Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Věroslav.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 1, článků celkem: 16002, komentáře < 7 dní: 295, komentářů celkem: 383651, adminů: 60, uživatelů: 4982  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 353 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Informace z jednání VV dne 14. kvìtna 2021
·Zpráva pro Sjezd delegátù BJB 2021 za sbory Lovosice a Jablonec nad Nisou
·Jan Jackaniè, tajemník Výkonného výboru BJB ke kauze lovosického sboru
·Pavel Coufal, pøedseda Výkonného výboru BJB ke kauze lovosického sboru
·Ohlédnutí pøedstavitelù BJB za loòským vylouèením Topoleckého sboru
·Padl podnìt na vylouèení Saddlebacku z Jižní baptistické konvence
·Jižní baptistická konvence má nového prezidenta, konzervativní køídlo prohrálo
·Co bude znamenat odchod Beth Moore pro Jižní baptistickou konvenci?
·Nejvìtší sbor Jižní baptistické konvence ordinoval tøi ženy jako kazatelky
·Opatøení Ministerstva zdravotnictví ke koronavirové situaci od 3. kvìtna 2021

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
105453591
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Boží království, tisícileté.
O Bibli

poslal Studentbible

Tak, křesťanů je tady celkem dost. I ten, den co den obětující si tak říká a já mu to nemám za zlé. Třeba ti, co věří v jedinou, dostatečnou, dokonalou oběť Božího Syna na Golgotě, nedošli k poznání co se stalo v globálu a o čem je ta tajemná kniha Zjevení. Lituji a modlím se se za ty, kterým je kniha Odhalení Ježíše Krista zahalená. Ježíš odkrývá Sebe a kdo tam hledá něco jiného, je mimo. Že je dnešní Řím, potažmo Vatikán, mimo spásy, nepotřebuji hledat ve Zjevení. Jan psal křesťanům prvního století. A že tam dnes vidíme ŘKC, alespoň vidíme kam to ta jediná pravá dotáhla...a proč nevěřící odmítají 'křesťanství'  v krajině Jana Husa a Komenského.
Vložil: Tomas v Pondělí, 19. červenec 2021 @ 10:53:19 CEST (1038 čtenářů)
Více... | 184 komentáře | Skóre: 0Život víry: Hřích začíná PRVNÍM krokem
Kázání

poslal gregorios777

"Potom žádost, když počne, porodí hřích." (Jak 1,15a)

Vložil: Tomas v Sobota, 03. červenec 2021 @ 00:51:02 CEST (350 čtenářů)
Více... | 2684 bytů | 35 komentáře | Skóre: 0Život víry: TALENT
Kázání

poslal vatatu


                                                Skutky apoštolské 2:37-38
  ,,A když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, bratři?" Petr jim tedy řekl: "Změňte myšlení (Ř.8:6) a ať se každý z vás ponoří ve jméno Ježíše Pomazaného na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého."

       Ten dar, ten talent je Zákon Ducha života, který mně osvobodil od zákona hříchu a smrti, viz celá sedmá kapitola Římanům a 8:1-4

                      Matouš 25:14-18
 ,,Je to totiž jako když člověk při odchodu na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, jinému dva a jinému jeden, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu. Ten, který dostal pět talentů, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět talentů. Stejně tak i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, zakopal ho v zemi a tak skryl peníze svého pána."

              Ježíš dává svého Ducha, to je své slovo, viz Jan 6:63
  ,,Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život." (poznámka-mnozí dávají přednost slovům apoštolů.)
                               (poznámka II-Duch nikdy nespolupracuje s tělem, viz Galatským 5:17                                  a Římanům 7:21).

    Talent od Boha je jeho slovo. Slovo Boží je talentem darovaným lidem víry v Ježíše.
  Z toho podobenství o talentech je patrné, že pouze ten jeden člověk z těch tří s tím talentem něco udělal, jenom on si dal tu práci svého těla a zakopal ho do země.
   Ti druzí dva šli a nechali ty talenty vydělávat, nechali pracovat ty dary za sebe, místo sebe a skrze sebe.
   Že tomu tak je potvrdil Ježíš svým slovem v podobenství o rozsévači Marek 4:26-32
 
 ,,Potom řekl: "Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem a spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on neví jak. Země totiž plodí úrodu sama - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned přiloží srp, protože nastala sklizeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým podobenstvím ho představíme? Je jako zrnko hořčice, které když je zaseto do země, je nejmenší ze všech semen na zemi. Když je však zaseto, roste, až je větší než všechny byliny a vypouští veliké větve, takže i nebeští ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." 

    Že tomu tak je, že jsem si to nevymyslel a netoužím nikoho tímto svést z pravé cesty potvrzuje Pavel v listu Židům 4:1.10-11, Galatským 5:17, a Římanům 7:18-21

    ,,Ulekněme se tedy, aby se snad neukázalo, že se někdo z vás opozdil, zatímco trvá zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako i Bůh odpočinul od svých. Vynasnažme se tedy vstoupit do toho odpočinku, aby snad někdo neupadl do téhož příkladu neposlušnosti."

    Jaká to byla neposlušnost těch židů, o kterých tady Pavel mluví? Je to tam také napsáno, totiž to, že oni slyšeli dobrou zvěst, ale nepřijali jí vírou, a tak pro tu nevíru se stali neposlušnými.
                        CO JE TOU NEPOSLOŠNOSTÍ V NOVÉ SMLOUVĚ?
                 ,,CHTÍT VYKONÁVAT DOBRO"
    Chtít dobro je dobré a věřit, že to veškeré dobro Ježíš dokonal na Golgotě na Kříži je Boží záchranou člověka.
    Kdo je v Ježíši, to je v Jeho slovu, a Ježíš přebývá v něm, to je, že Ježíšovo slovo přebývá v tom člověku, ten přebývá v DOKONANÉM DOBRU.
   Proč by ještě někdo budoval svůj dům, když už je ten dům plně dokončený se vší výbavou, a ten člověk v něm již bydlí?
    Kdo nevěří, ten nevidí, a ten se stále snaží budovat svůj dům. 
  Je zcela zřejmé a jasné, že ten dokončený Boží dům není viditelný lidskýma očima, ale jedině vírou v Ježíšovo slovo.
    Jedině Ježíšovo slovo má moc odstranit závoj z obličejů těch, kteří ještě chtějí vykonávat dobro s předsevzetím, že za to vykonávání dobra dostanou jednou od Boha odměnu.
    Tyto dvě skutečnosti, budování svého domu a víra v zbudovaný dům Bohem se dostaly i do překladů písma.
    Je toho víc, ale nejlepší příklad je v listu Židům 4:13
              
                           Židům 4:13 NBK
,,Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet."
                                   Židům 4:13 Kralická
 ,,A neníť stvoření, kteréž by nebylo zjevné před oblíčejem jeho, nýbrž všecky věci jsou nahé a odkryté očima toho, o kterémž jest řeč naše."

