Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Michal.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 398, komentářů celkem: 420783, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 197 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Mikim
rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114864437
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Myšlení Židů---
Vloženo Pondělí, 26. březen 2007 @ 21:30:51 CEST Vložil: Bolek

Společnost poslal Ferda

O židovském způsobu myšlení

Na své webové stránce „Šema Izrael“ se snažil autor rozřešit otázku Kdo je Židem. Nakolik se mu to povedlo posuďte sami: „Židem je ten, kdo měl židovskou matku nebo prošel konverzí podle židovského práva. Je nutno zdůraznit, že pouhé bytí Židem nemá nic společného s tím, co on věří nebo dělá. Osoba narozena nežidovské matce a věřící všemu, co je Žid povinen věřit, zachovávající židovský zákon a zvyky, stále není Židem. A osoba narozena židovské matce, ačkoli je ateistou a nedbá na židovské náboženství, je stále Židem. Jakkoli bezohledně nějaký Žid přehlíží své povinnosti, nepřestává být Židem, ale může se „odpojit“ od židovského společenství.“ Esseni, Zadokové, Bajtusimové nebo Karaité.

Na př.Karaité představovali v době rabína Seadia Gaóna před 1000 lety polovinu židovského lidu. Dnes jich je několik desítek, snad stovek. Statistiky ukazují, že sekty, jako reformovaní, konzervativní a jim podobní, kteří odmítají jho halachy, díky asimilaci rychle mizí v zapomenutí. Židé, kteří přísně halachu dodržují, nebudou jíst v domě Žida, který se nestravuje košer, nebudou uzavírat manželství s takovým, nebudou se pouštět s ním do hovoru, nebudou sním držet sabat nebo svátky, modlit se sním v synagoze a nebudou s ním ani v zaměstnání (TV, divadlo, literatura, tisk atd.) Pojem „ortodoxní“, používaný některými Židy, je zavádějící. Např. v Izraeli dnes ortodoxní nejsou. Izraelská společnost je rozdělena takto: Chilonim – sekulární, hlavně aškenázové; Masortim – uznávají přikázání, ale jsou v jeho plnění vlažní, hlavně sefardové; Mizrachi (mafdal) – směsice judaismu a nacionalismu, blízcí sionismu; Haredim – v ZSA jim říkáme „ultra ortodoxní“, co nejpřísněji zachovávají přikázání;

„Ortodoxní“ v USA je pojem poškozující Židy, tykající se těch, kdo nejsou ochotni se spojovat s pomíjejícími větry odchylek od židovské tradice, což reprezentují v posledních letech asimilovaní Židé, a přijímaný zachovávajícími Židy (observant). Pojem „ultraortodoxní“ používají v USA sekulární Židé k označení těch, kdo přísně dodržují Tóru. O Mesiášovi Pravidla pro rozpoznání Mesiáše jsou velmi důležitá. Pro identifikaci Mesiáše jsou dvě základní stádia. První je, když někdo vystoupí s nárokem být Mesiášem. Musí splnit zejména: 1. musí být potomkem krále Davida, což vylučuje Koheny, Levíty nebo konvertity 2. musí být ponořen hluboko do studia Tóry jako jeho předek David 3. musí následovat Tóru i Talmud 4.musí vést židy k Tóře, aby zachovávali všechna její přikázání. Jestliže někdo splní všechna tato kritéria, pak můžeme připustit, že je Mesiáš. To je první fáze identifikace Mesiáše. Druhá fáze je dokončena předpokládaným úspěchem Mesiáše při výstavbě chrámu v Jeruzalémě a shromážděním všech Židů v zemi izraelské. Pak je zcela jistě Mesiášem. To je minimum požadavků. Dokud někdo nesplní první fází, nesmíme ho prohlásit za Mesiáše. Důležité je také vědět, že Mesiáš nemusí konat zázraky (!), aby se prokázal Mesiášem. Pakliže naplní výše zmíněné požadavky, nemusí vykonat jediný zázrak. Bude to ale velký prorok. Bude převyšovat všechny proroky, kromě Mojžíše. Na svět již vyšlo mnoho falešných Mesiášů. Proto si ještě objasníme následující: - Mesiáš bude normální člověk, narozený lidským rodičům, nebude“bůh“ nebo „syn boží“ - Mesiáš bude smrtelný. Nebude žít věčně. Po smrti bude pokračovat jeho syn jako král;- Mesiáš nebude pykat za naše hříchy. Každý musí pykat sám za své hříchy. Nikdo to nemůže udělat za něho, – Mesiáš nezmění Tóru, jestliže by projevil jen náznaky, je to falešný Mesiáš; To je základní víra judaismu. Musíme uznat, že Mesiáš je pouze poslem HaŠem. Není naším vykupitelem, jen přichází od HaŠem. Bude jako Mojžíš. HaŠem nás vyvedl z Egypta, ne Mojžíš. Proto při čtení Hagady v Pesach seder ani jméno Mojžíše nezmiňujeme. Mojžíš posloužil jako prorok, prostředkující zprávu o vysvobození židovského lidu. Mesiáš bude mít stejnou funkci. Musíme upínat pozornost jen na HaŠem, na našeho Spasitele, ne na člověka. Proto se nemodlíme k žádnému člověku, jen k HaŠem.

