Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Andrea.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 282, komentářů celkem: 420526, adminů: 60, uživatelů: 5215  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 346 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

martino
Willy
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114796362
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Je opravdu možné ztotožňovat homosexuály se sodomity a ohavníky?
Vloženo Středa, 09. květen 2007 @ 17:37:46 CEST Vložil: bolek

Kázání poslal Standa

  "Sodomský hřích"


Následujícím příspěvkem, jenž je přepisem kázání pana faráře ThMgr. Jiřího P. Štorka, se ještě jednou vrátíme k tématu "bible a homosexualita" a podíváme se alespoň na jeden biblický text podrobněji:


Příběh o Sodomě a Gomoře, popisovaný v 19. kapitole první knihy Mojžíšovy, by jistě stál za obšírnější zamyšlení, než jaké můžeme na tomto místě předložit. V každém případě však nám i toto krátké rozjímání umožní, abychom dané téma shlédli v prostoru mnohem dynamičtějším, než jak bývá obvyklé. Sodomský hřích je totiž v biblickém kontextu chápán v mnohem širších a zajímavějších souvislostech, než jak jsme zvyklí z povrchního podání. Nuže!

Soubor abrahamovských textů 11. či 12. kapitolou počínaje je z určitého úhlu pohledu jakýmsi vyučujícím textem - řekněme katechismem, který má sloužit k podněcování "těch, kteří slyší", aby zvolili správnou cestu. Touto biblickou historií jsme totiž vtaženi do jakýchsi základních lidských příběhů, které se nás zásadně týkají. Souvisí totiž s naší volbou, s naším každodenním rozhodováním, s naší celoživotní orientací. Všimněme si nejprve širších souvislostí.


 Příběhy Abrahama a Lota jako by vytyčovaly dvě cesty, dvě volby. Pro Lota je vždy důležitější to, co se týká blahobytu, úspěchu, užitku a požitku. V zorném úhlu jeho pohledu jsou spíš zahrady egyptské se všemi možnostmi, nabídkami a bohatstvím. Když má volit, kudy půjde, volí právě tuto cestu, tento životní styl. "Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. ... Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ" (Gn 13, 10nn).

Praotec Abraham je naproti tomu zřetelně mužem jiného zacílení života, jiné volby. Vyniká to zvláště při čtení Gn 13, 16: "Učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno." Na rozdíl od Lota, který "se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy", "Abram se usadil v zemi kenaanské" (Gn 13, 12). Abraham (potud ovšem stále ještě jen Abram) je mužem víry z lidského pohledu nezajištěné, ba až troufale riskantní a možná i naivní.

Lot volí ráj na zemi prezentovaný zemí egyptskou, zajištěnost měst (civilizaci). Abraham volí způsobem, odpovídajícím jeho prvnímu rozhodnutí, jež je poslušností: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu" (12, 1). Posluchač má býti vtažen do tohoto příběhu. Je přizván na cestu a záměrně odrazován od pouhého klidu, sytosti a jistot.

Prorok Ezechiel v 16. kapitole mluví ústy Hospodinovými proti dceři jeruzalémské: "Hle, toto byla nepravost tvé dcery Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, ...ale ruku utištěného ubožáka neposilovala" (Ez 16, 49). A Izajáš hned v první kapitole, zvláště v 17. verši, říká: "Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se vdovy." Nepochybujeme o tom, jaký a čí "křik ze Sodomy a Gomory je tak silný," že jej už nemůže neslyšet Hospodin, a jaký a čí "hřích tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se" (Gn 18, 2Onn). Stejně i apoštol Petr, když ve druhém listě mluví o lživých učitelích: "Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili," se zmiňuje o záhubě Sodomy (2 Pt 2, 1nn). Určitou novozákonní obdobou zničení Sodomy je jistě narážka z knihy Zjevení 11, 1nn, a není jistě náhoda, že vedle Sodomy je jmenován i Egypt jako v příběhu Lotově. Sám Ježíš se drží stejného tématu (Lk 17, 2O-37, ale i Mt 11, 20-24).