    Nejjednodušší vysvětlení je, že lidé vidoucí všechno před očima Božíma nejsou v Bohu, tím pádem nemůžou vidět všechno nahé a odhalené, a proto mají dojem, že se budou Bohu zodpovídat. Tito ještě nezemřeli spolu s Ježíšem na Kříži, protože Kříž ruší lidskou zodpovědnost, viz Římanům 6:7 ek. možnost jiného překladu-"nemůže již být volán k zodpovědnosti za hřích".
    O proti tomu ti, kteří přebývají vírou v Ježíšova slova v Bohu, vidí všechno nahé a odkryté Božím pohledem, který vidí všechno tak jak ve skutečnosti je.
   A ta skutečnost je, že nikdo si u Boha nic nezaslouží, ani svými skutky, ani svým charakterem, to je svým chováním, a dokonce ani svými skutky a svým dobrým chováním nemůže Bohu nikdy nic oplatit, protože všechno, co má nějakou hodnotu, všechno co zůstává na věky je TALENT-DAR od Boha, který nemá původ v člověku, ale v Bohu, a je dáván člověku skrze víru v Boží slovo, která říká, že všechno, co a kdy Bůh řekl, také i uskuteční.
     Ten TALENT je Boží slovo, které je v odpočinku od lidských skutků zachováváno v lidském srdci člověkem, který miluje to slovo více, než vlastní život na této zemi, který je od založení světa charakterizován lidskou pílí a snahou zalíbit se.....
                   Halelujá! Amen.
Vložil: Tomas v Sobota, 03. červenec 2021 @ 00:43:23 CEST (63 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Skóre: 0Život víry: Zákon Ducha života
Kázání

poslal vatatu

         Co je Zákon Ducha života, kde a jak působí?

                                         Římanům 8:2
  ,,Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti."                  
       Zákon Ducha života působí pouze v Kristu, tj. (Pomazaném) Ježíši.
     Jak se stane, že se člověk dostane do Pomazaného Ježíše?

                                     1.Janův 4:15
 ,,Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu."

                              1.Janův 4:7-8
  ,,Milovaní, milujme jedni druhé; neboť láska je z Boha a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska."

   Nevěřící v Boha a v jeho Syna Ježíše také milují své blízké, mnohdy očividně více, než věřící.
      Proto:
                           Římanům 5:5
 ,,A naděje nezahanbuje; neboť v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán."

                      2.Korintským 4:16-18 a Koloským 3:1-4
 ,,Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje. Vždyť naše nynější lehké soužení nám působí nesmírně veliké břemeno věčné slávy, když se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není; neboť to, co je vidět, je dočasné, ale to, co není vidět, je věčné."
  ,,Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy."

    Ta Boží Láska vylitá do naších srdcí skrze Ducha svatého, kterého nám Bůh dal ne pro naše skutky, ne díky naší lásce, ale ze své milosti, prostě proto, že chtěl a rozhodl se, tak ta Boží láska nemusí být hned zjevná na těle, ale vždycky se časem ukáže i viditelně. Pavel se odvažuje říci, že dokonce až při zjevení Ježíše, našeho Pána, i když samozřejmě to může být i dříve, to podle moci Božího působení v lidech víry.
    Kdyby nám Bůh dával Ducha na základu naších skutků a naší lásky, potom bychom mohli verše z Lukášova evangelia 23:39-43 zcela vypustit.


 "A jeden z těch zločinců, kteří viseli s ním, mu spílal a říkal: "Jestliže jsi Kristus, zachraň sám sebe i nás!" Ale ten druhý mu odpověděl a káral ho slovy: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi ve stejném odsouzení! A my jistě trpíme spravedlivě, protože dostáváme, co si za své skutky zasloužíme, ale tenhle nic zlého neudělal." Tehdy řekl Ježíši: "Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš ve svém království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." 

                                   Jan 6:44
 "Nikdo nemůže přijít ke mně, jedině když ho přitáhne můj Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den."

     Toto je Biblí doložitelný a Duchem Božím zjevený způsob, jak může být člověk v Kristu Ježíši.
         Je to proto, že Bůh chtěl, chce a bude vždycky chtít, a také to udělal, protože na to má moc.
               
            Otázku, kde působí Zákon Ducha Života jsme si zodpověděli s tím, že nám ta odpověď byla zjevena Duchem Božím, jinak by to ani nebylo možné.
   Je tu druhá otázka jak působí Zákon Ducha Života?
     Abychom dobře pochopili jak Zákon Ducha Života působí, potřebujeme pochopit co Zákon Ducha Života v nás učinil, o čemž píše Pavel v tom Římanům 8:2.
     "Zákon Ducha života mně osvobodil od zákona hříchu a smrti."
 Abychom dobře pochopili jak mně zákon Ducha Života osvobodil od zákona hříchu a smrti, potřebujeme pochopit zákon hříchu a smrti a to jak tento zákon funguje.
    Oba dva tyto zákony když působí, tak působí tak, jako například Archimedův zákon, nebo zákon přitažlivosti zemské a další.
    Když tyto zákony, zákon hříchu a smrti a zákona Ducha života působí, samozřejmě každý zvlášť, dohromady to nejde, protože jsou proti sobě, tak to prostě a jednoduše nic na celém světě i mimo něj nemůže nikdo změnit, i kdyby chtěl.
     Každý člověk žijící na planetě zemi je buďto pod zákonem hříchu a smrti, a nebo byl vysvobozen od tohoto zákona zákonem Ducha života.
        Nic mezi těmito dvěma zákony neexistuje, žádný neutrální prostor.
  Mnozí lidé žijí v omylu, když si myslí, že žijí mimo zákon hříchu a smrti i mimo zákon Ducha života, sami v sobě a skrze sebe.
                    Jak tedy funguje zákon hříchu a smrti?
  Na to nám Duch Boží skrze Pavla dává jasnou a jednoduchou odpověď.
   Než jí zde uvedu, tak zmíním ještě jednu podstatnou věc, takovou poznámku.
 Ten, kdo byl osvobozen od zákona hříchu a smrti Zákonem Ducha života, ten již nehřeší. A když již nehřeší, tak již žádné hříchy nevyznává. Je to otázka změny myšlení, řecké slovo METANOJA, což se překládá jako POKÁNÍ.  Ve většině lidských myslích je slovo POKÁNÍ spojené se změnou jejích skutků a jejich chování, což jak si za chvíli ukážeme nemůže tak být, protože právě snaha člověka se změnit je tím, co člověka ještě více udržuje pod zákonem hříchu a smrti.
                         Jak tedy funguje zákon hříchu a smrti?

                         Římanům 7:18-21
  "Vím totiž, že ve mně (to jest v mém těle), nepřebývá nic dobrého. Neboť chtění mám u sebe pohotově, ale vykonání toho dobrého nenacházím. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám. Jestliže pak dělám to, co nechci, pak to již nedělám já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nacházím tedy zákon, že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo."    

