Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 313, komentářů celkem: 423281, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 123 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Willy
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115641968
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: O křesťanství a politickém liberalismu
Vloženo Středa, 11. listopad 2009 @ 17:56:41 CET Vložil: Stepan

Společnost poslal aviaf

Leitmotivem tohoto článku je následující paradox: jak to přijde, že se tak málo křesťanů počítá mezi politické liberály? Politický liberalismus (který tu odlišuji od teologického liberalismu – to je jiná kapitola) je myšlenkový směr, který (a) považuje stát za vhodný nástroj k dosažení několika jasně vymezených cílů, jako je například udržování vlády zákona (rule of law), národní obrana a ochrana lidské svobody, (b) vidí ve státu poměrně nebezpečnou hračku, která se snadno může vymknout z rukou, napáchat spoustu škody, způsobit mraky utrpení a zmařit miliony lidských životů. Viz posledních osm tisíc let lidských dějin.

Ne že by smyslem pravého křesťanského života měla být nějaká nezřízená vášeň pro politiku, ale těžko lze životem proplout, aniž by si člověk udělal alespoň nějaký názor na věci kolem sebe. Jenže jaký postoj by byl s evangeliem nejslučitelnější?

Co je křesťanská víra, to tu jistě není potřeba obsáhle vysvětlovat. Pro účely tohoto článku zdůrazním jen tolik, že ústředním motivem křesťanské zvěsti je justiční vražda nevinného člověka, spáchaná represivním státním aparátem na politickou objednávku. Narozdíl od mnoha jiných náboženství, jejichž vznik a rozvoj úzce závisel na mesalianci s nějakou politickou mocí (viz například hidžra v islámu či státní kulty starověku), vzniklo křesťanství nezávisle na státu – a vlastně i v opozici vůči němu (viz ta justiční vražda). Očekával bych tudíž, že ostražitost před státním aparátem a úpěnlivá touha držet si ho od těla a v co nejúžeji vytyčených mezích - tedy politický liberalismus – bude takřka součástí křesťanské DNA. A přece tu je ten paradox: jak to přijde, že se tak málo křesťanů počítá mezi politické liberály?

Vzývat Boha či vzývat stát?
Logickým důsledkem každého politického náboženství je zbožštění či “zposvátnění” státu, případně osoby vladaře. Odtud pochází pojetí chalífy jakožto nástupce Alláhova proroka, zde má původ označování čínského císaře za "Syna nebes", o zbožštění římských císařů ani nemluvě. I křesťanství se tomu propůjčilo, když se ve čtvrtém století stalo státním náboženstvím Říma. Když už Řím viděl, že novou víru nepřemůže represí, rozhodl se ji svést tím nejcennějším, co měl: nabídkou politické moci. Neslouží nám křesťanům ke cti, že církev šla po moci okamžitě, jak husa po flusu. Politizace křesťanství následně vedla ke všem těm "z Boží vůle" císařům, králům a králíčkům, ke "Svaté říši římské", která nebyla ani svatá, ani římská, ani říše, a v neposlední řadě i k politickému papeži, který vládl jako světský panovník a tituloval se přitom "Vicarius Christi".

Nový zákon má ovšem ve věci nějaké "posvátnosti" jakéhokoli státu či panovníka jasno. Kristus je sice král králů, ale zároveň trvá na tom, že Boží království není z tohoto světa (J 18:36) a že všichni sebestřední potentáti nejsou než loutkami na Boží šachovnici (J 19:11). Máme taky prý rozlišovat mezi tím, co je Boží a co je císařovo (Mt 22:21), a to přesto (nebo možná právě proto), že nejeden panovník prohlašoval Boží a císařovo za jedno a totéž, tedy že platit daně do jeho kasy znamená podporovat Boží úradek, jehož on, panovník, je obětavým vykonavatelem.

Jistě, evangelium nás nevyzýva k nějaké anarchistické revoluci či k životu v podzemí za každou cenu. Ty moci, které existují, jsou zřízeny od Boha, píše Pavel (Ř 13:1). Tudíž existence státního zřízení (nikoli nutně nějaké konkretní říše) je věc bohulibá, protože stát je lékem proti anarchii (odtud i liberální požadavek, aby stát dbal na udržení práva a pořádku). Vládcové jsou zajisté v Boží službě – ale jen když se drží svých úkolů (13:6).  Tím už se naznačuje, že jako každý nástroj, i stát je dobrý sluha, ale špatný pán.

Nerozum ‘státního poslání’
Ruku v ruce se zbožštěním státu (což je de facto forma modloslužby) pak šla ve všech politických kultech i představa, že stát má nějakou důležitou, posvátnou, světodějnou, spásonosnou úlohu, na níž závisí zdar dějin. Původně byla tato úloha formulována víceméně ve smyslu šíření pravé víry. Byzanc se ujala šíření evangelia tím, že výsledky nikajského koncilu vydala ve formě zákona, Karel Veliký konvertoval Sasíky vojensky, Rusko přijalo imperiální doktrínu třetího Říma, o politickém podtextu misie v Novém světě ani nemluvě – to vše přesto, že Kristus nabádá, abychom šířili víru svědectvím a příkladným životem, nikoli mečem či vládní vyhláškou. V moderní době se totéž dějinné poslání státu projevuje v každodenních představách o tom, co všechno "by stát měl..." Stát by měl podporovat hospodářský růst, stát by měl pečovat o naše zdraví, stát by měl zajistit lidem vzdělaní, stát by měl dbát na kulturní úroveň televizního vysílání, stát by měl platit církve, stát by měl subvencovat zemědělce, stát by měl podporovat porodnost, stát by nám měl utírat zadek. Obsahy se mění; jediné, co zůstává, je fixní idea jakéhosi "vyššího poslání státu".

