Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 10:46:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi jsem se tímto dotknul tématu, které je pro některé "tabu".  Nebo nad tímto tématem snad nikdo ani neuvažoval?Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 11:06:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne, naopak, Oko, 

je vidět, že nad věcmi uvažuješ a toho si na Tobě cením. 

Promyslím si to a pokusím se na to odpovědět, až mi to čas dovolí. Pokud o tu odpověď stojíš.Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 11:14:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
"Zásadou je, že člověk by měl žít svůj život vědomě - tedy mít jistou představu jak žít a stanovit si řád a pravidla, podle kterých pak žije. ('to je můj názor.)

...

Život s Bohem klade na člověka nemalé nároky.
Je sice krásný a bohatý, ale snadný není ani trochu. (Ono taky vybrat si cestu strmou a úzkou o tomto vypovídá)."

Boží zásadou je, že člověk nemá žít svůj (vlastní přirozený) život (po Adamovi), nýbrž ten Jeho, Boží, v Kristu skrze Ducha - viz Ga 2:20, Fp 1:21. V listu Kolosským 3:4 Pavel píše, že Kristus je náš život a jinde, že tělo nic. A Pán Ježíš sám řekl: Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl Já, jsou duch a jsou život.  

Tedy náš život je v Duchu, ne v těle (v duši). Boží požadavky na člověka jsou takového druhu, že není v lidských silách a možnostech jim vyhovět.

Boží zásadou podle Bible, Božím smluvním ustanovením je to, že se Pán Ježíš Kristus má stát naší všezahrnující náhradou - a to, jak ve smrti na kříži, tak v životě vzkříšení, jímž máme žít. Tož tak.Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 14:48:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Je obtížné křesťanu poznávat a plnit Boží vůli, nebo je to pro něho úplná "brnkačka"?

  Poznávat Boží vůli je pro křesťana snadné - Bůh mluví ke každému svému dítěti, od začátku nového života. Plnit Boží vůli je různé - většinou je to snadné, někdy těžší.

  Třeba starat se o rodinu - většinou je to docela pohoda, normální práce, nic světoborného. Ale jsou i chvíle - když je někdo z rodiny na hraně života a smrti, nebo je třeba jen starý a nedokáže se o sebe postarat - je to hodně práce. A někdy i na hraně sil.

  Ale i pro nekřesťana může být snadné poznat Boží vůli. Může si třeba otevřít bibli a podívat se, co je Boží vůle, co by Bůh chtěl, a co Bůh nechce. Snadno člověk zjistí, že Bůh chce, aby lidi žili čistý život, aby se lidem dobře dařilo, starali se o slabší, ... A může se pustit do něčeho, co je Boží vůle. 

  
Kde v tomto najít realitu, co z toho je opravdové? Podle čeho se orientovat a podle čeho rozlišit prázdné řeči?

  To je poměrně jednoduché: Dá se to poznat dotazem. Stačí se dotyčného zeptat na jeho život.

  Ten, kdo něco žije, normálně odpoví na to, co žije. A uvede klidně i podrobnosti.

  Ten, kdo má jen prázdné řeči, se začne vykrucovat, uhýbat, protože nemá, co by popsal.Zásadou je, že člověk by měl žít svůj život vědomě - tedy mít jistou představu jak žít a stanovit si řád a pravidla, podle kterých pak žije. ('to je můj názor.)

  Takový řád a pravidla, které si člověk stanoví, obvykle odpovídají tomu, jaký je ten člověk. Ne vždy si ten člověk stanoví pravidla či řád správně. Zvlášť když žije Adama, zlý sklon, tak stanovený řád i pravidla odpovídají tomu, kým ten člověk je.

  Lepší je i v tomto poslouchat Boha, přijmout jeho řád a pravidla. Bůh ví líp než člověk, jaký řád je pro člověka dobrý, užitečný, smysluplný.

  

  A známe dobře, že pokud člověk na něco trvale nemyslí, časem se mu to vykouří z hlavy a přestane žít podle toho, jak se kdysi v minulosti rozhodl. 

  Tak.

  V tom se liší věci, které má člověk hluboko v nitru, v srdci.

  V srdci má člověk třeba rodné místo, rodiče, sourozence, sousedy, spolužáky, kluky z vojny, ... Má je tam napořád.

  Proto je lepší dobré věci mít v srdci. 

  Stejně tak má člověk v srdci třeba nenávist, krádež, beznaděj, temnotu, cizoložství, lež a nevypadnou mu jen-tak samy od sebe, jsou tam pořád. 

  Proto člověk potřebuje spásu, když je v takovém průšvihu, že něco takového v srdci má.

  V hlavě je to málo.Život s Bohem klade na člověka nemalé nároky.
Je sice krásný a bohatý, ale snadný není ani trochu. (Ono taky vybrat si cestu strmou a úzkou o tomto vypovídá).