         Je tu jasně znějící odpověď jak působí zákon hříchu a smrti.
     Moje chtění vykonávat dobro mně drží mocí tohoto tělesného chtění pod zákonem hříchu a smrti. 
   To je ten Pavlem nalezený zákon "že když chci dělat dobro, mám u sebe pohotově zlo." 
     To znamená, že zákon hříchu a smrti aktivuji svým chtěním vykonávat dobro.
    Jediné dobro které existuje v celém stvoření je to, co popisuje Boží zákon.
  Žádné jiné dobro neexistuje.
   Když se tedy rozhodnu vykonávat toto dobro, tak tím aktivuji zákon hříchu a smrti.
  To popsal Pavel v Římanům 7:7-12, viz Bible.
  Od tohoto zákona hříchu a smrti mně může vysvobodit pouze jedno jediné, a to jedno jediné je Zákon Ducha života, který je a působí jedině v Kristu Ježíši.
   A tak když jsem vírou v Ježíše Bohem přenesen jeho milostí do Krista Ježíše, tak už na mně zákon hříchu a smrti nemá nárok, protože tím přenesením do Krista Ježíše jsem dobrovolně vstoupil do Božího odpočinutí, viz Židům 4:1.10-11, a tak v Pomazaném Ježíši již nechci vykonávat dobro popsané Božím zákonem, ale věřím, že v Kristu Ježíši je celý zákon Boží dokonaný samotným Bohem, a já se tak stal v Kristu Ježíši součástí toho vykonaného Božího zákona.
   Toto myšlení mně zcela a dokonale zbavuje jakékoliv mé touhy chtít vykonávat dobro popsané Božím zákonem, což je jak již jsem řekl jediné dobro, a tím mně vysvobozuje od zákona hříchu a smrti.
   Když jsem ještě žil bez Boha, to je bez víry v Něho, bez víry v Jeho Syna Ježíše, tak jsem byl veden a řízen pouze svými tělesnými vášněmi, dělal jsem si prostě to, co jsem chtěl, to, co se mně líbilo, a tak jsem hřešil.
   Nyní, ve víře v Syna Božího a skrze Něho ve víře v Boha Otce zase dělám jenom to, co se mně líbí, to co chci, s tím rozdílem, že to již není hřích, ale Boží vůle, protože ve mně Bůh tou vírou a skrze ni působí, že chci i činím to, co jemu se líbí, viz Filpským 2:13.
   Tak se stalo Boží milostí, to je Božím mocným působením, že to dobro, které jsem chtěl vykonávat tělem, aby se tak tělesně ve viditelnu zjevilo, již vykonávat nechci, ale vírou, že již to veškeré dobro vykonal sám Bůh, v tom Bohem vykonaném dobru žiji a procházím jim tak, jak mně sám Bůh svým dobrem provází.
   Tím se stalo to, co Pavel popisuje v Římanům 5:20-21.
     A takto jsem vysvobozen od zákona hříchu a smrti, protože takto tím slovem a vírou v něho jsem pod Zákonem Ducha Života.
     Do toho všeho však přicházejí zkoušky víry, které spočívají v různých pokušeních k hříchu.
   Hřích však není "smilstvo", "cizoložství", a podobné věci, to by byly moje hříchy, kdybych je dělal.
  Ve zkoušce víry jsem zkoušen z víry v to, že už jsem svobodný od toho zákona hříchu a smrti, to znamená, že věřím, že již nemohu zhřešit, protože věřím, že o to se již Bůh na 100% postaral.
   Když však přijmu myšlenku těla, že ještě zhřešit můžu, a že je to na mně, abych nezhřešil, že mám použít veškerou svojí sílu na to, abych nezhřešil, tak touto myšlenkou jsem stále v těle, kde působí zákon hříchu a smrti, a tak nakonec zhřeším, protože jsem podlehl hříchu skrze své myšlení těla, které mně namlouvá, že Bůh mně neochrání, že se musím CHRÁNIT sám. Tímto myšlením ve zkoušce víry prohrávám.
   Tento poslední odstavec není tak zcestný, jak by si někdo mohl myslet, neboť toto myšlení se dostalo i do některých překladů Bible. Jde především o 1.Janův 5:18 NBK a ČSP.
  Ta skutečnost, že v ekumenickém překladu je to správně svědčí 2.Tesalonickým 3:3.

  ,,Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od Zlého." 
 
Vložil: Tomas v Sobota, 03. červenec 2021 @ 00:42:49 CEST (117 čtenářů)
Více... | 5 komentáře | Skóre: 0Život víry: Pán Ježíš byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce
Žhavá témata

poslal Frantisek100

·  1Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. ·  

2Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. ·  
3On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“ ·  
4Pak se jich zeptal:“ „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?Ale oni mlčeli. ·  
5Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá. ·  
6Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.   

 Muž  s odumřelou rukou má ruku nemocnou asi dlouho. Je v synagoze a nepřišel sem kvůli vyléčení, ale na bohoslužby, protože je sobota. Nepožaduje na Pánu Ježíši vyléčení. Asi sám ví, že v sobotu se nesmí žádné činnosti dělat, a navíc ruku lze uzdravit v jiný den. Pán Ježíš o něm ví a provokativně ho vyzve, aby vystoupil , šel doprostřed a všichni ho viděli. Učiní zázrak a muže vyléčí. Důležitější než léčení jsou  slova:  
 
 „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit? " 

  Všichni mlčí. Bezhlavě a bez citu dodržují sobotní nařízení. Chovají se v sobotu tak, že je přítěží. Ale Pán Ježíš takový  sobecký odpočinek v sobotu nechce. 
 On nedává pokyny, co se smí či nesmí v sobotu. Pokládá otázku. A nikdo neumí odpovědět.   Je zarmoucen tvrdostí jejich srdce, tvrdostí jejich nařízení. Provokativně muže uzdraví, protože na tom není nic zlého.   A farizeové ? Domlouvat se v sobotu o vraždě je podle nich dobré.   

  Jak se chovají věřící  a pobožní? Jaké mají srdce, když se jedná o praktický náboženský život?
Vložil: Tomas v Sobota, 03. červenec 2021 @ 00:42:29 CEST (380 čtenářů)
Více... | 38 komentáře | Skóre: 0Život víry: Také ze života
Zkušenosti

poslal Frantisek100

Také příběh ze skutečnosti.     


 Je pár roků po sametu.. Vzrůstá zájem o duchovní věci. Na rohu ulice  muž v černém oblečení nabízí nějaké tiskoviny.  To vše již znám  a jde o import ze Západu. Pokusím se k těmto lidem více přiblížit. Přece jsou křesťané a já znal už za totality několik hodných křesťanů. Vím, že po sametu byli celí pobláznění ze svobody. My s manželkou také věříme.      

