinu a cítím určitý díl viny která připadá i na mne. Za něho i za ty okolnosti. Přestože jsme se minuli v čase. Dodneška se za něho modlíme a sloužíme mše, stejně jako za náš národ.

Je možné že jeho čin opravdu někoho inspiroval ale do konce vlády Habsburků docházelo v zemích Koruny české přibližně k jedné vraždě, sebevraždě a znásilnění v průměru jednou za deset let. Po vzniku republiky to dělalo hned vzápětí po 25 případech ročně a mnozí se ptali proč. Dneska to dělá 5-8 případů denně. Na důvody se můžeme ptát sami sebe. Jak přispíváme k tomu že není mezi námi dost božských ctností. Jako je láska, naděje a víra.  
Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 07. únor 2014 @ 14:44:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dozvěděl jsem se, že v roce 1934 bylo v ČSR 4004 sebevražd. Proč? Bída, nezaměstnanost, beznaděj.
Dnes je to zadluženost a neschopnost splácet, drogy a neštastná manželství a u dětí i šikana.


]


Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 27. leden 2014 @ 11:28:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S článkem souhlasím. Čin sebevraždy v této politické situaci byl zbytečný a až nebezpečný, ale v té době tohle nikoho nenapadlo. Kolik lidí si dnes na Palacha vzpomene? Co by dělal, kdyby viděl, jak dnes žijeme a jaké hodnoty mají pro náš svět cenu ? Je mi ho moc líto. V té době jsme byl jen asi o dva roky mladší. My mladí jsme prožívali zklamání. Byli jsme plní nejistoty  z budoucnosti a určité revolty. Stávka studentů v roce 1968 nic nepřinesla. Podporovali nás sice umělci, ale málo platné. Vzpomínám, že nás do auly přišli podpořit pan Suchy s tehdy mladičkou Miluškou Voborníkovou a jiní. Profesoři, kteří se k nám přidali, však přišli o práci a o funkce ve škole. Vzpomínám si, jak obyčejní lidí v autobuse cestou na kolej, která byla na vesnici, nám nadávali, abychom dali pokoj, že kvůli nám bude ještě hůř. Oni musí pracovat a my se válíme ve škole a nevíme, co je život. A přišel leden 1969 a ta strašná zpráva. Pak následovala další upálení. V městě, kde jsem studoval, se zapálil jeden dělník. Pak se ukázalo, že hlavním motivem byly rodinné neshody a alkoholismus tohoto člověka.


Ale co bylo skutečným motivem sebevraždy Palacha? Chtěl opravdu umřít? V co on věřil? Údajně měl ve stole schované výstřižky buddhistů z Vietnamu, kteří se tam upalovali na protest proti režimu. Možná i to mohlo ho motivovat. Možná prožíval současně  nějaká další zklamání., možná...kdoví, kolik by mohlo být možná. I člověk věřící v Ježíše, bohužel, někdy se rozhodne k takovému protestu. Znal jsem hluboce věřící rodinu, kde se oběsil věřící syn. Co bylo motivací ? Strach  z něčeho, kdo ví?


Z hlediska tehdejšího myšlení většiny byl hrdinou. Chtělo to odvahu a svoji roli hrály i emoce. Je mi ho moc líto a nemám právo ho za tento čin kritizovat. A vážím si ho. Já byl v té době zbabělec.Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 27. leden 2014 @ 13:10:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z hlediska sebevraždy je důležitým svědectvím případ drinských mučednic. Které raději vyskákaly z okna než aby byly znásilněny a prosily našeho Pána Ježíše Krista aby jim pomohl. Žádná z nich nezemřela při pádu, při kterém utrpěly těžká zranění. Byly podřezány až dole na kasárenském dvoře.Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 27. leden 2014 @ 14:02:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to strašně smutné. Ale nesmíme zapomenout, že toto zlo mělo původ v ustašovském chorvatském státu, který vznikl v tomto roce na jaře.  Tam začaly masakry vůči Srbům a to způsobilo takovou strašnou reakci srbských četníků. Zlo plodí zlo. Možná by se tak nestalo, kdyby všichni žili v míru a nábožensky se snášeli.

Ti sestřičky byly statečné a je mi jich moc líto, moc.]


Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Úterý, 28. leden 2014 @ 17:32:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Autor článku píše:

"Desítky mladých lidí, inspirováni Palachem, se pokusily o sebevraždu."

Nevím, kolik jich bylo inspirováno Palachem. Ale s jistotou vím, že vlna upalování začala již přinejmenším rok či dva před Palachovým upálením v zemích jihovýchodní Asie. Byli to převážně budhističtí mniši. Tehdejší noviny byly toho plné. Jejich motivace však byla úplně jiná, než Palachova.