Když budeme nyní číst ten abrahamovsko-lotovský příběh, asi nás již neupoutá temné místo: "Vyveď nám je, abychom je poznali" (Gn 19, 5). Zato si začneme pozorněji všímat jiných momentů: Lotovy pohostinnosti a úcty k příchozím na straně jedné, a xenofobických projevů sodomských na straně druhé. ("Sám je tu jen jako host a bude dělat soudce!" - 19, 9) V tomto dramatu je naznačen rub té cesty, na niž se Lot vydal, rub touhy po blahobytu zaplacený násilím a bezuzdnou touhou po ponížení těch slabých, kteří nepoznali právo a bezpečí.

Skoro by se dalo říci, že tento příběh je v mnohém ospravedlněním té bezprávné menšiny. Důvodem tak strašného soudu Hospodinova je tedy hrabivost, touha po moci, páchané bezpráví, sociální útisk atd. A proč je tento příběh vypravován? To nám jakoby náznakem napoví nepatrná zmínka o Lotovu "posledním" přání (19, 20-22): Lot si nedá říci a nepřestane toužit po městě, alespoň "maličkém" - Soar.

Z toho poznáváme, že příběh o Sodomě a Gomoře je opravdu součástí vyučujících textů pro Boží lid, pozváním na cestu Hospodinovu, na cestu milosrdenství a zastání. Je to opravdu "jen" cesta. Ne konzum ve městě.

Necháme-li nyní na sebe působit myšlenku, že ona touha po "poznání" těch dvou mužů je polemickou karikaturou snad pohanského obcování s anděly, ucho Izraelce zde zachytí poselství, kam až vede tato nezřízená touha po majetku, vlastním bezpečí a usazenosti - že vede až k nejhroznějšímu rouhání se Bohu a jeho poslům. Kdo zajišťuje sebe sama, nakonec sáhne na samého Boha. Kdo se drží slova Božího, kdo nalézá uspokojení v zastání se druhých a ve skutcích Ježíšových (Mt 11, 2Onn), raději hledí k praotci víry Abrahamovi, jemuž nakonec Boží věrnost připravila naplnění.

Myslím, že tento příběh nejenže se ani v nejmenším nedotýká homosexuální orientace, ale že není ani argumentem proti homosexualitě jako takové, natož pak, nedej Bože, aby se používal jako kladivo na homosexuály. Je pozváním k věrnosti Bohu, k obhajobě práva Boží lásky a zastání se slabých - až s rizikem vlastního života. Zároveň je však ohlášením soudu všem násilníkům, nepřátelům uprchlíků a bezdomovců, všem, kdo se sami staví soudci a kdo druhými opovrhují či manipulují.


Podobná témata

Kázání

"Je opravdu možné ztotožňovat homosexuály se sodomity a ohavníky?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 14 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ano homosexuálové jsou sodomity a ohavníky. (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Středa, 09. květen 2007 @ 18:33:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Ano homosexuálové jsou sodomity a ohavníky.
Nový zákon, List Judův:

1,7 Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (ekumenicky)

1,7 Podobně obyvatelé Sodomy a Gomory i okolních měst, kteří šli cestou nemravnosti a sexuální zvrácenosti, jsou stále výstražným příkladem hrozného konce ve věčném ohni. (překlad Slovo na cestu)

Sexuální zvráceností a zvrhlostí je v jazyku Bible homosexualita.

Uvědomte si, že v Sodomě, dle rozhovoru Abrahama s Bohem, nebylo ani 10 spravedlivých. A to tu standardní laťku pro spravedlivé Bůh ještě velmi velmi snížil, neboť se do ní vešli poslední dva domorodí heterosexuální muži sodomští - nastávající manželé Lotových dcer, kteří však neuvěřili Bohu, a proto zůstali v Sodomě; opilec (ale heterosexuál) Lot; jeho manželka, která však cestou ze Sodomy neposlechla Boha, a tak se změnila v solný sloup; 2 Lotovy dcery, které opily svého tátu do němoty tak, aby se s ním bez jeho vědomí mohly sexuálně incestně (avšak heterosexuálně) pomilovat. Čili v Sodomě žilo těsně před Božím ohnivým soudem pouze 6 heterosexuálních osob – tyto osoby nemusely v Sodomě uhořet, nebyly ještě hodny ohně – byly tzv. spravedlivé, čili normálně heterosexuální.