 Jednoho dne jsme  s manželkou navštívili malou skupinku. Nevěděli jsme , o jakou se jedná církev. Spíše šlo o nějakou letniční formu. Scházeli se v bytě vedoucího skupiny. Poslouchalo se kázání vedoucího a pak byla chvíle pro modlitby a do toho pár písniček, které umocňovaly atmosféru.  Já se tehdy před lidmi  styděl  veřejně modlit, ale moje manželka je otevřenější. Krásně se modlila k Pánu Ježíši, moc krásně. Byla to  ta nejhezčí modlitba ze všech a věřím, že  byla nejupřímnější. Však měla Bohu za co děkovat. Odcházíme a loučíme se. 
A jedna paní k manželce se  obrátí  s výtkou:
 " A kdy vy se obrátíte ke Kristu?!"
 Oba nás do zarazilo. Co vlastně chtějí tihle lidé?  Obrácení ve stylu padnou na zem, brečet, mlátit se do prsou, volat a bědovat nad hříchem???  Ta upřímná modlitba nestačila jako důkaz, že opravdově věří v Pána Ježíše?  
Příště už se mnou manželka nešla  a udělala dobře. Při dalším setkáním, kterého jsem zase zúčastnil, jsem poprvé uslyšel to, čemu se říká modlení v jazycích. Vedoucí začal modlitbu slovy, kterým jsem nerozuměl, a spíše to působilo děsivě.  

Všímal jsem si mladého muže. Občas jsem ho potkával a nevěděl jsem ani, kde pracuje. Usmíval se a ve sborečku se cítil moc dobře. Poznat to bylo na jeho rozzářené tváři. Cítil se  dobře. A já byl rád, že mezi námi je i někdo hodně mladý. Pak jsem ho jednoho dne spatřil ve městě. Byl velmi opilý  a  podpírala ho mladá dívka. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Jednoho dne zazvonil u našich dveří. Prý potřebuje půjčit tisíc korun.  Po té zkušenosti ve městě jsem mu nedůvěřoval. Odmítl jsem.  Vůbec se neznáme a on chce peníze. Zavolal jsem vedoucímu sboru. Nemám mu žádné peníze dávat. Jiné informace jsem nedostal. Do sborečku jsem přestal pak chodit. A byly k tomu různé důvody.

 Sboreček se odstěhováním vedoucího stejně rozpadl. Onen mladý muž začal navštěvovat psychiatra. Ani jsem ho moc nevidíval. A pak ? Na vitríně s partem čtu oznámení o jeho náhlém úmrtí.  Oběsil se na chatě. Proč?     Když dokáží letniční léčit a uzdravovat, proč tady nic??!!!  

 A muž, který v černém oblečení nabízel náboženské tiskoviny  a také byl ve sborečku? Po letech opouští svoji manželku s dětmi a zanechává další  děti u ostatních žen.   V práci se mi smějí." Františku, Ty  ale máš společnost?" 

   Už je to pryč. Zklamání bolí. Mění víra člověka nebo nemění k lepšímu??    Uzdraví duši i tělo??   Která víra udělá takový zázrak, ale trvalý stav.  
Vložil: Tomas v Sobota, 03. červenec 2021 @ 00:39:36 CEST (117 čtenářů)
Více... | 7 komentáře | Skóre: 0Život víry: Církev víry Milost
Z našich církví

poslal Nepřihlášený

Ahoj
Hrozně mi chybí tady v Čechách církev, která by věřila v to co bible říká, necukrovala to lidskými výmysly (aby se to lidem víc líbilo)  a nebyla zasažená různými zlozvyky prázdnými frázemi a kletbami jaké Češi slepě papouškují a přebírají z USA.

Bohužel jsem toho dost slyšel z kázání v církvi Milost  z 19.6 2021(myslím že to říká Petr Kuba) kde říká jednu kletbu za druhou např. "tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě Amen = ať se tak stane" , "v tých by tě mohl ďábel porazit amen= ať se tak stane"atd.
Předpokládám, že Kuba ví moc dobře, že amen znamená ať se tak stane, ale zvykl si používat prázdné fráze co nemyslí vážně kde amen je takové náboženské vole vole, ale co není ze srdce vážně míněno, je naškodu - lidé to vycítí. O těchto zlozvycích z USA píšu na Grano Salis " Bludy z USA" 15.5.2021    http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2471563

Kubova teorie, že Branham padl (kde to sebral, že padl???) a dokonce že to bylo z pýchy  je víc než podivná (že měl Branham podivná kázání o vztahu Evy a satana  a jiná tvrzení, která v bibli nejsou je jedna věc, ale podobné výmysly co v bibli nestojí má spousta  kazatelů -jako že křesťané nezažijou pronásledování *****m a jiné věci což explicitně v bibli nestojí ale oni si to jen vydedukovali jako svědci jehovovi ) ale to přece neznamená že padli!!! Pokud Kuba myslí, že Branham padl, protože zemřel poměrně mlád v autonehodě (?) tak je to ale hodně hrubý úlet a nesmysl!  Potom by mohl tvrdit, že Štefan padl, protože zemřel ukamenován poměrně mlád. Branhamovi myšlenku, že tak jako byl poslán Eliáš  a Jan před příchodem Ježíše, tak i on byl tak poslán, to řekl Branhamovi i Bůh skrze anděla v tom nebyla z jeho strany žádná pýcha, jen víra v Boží slovo z úst anděla. Branham byl velmi pokorný, když dřel léta v komunálních službách aby uživil rodinu a nebral od sboru co pastoroval žádné peníze! 
Který z dnešních pastorů takto v praxi - nikoliv žvaněním, prokázal svou pokoru? Branham ani nepřijal přez mlion dolarů co mu bylo nabízeno, protože pokorně prohlásil že uzdravení dělá Bůh, né on. 
 Patrik Popp
Vložil: Tomas v Pátek, 25. červen 2021 @ 01:09:00 CEST (518 čtenářů)
Více... | 46 komentáře | Skóre: 0Život víry: Uzdravení nebo odpuštění hříchů???!!!
Zamyšlení

poslal Frantisek100

Lidské zdraví má velkou cenu a  my si to často uvědomujeme, až když o zdraví přicházíme. V evangeliu Marka je popsán tento příběh:   ·  


3Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. ·  
4Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. ·  
5Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ ·  
6Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: ·  
7„Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ ·  
8Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? ·  
9Je snadnější říci ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lože a choď?‘ 

10Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – řekne ochrnutému:

11„Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ ·  
12On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“   

 Pán Ježíš sem přišel mluvit. Možná se už rozkřiklo i to, že má léčitelské schopnosti. Místnost je plná lidí a tak přátele ochrnutého zvolí neobvyklý způsob dostat se k Ježíši. Rozeberou kousek střechy a tudy ho spustí dovnitř. Víru ve vyléčení a v moc Ježíše měl nejen ten postižený, ale i jeho přátele. Kdo koho víc přesvědčil? Ochrnutý své přátele nebo přátele jeho? Pán Ježíš proto oceňuje víru všech pěti. Nosítka s člověkem, který touží po zdraví, leží před ním  a jeho přátele na střeše sledují, co se bude dít stejně jako všichni v místnosti. Ukáže Pán Ježíš své léčitelské schopnosti? Ale Pán Ježíš zatím nic takového nedělá. a ani nespěchá. Zatím. Pronese:  