(ko)
 
-------------Ferda--------------


Podobná témata

Společnost

"Myšlení Židů---" | Přihlásit/Vytvořit účet | 13 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Špatná kriteria pro rozlišení toho, kdo je Mesiáš (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 27. březen 2007 @ 07:54:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Je to smutné Ferdo, když zbožní rabíni stanovili za rozlišovací znamení toho, kdo je Mesiáš tak špatná kriteria. Je to nastaveno záměrně tak, aby to nesměl být Ježíš Kristus, skutečný Mesiáš. Kdo tyto ubohé Židy z tradovaného omylu starobylých rabínů vysvobodí?
Je skutečností, že hrozné utrpení Židů během 2.světové války od ďábelských nacistů způsobilo, že někteří Židé ztratili víru v Boha - např. Simon Wiesenthal - lovec nacistů; jiní, skrze záchranu od vlastní krk nasazujících - obětujících se křesťanů, se seznámili se vzkříšeným Kristem a přijali ho za svého Mesiáše.
Pravděpodobně nějaké ďábelské utrpení, které Židé zažijí od muslimů, možná změní současná chybná starobylá rozlišovací kritéria rabínů o Mesiáši.
Zatím stále platí, že náboženští vůdcové Židů mají klíče od poznání Boha, ale sami k Bohu nevcházejí a druhým ve vstupu zabraňují.
Viz:
Evangelium svatého Lukáše, 11.kapitola. Přímá řeč Pána Ježíše:

11,43 Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví.
11,44 Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich."
11,45 Nato mu jeden ze zákoníků odpověděl: "Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás!"
11,46 On mu řekl: "I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.
11,47 Běda vám! Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové.
11,48 Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců; oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky.
11,49 Proto také Moudrost Boží pravila: Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat,
11,50 aby tomuto pokolení byla připočtěna vina za krev všech proroků prolitou od založení světa,
11,51 od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám tomuto pokolení bude přičtena vina.
11,52 Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtějí vejít, jste v tom zabránili."
11,53 Když odtud vyšel, začali na něj zákoníci a farizeové zle dotírat a na mnohé se vyptávat,
11,54 činíce mu tak nástrahy, aby jej mohli chytit za slovo.
Myšlení sekulárních, obvykle ateistických Židů je prosyceno sexuálními hříchy (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 27. březen 2007 @ 08:10:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Sekulární, obvykle ateističtí Židé, mají pravděpodobně o něco méně věroučných předsudků vůči křesťanství a tím i vůči Ježíši Kristu. Mají však zároveň mnohem více sexuálních hříchů. Kdo a jak je z nich vysvobodí? Mnozí jsou nejbohatšími vlastníky největších masmédií - největších televizních stanic, nejrozšířenějších deníků, nejpoužívanějších internetových portálů. To, co mají tito sekulární Židé ve svém nitru - mnohá cizoložstva, homosexuální sodomii, to šíří skrze masmédia téměř do všech národů světa. Kdo nás i je vysvobodí z tohoto zhoubného ďábelského vlivu?L. Halík (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 27. březen 2007 @ 10:05:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Je to nastaveno záměrně tak, aby to nesměl být Ježíš Kristus, skutečný Mesiáš. Kdo tyto ubohé Židy z tradovaného omylu starobylých rabínů vysvobodí?--