Ve všech těchto věcech se ale stát míjí svým účelem; kvůli nim stát nevznikl. Stát vznikl proto, abychom se vyhnuli anarchii a bezpráví. Ten účel je takto jasně a úzce vymezený a v něm spočívá ta Boží služba, jíž se mají světští vládci držet podle Ř 13:6. Analogicky třeba denní tisk vznikl proto, abychom mohli být informováni o tom, co se děje ve světě: to je jeho jasně vytyčený účel. Chtít po státu, aby zajistil zdravotnictví, je stejně nesmyslné, jako chtít zdravotní péči po redakci vašeho oblíbeného deníku. Prostě to není jejich pravý účel. Držet se svých úkolů (podle Ř 13:6) znamená mimojiné nemíchat se do věcí, které do těch “svých úkolů” nespadají.

Ježíš nikde netvrdí, že stát se má starat o chudé. MY, Kristovi učedníci, se o ně máme starat.
V evangeliu nestojí, že stát má dbát na zdraví obyvatelstva. To MY, Kristovi učedníci, máme milovat bližního svého jako sebe sama a dbáme-li tedy o svoje zdraví, máme pamatovat i na zdraví bližního, jako onen milosrdný samaritán.
Bible nikde nic nepíše o státním školství. Ostatně, co je to za nápad svěřit nějaké ministerské komisi rozhodování o tom, co mají znát a čemu mají věřit naše děti?
A kde stojí, že se má církev nechat platit od státu? Snad je jasné, že naopak právě a pouze MY, Kristovi učedníci, bychom měli sami cítit tu jasnou povinnost odevzdat z toho, co nám Bůh nadělil na tomto světě, příslušnou část na správu církve a na pomoc těm svým souvěrcům, kteří ji potřebují. Jaká je v tom spravedlnost, když se sami na potřeby církve nesložíme a ještě chceme po nevěřících, aby nám na její chod přispívali?

Spoléhat na stát ve věcech, které podle Bible máme dělat my sami a z vlastního, je projevem malé víry (‘sami na to nestačíme ani s Boží pomocí, tudíž musí nastoupit státní pomoc’). A dokonce pak tvrdit, že stát něco takového má dělat, to už přesahuje do oblasti výše zmíněné modloslužby.

Státní donucení versus dobovolná služba Bohu
Druhým, s modloslužbou srovnatelně problematickým aspektem státu je to, že z principu stojí na násilí a donucování. To je jeho původní přednost i největší úskalí: státu jsme svěřili výhradní právo legitimního použití násilí, abychom se vyhnuli anarchii, v níž se k násilí uchyluje každý – ale zároveň jsme se tak vystavili riziku (bohužel v dějinách mnohokrát realizovanému), že sám stát, jenž nás má před svévolným násilím chránit, se stane jeho pachatelem. V tomto duchu se nese už dávné varování proroka Samuele před ustavením království v Izraeli: jak jednou vznikne silná, nekontrolovaná státní moc, můžete vzít jed na to, že s ní vznikne i útlak ze strany státu (1 Sam 8:10 – 18). Izrael měl však tenkrát příliš velký strach ze svých sousedů, než aby si to riziko plně uvědomil, a na Samuelova varování tedy nedbal (1 Sam 8:19 – 22).

Samuel měl ale pravdu a to, před čím varoval, je jedním z hlavních důvodů, proč je potřeba se mít před státem na pozoru. Co stát jednou schvátí, to už jen těžko pustí z ruky. Čeho se stát chopí, na tom už napořád ulpí skvrna násilí, jehož se stát musí ze své podstaty k dosažení svých cílů dopustit. Státní politika proto nemůže být nikdy projevem nějaké solidarity či dokonce lásky k bližnímu. Solidarita je totiž projevem soucitu a dobrovolné ochoty podělit se o určité zdroje. Stát ale nemůže nikomu nic dát, aniž to nejdřív někomu násilím uloupil. Tu není žádné místo pro jakoukoli dobrovolnost.

My ovšem všechno to, co děláme pro svoje bližní, máme dělat a darovat dobrovolně, nikoli z donucení (2K 9:7). To je ten rozdíl mezi dobročinností a zdaněním: daně totiž nikdo neplatí dobrovolně (jinak by nebylo potřeba je vyhlašovat zákonem). Proto když Ježíš rozlišuje mezi tím, co je císařovo, a tím, co je Boží, tak tím taky říká, že platit daně NEROVNÁ SE projev nějaké lásky k bližnímu či starosti o něj.

Držet si stát od těla
Morální námitka proti silnému, aktivnímu státu je tedy dvojí. Zaprvé, tam, kde se máme spolehnout na Boha, ale spoléháme na něco jiného, dopouštímě se modloslužby. Ale v případě toho státu – a to je zadruhé – se jedná o modloslužbu obzvlášť ohavnou: to něco jiného, na co se tu spoléháme, je (státní) násilí – a to často zrovna v těch oblastech, kde by ke slovu měla přijít láska k bližnímu.