 „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“    

 To všechny zarazí. To je drzost! Všichni židé vědí, že odpouštět může jen Bůh. Ježíš tak asi všechny vyprovokuje k odporu, že ho považuji za kacíře. Pán Ježíš jejich myšlení správně vnímá. Čekali zázrak a místo toho slova o odpuštění. Touží po něčem takovém i ten nemocný a má pro něho odpuštění  hříchů větší cenu než zdraví?   O čem asi přemýšlí člověk, který touží po vyléčení. Také po odpuštění touží? Na Ježíšova slova nereaguje. Touží po odpuštění i ti ostatní v místnosti?  V dané chvíli jsou zmatení a naštvaní. Neuznávají, že Ježíš je Bůh a jeho slova zní jak provokace.  Pán Ježíš položí otázku:   

 "Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: ‚Odpouštějí se ti hříchy,‘ anebo říci: ‚Vstaň, vezmi své lože a choď?‘ "   

 Jinými slovy. Přemýšlejte!  Kdo dokáže uzdravit ochrnutého, dokáže i hříchy odpouštět. Kdyby nedokázal vyléčit ochrnutého, pak by nedokázal ani hříchy odpouštět.. A jestliže hříchy může odpouštět jen Bůh, pak je to Bůh, Boží syn.     

 Nevíme , co procházelo hlavami přítomných, ale následující jev je potěšil a i vyděsil. On má  tu druhou moc.  

 "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“  

 Když lidé zažijí zázrak, potřebují poděkovat. Zde chválí Boha, ale ještě nepochopili, kdo je Pán Ježíš.  K němu chvála nesměřuje, ale aspoň že směřuje k Bohu. Ještě nechápou , kdo je Ježíš  a že není jen zázračný léčitel.   Ostatně to dlouho nechápali ani učedníci. K plného pochopení došli až po obdržení Ducha Svatého o Letnicích.   Ale   vraťme se   k odpuštění hříchů ! Kdo třeba dnes touží po Božím odpuštění?   Profesor Matějíček, se kterým jsme měl možnost několikrát  být  a slyšet ho,  krásně popsal odpuštění na příběhu dítěte, které se  něčím provinilo  a maminka se na něj zlobí. A ono se k mamince stále obrací vrací, tahá ji za ruku, chce se k ní přitulit. Proč to dělá? Touží po jednom. Ještě neumí vyslovit větu: "Maminko odpusť!", ale maminka to vnímá. Pak ho přitulí k sobě, dá pusu a svojí něhou, slovem i políbením mu dá najevo odpuštění. A dítě prožívá neskonalé štěstí, protože vše je jako dřív a v lásce.   Všimněme si, že podmínkou odpuštění je láska. U člověka láska k Bohu. Po odpuštění  tak může toužit a chápat jeho význam jen člověk hluboce milující Boha. Jen takový člověk ocení oběť Pána Ježíše  a Boží lásku a prožívá zážitek z doteku Boha na svoji duši.     Kdo dnes ve světě věří v Boha tak, aby toužil po jeho odpuštění.? Zde je podmínkou i pokání, což je dnes úplně cizí pojem. Kdo v Boha nevěří, nemůže ho ani milovat.    

Jak ta naděje je pro nás jednoduchá. Upřímná víra a láska. 
Vložil: Tomas v Úterý, 15. červen 2021 @ 00:09:13 CEST (2798 čtenářů)
Více... | 443 komentáře | Skóre: 0Život víry: Co mi nejvíce vadí na náboženství?
Zamyšlení

poslal Nepřihlášený

Náboženství obsahuje mnoho složek, mnoho rovin. Nejdůležitější jsou dvě složky: Nadpřirozeno a ideologie (nauka). Zatímco svět nadpřirozených postav je spíše zábavný, podobný tomu pohádkovému světu, nebo fantasy, případně sci-fi ( Satan - Thanos, Jošua - Iron Man a další analogie), tak svět příkazů a zákazů je skutečně padlý na hlavu. Náboženství chce unifikovat naprosto všechno. V tomto směru je náboženství zcela tupé, protože nechápe individualitu lidí. Přikazuje všem stejnou šablonu, stejný metr, jenže takhle to nejde. Ve třídě jsou děti průbojné, dravé, egoistické a naopak děti tiché, introvertní, zakřiknuté. S každou skupinou nebo typem se musí pracovat jinak. Ty zakřiknuté, slabé je třeba povzbuzovat, chválit apod. Ty příliš egostředné je naopak třeba korigovat, socializovat. Nebo další příklad - v jídle. Někdo vypije hrnek mléka a bolí ho břicho nebo má průjem, netráví laktózu. Jinému mléko dělá dobře a nevadí mu. Někomu vadí mouka a lepek, jinému to nevadí, a tak by se dalo pokračovat. Všiml jsem si, že to stejné jako dělají pobožní - že chtějí všechno a všechny unifikovat, to samé dělají i někteří doktoři. Na fakultě se naučili nějakou "ideologii" a tu aplikují na všechny pacienty hlava nehlava. Absolutně nechápou přírodní diverzitu a nechápou ani rozdílnost jednotlivých živých organismů. Prostě se naučili nějakou šablonu, a tu chtějí narvat na každého. A to je chyba. Je tu podobnost mezi metodami některých pobožných a některých doktorů. Neříkám, že to dělají všichni, ale dost velká část z nich.... Unifikace, šablonovitost, popírání unikátnosti každého živého organismu je chyba. Měl jsem tři psy. Každý byl jiný, měl jinou psychiku. Na každého jsem musel trochu jinak. Na každého platilo něco jiného. Držet v ruce nějakou knížku - bibli ( v případě pobožných) nebo lékařská skripta (v případě doktůrků) nebo třeba příručku kynologa ( v případě chovatele psů) a třepat s tou knížkou a snažit se celý svět podle nějakých brožur přeměnit je naivita, utopie, troufalost. 

Vložil: Tomas v Úterý, 15. červen 2021 @ 00:06:36 CEST (93 čtenářů)
komentáře? | Skóre: 0Život víry: Ateista a pohádka o rozumu
Zamyšlení

poslal luteran

Stručná reakce na názor, že odklon od křesťanství znamená návrat k rozumnosti...
Vložil: Tomas v Sobota, 29. květen 2021 @ 11:37:46 CEST (1155 čtenářů)
Více... | 857 bytů | 73 komentáře | Skóre: 0Život víry: Křest Duchem a ohněm
Žhavá témata

poslal Frantisek100

1Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: ·  

2„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ ·  
3To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘      

Přiblížení se království nebeského znamená,  že přijde nebeský král. To je jen jedna část Janova oznámení, ale důležitější je příkaz k pokání.  Nebeský král přece nemůže kralovat nad lidmi, kteří se drží svých hříchů. Ti lidé musí změnit směr myšlení a jednání, musí své hříchy vyznat a opustit. Nebeské království  bude uznávaná nebeská vláda Boha. Občanem tohoto království bude každý, kdo vyznává Boha jako největšího vládce  a opravdově se k němu obrátí. Jan má za úkol lidi na toto přijetí krále připravit.  Pokáním  a opuštěním jejich hříchů. Zdůrazňuji opuštěním, ne odpuštěním.  Bohužel izraelský národ má k tomu daleko.   

4Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel.     

Podivné oblečení i strava. Jan dlouho  žil na poušti daleko od lidí. A nyní je připraven k Božímu úkolu. Čím je způsobeno, že přitahuje k sobě tolik lidi?   ·  

5Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, ·  
6vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.   

 Lidé se kolem něho shlukují. Poslouchají jeho slova  a pak se pod jejich vlivem nechají  pokřtít.  Vnitřní hlas našeho svědomí?  Co tímto jednáním   mimo jiné chtějí vyjádřit?   Oni totiž také uvěřili, že přijde nebeský král a chtějí tím vyjádřit, že chtějí být na něho připraveni  a svým veřejným  upřímným pokáním projevit  svoji oddanost nebeskému králi a také poslušnost.    Pak se Jan zaměřuje na skupinu farizejů  a saduceů.   ·  

7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? ·  
8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. ·  
9Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. ·  
10Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.      

Jan je přirovnává ke zmijím čili jedovatým hadům. Hadi mají schovaný jed a něco podobného mají i tito lidé. Oni spoléhají na svůj původ od Abrahama a věří, že tohle je jejich vstupenka do nebe. Po pokání nejspíš netouží. Ale Bůh může stvořit Abrahamovi děti, děti víry,  třeba i  z kamení. Taková bude i budoucnost.  Bude spasen i pohanský svět. Jan vidí, jací tihle lidé jsou.  Na jedné straně oddáni Zákonu, ale na druhé pokrytci.  Jan vidí, že jejich pokání není pravé, a vidí daleko víc.  Sekera připravena ke kácení stromu, ukazuje pak na budoucí Boží soud.   ·  

11Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. ·  
12Lopata je v jeho ruce; a pročistí svůj mlat, svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“       

A dál doplňuje a oslovuje už všechny lidi, pravé i falešné. Jaký je rozdíl mezi tím, co dělá on Jan a co bude činit Mesiáš? Jan křtí jen vodou k pokání. Voda nemá žádnou očistnou moc a nepřivede člověka k plnému spasení. Co dělá Jan, je příprava pro přijetí Mesiáše. Mesiáš bude křtít Duchem  a ohněm.    Křest Duchem nastal o Letnicích, křest ohněm je věc budoucnosti. To naznačuje podobenství o lopatě. Tomu lidé mohli rozumět, pokud chtěli. Když se čistila  na mlatu pšenice, tak zrno padalo přímo na zem, bylo těžší než plevy. Plevy se rozlétly  a pak se zametly a spálily v ohni.  Křest ohněm bude mít asi podobný účel. Zatím to nevíme.   

 Jak je to se křtem dnes? Jak  křtí různé církve? Je to také podobné původnímu křtu?  Není to jen vstupenka  do církve či sekty?    
Vložil: Tomas v Sobota, 29. květen 2021 @ 11:36:31 CEST (1583 čtenářů)
Více... | 192 komentáře | Skóre: 0Život víry: Co by nám napsal apoštol Pavel dnes?
Žhavá témata

poslal Frantisek100

2Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. ·  

3Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. ·  
4Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.   

   Petr píše tento dopis věřícím v době, kdy začalo v Římě velké pronásledování křesťanů za císař Nerona  a bylo již v plném proudu. V celé říši byli křesťané mučeni  a vraždění pro víru. Dnes nám toho nehrozí. Hrozí něco horšího. Deformace víry a její zničení. Toho se bál i Petr, V  prvním dopise chtěl křesťany povzbudit, ale druhý dopis se zaměřuje na jiné nebezpečí než pronásledování. Věřícím hrozilo, že i díky falešným učitelům odpadnou od víry, To se děje hlavně dnes.  Petr upozorňuje, že dostali vše k tomu, aby si víru a s  tím vše související pro zbožný život  udrželi. Je to možné díly božské moci. Podle Petra Bůh se postaral o vše, co je třeba k tomu, abychom žili ve svatosti a to nám zaslíbil. Dal lidem tedy vše, aby čelili převrácenému světu. Platí to dnes?     ·  

5Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, ·  
6k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ·  
7ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.   

 Petr klade důkaz na víru a k ní patří ctnost,Co to je ctnost?  Lidská dobrota,  mravní dokonalost, duchovní odvaha před nepřátelským světem, síla stát za tím, co je správné. A poznání? Přece poznání Boha, který nám toho tolik dává. A dál Bůh křesťany povolává ke kázni. To je řídící moc vůle působením Ducha Božího. 

Kázeň musí být v modlitbě, ve studiu Bible, ve využívání času, umět si omezit tělesné žádosti  v životě, v  kterém jsme schopni něco obětovat. A sebeovládání by mělo být doplněno vytrvalostí, snášením pronásledování i  protivenství. Křesťanský život je výzva, abychom vydrželi, a to navzdory problémům a bez výsluní slávy.  Křesťanství není sled  vítězných zážitků. Existují i podřadné a stereotypní práce ,zklamání  a zmařené plány.

 Další ctností je zbožnost. Vést svůj život po vzoru Boha se vším, co to znamená v praxi,  A tato vlastnost by se měla projevit v našem chování, aby druzí poznali, že jsme děti nebeského Otce. Podle bratrské náklonnosti nás svět pak poznává jako Kristovy učedníky. Bratrská láska vede k lásce k celému lidstvu a není to záležitostí jen citu, ale i vůle. Je to přikázání   

   Hezky se to píše, ale kdo podle toho žije? Já nikoho neznám  a sám to neumím.
Vložil: Tomas v Středa, 26. květen 2021 @ 10:28:20 CEST (598 čtenářů)
Více... | 37 komentáře | Skóre: 0Život víry: Rúst v životě
Zamyšlení

poslal Willy

2P 1:2-7 (ČSP)
Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání Toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou.
Vložil: Tomas v Pátek, 21. květen 2021 @ 16:11:57 CEST (852 čtenářů)
Více... | 3499 bytů | 82 komentáře | Skóre: 0Život víry: Co je přirozené?
Studijní materiály

