Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 382, komentářů celkem: 420810, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 322 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Kunaal
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114875838
přístupů od 17. 10. 2001

Grano Salis: Katolicismus

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

Život víry: Svou slávu nikomu nedám.
Katolicismus

poslal oko

„Já Jahve jsem tě povolal ve spravedlnosti, chopil jsem tě za ruku a utvořil jsem tě, udělal jsem z tebe smlouvu lidu, světlo národů, abych otevřel oči slepým, abych vytrhl vězně ze žaláře a z vězení ty, kdo bydlí v temnotách.“
Já jsem Jahve, to je moje jméno!
Jinému nedám svou slávu, ani svou čest modlám.  . (Iz 42,6 ....).
Vložil: Tomas v Úterý, 26. září 2023 @ 00:26:06 CEST (716 čtenářů)
Více... | 5151 bytů | 171 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Přímluvné modlitby - nejvyšší forma projevu lásky.
Katolicismus

poslal oko

Někteří nás katolíky zde osočují, že máme svoje "patrony" mezi svatými v nebi na různé životní situace, na které se pak v nouzi obracíme o pomoc a přímluvu  - místo abychom se obrátili přímo na Boha. 

A to prý je "nekřesťanské" modlářství.
Vložil: Tomas v Středa, 20. září 2023 @ 10:21:22 CEST (718 čtenářů)
Více... | 4175 bytů | 96 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II.
Katolicismus

poslal oko


(J 6,40)
Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.

(1 Tes 4,13 ...)
Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním.
Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem
Vložil: Tomas v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 08:27:26 CEST (944 čtenářů)
Více... | 6109 bytů | 121 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi.
Katolicismus

poslal oko

Názorný příklad ze života.

Jelikož tu mezi námi dochází až k absurdním případům vzájemného nepochopení, bez takovýchto příkladů se asi nepochopíme.


"My křesťané (katolíci) jsme rodinou Božích dětí.
Někteří z nás žijí na této zemi - jiní nás ve víře už předešli a nyní jsou už spolu s Kristem v nebi. Spojují nás všechny na této zemi i v nebi vztahy - vztahy lásky. Skrze osobu Krista máme přístup nejenom k nebeskému Otci, ale také k andělům a svatým v nebi. Není jediného důvodu, aby jednotliví členové Boží rodiny spolu nemluvili.

Představte si rodinu, kde by otec zakazoval svým dětem spolu mluvit - byla by to rodina ve vztazích nutně narušená."
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 09:40:35 CEST (1371 čtenářů)
Více... | 6016 bytů | 207 komentáře | Život víry | Skóre: 0Z internetu: Filtrace lidských bájí
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Vojta samozřejmě nezapře a nezapírá, že je řk. Ale když ty řkc věci odfiltruješ, Magdaleno, zůstane ti čisté zlato. Já to tak dělám.https://www.youtube.com/watch?v=9j-H3x68LXwDejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!


Vložil: Tomas v Čtvrtek, 03. srpen 2023 @ 23:49:41 CEST (1129 čtenářů)
Více... | 1640 bytů | 94 komentáře | Z internetu | Skóre: 0Kontrasty: K omluvě je třeba pravda!! K pravdě je třeba odvaha !!
Katolicismus

poslal Frantisek100

Omluvit se za Mistra Jana Husa by znamenalo také vyjádřit, v čem  katolické církvi Hus vadil. Tím ovšem by musela přiznat svoje chyby i vadné učení.   


 Co jí třeba vadilo? To, že Hus vyznával Viklefovo učení? A co například  

Viklef učil:   

 V traktátu De ecclesia (1378) Viklef  odmítl i odpustky, odpouštět hříšníku může jen Bůh, nikoliv kněz. 

   V traktátu De potestate papae (asi 1379) odmítl božský původ papežství. Papež, který není opravdovým následovníkem Krista, je Antikrist.  