Přestože Palach byl a je vnímán jako hrdina, z křesťanského hlediska spáchal hřích největší: Pohrdl životem, který dostal darem od Boha, aniž by o něj prosil. A prolil svou vlastní krev, za čož Bůh volá k odpovědnosti. K tomu ještě došlo nezávosle na jeho oběti k tzv. normalizaci, kdy naprostá většina národa dala přednost materiálnímu zajištění před vlastním svědomím. Což se dnes opakuje, avšak skrytě a s podstaně větším dosahem. Dne se národ pouze nepoddává establishmentu, ale přímo se zaujetím mu otročí.Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 29. leden 2014 @ 08:38:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je však otřesné, že křesťané toho, kdo spáchá sebevraždu, odsuzují, ale vrahy oslavují. David zavraždi 200 Pelištějců ( v útoku a ne v obraně, a ze své svevůle) a ještě zohavil jejich těla, a je slavný a uctíván. Tady je vidět, jaké pokrytectví se ukrývá pod křesťanstvím.


]


Re: Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Čtvrtek, 30. leden 2014 @ 18:50:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To máš pravdu. Já mám také problémy odkrývat ty nánosy, které nám církve na Písmo naplavily. Ostatně, reakci na pravdu zažívám na vlastní kůži. Třeba zde, když jsem jenom zmínil výklad (myslím, že docela uznávaný) o Šalamounovi. Ale jestli mohu k tomu mluvit, pokud se necítíš posilován Boží milostí, .... Raději nepokračuji. Podle vlastní zkušenosti musí být člověk dost pevně zakotvený ve víře Bohu, aby dokázal bez následků rozpitvat, co je vlastně v Písmu napsáno. I "neotřesitený" se zachvěje.


]


Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 29. leden 2014 @ 08:42:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nevíte náhodou proč to v 60. letech minulého století dělali ti asijští mniši ? Nic o tom nevím ale předpokládal bych že by to také mohl být nějaký protest proti okupaci, pronásledování, ničení klášterů a podobně.]


Re: Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Čtvrtek, 30. leden 2014 @ 18:55:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedokáži z vlastních poznatků určit. Musel bych to hledat jinde, třeba v archivech tehdejších novin. Tipoval bych, že to bylo kvůli nějakému útlaku.]


Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: joker v Čtvrtek, 30. leden 2014 @ 18:34:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc se to neví, ale poslední slova Jana Palacha před zapálením dávají jeho činu jiný rozměr.Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 31. leden 2014 @ 09:40:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znám jeho poslední slova před smrtí. Člověk musí bojovat proti tomu zlu na které právě stačí.

A báseň jana Zajíce :

Poslední     

Slyším Vaši zbabělost,
křičí v polích,
řve ve městech,
skuhrá na rozcestích,
jektá strachem ze smrti
a necítí, že smrt upozorňuje a vábí

Bije z věží kostelů
umíráček národu a zemi
Ve jménu života
vašeho
hořím

Jan

Slova jana Palacha  před zapálením neznám.]


Re: Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: joker v Sobota, 01. únor 2014 @ 11:32:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poslední slova byla: "Jen počkej Zajíci!"


]


Re: Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 01. únor 2014 @ 12:02:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta doba byla pro mladé lidi, kteří uvěřili Dubčekovi a celému novému vedení státu , zklamáním. Mládí je vždy plné odvahy a nemyslí na ostatní následky. Ale v národě ticho a klid. Lidé se bojí a jsou opatrní. Dospělý člověk cítí odpovědnost za svoje děti, ženu, rodinu… Mladý člověk s vírou bez  konce, s fanatickými prvky, chce něco dokázat, chce něco říct a zvolat tak, aby jeho slovo mělo účinek. Mnoho sebevražd není ani tak  z osobního zoufalství jako spíše výkřik ze zoufalství. Ti lidé ani nemají představu o smrti a ani po smrti netouží. To je na tom to strašné. Opakem by byla agrese jako u Mašínů, která přinesla smrt nevinným lidem.]


Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 31. leden 2014 @ 20:59:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naprosto souhlasím, Elijahu,nechápu, jak někdo kvůli politice si může sáhnout na život.
MagdalenaRe: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Pátek, 31. leden 2014 @ 21:24:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápeš toho mnohem víc, "političko". Ale nic si z toho nedělej, někdo zase obětuje svůj věčný život pro víru v papeže.


]


Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Bumerang v Pátek, 31. leden 2014 @ 21:24:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nechápeš toho mnohem víc, "političko". Ale nic si z toho nedělej, někdo zase obětuje svůj věčný život pro víru v papeže.


]


Re: Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Sobota, 01. únor 2014 @ 10:46:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jistě, snadnější je zabíjet jiné!!!


]


Re: Jan Palach - sebevražda není OK (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Sobota, 01. únor 2014 @ 20:17:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nedávno jsem slyšela na TWR M. Kubíčka, jak hovořil s úctou o Palachovi a málem ho ztotožnil se spasitelem českého národa. Nemluvil o jeho činu jako o sebevraždě, nýbrž jako o OBĚTI, přičemž citoval (podle mne zcela nemístně) Ježíše: nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele. Jelikož Ježíš má na hraní si na hrdiny poněkud jiný názor (Mt 10,23) a vlastí věřícího není ČR (Žd 11,13), tak nezbývá, než s panem Kubičkem silně nesouhlasit. Ze světského hlediska Palach borec byl, klobouk dolů, avšak nebeský občan žije a obětuje (když už) svůj život pouze Kristu. Pakliže byl Palach věřící (nevím to jistě, ale už jsem o tom slyšela), tak jeho smrt mi přinde nesmyslná.
Stránka vygenerována za: 0.22 sekundy