poslal Nepřihlášený

Mnozí zde psali, že je člověku přirozené věřit. Tito lidé se mýlí. To slyšeli od faráře nebo jiných pobožných. To vám nakukali, že přirozené je věřit. Je to naopak. Přirozené je vědět. Věřit je důsledek kulturního tlaku. Mám praxi 30 let ve školství, tak vím, co je přirozené a nepřirozené a jak se to vyvíjí. Právě na dětech je krásně vidět, co je přirozené. Děcka jsou přirozeně zvědavá. A chtějí znát pravdu a jak to je, nebo bylo doopravdy. I dítě, pokud má možnost volby, tak přirozeně tíhne k možnosti zjistit fakta, realitu. To je automaticky první volba. Víra v něco, tajemný předpoklad - to jsou všechno až druhotné, náhradní postupy, když nevyjde první možnost. A často je to až následek výchovy v rodině apod. Znovu říkám, viděl jsem za svůj život stovky, spíše tisíce žáků, dětí v různých situacích a vím, co je primární a co sek.undární. Co je přirozené, a co až vliv okolí. Přirozená je zvědavost a rozebírání reality na součástky. Jak se věci mají. Jak co funguje a zda to funguje a poznávací aha efekt. Veškerá esoterika, pověrčivost, náboženství atd. jsou balast, který tomu děcku naservírovali dospělí. Dospělí k.u.r.v.í děti. Děti by to samy o sobě nikdy nehledaly. Bohužel většina dospělých k.u.r.v.í  ta děcka velmi úspěšně, takže v nich budují různé strachy, víry v tajemno a nadpřirozeno. Takové dítě je pak snáze manipulovatelné. Možná to tak celé vzniklo (esoterika i náboženství). Jako účelová věc k manipulacím různého druhu. 

Vložil: Tomas v Sobota, 15. květen 2021 @ 11:00:06 CEST (331 čtenářů)
Více... | 22 komentáře | Skóre: 0Život víry: Boží zbraň s lidským zlem
Žhavá témata

poslal Frantisek100

Milujte své nepřátele. Dokáže to člověk  a hlavně dává to nějaký smysl  a pomůže odstranit zlo? Chápali vůbec věřící Pána Ježíše?   ·  


Matouš 5, 44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 
 ·  
Lukáš 6, 27Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.   

 Proč Pán Ježíš takto mluvil? Co tomu předcházelo? Pán Ježíš káže na  hoře a má toho na srdci mnoho. Ke konci právě těchto sdělení vysloví to nejtěžší:   ·  

43Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ ·  
44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, ·  
45abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. ·  
46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? ·  
47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? ·  
48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.   

 Doposud byla praxe jiná. Lidé měli milovat své bližní  a nenávidět své nepřátele. Ale  najednou Pán Ježíš je učí něco nepochopitelného. Ještě by snad člověk pochopil modlit se za nepřátele, ale milovat je ? Jenž on je to příkaz. Dá se láska přikázat? Takže se jedná o něco jiného, než je v nás záležitostí citů. Z hlediska citů není možné milovat někoho, kdo mně zabil dítě, znásilnil dceru, okradl.. To je nám jasné. Prostě tohle nejde  a není možné. A tak zbývá jen jedno vysvětlení. Jde o něco jiného než lidská láska. Možná špatný překlad pojmu láska.   A o co tedy jde?   Kolik je druhů pojmů lásky?

 Mnoho, ale jeden pojem použili překladatele  Bible do řečtiny. Agape. Agapé se pak stalo křesťanským teologickým pojmem, který označuje lásku Boha k lidem, lidí k Bohu i mezi sebou.     

Až kam  zašel Bůh ve vztahu lásky k člověku ?   Co použil pro záchranu lidské duše, pro záchranu člověka?   Použil agape, lásku nadpřirozenou. Použil ji pro záchranu bytosti, která se k Bohu chovala jak nepřítel. Bytost, která páchala a rozsívala zlo. Dějiny lidstva jsou plné jen zla. A jak je dobře, že lidé nemohou pronikat do jiných světů, které by kolonizovali jako tak činili tady na Zemi. Má smysl takovou bytost zachraňovat? Vždyť  ve vztahu k Bohu je člověk dost nebezpečná bytost. Je to něco podobného jako známý Čapkův námět v RUR.  

Jenže Bůh udělá něco nám nepochopitelného. On toho člověka, nepřítele Boha, miluje právě tou láskou agape, a zachraňuje  jej. Bůh tedy miluje jinak než my lidé. Vyšší formou lásky, která není záležitostí našich živočišných citů.  To je jeho tajná zbraň  s lidským zlem spojená s milostí. Agape.  

Dokážeme to i my??   Taková láska je nepřemožitelná. Svět většinou může porazit toho, kdo se brání. Je zvyklý na různé bojové tragédie a odplatu  Svět ale neví, co si počít s někým, kdo každé zlo oplácí     laskavostí. je naprosto vyvedený z rovnováhy takovým chování  z jiného světa.   Takovou lásku může  mít jen ten, ve kterém přebývá Duch svatý. A takovou lásku, měl Pán Ježíš, když hovořil o lásce k nepřátelům. Ostatně s tím měl pak velkou zkušenost. Když trpěl na kříži, když ho učedníci opustili a skoro všichni kolem ho ponižovali, vysmívali  a mučili. On v nich však neviděl nepřátele, ale hříšné bytosti, kteří neví, co činí. Právě agape ho vedla k tomu, že se takto zachoval.   Dokážeme to pochopit my? Stačí na to nás lidský rozum?      · 

44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, ·  
45abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. ·  
46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? ·  
47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? ·  
48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.     

 Já  bohužel stále  s něčím zápasím.      
Vložil: Tomas v Středa, 12. květen 2021 @ 14:03:29 CEST (174 čtenářů)
Více... | 2 komentáře | Skóre: 0Život víry: Záminka k nevíře?
Zamyšlení

poslal luteran

Někdy používají skeptikové a odpůrci evangelia záminku pro svou nevíru, která zní v zásadě následovně: „Taevangelia byla sepsána minimálně 30 let po událostech, které popisují. Co si člověk pamatuje po tolika letech? A navíc, pokud šlo ještě – jako v případě Lukáše – o vyprávění „z druhé ruky“, musí se jejich výpověď brát s ještě větší rezervou! Znáte přece „efekt tiché pošty“, kdy jeden něco řekne, druhý to slyší trochu jinak a třetí už z toho má úplně jinou story…“ Tahle výhrada má ovšem mnoho děr a nebere v potaz několik důležitých skutečností.

Vložil: Tomas v Pondělí, 10. květen 2021 @ 13:57:57 CEST (785 čtenářů)
Více... | 4621 bytů | 76 komentáře | Skóre: 0Život víry: Vděčnost
Žhavá témata

poslal Frantisek100

Chtěl bych se zamyslet.   ·  

11Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. ·  
12Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál ·  
13a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ ·  
14Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni.     