  A napíšeš o tom někdy něco konkrétního, co je pro tebe ten "nárok", při čem to cedíš "krev a pot", ta tvoje strmá a úzká cesta, na které vyvíjíš úsilí až na pokraj sil?

  ToníkRe: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 22:03:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko píše:


Někteří z vás se tu odvolávali na Kristův výrok: "Mé jho netíží a mé břemeno netlačí." (Mt 11,30).

Ano, to je pravdivý výrok, ale platný začíná být až u zralých, vysvobozených, dospělých Božích synů - mládenců (1Jan 2,12-14). 

Do té doby je skutečností výrok z Ř7: "Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?"

Výrok z Mt 11,30 se vztahuje k vejití a pobytu v ODPOČINUTÍ. 


tedy mít jistou představu jak žít a stanovit si řád a pravidla, podle kterých pak žije. ('to je můj názor.)

To je ale život pod Zákonem. Nikoliv pod Milostí. Pod milostí je svoboda v Duchu,
která je ohraničena pouze nepovolováním tělu (hříchu).

Galatským 5:13  Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo, ale skrze lásku služte jedni druhým.

Veškeré Boží dílo s námi se děje na základě MILOSTI. A Pánově Milosti musíme důvěřovat. A to je pravá pokora. Upustit od vlastního úsilí a od snahy o vystavení vlastní spravedlnosti. Takto pokorným pak Bůh dává Milost.

Takže máme-li doposud nějaký vážný problém je pro nás nejdůležitější tento verš, který máme modlitebně uchopit:

Žd 4,16  Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.

 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. (KMS)

Kontext verše hovoří o odpočinutí. Kdo do něj chce vstoupit, musí se zdržovat s důvěrou u trůnu milosti. Musí důvěřovat Pánu, ne sobě... Resp. výhradně Pánu a sobě vůbec. A to ve všem.

A nejen když má problém, ale neustále, protože celá naše budoucnost a duchovní vývoj je závislý jen na Pánově MILOSTI.


Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Čtvrtek, 19. leden 2023 @ 22:04:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bože, odpusť svému lidu tak málo lásky a důvěry v Tebe. Ty nechceš, abys byl pro člověka břímě a "tíhou", ale láskou, důvěrníkem, pomocníkem. Odpusť naše viny a urážky Tebe. Být pro někoho tíhou  (a pro Tebe jako nejvyšší lásku) musí být velkým utrpením, kterým Tě lidstvo zraňuje. Odpusť. ❤️Re: Následování Krista - zkušenosti v ŘKC - ad (Skóre: 1)
Vložil: brusle7 (brusle7@seznam.cz) v Neděle, 22. leden 2023 @ 10:39:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Když jsem  na prahu dospělosti vnitřně konverovala ve víře - a v ŘKC jsem chodila do různých společenství - byly "nejtěžší" v těchto společenstvích tzv. modtliby nahlas v kroužku - tj někdo řekl "pomodlíme se" a mělo  se nahlas v kroužku "mluvit k Bohu"  tak, jak na někoho přišla řada a ten se měl nahlas svými slovy modlit. Pamatuji si na ten stres "honem něco před druhými říci, abych se neztrapnil/a"  - a tento stres mi zpětně po mnoha  letech  potvrdilo i mnohem více lidí ze společenství (zpětně i mé vlastní děti).

Co je vlastně modlitba? V ŘKC nás učili rozhovor s Bohem, což nezpochybňuji. Otázka je, zda ten rozhovor má či "musí" vždy začínat jen člověk (jak bývalo požadováno), nebo je to i tak, že člověk mlčí a poslouchá, co mu říká Bůh v tichu a v odevzdání se Bohu? Já jsem Boží hlas slyšela spíše v mlčení a naslouchání a mohla na něj odpovídat a opravdu se modlit - mluvit s Bohem - ale ve veřejných a vynucovaných "modlitbách v kroužku" to bylo "náročnější" a cítila jsem popisované "jho", které mnozí lidé v ŘKC vnímají... 

Bohužel, v ŘKC nebyly u modlitby respektovány obě tyto možnosti, proto i u mne docházelo zpočátku k nesení "jha" veřejné modlitby v ŘKC (dovolit si mlčet v tom kroužku by znamenalo že se nemodlím, neumím se modlit nebo nechci se modlit - ale to jsem tehdy zpočátku víry neuměla takto pojmenovat). Ten stres čili "jho" byl pro Boha jistě bolestný (Bůh nechce modlitby v tlaku či povinnosti), ale chce naše srdce - což člověk po konverzi velmi dobře vnímá, ale neumí to ještě pojmenovat.

Za pár let, když jsem pak asi 15 let sama učila náboženství a "vedla" různá společenství v ŘKC, a zpočátku i  souběžně studovala v 90. letech na KTF UK v Praze teologii - náboženské nauky, jsem nikdy podobné metody u dětí "nepoužívala".  Modlitba není "tíže"  - ale spontánně provází upřímný vztah lásky (podobně jako v jiném partnerském vztahu - není třeba se nutit vyznávat lásku milence/manželce nahlas "teď před společenstvím" - a pravděpodobně  by důvěrnosti lásky před druhými ani neocenila). Milenci mohou mlčet a milovat se, mohou mluvit o své vzájemné lásce - i bez "jha"...