Adekvátně fungující stát je takový, který svou činností zajišťuje bezpečnost a mír ve společnosti, a tudíž předchází svévolnému násilí mezi lidmi. Ve chvíli, kdy ale překročí tyto úzce vymezené hranice a začne naplňovat nějaké “svaté poslání”, přestává být “v Boží službě”, protože se už “nedrží svých úkolů.” Stává se z něj uzurpátor.
Proto se domnívám, že my, křesťané, bychom měli mít celkem jasno, proč stát v tomto překračování vymezených hranic nepodporovat. Nemyslím si sice, že úhlavním smyslem víry je vyjařovat se k politickým otázkám nebo vymýšlet nějaké propracované politické ideologie. Mé studium Nového zákona mě spíš vede k závěru, že křesťan si drží od politiky a jiných světských věcí přiměrený odstup. Ale jak si může udržet odstup od státu někdo, kdo zároveň prosazuje větší zásahy státu do vlastního života i života svých bližních? Svým způsobem vůbec nechápu, jak někdo může brát evangelium vážně a zároveň požadovat, aby většinu toho, co Bůh chce po něm jakožto křesťanu, za něj vykonal stát. Takový požadavek snad dává smysl v rámci již zmíněných státních kultů, které uchopení politické moci považují za naplnění Boží vůle, ale křesťanské zvěsti je taková představa naprosto cizí.

Stále je tu tedy ten paradox z úvodu článku: jak to přijde, že se tak málo křesťanů počítá mezi politické liberály?

Aviaf


Podobná témata

Společnost

"O křesťanství a politickém liberalismu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 90 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Středa, 11. listopad 2009 @ 19:07:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
I já se považuji za politického liberála, ale ne liberále v dnešní orwelštině, kde tento výraz znamená něco mezi socialistou a demagogem, ale za liberála v původním slova smyslu, pravicového libertariána.Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 11. listopad 2009 @ 21:53:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ptát se na politický liberalismus křesťanů a psát o osmi tisících let lidských dějin, není to trochu faux pas? ;-)

  Jinak s tebou do důsledků souhlasím (asi je to jediné téma, kde se shodneme, ne?)

  Trochu problém je v pojmech. V Čechách je třeba za liberála označován pan Bursík, což je klasický zastánce míchání se státu do lidských věcí z ideologických (náboženských) důvodů a takto je za liberála označován kde-kdo.

  Takže souhlasím s obsahem - stát má monopolně dělat to, co mu bylo určeno - stanovit (pokud možno spravedlivá) pravidla a zajistit jejich dodržování. T.j. prakticky provozovat parlament, vládu (nebo jinou formu vlády - krále a pod.), soudnictví, policii a armádu. V ostatních věcech by měl dát svobodu lidem - t.j. státní subjekty (školy, nemocnice, ...) by měly mít stejné podmínky pro existenci, jako soukromé. Ale to je idealistický pohled.

  Pro mne jsou tyhle věci jednoznačným výsledkem víry nebo nedůvěry Bohu. Jestliže věřím Bohu, nepotřebuju od státu nic - Bůh se postará o věci, které souvisí s mým živobytím. Jestliže Bohu nevěřím, potřebuji nějakou berličku - "jistoty" a odstupné v zaměstnání, povinné zdravotní pojištění, přídavky na děti, zdarma školství a já nevím, co ještě všechno.Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: Petro v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 00:18:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Velmi dobry clanek, ale priznavam zaujatost, protoze sam se k politickemu liberalismu hlasim a tvrdim,  ze mne k tomu privedlo mimo jine take krestamske smysleni.

Proc se tak málo křesťanů počítá mezi politické liberály?

Podle mne je to proto, ze se boji. Maji spatne zkusenosti s chovanim statni moci vuci prvnim krestanum a zaroven nevidi, ze je mozno zit jinak, nez pod dohledem statu, nechapou ze stat je zlo proti kteremu je nutno bojovat a ne jej menit k obrazu svemu. No a k zminenemu staci pridat podstatu demokracie, tedy nasili, kterym je mensina nucena prispusobit se vuli vetsiny a mame tady krestansky politicky konzervatismus, ktery je vlastne obranou hlupaku pred strachem ze jim bude demokraticky vnuceno zit v hrichu.Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: Ingmar v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 05:23:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já velmi souhlasím. Přesto jsem se setkal s minimálně dvěma lidmi, s nimiž jsme o tom podrobněji diskutovali, kteří tvrdili, že jim levicová politika přijde křesťanštější. Že se jako občan dobrovolně zřekne části svých peněz ve prospěch druhých a pokud pomoc potřebuje, tak ji zase od těch druhých přijme a stát tu plní roli jakéhosi prostředníka. No, já bych souhlasil, kdyby tam nebyl ten stát jako prostředník :-)
Říkám si, jestli nejde bytnění "sociálního státu" ruku v ruce se sekularizací. že na sebe přejímá roli, kterou dřív měla církev (starat se o potřebné). Zároveň bych řekl, že tím také naleptává vztahy mezi lidmi, kteří se tím pádem nepotřebují, a vlastně ze stejného důvodu i vztahy mezi lidmi a církví, čímž se začarovaný kruh uzavírá.Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 07:54:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Aviaf, politika nie je moja doména, ale klobúk dolu za podnetný článok. V podstate máš pravdu. Ibaže treba brať do úvahy, že v našich krajoch sme odchovaní na mliečku "vymožeností socializmu", a tak mnohým sa to zapáčilo. V dejinách vždy bolo pre kresťanov aj pre Cirkev pokušením  využiť štát a jeho moc a vplyv k evanjelizácii /akože dobrý úmysel/, ale vzápätí sa to obyčajne zvrhlo aj na niečo iné /potláčanie druhých a pod./. A príliš často bola v dejinách situácia "kto z koho", teda keď páp pápež nechcel byť pod jarmom kráľa, usiloval sa sám stať kráľom... No to podobne prežívalo aj v protestatnských a nekresťanských  stranách. Tá moc je dosť veľkým pokušením aj pre kreťanov, nech sú akokoľvek svätí...