Mgr. Libor Halík PhD., duchovní Pravoslavné církve

Cestovatel Milan Latka zde umístil fotografie i text o archeologickém nalezišti Sodoma na hranicích Izraele a Jordánska. Viz:


Re: Re: Ano homosexuálové jsou sodomity a ohavníky. (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 15:48:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Libore, nic proti do nekonečna se opakujícím odkazům na tyto stránky, jistě ale mají i své oponenty, kteří nabízejí i jiné vysvětlení, pro uvedené jevy, nešlo by v zájmu objektivity zobrazit i tyto odkazy ?

Honza


]


Re: (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 18:23:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V zájmu objektivity si dovolím napsat svůj názor, že zvedené stránky jsou z valné části výmysly a nesmysly.
Může se o tom přesvědčit každý, kdo se do nich pořádně začte.
Marek2


]


Re: Re: (Skóre: 1)
Vložil: noname (cnemo@seznam.cz) v Pátek, 11. květen 2007 @ 16:42:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marku, děkuji za odpověď, myslím, si něco podobného. jen jsem byl zvědavý na názor stálého vkladatele těchto odkazů.

Honza


]


Se docela divím (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 09. květen 2007 @ 20:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
že na Lotovy dcery nespadla nějaká ta sirná koule když páchali incest se svých otcem- ani si nevyžádaly jeho souhlas ani tak nekonali na příkaz tamního božstva.

Lot pak vystoupil ze Sóaru a usadil se se svými dvěma dcerami na hoře, protože se bál usadit se v Sóaru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni.Tu řekla prvorozená té mladší: "Náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel.
Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce."
Daly mu tedy té noci pít vína. Pak vešla prvorozená a ležela s otcem. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.
Příštího dne řekla prvorozená té mladší: "Hle, na dnešek jsem ležela s otcem já. Dáme mu pít vína i této noci a vejdeš ty a budeš s nim ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce."
Daly mu tedy pít víno i této noci a mladší přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.
Také obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem.

Je také zvláštní jak se jim ho podařilo vzrušit,když když byl opilí a nic nevědel ,zřejmě orálními praktikami,ale i tak..Se docela divím (Skóre: 1)
Vložil: Gojim v Středa, 09. květen 2007 @ 20:34:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nula, a co ked to bol BSDM? Sa Ta na to pytam, lebo Ty vidis do Pisma asi najhlbsie s nas, zvlast v tejto oblasti. :-)))


]


Re: Se docela divím (Skóre: 1)
Vložil: whynot (Falešný@e-mail) v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 13:02:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
mas na mysli business systems development method nebo bondage discipline / dominance submission / sadism masochism


]


Re: Je opravdu možné ztotožňovat homosexuály se sodomity a ohavníky? (Skóre: 1)
Vložil: roboz v Středa, 09. květen 2007 @ 21:33:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
i ja sa nad tým divím, ako sa im to podarilo
najmä to, že tam niet živých mužov naokolí
nebolo to naopak?Gojim (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 07:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--nula, a co ked to bol BSDM?--

to těžko Gojime,jak je obecně známo BSDM je založené na dobrovolnosti a souhlasu obou zůčasněných stran,tam se dcerky otce vůbec neptaly dneska by za podobné jednání zřejmě vyfasovaly pěkných pár let natvrdo za znásilnění.    