Přeji všem, ať Kristovo "jho" netíží, ale je vzájemnou láskou v srdcích. 
Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Neděle, 22. leden 2023 @ 10:43:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Matouš 16:21-25
Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti určitě nestane!“ Ale On se otočil a řekl Petrovi: „Jdi ode Mne, satane! Jsi Mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“ Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li kdo jít za Mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje Mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli Mně, nalezne ji.

Lukáš 9:23-24 
Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje Mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli Mně, ten ji zachrání. 

To znamená, že kdo chce následovat Pána Ježíše Krista, pro toho není těžké zapřít sám sebe a vzít na sebe svůj kříž. Pro toho, kdo nechce, to je nejen těžké, ale nemožné!Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 25. leden 2023 @ 06:23:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Ahoj Stando.
Psal jsi:

Život s Bohem klade na člověka nemalé nároky.
Je sice krásný a bohatý, ale snadný není ani trochu. (Ono taky vybrat si cestu strmou a úzkou o tomto vypovídá).

  Tak se ptám.

  Napíšeš o tom někdy něco konkrétního, co je pro tebe ten "nárok", při čem to cedíš "krev a pot", ta tvoje strmá a úzká cesta, na které vyvíjíš úsilí až na pokraj sil? 

  Jaké požitky svých vrstevníků si odpíráš? 

  Jakým úsilím a odříkáním jsi zaplatil svůj život? 

  Co konkrétně pro tebe je náročné na tom být křesťanem?

  ToníkRe: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 26. leden 2023 @ 17:39:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Bohužel s tímto výrokem nelze souhlasit "Pokud člověk žije bez záměru ze dne na den a čeká, co mu každý nový den přinese - žije svůj život bezděčně. "

Protože je psáno :

34Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“  

 Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 26. leden 2023 @ 17:39:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Bohužel s tímto výrokem nelze souhlasit "Pokud člověk žije bez záměru ze dne na den a čeká, co mu každý nový den přinese - žije svůj život bezděčně. "

Protože je psáno :

34Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“  

 Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 26. leden 2023 @ 17:44:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Kdo opravdu následuje Boha vydává se cestou trnitou. Protože více a více poznává prohnilost tohoto světa. A nakonec zjistí, že jediný pravý přítel je Ježíš a že jedině on je cestou k "OTCI" protože jsou jedním Svatým duchem.

Re: Je těžké následovat Boha? (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 29. leden 2023 @ 16:44:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jen malá poznámka .

 Týká se chápání pojmu "sekta" nebo samozřejmě bez uvozovek . Chápání u různě zaměřených ( nábožensky i jinak ) lidí.

Vzpomínám si ,jak jeden praktikující římský katolík ,z mého příbuzenstva ( mimochodem velmi poctivý římský katolík , a tak nějak lidsky ,velmi hodný člověk ,který v náboženství ŘKC ,byl též vychováván od dětství ) prohlásil ,při naší debatě o církvích a sektách ,i toto : ,, Sekta ? To myslíš třeba ty pravoslavné jo ? " . Už jen toto stačí k tomu pochopení  ,jak tento poctivý ,hodný ,praktikující římský katolík ,načerpal informace ve své farnosti ,o tom co je prý vše sekta. On jako řk ,se domníval ( a asi mu to i někdo ve farnosti tlačil ), že mezi sekty patří i pravoslavní. A proč ? Protože samozřejmě věřil a věří asi stále i tomu ,že jen ŘKC ,je vyjímečná a jediná pravá církev ( i s velkým C ) Krista Ježíše . Učili ho to od dětství ,sám tomu věří dodnes ,přesně jako jiní řk zde. A další věci s tím souvisí ,které vím ( vliv rodiny ,aj ) ,ale to nebudu nyní rozebírat. A nyní to přenesu zcela jinam ,ale silná souvislost. Zde je odkaz ,jak pravoslavní i u nás v ČR ,vidí římské katolíky a hlavně vedení ŘKC . Zde odkaz :   http://www.pravoslavi.info/inpage/proc-byt-pravoslavnym-krestanem/#proc_nejsme_rimskymi_katoliky


Po přečtení odkazu je znát ,že mnoho tzv jasných učení pro věřící ŘKC ,naopak i pravoslavní ,považují za chybné a jsou i pravoslavní ,kteří neváhají ŘKC ,z jejich pohledu ,nazvat i sektou . Co k tomu více říct či napsat . Po přečtení odkazu ,se dá velmi dobře ohodnotit i to ,jak se ten horký brambor o sektářství ,přehazuje i mezi těmito dvěmi velkými náboženskými komunitami ,a hlavně proč.