V roku, myslím 492 pápež Gelasius napísal čosi také ako dohoda o spolupráci medzi štátom a Cirkvou, a v tomto duchu sa aspoň občas západná KC snažila postupovať v ďalšách rokoch, no nie vždy sa to darilo, aj preto, že všetko nikdy nezáviselo len od jednej strany. Ale myslím, že tento model sa presadzuje aj teraz: spolupráca nie v zmysle spolupracovať vo všetkom, a rozdeliť sa o zisk, ale tak, že každý má svoje kompetencie, oblasti, do ktorých mu ten druhý nezasahuje. Nie je to vždy jednoduché. Zober si napr. aj dnešných liberálov a čo stvárajú v USA napr. v tzv.novej tolerancii /multikulturalizmus/, ako v podstate pôsobia neliberálne, ba až totalitne... Človek by čakal, že liberál nechá každému slobodu, aj slobodu svedomia, no oni práve ju udúšajú, a berú, pretože učiteľ už v USA nesmie ani Bibliu si položiť v triede na stôl, študent nesmie nosiť krížiť, lebo ovplyvňuje druhých... Postupne pod hlavičkou liberalizmu nastúpi nová toatlita, a bude sa to ešte volať tolerancia... Kto povie slovo proti homosexuálom, pôjde do basy... Dnes nám títo liberálni sudcovia Európy zakážu vyvesiť krížiť v škole, zajtra zrejme aj na kostoloch, potom aj na cintorínoch a pod...

Liberalizmus áno, ale nie bezbožne politický, ale kresťanský, no zrejme musíme nájsť obsah toho, čo to znamená, lebo aj my nie sme jednotní v tomto chápaní... Čo je možné, že môže robiť ktokoľvek iný než štát, nech  robí... Štát nech dohliada, aby neškodil. lenže vždy niekto môže aj zo strany toho štýátneho dodzoru mať pomýlené kritérium, ak osme často v dejinách svedkami...

Čo je to politický liberalizmus? To, čo sa odhohráva na Západe? V USA? Čo nám predvádza Brusel? /To je viac ľavicový "liberalaizmus".../. Všetky neresti, amorálnosti, výstrednosti a úchylk budú mať slobodu a možnosť prejavu?/pornografia, gay-parády, narkotiká.../... To je ono?...

Aj tak si myslím, že nikto nikdy ideálny režim ani nevymyslí, ani nevymyslel. Vždy to bude krívať na niektorú stranu. Ani teokracia, ani demokracia sa v histórii neukázali nevinnými. Pretože všetko je to viac o ľu´doch, než o systémoch... Vychovať opravdivých kresťanov, je najlepší príspevok spoločnosti. Lenže - ako vidno aj tu na GS - nevieme sa zhodndúť ani na tom, čo znamená byť dobrým kresťanom...Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 08:03:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible nám ukazuje pohled Boha i Vyvoleného národa na tuhle problematiku. Ideální je přímá vláda Boha. Následují soudci což je něco jako úřednická vláda. Krajním řešením z nouze je král pomazaný z Boží vůle.
Touhle problematikou se zabýval i filosof Platon. Jako nejlepší viděl ze svého úhlu pohledu antického člověka vládu kněží neboli theokracii. Lidí kteří věří že se budou po smrti zodpovídat ze svých skutků. Následuje vláda šlechty neboli aristokracie. Po nich populisti kteří vládnou pro svou slávu a boháči. Demokracie je podle něho až na předposledním místě před zrůdným tyranem.
Správný vladař musí pro blaho lidu Bohem svěřeného často dělat nepopulární kroky a trestat. Stejně tak činí i Bůh a dobrý otec rodiny. Je psáno kdo šetří metlu svou nenávidí syna svého. Těžko můžeme ovšem očekávat že si to ten syn odhlasuje dobrovolně.
V našem systému slouží k ovládnutí lidí a zajištění chodu státu lež, uměle vyvolaný strach a propaganda. Židi se Bohu dík tak daleko nedostali, aby hlasovali o tom jestli se bude uctívat Baal Zevav nebo Hospodin a měnili to po každých volbách.
Variantou která se osvědčila cca 1000 let u nás byla dualita. Pomazaný kníže nebo král a církev. Každý měl jiné poslání i pravomoci a v ideálním případě se doplňovali. Tak jako otec a matka při výchově dětí. Naši bratři na východě spojili moc theokracie a aristokracie do jedné osoby a systému. I to se docela osvědčilo.Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Čtvrtek, 12. listopad 2009 @ 15:43:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Aviafe.

Soudě dle reakcí na tvůj článek se tady na GS mezi liberály počítá dost křesťanů. Upozorňuji, že v politologii se vůbec nevyznám, ale pokud je liberalismus to, co jsi popsal ty a ti, se kterými jsi v debatě souhlasil, pak máš ve mně opozici. Vyjádřím se na základě svých profesních zkušeností, tj. o oblasti zdravotní a tak trochu sociální péče. Současně upozorňuji, že nejsem nestranný, protože jsem z velké části placen právě z přerozdělených prostředků (přesně to nevím, ale odhadl bych to asi tak na 70% příjmu). Pokud nadále používám slovo "stát", pak tím myslím i orgány místní samosprávy.