-- Sa Ta na to pytam, lebo Ty vidis do Pisma asi najhlbsie s nas, zvlast v tejto oblasti. :-)))--

když myslíš:-)Re: Je opravdu možné ztotožňovat homosexuály se sodomity a ohavníky? (Skóre: 1)
Vložil: nula v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 07:48:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--i ja sa nad tým divím, ako sa im to podarilo najmä to, že tam niet živých mužov naokolí nebolo to naopak?--

bych řekl neohrabaná snaha autora dané pasáže jak ten incest ještě bez vědomí otce omluvit.To takový Kain měl větší štěstí -vykračuje si po cizí vzdálené zemi a najednou tam potká svoji sestru:-) -těžko říci jak se tam zatoulala- možná utekla rodičům z domova  v pubertě.  Pane Halíku! Nenávist, pohrdání, diskriminace a odsuzování patří také do Sodomy. (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 10:03:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pane Halíku!

Vaše názory a postoje k homosexuálním lidem jsou extrémní a homofobní.
Měl by jste vědět, že podobné názory k homosexuálním lidem byly běžné ve středověku,  v době nacismu a totalitních režimů.
Hříšné vlastnosti sodomských lidí nebyly jen v homosexualitě!  Jistě víte co to je nenávist, pohrdání, diskriminace a odsuzování!  Přestože Vás tyto hříšné vlastnosti zdobí, nikdy bych si nedovolil Vás nazvat sodomitou nebo ohavníkem.                                    

Matouš 7,1
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2  Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Lukáš 6,37 Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.
Římanům 14,13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
Galatským 5,22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,


Význam sodomie je dán pro:
 pohlavní úchylku, pohlavní styk se zvířetem, zoofilii


Ve středověku
se tímto slovem označoval homosexuální styk mezi muži.
V 18. a 19. století se slovem sodomie označoval anální sex mezi muži, případně mezi mužem a ženou. V některých zemích byla sodomie trestná a hrozil za ni trest smrti upálením. V některý zemích (např. Saúdská Arábie) je sodomie trestná dodnes.
V současnosti se tento termín používá pro označení zoofilie.


Sodomský hřích
je nečistost proti přirozenosti (např. masturbace, homosexuální pohlavní styk; heterosexuální styk, jehož cílem není reprodukce). Tento termín pochází z názvu biblického města Sodoma, jehož obyvatelé byli potrestáni za své nemorální chování podle přijaté interpretace katolické církve.

V roce 1952 byla homosexualita podle Diagnosticko statistické příručky amerických psychiatrů, které se jinak říká také bible psychiatrů, považována za sociopatickou úchylku, protože šlo o zneužívání partnera pro homosexuální styk. V roce 1968 byla diagnóza homosexuality (DMS II) podle psychiatrů přeřazena z oblasti sociopatických úchylek do kategorie ostatních sexuálních úchylek a praktik. V roce 1973 došlo ke třetí změně (DMS III) a podle nové definice zůstává homosexualita problematickou pouze v případě, trpí-li dotyčný psychickými problémy a výčitkami svědomí. Každý, kdo přijímá vlastní homosexualitu jako normální sexuální chování, nepatří do patologické kategorie. Poslední, čtvrtá revize psychiatrů (DMS IIIR) vypustila homosexualitu z kategorie sexuálních úchylek úplně. Homosexualita byla během několika let znormalizována. To, co bylo dříve nepřijatelné, se stalo přijatelným.


Otřesné svědectví o nenávisti a pohrdání lidmi! (Skóre: 1)
Vložil: Standa v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 12:14:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto svědectví najdete   z d e  !Re: Otřesné svědectví o nenávisti a pohrdání lidmi! (Skóre: 1)
Vložil: whynot (Falešný@e-mail) v Čtvrtek, 10. květen 2007 @ 13:09:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
smutne, jako z halikovych "clanku" :(


]


homosexuální plameňáci adoptovali mládě (Skóre: 1)
Vložil: Marek2 v Úterý, 29. květen 2007 @ 17:38:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
http://zpravy.idnes.cz/homosexualni-plamenaci-adoptovali-mlade-ffl-/zajimavosti.asp?c=A070522_133133_zajimavosti_johStránka vygenerována za: 0.21 sekundy