Taky je to o tom,že znalci Tóry či obecně historici dobře ví jak kanoničtí evangelisté mnohdy účelově pokřivily SZ pasáže tak aby vytvářeli zdání,že je Ježíš coby Mesiáš splňuje.Byly podobně zapálení jako onen Haeckel pro evoluci tak vytvářeli "důkazy" o mesiášství snad v upřímné snaze. Podrobnějším studiem lze vidět jejich chyby které při tom vznikaly kde mnohdy nepochopily význam SZ textu či si jej dle svých potřeb upravily více o tom např. zde


Mesiáš v Hebrejské Bibli

 http://www.myty.info/theology/proroctvi/mesias.htm


Starozákonní proroctví o Ježíši?

http://www.myty.info/theology/proroctvi/spasitel_1.htm

Pomýlený Matouš?

http://www.myty.info/theology/proroctvi/spasitel_3.htm

Pokřivená proroctví

http://www.myty.info/theology/proroctvi/spasitel_4.htmStarozákonní pasáže pokřivili rabíni na sněmu v Jabne r.90 po Kristu (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 27. březen 2007 @ 10:20:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Nulo, kanoničtí evangelisté nepokřivili starozákonní pasáže. Pokřivili je naopak rabíni na sněmu v Jabne r.90 po Kristu (našeho letopočtu) tak, aby budoucím generacím Židů znemožnili uvěřit v Ježíše jako svého Mesiáše. Tak to dosvědčil Žid Richard Wurmbrand.Re: Myšlení Židů--- (Skóre: 1)
Vložil: nula v Úterý, 27. březen 2007 @ 10:35:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Nulo, kanoničtí evangelisté nepokřivili starozákonní pasáže.--

Fakticky pokřivili,výše máte uvedeno několik odkazů kde je ukázano kde tak činily (tedy autor Matouše)  ale ve vašich náboženských představách to samozřejmě možné není to Vám pak zateňuje mnuje myls a nejste schopen to vidět či spíše nikdy si to nepříznáte.   


--Pokřivili je naopak rabíni na sněmu v Jabne r.90 po Kristu (našeho letopočtu) tak, aby budoucím generacím Židů znemožnili uvěřit v Ježíše jako svého Mesiáše. Tak to dosvědčil Žid Richard Wurmbrand--

Bylo by třeba uvést konkrétní příklady ono  na tohle už jste se vymlouval v případě narození z panny.Archeologický nález- svitek z textem Izajáše z 1 století před Kristem kde se píše taky o mladé ženě nikoli panně jasně ukazuje,že jste neměl pravdu a stavěl jste jen na svých přáních. proto byly protestantské Bible až do r.1965 na indexu zakázaných knih (Skóre: 1)
Vložil: Seraphim v Úterý, 27. březen 2007 @ 18:17:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.gloria.tv/?user=416
Při protestantských překladech se od dob Luthera sahá už tradičně k textům z Jabne. S tím nesouhlasili po staletí katoličtí překladatelé, a proto byly protestantské Bible až do r.1965 na indexu zakázaných knih. Pravoslavní Slované se tradičně opírali především o překlad svatých Cyrila a Metoděje ze Septuaginty. Při současných druhovatikánských katolických (po r.1965) a při ekumenických překladech se sahá k rabínským překladům z Jabne. Není divu, že pak někteří puntičkářští teologové opírající se jen o tyto texty občas ztrácí křesťanskou víru a dávají se na židovství, na islám či na ateismus a agnosticismus.

Wurmbrand je Židem, který po dlouhém hledání konvertoval ke křesťanství. Stal se lutherským farářem. Strávil mnoho let jako mučedník v komunistických věznicích.
Stránka vygenerována za: 0.20 sekundy