Jedním ze základních hodnot, která je delegována na stát, je princip solidarity. Funguje to tak, že každý do společné kasy přispívá podle svých možností (v praxi tak, že je odváděno nějaké procento z jeho příjmů) a každý pak následně v rámci nějakých daných pravidel čerpá podle svých potřeb. Je celkem běžné, že ti, kteří do systému dávají víc než čerpají, nezřídka protestují. Já ti zcela vážně říkám, že právě systém zdravotního a sociálního pojištění je něco, co bychom my křesťané měli podporovat všemi deseti. Lékařská a sociální péče je hodně drahá sranda. Pokud její financování ponecháš na jednotlivcích, spousta lidí na ni prostě nedosáhne. Říkáš, že bychom neměli po státu chtít, aby se staral o chudé a nemocné, protože bychom to měli dělat mi křesťané. Jenže tím, že takovou starost deleguješ na stát (což není nic jiného, než specializovaná skupina občanů, kteří mají na starosti správu delegovaných záležitostí), to přece dělá každý z nás (křesťan nekřesťan). Připusťme tedy na chvilku, že se taková péče o lidi dostane do stavu péče o zvířata, kde je vše na bázi soukromé. Existují soukromé zdravotní pojišťovny pro zvířata. Pokud si pořídíš psa, můžeš s takovou uzavřít smlouvu - upozorňuju tě, že je to hodně nákladná věc a stejně tak tě čeká pořádná spoluúčast. Takže tu tedy máme lidi, kteří nemají nárok na absolutně žádnou bezplatnou zdravotní pomoc. Na trhu existují nějaké ty soukromé pojišťovny, kde se je možné pojistit na rizika zdravotní. Každá taková soukromá firma bude chtít tvořit zisk, respektive si nebude moci dovolit být permanentně ve ztrátě. Pojišťovny obecně stanovují výši pojištění podle předpokládaného rizika (pojistka na dům v záplavové oblasti tě přijde dráž než u domu na kopci) a současně dochází k výběru pojištěnců (v mnoha záplavových oblastech ti prostě dům nepojistí). Z toho celkem snadno vyplývá, že mnoho lidí (staří, dlouhodobě nemocní či postižení) vůbec nenalezne pojišťovnu, kde by se mohli pojistit, nebo bude pojistka tak vysoká, že si ji nebudou moc dovolit, nebo se jim nevyplatí (pokud budou mandatorní výdaje spojené s péčí někoho v řádu 500 liber měsíčně, žádná pojišťovna je nebude ochotná platit každý měsíc za "pojistku" ve výši 300 liber, že?).

Takže tu najednou máš obrovskou skupinu lidí, kteří nemají na komerční pojištění. A do této skupiny může spadnout třeba zítra každý z nás. Hned zítra totiž můžeš potřebovat péči, která přijde během týdne na mnoho set tisíc dolarů. Tito lidé však nebudou mít ani prostředky na to, aby si lékařskou péči zaplatili ze svého. Tady tedy nastupují křesťané, kteří by jim měli pomoci. Jak si to představuješ v praxi? Zavedeme v každé ulici či čtvrti nějakou tu "křesťanskou" zdravotní pojišťovnu, kam se budou obracet ti, kteří budou potřebovat peníze na péči? Kde na to bude ta křesťanská pojišťovna brát? Navíc bychom museli nějak zařídit osídlení čtvrtí křesťany v poměru k počtu lidí, kteří tu péči potřebují. Tomu se lze vyhnout nějakou národní křesťanskou pojišťovnou. Předpokládá to ovšem to, že každý křesťan bude dávat vše, co si může dovolit (žádné dovolené, žádné úspory, jen nejnutnější potřeby). Takový systém buď bude mít vnitřní kontrolu (někoho, kdo bude ověřovat, zda ten který žadatel pomoc opravdu potřebuje), nebo ne a pomoc se dostane naprosto každému, kdo si řekne. V prvním případě budeš muset ještě platit spoustu kontrolorů, ve druhém bude ta křesťanská pojišťovna platit péči celému národu, protože nemám tak vysoké mínění o lidech, abych věřil, že budou žádat jen ti, kteří na péči nemají.

Myslím, že výše uvedený model, nebude fungovat. Dnes do zdravotnictví přispívá každý, kdo vydělává, dávají se tam i peníze z jiných rozpočtových zdrojů a stejně vesměs vykazuje ztrátu. Jestli jsi myslel to, že se každý z nás bude svých možností starat o zdraví ostatních, pak je to čirá utopie. To jako každý dostaneme na starosti pár domů v ulici a budeme jim zdravotnictví financovat? Opravdu bych uvítal místo prázdných a snad líbivých slov nějaké návrh konkrétního řešení.

A to jsem mluvil o péči zdravotní. Naprosto stejně je nutné očetřit péči sociální (podpory v nezaměstnanosti, důchody, příspěvky rodičovské atp.) A právě proto tvrdím, že je správné delegovat starost na stát, byť třeba v současné době do systému stále odvádím a (jako pacient) čerpám hodně málo. Ale vím, že když mě zítra porazí auto, nedostanu fakturu na 50 tisíc liber za péči v nemocnici.