 V traktátu De eucharistia (asi 1379) vyslovil Viklef pochybnosti o dogmatu transsubstanciace (přepodstatnění), tj. o učení, že při mešní oběti dochází k přeměně chleba a vína v pravé tělo a krev Ježíše Krista, a to takovým způsobem, že po proměňování zůstávají vnímatelné vlastnosti chleba a vína (barva, chuť, vůně), ale podstata chleba a vína je nahrazena podstatou těla a krve Kristovy. Viklef vystoupil proti tomuto ztotožnění chleba (hostie) s Kristovým tělem, chtěl se vrátit k duchovnějšímu chápání eucharistie, jaké dle něho bylo v církvi prvotní. Hrozil se představy, že kněz „dělá tělo Boží" nebo že věřící mohou tělo Kristovo drtit zuby. Viklef věřil, že chléb a víno zůstanou i po pronesení konsekračních slov zachovány (tzv. remanence) a Kristus je v hostii přítomen svátostně a duchovně („jako duše v těle").   Platné učení církve o eucharistii však bylo vyhlášeno papežem Innocencem III. jako dogma o transsubstaciaci roku 1215 (4. lateránský koncil) s obvyklým dodatkem, že každý, kdo by věřil a tvrdil jinak, je kacíř.   

 Viklef  také dokončil traktát Dialogus (1378–1383), v němž opět zdůraznil, že Kristus vyvolil duchovenstvo, aby se staralo o věci duchovní, a ne aby mělo starost o majetek a světské panování. Duchovní, kteří nešetří příkazů Kristových, jsou kněžími Antikristovými. 

Vedle řady polemických traktátů proti papeži, prelátům a mnichům zde vzniká i poslední velké Viklefovo dílo, Trialogus (1382–1383), který je souhrnem jeho teologických i filozofických názorů.     Na kostnickém koncilu v roce 1415 bylo zatraceno 45 vět z Viklefových spisů.[25] 

    Viklef byl prohlášen za kacíře a koncil nařídil, aby Viklefovy kosti byly vyňaty z posvěcené půdy a spáleny.[26] Došlo k tomu na jaře roku 1428, kdy na výzvu papeže Martina V. byly v Lutterworthu ostatky Viklefovy vykopány, spáleny a popel z nich byl vhozen do řeky Swiftu.  

  Je jasné, že když i tohle mimo jiné Mistr Jan Hus hlásal, musel být zničen za pomoci světské moci, se kterou byla katolická církev jedna ruka. Copak za tohle se může tato církev omluvit? Musela by přiznat pravdu o své zkaženosti a zničila by sama sebe. A tak raději mlží a lže.   K omluvě je třeba pravda!! K pravdě je třeba odvaha !!            
Vložil: Tomas v Pondělí, 24. červenec 2023 @ 14:36:49 CEST (2238 čtenářů)
Více... | 288 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Modlitba.
Katolicismus

poslal oko

O modlitbě by se dalo říci, že je nástrojem komunikace člověka s duchovním světem. Ve svých důsledcích je ale také nástrojem vnitřní proměny člověka.
Modlitby bývají různého druhu: prosebné, přímluvné, oslavné ...

Vložil: Tomas v Pondělí, 26. červen 2023 @ 16:26:40 CEST (519 čtenářů)
Více... | 4927 bytů | 23 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: Proměnit vlastní srdce.
Katolicismus

poslal oko

(Střípky katolické).

Že člověk má srdce, je jasné.
I to, že srdcem člověka nemyslíme jen orgán jeho těla, ale i celé jeho nitro, duši, střed veškerého jeho vnitřního světa.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 22. červen 2023 @ 10:20:19 CEST (945 čtenářů)
Více... | 2603 bytů | 51 komentáře | Život víry | Skóre: 0Život víry: (něco už jsem z toho od tebe dříve četla na GS).
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Ahoj Toníku,

díky za sdílení (něco už jsem z toho od tebe dříve četla na GS).

Myslíš, že bych se měla dát od někoho známého (věřícího) znovu pokřtít?

Brusle7
Cizinec

Když se ptáš ... Určitě ne. Člověk by se neměl nechávat znova křtít.

A už určitě by se neměl nechávat křtít pro nějaké pochyby o platnosti - neplatnosti, dohady, formality....