 Malomocenství byla strašná nemoc. Lepra je infekční onemocnění, které způsobuje těžké kožní vředy a poškození nervů v oblasti paží, nohou a na kůži na těle. Nemoc je již od dávných dob často doprovázena děsivými, negativními stigmaty a příběhy pacientů s malomocenstvím, kterým se lidé obloukem vyhýbají. Pacienti se cítí jako vyhnanci. Nemoc způsobuje deformaci obličeje včetně trvalého otoku, vředů  a boulí, ale slepotu a mnoho dalších nebezpečných projevů. Dnes je již vyléčitelná, tehdy vedla postupně ke smrti.      Malomocní věděli, že do vesnice nesmí. Proto se tento příběh odehrává na jejím okraji. Malomocní ví,  že se nesmí přiblížit ani k Pánu Ježíši. Už o něm  i slyšeli a vědí, že umí i odstraňovat nemoci. Zdálky ho poznali i podle družiny učedníků, kteří šli  s ním. Uslyší Pán jejich volání?  Proto hlasitě volají a  prosí o smilování, o pomoc. Možná  sami nevěří, že by mohli být vyléčeni. O žádném takovém vyléčeném  z malomocenství neslyšeli. Nevíme zda, jsou všichni Samařané nebo jsou mezi nimi i Židé. Ježíš nepřichází k ním, aby na ně vztáhl ruce, ale odpoví jim také hlasem. Jděte  a ukažte se kněžím! To je něco, k čemu musí být velká víra. Jak mohou jít v tomhle stavu? Vždyť nás hned vyženou, jakmile  se lidem přiblížíme. Ale víra v pomoc je větší než pochybování. V tomto směru jsou všichni jednotní. Jdou ke kněžím. Zázrak se stal. Žádné příznaky nemoci u nich nejsou, jsou vyléčeni, očištěni. Je to důvod k radosti, ale přece i  k vděčnosti.  

15Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; ·  

16padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan.  

 Bohužel jen u jednoho se provil vděk.  Vrací se a vyhledává Pána Ježíše. Děkuje Bohu ale i Pánu Ježíši. Jeden z deseti.   Jak to bývá i s námi?  V TV vidíme reportáže o lidech, kteří přežili těžkou nehodu či nemoc. A jejich reakce? Dostali jsme znova šanci, dokázali jsme to, překonali jsme nemoc.. ale ani slůvko vděčnosti vůči Bohu. Já, já, já…Občas se mezi nimi i někdo najde, kdo veřejně poděkuje Bohu. Jeden z deseti - statistický koeficient vděčnosti.   A tady ten Samařan patří mezi tuto statistiku vděčných.     · 

  17Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? ·  

18Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ ·  

19Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“   

 Víme, že Pán Ježíš nikdy  neuzdravil jen tělo, ale i duši. Jednou už něco takového řekl, když uzdravil slepce nebo ženu trpící mnoho roků krvácením. Zachrání nejen jen  tělo, ale i duši. Uzdravený malomocný prožil i to, co znamená být vděčný Bohu, zamilovat si ho, žít s ním, svůj život řídit podle Pána Ježíše. A to se stává  málo,  ale stává i dnes, když lidé po překonání nějakého životu nebezpečného stavu se obrátí  k Bohu. Oni uvěří v Ježíše Krista a to znamená záchranu nejen pro pozemský život, ale i pro život věčný.   Buďme vděčni! Vděční ne  z povinnosti, ale upřímně, spontánně, z lásky. Ta spontánní vděčnost je ta nejlepší. Dnes je věčnost tak vzácná. Jsou  dnes dny , kdy vzpomínáme na osvobození od nacismu, kdy našim národům hrozilo totální vyhlazení.  A za tu naši záchranu vděčíme nejen americkým vojákům, kterých v západních Čechách zahynulo bohužel několik  desítek, ale i těm sovětským vojákům, kterých zahynuly až dvě stovky tisíc a dvě desítky milionů v celé válce. Zaslouží si projev vděčnosti místo projevu vandalismu  a posměchu. Je mi smutno  z opuštěných pomníčků sovětským vojákům. Když už nechceme památník vojenským vůdcům, položme kytičku s vyjádřením vděčnosti  na hroby tehdy mladých chlapců, kteří u nás ukončili svůj život dřív, než se mohli zamilovat.  

 A buďme spravedliví!!  Bohužel o křesťanech  to platí jen málo.      
Vložil: Tomas v Sobota, 08. květen 2021 @ 13:31:29 CEST (477 čtenářů)
Více... | 35 komentáře | Skóre: 0Život víry: Vládní moc je vždy od Boha
Zamyšlení

poslal Frantisek100

1Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, ·  

2takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. ·  
3Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. ·  
4Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. ·  
5Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. ·  
6Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. ·  
7Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. 8Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. 

   Pavel vyjadřuje, že každý vládce je od Boha. Od Boha byl tehdy i Nero, což byla doba, kdy Pavel do Říma psal. Od Boha byl tedy i Hitler, Stalin,  Gottwald a všichni američtí prezidenti, co přísahají na Bibli. Pak se jim máme podřizovat a nemáme se stavět proti nim.  Pokud je nebudeme poslouchat, čeká nás trest. Všechny revoluce byly tedy špatné. 

    Dál Pavel píše, že vládcové nejsou hrozbou.  Nám neublíží, když jednáme dobře. Pak se nemusíme bát, ba naopak dostaneme od vládce i pochvalu. Vládce může trestat, čehož se máme bát a máme se bát  ještě něčeho. Našeho svědomí   

 Nařízení o daních apod. jsou jistě logická  a pochopitelná.   A nakonec zdůrazňuje lásku. Jakou? Tu, která naplňuje Zákon, což je Desatero. A to je oblast našeho svědomí.  

 Nevěřící čtenář si řekne, že je to krásně vymyšleno k vládnutí.  

  Křesťan by měl umět žít vítězně a dobře i v totalitním režimu. Čím se řídí? Svědomím a tím, co říká Boží Zákon. Pak se dostane jeho svědomí  s lidskou mocí do konfliktu. Do konfliktu se může dostat i v režimu, který není totalitní. Třeba , když ho nutí do útočné války či k jinému nečestnému jednání. 

   Jak se chovali křesťané v dějinách?????  

Poznámka: Chápu Pavla jako praktického a rozumného člověka. V podstatě křesťanům v Římě radil, aby vládní moc neprovokovali  a dělali jen to, co je nutné a co není proti jejich svědomí.
Vložil: Tomas v Sobota, 08. květen 2021 @ 12:22:37 CEST (441 čtenářů)
Více... | 32 komentáře | Skóre: 0Život víry: osobní glosa O.A.Fundy: snažil jsem se zachránit křesťanství, ale nešlo to
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Když bilancuji na konci života (Velikonoce, 16. dubna, 2017), čemu že jsem věnoval mnoho let – většinou vlastně promarněných –, pak odvážím se povědět, že v letech 1961 – 1981 jsem se velmi vážně, opravdově a intelektuálně poctivě snažil zachránit křesťanství.

Vložil: Tomas v Neděle, 02. květen 2021 @ 13:04:03 CEST (517 čtenářů)
Více... | 15143 bytů | 36 komentáře | Skóre: 0Život víry: Bůh je dobrý Otec.
Grano Salis

poslal oko


Protože je Bůh dobrým Otcem, který má na mysli především blaho a prospěch svých dětí, dává své dary člověku vždycky postupně, v určitém pořadí. Totiž podle stupně duchovní vyspělosti onoho člověka.
Vložil: Tomas v Středa, 21. duben 2021 @ 16:51:49 CEST (4382 čtenářů)
Více... | 5383 bytů | 777 komentáře | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.77 sekundy