Tvoje povídání o spoléhání se na Boha, by se dalo chápat i tak, že se každý v problémech obrátí na něj a on ho buď uzdraví, nebo mu pošle do cesty nějakého toho křesťana, který mu pomůže.

To, co píšeš o modloslužbě je zcela mimo mísu. Mluvíš o starověku, kde tomu tak opravdu bylo, ale nechceš mi tvrdit, že tam existovalo něco jako povinné zdravotní pojištění, že? Ke zbytku se už teď nevyjádřím, protože už tak je to moc dlouhý komentář.Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Pátek, 13. listopad 2009 @ 08:14:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Avïafe, jako správný fundamentalista navrhuju jako "jedinej správnej" tento systém:

Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.  Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Sk 2, 44 - 45

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Sk 4, 32 :-))))

I Jan Žižka to tak aplikoval než mu to zlí katolíci znemožnili. :-)))))))))))))Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 13. listopad 2009 @ 10:13:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj.

  Psal jsem tu něco o ekonomických věcech, ještě se vrátím k úplnému jádru článku, a tím je role státu, spoléhání na něj a křesťanský přístup k těmto věcem.

  Přiznám se, že také moc nechápu, že křesťané mohou třeba podporovat národní socialisty nebo národní či mezinárodní komunisty, to mi hlava nebere.


  Než jsem uvěřil Kristu (a i nějakou dobu potom), hledal jsem v ekonomické oblasti jediné: Pevné zaměstnání až do smrti s dobrým platem a nejlepe i bytem. Když jsem neměl zaměstnání, byl jsem nervózní a v depresi. Dá se říci, že stálé zaměstnání bylo pro mne modlou, jak ten pojem někteří používají.

  Za dvacet let mého křesťanského života vidím v tomhle jedinou věc: Bůh tuhle modlu rozstřílel na kousky. T.j. dokonale mi ukázal, jak vrtkavé jsou zaměstnanecké jistoty a jak pevná je Boží přízeň, pokud se člověkmísto zaměstnání spoléhá na něj.

  Pro mne je tedy křesťanská mentalita přímo spojená se schopností brát od Boha požehnání a spoléhat se na něj a je přímým opakem vkládání důvěry a doufání v lidi (ať už zaměstnavatele, stát, obec...) Tím nechci říci, že jmenované subjekty jsou nanic, mluvím o spoléhání na ně, ztrátu iluzí, pokud selžou a pod.


  Křesťanství chápu v této oblasti mimo jiné také jako odpovědnost vůči sobě, vůči druhým lidem a vůči budoucím generacím. Přemýšlel jsem nad tím, že v Čechách žily celé generace tak, že myslely na své děti a snažily se, aby se jejich dětiměly lépe, než oni sami (většinově). Od dob národního socialismu a komunismu se situace obrátila a teď už máme třetí generaci, která žije tak, aby se měla co nejlépe ona a po nás potopa.

  Přiznám se, že nechápu, že někdo může být křesťan a může se s čistým svědomím přidat k tomuhle životu na dluh budoucích generací. Bible v tomhle jednoznačně učí to, že člověk se má vyhýbat dluhům, jak jen může. A půjčovat si peníze (jěště ke všemu) na úkor někoho jiného, kdo přijde pro nás, mi připadá daleko za hranicí slušného chování běžného člověka, natož pak křes´tana.

  Toník
Soumrak sociálního státu (Skóre: 1)
Vložil: daggie (http://dagg.blog.cz) v Pátek, 13. listopad 2009 @ 14:00:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Ahoj!

Dneska jsme o prognóze do budoucna v oblasti evropské a české sociální politiky diskutovali na přednášce.
Místo státu bude mít nezastupitelné místo "komunita" - různé typy. Církev bude určitě jedna z nich.
Dle mého bude mít církevní komunita (místní i v rámci třeba kongregace) možnost ukázat, co dovede.
U nás to bude asi o to markantnější, že jsme jako občané uvykli "welfare státu"
a nemáme zatím vlastní "komunitní alternativu". Kdyby ale chtěl někdo začít "zvěstovat světlé zítřky církví"
nebo opak - čili blízkou millenialistickou apokalypsu, tak pozor!

Myslím, že i křesťanů (a celých církevních komunit) se tento "soumrak sociálního státu" dotkne, protože křesťané u nás i ve světě nežijí v sociálním ani kulturním vakuu ("nejste ze světa, ale žijete ve světě"), ale prožívají mnoho společného s ostatními. Pravda, u víře v Kristovo Evangelium mají naději, že zde mohou jít Jeho cestou.

Je třeba i v sociální oblasti užívati jak víry, tak i rozumu. Nejlépe oboje současně.