Ani jedno ani druhé myslím nejsou užitečné motivace ke křtu.Brusle
P.S. Jinak: Mne křtil jako miminko kněz, který byl v naší farnosti ustanoven po mnoho desetiletí, oddával moje rodiče, měli jsme k němu já i moji blízcí velkou důvěru - a byl to i ten, kdo mne jako zbloudilou či zatoulanou ovci rád vítal v dospělosti "zpět" ve farnosti a i on mne následně "našel a získal" k počátku povolání a katechetické práce s dětmi i ve farnosti (ještě s jeho tehdejším kaplanem)... 
Vložil: Tomas v Sobota, 17. červen 2023 @ 23:27:27 CEST (346 čtenářů)
Více... | 5019 bytů | komentáře? | Život víry | Skóre: 0Život církví: Izrael jako světlo národům.
Katolicismus

poslal oko

Rád bych zde poukázal na to, jak my, katoličtí křesťané, vnímáme z pohledu historie náboženství židů.
Vložil: Tomas v Pátek, 09. červen 2023 @ 02:20:05 CEST (645 čtenářů)
Více... | 4777 bytů | 56 komentáře | Život církví | Skóre: 0Kontrasty: Jak se učím nechávat si své názory pro sebe.
Katolicismus

poslal oko

Umění tichosti je ctnost vhodná pro moderního křesťana.
Vložil: Tomas v Pátek, 19. květen 2023 @ 10:17:59 CEST (412 čtenářů)
Více... | 3918 bytů | 18 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život církví: Hovory k sobě II.
Katolicismus

poslal oko

Zaznívá tu zhusta a vytrvale kritika katolické církve.
A opravdu byli v našich katolických řadách už všelijací borci; pomocníci VB, i nějaký ten lidový milicionář by se jistě našel. Tak, jako by se dnes jistě našel katolík, který si nechá hádat z ruky, z karet či z křišťálové koule. Obkládá se různými šutry, aby nasál jejich léčivou energii - ze stejného důvodu chodí jiný objímat stromy, dochází meditovat na jógu či do kurzů reiki, zabývá se numerologií, nebo si nechává sestavovat horoskopy u astrologa.
Vložil: Tomas v Neděle, 14. květen 2023 @ 21:34:15 CEST (463 čtenářů)
Více... | 2763 bytů | 10 komentáře | Život církví | Skóre: 0Kontrasty: Antikristi na GS nepatří
Katolicismus

poslal Myslivec

brusle

Mne hříchy třeba OKA a MARTINA fakt trápí a velmi bolí, pokud to zde čtu. 

martino

Ty jsi vážně na hospitalizaci. Jsi snad Bůh, že čteš lidské duše? Co ty můžeš vědět jaké máme hříchy? každý je máme, každý hřešíme, ale mluvím za sebe. Nepřekračuji Boží zákon. Bůh je u mě na prvním místě. Kdy bse sraději starala o svou spásu. myslíš že se z toho před Bohem vykecáš, že ti za to Ježíš dá věčný život v Božím Království? Neblbni a konečně zapni mozek ať tu nejsi pro srandu. A nečekej na žádný impuls od Boha jak píšeš. Žádný nepřijde, protože již přišel. Obrať se a věř Evangeliu. Vše co ti Bůh svěřil a doroval vyzdobil si tě jako nevěstu, jsi spláchla a Zradila. Nečekej na Boží impuls, tentokrát ty musíš být ten impuls, který ůítostí, pokáním osloví Boha. Je mi tě upřímně líto, ale ztoho průseru co jsi si nadrobila se musíš dostat sama, ale až přemůžeš a vykořeníš ze svého srdce tu nadutost, pýchu a ješitnost. 