Bye bye. Daggie :)

PS asi jsem takhle v rychlosti to nenapsal zcela srozumitelně, ale aspoň něco...
PS2 zajímavá knížka je "Soumrak sociálního státu" od Jana Kellera. Tu je anotace:

Kniha je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a jeho perspektivách v prostředí globalizované ekonomiky. Autor dokumentuje, nakolik globalizace zužuje prostor pro řešení interních problémů sociálního státu, jako je stárnutí populace, změny na úrovni rodiny a změny na trhu práce. Na příkladu vývoje v jednotlivých evropských zemích ukazuje, jakým způsobem reagují na tyto tlaky různé typy sociálního státu. V této souvislosti podrobuje kritice koncept „modernizace“ sociálního státu, jenž se stal jedním z ústředních hesel dnešního politického a mediálního diskurzu. Všímá si především krize solidarity, která je doprovodným jevem této modernizace. Kriticky se zabývá řadou návrhů na to, jak prohlubující se krizi sociálního státu řešit. Tematizuje otázku starých a nových sociálních rizik, problém bludných kruhů ve fungování sociální politiky a zkoumá, jakých podob dnes nabývá sociální otázka. Zvláštní pozornost věnuje postavení středních vrstev a jejich zásadnímu významu při reprodukci sociálního státu.

http://www.kosmas.cz/knihy/124974/soumrak-socialniho-statu/Re: O křesťanství a politickém liberalismu (Skóre: 1)
Vložil: aviaf v Sobota, 28. listopad 2009 @ 06:42:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ucl.ac.uk/ssees/people/economics-and-business-staff-folder/tomas-cvrcek
Tak, ja tady zacinam novy vlakno, protoze ta dosavadni diskuse se rozplizla asi do tri vetvi a uz se v tom ztracim.

Nasledujici vyrok mi poslouzi jako odrazovej mustek:

1) Placení daní není v rozporu s Evangeliem, není to jev nemorální. V principu je tedy stejně křesťanské zastávat myšlenku jakkoli silného státu - mluvíme samozřejmě o demokraciích. Odmítám tvrzení, že se jedná o modloslužbu a protibiblický názor.

Ja netvrdim, ze platit a vybirat dane obecne je hrich. Dokonce jsem v jednom prispevku sam uvedl, ktere dane podle me hrich nejsou a proc (dane, ktere financuji ciste public goods). Ostatne, sama Bible pravi (jak pripominam v clanku), ze statni urady jsou od Boha, pokud se drzi svych ukolu, v coz spada jiste i vyber dani na financovani tech sverenych ukolu (kterych je ovsem velmi poskrovnu).

Ja ale tvrdim, ze hrich je nasilim nutit blizniho, aby mi prilepsoval zivobyti na svuj ukor. Souhlasis s timhle vyrokem? Ze nasilim nutit nekoho, aby me zivil, je hrich? Dulezite jsou vsechny tri aspekty najednou: prvek nasili, zisk jednoho i ukor druheho. Odstranis-li prvek nasili, zbyde dobrovolna charita, proti niz tezko muze kdo co namitat. Odstranis-li ukor druheho, bude zbytecnej i ten prvek nasili: pokud totiz na nejake transakci ziskaji oba, neni treba je do ni nutit - sami ji radi uzavrou. Odstranis-li zisk jednoho, zbude jen nasili vedouci k niceni, aniz by kdo co ziskal, coz je z moralniho hlediska trivialni pripad: to tezko bude nekdo obhajovat.

Tohle tedy stoji v jadru problemu: shodneme se, ze tohleto (nasilim nutit blizniho, aby mi prilepsoval zivobyti na svuj ukor) je hrich?

Ja tvrdim, ze nutit nekoho pod pohruzkou nasili, aby mi ze sveho platil ruzne pozitky, to se v principu moc nelisi od vypalneho, ktere vybira mafie. Demokraticke hlasovani tenhleten moralni problem neresi, protoze (jak uz jsem vyse napsal) loupez z vule lidu neprestava bejt loupezi stejne jako vrazda z vule lidu (=lync) neprestava bejt vrazdou. Tudiz, pokud se demokraticka vetsina rozhodne nasilim prinutit mensinu k podobnemu vyzivovani, tak je to podle me zneuziti demokratickych principu spravy, nikoli posveceni konfiskace. Povaz, ze pred 220 lety si v rodicich se USA belosska vetsina demokraticky schvalila ustavu, podle niz ji mela cernosska mensina otrocit (a tim potazmo zivit). To byla ve sve dobe nejdemokratictejsi ustava sveta! Muzes samozrejme tvrdit, ze cernosi sami o ni nehlasovali, ale je asi nabiledni, ze jako mensine by jim to stejne nebylo moc platny (byli by prehlasovani). Navic kazdy jizansky otrokar by ti (v duchu sveho pokriveneho otrokarskeho videni sveta) vysvetlil, ze zminena ustava zarucuje skrze tzv. tripetinove pravidlo zastoupeni i cernym otrokum a to prostrednictvim jejich pana. Sam cernossky otrok totiz nema dostatecnou "moralni uroven" (abych pouzil tvuj termin) k takto dulezitemu rozhodovani - otrokar tedy hlasoval za svoje otroky stejne jako my dnes hlasujeme za nase nezletile deti ci dokonce nenarozena vnoucata, kdykoli se rozhodneme, ze nase duchody nam budou platit prave ony z jejich budoucich prijmu (dluhove financovani). Rekni sam, jestli demokraticky schvalene otroctvi je nejak mensi zlo nez otroctvi neschvalene... Jak vidis, demokracie je v tomhle punkte ponekud vedlejsi a zcela se miji s podstatou problemu.

Cili zopakujme si to: nikoli dane obecne jsou hrich, ale vyzivovani jednech na ukor druhych pod hrozbou statniho nasili, to je hrich. (Bohuzel, mnoho krestanu zije v mylne predstave, ze kdyz takove nasilne vyzivovani "pomaha chudym", tak je to automaticky moralne v poradku, coz samozrejme apriori neplati. Pomahat chudym muzes obhajitelne i neobhajitelne - nejakej Janosik mozna bohatym bral a chudym daval, ale tim jeste neprestaval bejt bandita.) Vsimni si, ze tenhleten argument je argument moralni. Nepta se po tom, jak by se ty vetsine darilo, kdyby nebyla takto na cizi ukor vyzivovana. Stavim to vyhradne tak, ze nasilne prerozdelovani je hrich.