Vložil: Tomas v Neděle, 30. duben 2023 @ 16:56:54 CEST (2412 čtenářů)
Více... | 7863 bytů | 311 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Katolická inkvizice
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Katolická inkvizice byla soudní instituce, která byla založena v 12. století církví, aby bojovala proti herezi a jiným náboženským odchylkám v rámci katolické církve. Během své existence inkvizice měla různé formy a fungovala v různých částech Evropy a některých jiných zemích.Inkvizice měla za úkol pátrat po lidech, kteří byli podezřelí z hereze nebo jiných náboženských odchylek a zajistit, aby byli soudně stíháni a potrestáni. Toto období se proslavilo zejména násilnými praktikami, jako bylo mučení a popravy. Inkvizice byla zrušena v 19. století papežem Piem IX. a nahrazena jinými církevními institucemi.

Vložil: Tomas v Středa, 19. duben 2023 @ 11:01:17 CEST (654 čtenářů)
Více... | 1227 bytů | 63 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Střípky katolické....Uznáme, čím doopravdy jsme?
Katolicismus

poslal okoPán Ježíš říká "Jsi spasen (jsi spasena)" jen tomu, kdo otevře své srdce  a uzná , že je hříšník.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 30. březen 2023 @ 10:43:18 CEST (336 čtenářů)
Více... | 2064 bytů | 21 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Papež Jan Pavel II. a současná vlna pomluv na jeho osobu.
Katolicismus

poslal oko

Nemůžeme mlčet k současným útokům na sv. Jana Pavla II., které se  v posledních dnech odehrávají v sousedním Polsku.

Vložil: Tomas v Pondělí, 27. březen 2023 @ 10:50:59 CEST (293 čtenářů)
Více... | 1778 bytů | 5 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Život víry: Segregace
Katolicismus

poslal Myslivec

Při četbě Písma je patrná velmi ostrá apoštolská segregace mezi božím lidem a nevěřícími (pohany, modláři, svévolníky, zločinci, atd). Prostě lid boží versus ti co z Boha nejsou.


Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 23. březen 2023 @ 17:05:39 CET (484 čtenářů)
Více... | 6427 bytů | 40 komentáře | Život víry | Skóre: 0Kontrasty: Nepohodlná kontroverze
Katolicismus

poslal brusle7


Katolíci prý označují hledající lidi, kteří mají svůj vlastní názor, za kontroverzní a obávané lidi ve farnostech.

Máte s tím někdo nějakou  zkušenost?

Jak těmto lidem pomoci, aby nebyla jejich víra a názory na cestě k Bohu sektářsky pošlapávány a zadupávány, umlčovány?

 


Vložil: Tomas v Středa, 22. březen 2023 @ 09:00:09 CET (563 čtenářů)
Více... | 49 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Zpověď a náhrada škody
Katolicismus

poslal Myslivec

Oko:

Problém z neznalosti Myslivce spočívá v tom, že se už dlouho  z žádné krádeže nezpovídal - věděl by totiž, že rozhřešení od kněze nedostane, pokud způsobenou škodu nenahradí.

Nejsem zloděj, nekradu a proto nemám problém který se mi Oko snaží podsouvat. A protože tento problém nemám, nemohu mít ani znalost, či zkušenost s tím jak probíhá zpovědní proces se zlodějem.
Při zpovědích se mi nikdy nestalo, že by mne zpovědník poslal s prosbou za odpuštění za tím komu jsem svých hříchem ublížil, či nějak jinak kompenzoval škody způsobené hříchem. Za pokání mi byly uložené dvě tři modlitby a celá záležitost byla spláchnutá. Krátkodobá euforie z falešného odpuštění rychle vyprchala a nevyřešené  následky hříchů ze kterých jsem se zpovídal mne v životě rychle doběhly. Ty následky byly převážně narušené mezilidské vztahy kvůli hříchu.
Vložil: Tomas v Sobota, 04. březen 2023 @ 19:15:23 CET (668 čtenářů)
Více... | 5423 bytů | 71 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0Kontrasty: Penitenciář
Katolicismus

poslal oko

Dokonce i papež se o nich kdysi zmínil, že je tam mají!

Vložil: Tomas v Sobota, 04. březen 2023 @ 19:14:38 CET (272 čtenářů)
Více... | 4411 bytů | 7 komentáře | Kontrasty | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.35 sekundy