Tvoje namitky a protiargumenty ovsem nejsou MORALNIHO, ale vesmes PRAKTICKEHO razu: ze by hodne lidi nedosahlo na zdravotni peci, ze by nastal "totalni chaos", ze by se to jinak obtizne organizovalo a stat je tim padem takovej nejhladsi mechanismus jak to zaridit. Ponechavam stranou, ze vetsina tech praktickych namitek je licha. Hlavni a dulezity totiz je, ze i kdyby nakrasne byly platne, tak podle evangelia jsou tak jako tak irelevantni. Anglicky by se reklo: this is not what makes or breaks your case.

Bible totiz dusledne stoji na tom stanovisku, ze kdykoli dojde ke konfliktu moralniho hlediska a praktickeho hlediska, moralni hledisko ma JEDNOZNACNE prednost. Jezis nikde netvrdi, ze bojovat proti hrichu se ma jen potud, dokud to nezacne moc bolet. V Mt 5 dokonce navrhuje, ze je lepsi si vyrvat voko, nez chtive hledet na zenu. Dovol mi hned na miste zduraznit, ze kvuli tomu jeste nenavrhuju doslova rvat si bulvy z ksichtu, ale trvam na tom, ze tenhleten Jezisuv vyrok jednoznacne funguje jako ten moralni kompas, kterej neuhejba nalevo napravo, ale za to jasne tvrdi, ze povazovat zenu za kus masa je hrich. O ten moralni kompas mi celou dobu jde. Tvuj moralni kompas bohuzel ukazuje, ze pokud by boj proti smilstvu vyzadoval nejake velke obeti, tak tim padem smilstvo prestava bejt hrichem. Pokud by to jeste navic schvalila vetsina, tak je vubec vsechno v poradku A to teda musim kritizovat dosti vehementne.

Kdyz uz jsem nacal tu paralelu s tim otroctvim: kdybych psal podobnej clanek v roce 1809 misto 2009, tak bych stejne jednoznacne napsal, ze kazdej krestan, kterej svou viru mysli vazne a aspon trochu se nad svetem zamejsli, musi bejt nevyhnutelne abolicionista a podporovat zruseni otroctvi. Cokoli jinyho bych povazoval za odporujici duchu evangelia.

Samozrejme, mnoho lidi by me tenkrat odepsalo jako blazna a "teoretika" (sorry, musel jsem si rejpnout) a proti pripadnemu zruseni otroctvi by meli mraky praktickych namitek: ze to na mnoho generaci rozvrati cele jizanske hospodarstvi (coz se nasledne skutecne stalo), ze bavlnarstvi nelze jinak ekonomicky zorganizovat (coz se nepotvrdilo), ze zruseni otroctvi povede ke zhorseni mezirasovychv vztahu (coz se bohuzel potvrdilo), ze cernosi nemaji dostatecnou "moralni uroven", aby o sobe rozhodovali sami (sorry, dalsi rejpnuti - ale snad ti zacina bejt jasny, ze vsechny tvoje argumenty uz nekdy v minulosti zaznely a v mnoha podobnych situacich se ukazaly byt liche), ze na plantazi jsou otroci vlastne v prumeru mnohem lepe ziveni a saceni, nez treba delnici v tovarnach Severu (coz byla rovnez pravda).

Ale marna slava, evangelium na vsechny tyhle "prakticky" uvahy haze bobek. Otroctvi je hrich, end of story. Prakticky uvahy si strcte za klobouk. Je to hrich a pres to nejede vlak. Amen. Zrusit otroctvi je jedina moralni cesta, at uz to prakticky dopadne jakkoli (a taky ze to pro mnoho lidi prakticky nedopadlo nejak skvele).

Myslim, ze v pripade toho ziti na cizi ukor, byt se jedna o oblast zdravotnictvi, to je podobny. Mas sice spoustu praktickych namitek, ktere stejne jako v pripade toho otroctvi mohou byt dokonce i opravnene (i kdyz u mnoha z nich mam svoje pochybnosti), ale proste to moralni hledisko ma prednost - coz je jen jinymi slovy vyjadreno, ze UCEL PROSTREDKY NESVETI.

V tom svym clanku jsem navic napsal, ze tu navic jde i o modlosluzbu. Ty se k tomu vyjadrujes nekolikrat, z cehoz mam pocit, ze jsem brnknul na citlivou strunu.

Napsal jsi dokonce, ze je to zcela mimo misu, ale obavam se, ze i tady tvuj moralni kompas neukazuje spravne. Podivej se na svoje vlastni vyjadreni v jednom ze svych prispevku. Pises v nem, ze stat nasilim prerozdeluje Bozi pozehnani od lidi, kterym Buh pozehnal vic smerem k tem, kterym pozehnal min. Stat tu tedy napravuje nespravedlivost samotneho Boha! Stat je tu arbitrem spravedlnosti, nikoli Buh. No, rekni mi, jestli tohle neni modlosluzba? Kdepak mimo misu: naopak, uhodil jsem hrebicek na hlavicku.

AviafStránka vygenerována za: 1.00 sekundy